Додаткова копія: Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2019 р. N 220

Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області

Керуючись ст. 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики у сфері господарській діяльності у Запорізькій області, зобов'язую:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області (далі - План), що додається.

2. Голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити:

1) неухильне виконання Плану та щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію про стан його виконання;

2) надання інформації на виконання пункту 4 Плану щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою 1;

3) надання інформації на виконання пункту 8 Плану щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою 2.

3. Голів райдержадміністрацій забезпечити надання інформації на виконання пункту 5 Плану щопівроку не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою 3.

4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад забезпечити виконання:

1) пунктів 1 - 3, 5, 7, 9, 11 Плану;

2) надання інформації на виконання пункту 6 Плану щопівроку не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою 3.

5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити:

1) виконання підпунктів 1, 3 пункту 2 цього розпорядження;

2) надання інформації на виконання пункту 4 Плану щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою 3.

3) виконання пункту 3 Плану.

6. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

1) здійснювати координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням виконання Плану, та щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати першого заступника голови облдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження;

2) надавати узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження голові обласної державної адміністрації щороку до 01 березня наступного року за звітним періодом.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2015 N 78 "Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
19 квітня 2019 року N 220

ПЛАН
заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в Запорізькій області

N

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на обов'язковості визначення:
оцінки прийняття альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин;
механізму і заходів щодо розв'язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;
показників результативності дії регуляторного акта;
заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта;
витрат суб'єктів господарювання на виконання положень регуляторного акта та включати розрахунок таких витрат до аналізу впливу регуляторного акта

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

2.

З метою виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" обов'язково оприлюднювати:
плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
зміни, доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
проекти регуляторних актів і результати аналізів їх регуляторного впливу
звіти про відстеження результативності регуляторних актів;
щорічну інформацію про здійснення державної регуляторної політики у попередньому році

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

3.

З метою впорядкування та систематизації інформації щодо здійснення державної регуляторної політики на відповідній території забезпечити:
функціонування розділу "Регуляторна політика" на власному веб-сайті;
розміщення переліку чинних регуляторних актів на офіційному порталі data.gov.ua (згідно із технічними вимогами розробника порталу) та постійне оновлення цього переліку в разі прийняття будь-яких змін

Постійно

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

4.

Здійснювати моніторинг реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності облдержадміністрацією, райдержадміністрацією та міськими (міст обласного значення) радами

Щокварталу

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

5.

Здійснювати моніторинг реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності сільськими, селищними, районними та міськими (міст районного значення) радами

Щопівроку

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

6.

Забезпечити подання райдержадміністраціям інформації щодо здійснення державної регуляторної політики сільськими, селищними, районними та міськими (міст районного значення) радами

Щопівроку

Виконавчі комітети сільських, селищних районних, міських (міст районного значення) рад

7.

Забезпечити обов'язкове проведення консультацій з громадськістю щодо проектів регуляторних актів у формі публічного громадського обговорення (громадські слухання, засідання за круглими столами, збори, зустрічі з громадськістю, громадські приймальні, телефонні "гарячі" лінії тощо), а також у формі вивчення громадської думки (опитування, анкетування, фокус-групи; запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації тощо)

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

8.

Здійснити моніторинг участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, які приймаються місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Запорізької області

Щокварталу

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

9.

Провести навчальні, інформаційно-консультативні заходи щодо стану та проблем реалізації державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Запорізької області

Постійно

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад, Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, сектор Державної регуляторної служби України у Запорізькій області

10.

Подати до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації пропозиції до плану діяльності Запорізької облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік

До 01 грудня поточного року

Структурні підрозділи облдержадміністрації

11.

Затвердити та оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік

До 15 грудня поточного року

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, районних, міських (міст районного значення) рад

 

Директор Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
облдержадміністрації

О. Матвіїшина

 

Додаток

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади за ___ квартал __ року

(вказати назву структурного підрозділу облдержадміністрації або назву райдержадміністрації)

Підготовка плану регуляторних актів, внесення змін, доповнень до плану

Перелік чинних регуляторних актів на кінець звітного періоду (вказати дату, номер розпорядчого документа)

Проведення "М-Тесту" під час розробки відповідного регуляторного акта ТАК/НІ (вказати причину)

Дата отримання погодження до відповідного проекту регуляторного акта від уповноваженого органу з питань державної регуляторної політики

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Дата оприлюднення звітів з відстеження результативності регуляторних актів

Дата оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної політики у попередньому році

Дата прийняття

Дата оприлюднення

Базове

Повторне

Періодичне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ
щодо участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, які приймаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міст обласного значення

Назва регуляторного акта

Проведено з ініціативи регуляторного органу заходів з обговорення із залученням громадськості, всього

У тому числі

Отримано зауважень та пропозицій, всього

У тому числі

громадських слухань

засідань за круглими столами

інших заходів

відхилено

враховані

у тому числі

повністю

частково

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 3

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в ____ міській раді міста обласного значення за ___ квартал 20__ року / сільськими, селищними, районними та міськими (міст районного значення) радами __________ району за ____ півріччя 20__ року

N
з/п

Постійна комісія ради, на яку покладені функції з реалізації державної регуляторної політики, П. І. Б. голови Комісії та контактний телефон

Структурний підрозділ виконавчого комітету ради, на який покладені функції з реалізації державної регуляторної політики, П. І. Б. керівника структурного підрозділу та контактний телефон

Підготовка плану регуляторних актів

Перелік чинних регуляторних актів на кінець звітного періоду (вказати дату, номер розпорядчого документа)

Проведення "М-Тесту" під час розробки відповідного регуляторного акта ТАК/НІ (вказати причину)

Дата отримання пропозицій до відповідного проекту регуляторного акта від уповноваженого органу з питань державної регуляторної політики (у разі відсутності вказати причину)

Кількість регуляторних актів, за якими було проведено відстеження їх результативності

Дата оприлюднення звітів з відстеження результативності регуляторних актів

Дата оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної політики у попередньому році

Дата прийняття

Дата оприлюднення

Базове

Повторне

Періодичне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали