Додаткова копія: Про План заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.01.2018 р. N 7

Київ

Про План заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою виконання рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік":

1. Затвердити План заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання Плану, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, відповідальним за виконання Плану, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження, подавати щомісячно до 10 числа наступного місяця Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про хід виконання Плану для її узагальнення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

 

Виконуючий обов'язки голови

М. Поворозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 січня 2018 року N 7

План заходів
з реалізації рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

N

Норми рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" або найменування заходу

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до рішення (пункт 6 рішення)

Забезпечити підготовку документів, необхідних для здійснення видатків на капітальне будівництво відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом року

2

Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (пункт 12 рішення)

Розробити та подати в установленому порядку проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва та КП "Київміськсвітло"

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 15 лютого 2018 року

3

При формуванні державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів вжити заходів щодо оптимізації цього замовлення, не допускати його збільшення та забезпечити формування в межах бюджетних призначень, визначених у ньому рішенні, з урахуванням потреби міста Києва в кадрах (підпункт 18.2 пункту 18 рішення)

Розробити та подати в установленому порядку проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 березня 2018 року

4

Забезпечити з 1 вересня 2018 року оплату вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення (підпункт 18.3 пункту 18 рішення)

Забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку механізму (порядку) оплати вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів. підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 квітня 2018 року

5

Забезпечити реалізацію громадських проектів-переможців конкурсу згідно з додатком 11 до рішення (підпункт 18.4 пункту 18 рішення)

Забезпечити реалізацію громадських проектів-переможців та про результати звітувати щомісячно Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (Рішення N 787/1791)

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом року

6

Розробити формулу розподілу видатків на поточне утримання (у тому числі заробітну плату) навчальних закладів міста Києва (абзац другий пункту 25 рішення)

Забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку формули розподілу видатків на поточне утримання навчальних закладів міста Києва

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 травня 2018 року

7

Розробити порядок фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості на виконання завдань міських цільових програм та заходів (абзац третій пункту 25 рішення)

Розробити та подати в установленому порядку проект рішення Київської міської ради про порядок фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 травня 2018 року

8

Врегулювати питання власності стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" ім. І. Є. Турчина" та його дольового утримання (абзац четвертий пункту 25 рішення)

Підготувати і подати керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узгоджені пропозиції щодо врегулювання питання власності стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" ім. І. Є. Турчина"

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 серпня 2018 року

9

Взяти до відома, що виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) при коригуванні показників бюджету міста Києва за рахунок залишків бюджетних коштів, що складуться за 2017 рік, в першочерговому порядку будуть додатково враховані кошти в сумі 1100000,0 тис. грн на капітальні вкладення з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) в частині будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та в сумі 50000 тис. грн на реалізацію громадських проектів відповідно до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (пункт 26 рішення)

Розробити та подати в установленому порядку проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", яким  в тому числі передбачити кошти у сумі 1100000,0 тис. грн на капітальні вкладення з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) в частині будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та в сумі 50000 тис. грн на реалізацію громадських проектів за рахунок залишків бюджетних коштів, що склалися за 2017 рік

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 березня 2018 року

10

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Подати проекти паспортів бюджетних програм на затвердження до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації

До 23 січня 2018 року

11

Затвердити адресні переліки об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік

Розробити та подати в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження адресних переліків об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 році

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До 01 лютого 2018 року

12

Затвердити адресні переліки об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік

Забезпечити затвердження адресних переліків об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 році розпорядженнями голів районних в місті Києві державних адміністрацій після погодження зазначених адресних переліків з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Районні в місті Києві державні адміністрації

До 01 лютого 2018 року

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Є. Ситніченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали