ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.12.2011 р. N 820

Про план заходів стосовно реалізації в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1001 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки" (Указ N 1001/2011), постанов Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 1240), від 20 жовтня 2011 року N 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції" (Постанова N 1094), Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 25, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів стосовно реалізації в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення забезпечити реалізацію заходів, визначених у затвердженому цим розпорядженням плані, та про хід їх виконання інформувати головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації Стицка Є. В. щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, для узагальнення.

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації Стицку Є. В. до 10 лютого наступного за звітним року забезпечувати в установленому порядку подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформації про стан виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240) для її узагальнення та включення до звіту про результати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
26.12.2011 N 820


ПЛАН ЗАХОДІВ
стосовно реалізації в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240)

I. Заходи в системі державного управління та адміністративних процедур

1. Забезпечувати реалізацію положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), дотримання Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1094 (Постанова N 1094), виконання інших актів антикорупційного спрямування.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


2. Забезпечувати зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема, шляхом застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об'єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, а саме запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


3. Провести аналіз діючого порядку прийому громадян, на підставі результатів якого визначитися щодо необхідності запровадження "електронної черги".

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації

Протягом 2012 - 2012 років


4. Вжити заходів щодо розширення сфери застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


5. Забезпечувати своєчасне подання головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації інформації про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, за формою, що додається.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років, до 1 лютого


6. Проведення функціонального огляду місцевих органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.

Управління державної служби Головного управління державної служби України в області (за окремим дорученням), Головне управління економіки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом першого півріччя 2012 року


7. Створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг.

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Протягом 2012 року


II. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

1. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади, статті 11 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, статті 14 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


2. Забезпечувати контроль за своєчасним оформленням державними службовцями декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан, а також за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів їх сімей.

Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


3. Визначити напрями (розділи) підвищеного корупційного ризику, провести аналіз кадрового забезпечення зазначених ділянок роботи, вжити організаційних заходів щодо унеможливлення проявів корупції, створити дієвий кадровий резерв для укомплектування сфер підвищеного корупційного ризику.

Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


4. При надходженні рішень судів стосовно корупційних діянь державними службовцями, які набрали законної сили, відповідно до статті 30 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) вирішувати питання про припинення державної служби та інформувати головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


5. Вживати організаційних заходів щодо надання судовими органами у триденний строк відповідним державним чи виборчим органам постанов судів про накладення адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, притягнення державних службовців до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних діянь, відповідно до вимог статей 21 та 22 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в області

Протягом 2012 - 2015 років


III. Формування громадської підтримки політики обласної державної адміністрації у сфері запобігання і протидії корупції

1. Організовувати роботу з висвітлення через засоби масової інформації питання протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до її проявів, поширення знань про антикорупційне законодавство із залученням широких верств громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації, Головне управління юстиції в області, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, ХОДТРК "Скіфія"

Протягом 2012 - 2015 років


2. За результатами здійснення аналізу стану роботи із запобігання та протидії корупції в області надавати до управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації матеріали відповідного спрямування для розміщення їх на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації

Протягом 2012 - 2015 років


3. Забезпечувати роботу "гарячих телефонних ліній".

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


4. Забезпечувати доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення, зокрема шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах.

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років


5. Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за "круглим столом", прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, у справах сім'ї, молоді та спорту, у справах преси та інформації, управління державної служби Головного управління державної служби України в області

Протягом 2012 - 2012 років


IV. Заходи, спрямовані на взаємодію із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

1. Разом із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції здійснювати аналіз стану протидії корупції в області, за його результатами вживати скоординованих заходів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років, до 10 лютого


2. Систематично аналізувати стан корупційних проявів, особливо у пріоритетних галузях економіки. Вживати за підсумками аналізу скоординованих заходів щодо протидії таким явищам.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2012 - 2015 років, до 30 січня


V. Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування

Забезпечувати актуалізацію програми постійно діючого семінару "Правові основи запобігання та протидії проявам корупції. Відповідальність державних службовців та посадових осіб за корупційні діяння" для подальшої роботи щодо роз'яснення питань протидії корупції під час підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Протягом 2012 - 2015 років


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Форма


ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

_
 (найменування державного органу)

за _________ рік

Загальна кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, що успішно пройшли спеціальну перевірку

Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, ще не пройшли спеціальну перевірку

у зв'язку із притягненням особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості

у зв'язку з виявленням факту про те, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення

у зв'язку з виявленням недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI)

у зв'язку з перебуванням особи на диспансерному психіатричному та/або наркологічному обліку

у зв'язку з виявленням недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації

у зв'язку з виявленням інших порушень, передбачених законодавством

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали