Додаткова копія: Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення діяльності підрозділів органів внутрішніх справ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 квітня 2013 року N 334

Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення діяльності підрозділів органів внутрішніх справ

Для вдосконалення комплексного аналізу результатів роботи підрозділів органів внутрішніх справ за певний звітний період, підготовки проектів управлінських рішень до засідань колегії МВС, нарад керівництва Міністерства та інших організаційних заходів за участю керівництва Міністерства, аналітичних довідок та доповідних записок з актуальних проблем їх діяльності, пропозицій щодо вдосконалення їх роботи, а також у зв'язку із набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI), упровадженням Єдиного реєстру досудових розслідувань та розробленням нових підходів щодо об'єктивності оцінки ефективності та законності їх діяльності наказую:

1. Затвердити й увести в дію з 1 квітня 2013 року Методику визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України (додаток 1).

2. Затвердити Перелік показників та індикаторів для визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України (додаток 2).

3. ДІАЗ (Аршинов І. А.) до 5 квітня 2013 року, а далі - до 10 числа кожного місяця надавати до структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях інформаційно-статистичний збірник про ефективність та законність службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.

4. УБК (Літвінов М. Ю.), ДДАІ (Астапкович В. І.) до 3 квітня 2013 року, а далі - до 8 числа кожного місяця подавати до ДІАЗ МВС необхідні статичні дані для підготовки вищезазначеного інформаційно-статистичного збірника.

5. ДКЗ (Дивак М. М.) до 1 квітня 2013 року, а далі - щокварталу до 5 числа готувати відомості про наявну чисельність працівників міськрайлінорганів і апаратів ГУМВС, УМВС та подавати їх до ДІАЗ МВС для розрахунку ефективності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.

6. Головному штабу (Березан В. М.) узяти за основу Перелік показників та індикаторів для визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ при розробленні методики оцінки діяльності підрозділів, що підлягають інспектуванню.

7. Головному штабу (Березан В. М.), ДІАЗ (Аршинов І. А.), ГСУ (Гончаров О. М.), ГУБОЗ (Рогозін С. М.), ДДСБЕЗ (Міщенко С. Г.), ДКР (Паскал В. Ф.), ДБНОН (Школьний О. М.), УБК (Літвінов М. Ю.), УКМСД (Лазаренко О. О.), ДГБ (Крикун О. О.), ДДАІ (Астапкович В. І.), УТМ (Македон М. І.) у січні 2014 року на підставі аналізу результатів застосування переліку показників та індикаторів для визначення ефективності та законності службової діяльності органів досудового розслідування, підрозділів боротьби з організованою та економічною злочинністю, окремих підрозділів кримінальної міліції, підрозділів міліції громадської безпеки, органів внутрішніх справ на транспорті визначитися з ефективністю їх впливу на стан боротьби зі злочинністю і забезпечення громадського порядку та за необхідності внести до нього необхідні корективи.

8. УЗГ (Поліщук В. П.) не менше одного разу на рік організовувати проведення соціологічного опитування населення щодо діяльності органів внутрішніх справ. Результати узагальнювати та доповідати керівництву Міністерства.

9. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях забезпечити об'єктивність та своєчасність подання до ДІАЗ МВС відповідних статистичних даних згідно із запровадженим переліком показників оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-майора міліції Дубовика В. Б., заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І., заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І. та Головний штаб (Березан В. М.).

11. Наказ оголосити керівному складу структурних підрозділів апарату Міністерства та підрозділів, які діють при МВС, вищих навчальних закладів, ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко

 

Додаток 1
до наказу МВС
02.04.2013 N 334

МЕТОДИКА
визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових показників та індикаторів

1. Ця Методика регламентує порядок і механізм визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових показників та індикаторів (далі - оцінка).

Оцінка використовується з метою оперативного одержання інформації про ефективність виконання завдань, поставлених перед підрозділами органів внутрішніх справ (далі - ОВС), дотримання законності їх працівниками, своєчасного виявлення й усунення недоліків у діяльності ОВС і не застосовується для визначення стану криміногенної обстановки та з'ясування причин змін, які в ній відбуваються.

2. Оцінка базується на наступних підходах:

2.1. Основними орієнтирами оцінки є підвищення захищеності громадян, суспільства й держави від злочинних посягань, відновлення справедливості й порушених прав, довіра населення до міліції.

2.2. Оцінка має відомчий характер.

2.3. Оцінка здійснюється на основі встановлених нормативно-правовими актами МВС показників та індикаторів, що характеризують ефективність і законність службової діяльності ОВС з виконання основних завдань, покладених на підрозділи органів внутрішніх справ.

3. Основними напрямками діяльності ОВС, що підлягають оцінці, є:

3.1. Розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

3.2. Досудове слідство.

3.3. Виявлення кримінальних правопорушень.

3.4. Розшукова робота.

3.5. Протидія організованій злочинності та корупції.

3.6. Виявлення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

3.7. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3.8. Боротьба з кіберзлочинністю.

3.9. Профілактика правопорушень, охорона громадського порядку та безпеки громадян.

3.10. Забезпечення безпеки дорожнього руху.

4. Як показники оцінки застосовуються статистичні дані, що характеризують результати діяльності ОВС, які деталізуються за допомогою індикаторів (співвідношень між показниками, навантаження на визначену кількість працівників ОВС).

5. Оцінка здійснюється по кожному з індикаторів окремо. На підставі значення індикатора, який характеризується позитивно або негативно, здійснюється його оцінка: "0" - якщо значення індикатора позивне, "1" - якщо значення індикатора негативне.

6. Для розрахунку загальної оцінки діяльності ОВС підраховуються підсумкові оцінки індикаторів. Чим менша отримана загальна сума балів, тим вище оцінка діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.

7. Збирання відомостей і розрахунок індикаторів, включених до оцінки діяльності ОВС, здійснюється:

7.1. На рівні ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях - управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення.

7.2. На рівні МВС - Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС.

8. Звітна інформація надається в статистичному вигляді.

 

Головний штаб МВС

 

 

Додаток 2
до наказу МВС
02.04.2013 N 334

ПЕРЕЛІК
показників та індикаторів для визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України

N
п/п

Критерії

Показники

Індикатори

Джерела формування

Оцінка індикатора

Розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події

1.

Законність

Кількість унесених слідчими відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) у строк понад 24 години

Питома вага відомостей про вчинені кримінальні правопорушення, які внесені до ЄРДР з порушенням установленого строку, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень

ІП "Факт" ІІПС ОВС
ф. 410

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

Досудове слідство

1.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особі повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення (без врахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК ( N 4651-VI))

Питома вага таких кримінальних правопорушень до загальної кількості кримінальних правопорушень, що знаходилися в провадженні (без урахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI))

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

2.

Середнє навантаження на одного практичного слідчого

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особі повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення у звітному періоді (без врахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК ( N 4651-VI))

Питома вага таких кримінальних правопорушень до загальної кількості кримінальних правопорушень, зареєстрованих у звітному періоді (без урахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI))

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

4.

Питома вага таких кримінальних правопорушень до загальної кількості кримінальних правопорушень, зареєстрованих у ЄРДР з установленою особою (без урахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI))

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

5.

Середнє навантаження на одного практичного слідчого

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

6.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, зареєстрованих у ЄРДР з установленою особою, за якими досудове розслідування триває більше двох місяців без повідомлення особі про підозру

Питома вага таких кримінальних правопорушень до загальної кількості кримінальних правопорушень, зареєстрованих у ЄРДР з установленою особою (без урахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI))

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209
ф. 1-ТС

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

7.

Ефективність роботи

Кількість переданих прокурору кримінальних проваджень для звернення до суду з обвинувальним актом, у т. ч. з угодами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та звільнення особи від кримінальної відповідальності

Середнє навантаження на одного практичного слідчого за кількістю переданих прокурору таких кримінальних проваджень

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

8.

Питома вага таких кримінальних проваджень до загальної кількості кримінальних проваджень, які перебували в провадженні

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

9.

Законність

Кількість звільнених безпосередньо слідчими затриманих осіб, без подання до суду клопотання про обрання запобіжного заходу

Питома вага таких осіб до загальної кількості затриманих осіб

ф. 725

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

10.

Законність

Кількість кримінальних проваджень, закінчених з порушенням установлених процесуальних строків

Питома вага таких кримінальних проваджень до загальної кількості закінчених кримінальних проваджень

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

11.

Законність

Кількість скасованих прокурорами постанов слідчих про закриття кримінального провадження

Питома вага таких постанов до загальної кількості постанов, винесених слідчими про закриття кримінального провадження

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

12.

Законність

Кількість підозрюваних, відносно яких закрито кримінальні провадження на підставі п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 3 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI)

Питома вага таких осіб на 1 тис. осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

13.

Законність

Кількість підозрюваних, які утримувалися під вартою та відносно яких закрито кримінальні провадження на підставі п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 3 ч. 1 ст. 284 КПК України ( N 4651-VI)

Наявність таких фактів за звітний період

Форма 1-СЛМ
Форма 1-СЛ

Негативно

Встановлено осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, та розслідування кримінальних проваджень

1.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особі повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення з числа зареєстрованих у звітному періоді (без врахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК ( N 4651-VI)), у т. ч. за видами діянь:

Питома вага кількості кримінальних правопорушень, за якими особі повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення з числа зареєстрованих у звітному періоді до загальної кількості кримінальних правопорушень, зареєстрованих у звітному періоді (без врахування закритих за п. п. 1 ( N 4651-VI), 2 ( N 4651-VI), 4 ( N 4651-VI), 6 ч. 1 ст. 284 КПК ( N 4651-VI))

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

1.1.

- умисних убивств (та замахів)

1.2.

- умисних тяжких тілесних ушкоджень

1.3.

- умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого

1.4.

- зґвалтувань (та замахів)

1.5.

- розбоїв

2.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими кримінальні провадження передано прокурору для звернення до суду з обвинувальним актом, у т. ч. із угодами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та звільнення особи від кримінальної відповідальності за видами діянь:

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

2.1.

- грабежів

2.2.

- шахрайств

2.3.

- крадіжок

2.4.

- крадіжок із квартир громадян

2.5.

- незаконних заволодінь транспортними засобами

2.6.

- незаконних поводжень зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. ст. 262, 263 КК України)

3.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими кримінальні провадження передано прокурору для звернення до суду з обвинувальним актом, у т. ч. із угодами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та звільнення особи від кримінальної відповідальності за видами діянь:

Навантаження на одного працівника органів внутрішніх справ на залізницях

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

3.1.

- крадіжок вантажів

3.2.

- крадіжок особистого майна в пасажирів

3.3.

- пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277 КК України)

4.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, за якими кримінальні провадження передано прокурору для звернення до суду з обвинувальним актом, у т. ч. із угодами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та звільнення особи від кримінальної відповідальності за видами діянь:

Навантаження на одного працівника підрозділів боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності органів внутрішніх справ

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

4.1.

- фактів торгівлі людьми (ст. 149 КК України)

4.2.

- фактів увезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України)

4.3.

- фактів увезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України)

4.4.

- фактів створення або утримання місць розпусти та звідництво (ст. 302 КК України)

4.5.

- фактів сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 КК України)

5.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО у сфері торгівлі людьми та моральності (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

Розшукова робота

1.

Ефективність роботи

Розшук осіб, які переховуються від органів досудового слідства та суду

Збільшення залишку нерозшуканих осіб, які переховуються від органів слідства та суду порівняно з початком року

ІП "Розшук"

Негативно

2.

Ефективність роботи

Розшук безвісно зниклих осіб

Збільшення залишку нерозшуканих безвісно зниклих осіб порівняно з початком року

ІП "Розшук"

Негативно

3.

Ефективність роботи

Установлення осіб невпізнаних трупів

Збільшення залишку невстановлених осіб невпізнаних трупів порівняно з початком року

ІП "Розшук"

Негативно

4.

Ефективність роботи

Розшук дітей

Збільшення залишку нерозшуканих безвісно зниклих дітей порівняно з початком року

ІП "Кримінальна статистика" ІІПС ОВС
ф. 560

Негативно

5.

Питома вага розшуканих безвісно зниклих дітей до загальної кількості інформації про безвісно зниклих дітей

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

Протидія організованій злочинності та корупції

1.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Навантаження 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 451

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

2.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО з корумпованими зв'язками (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

3.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО з транснаціональними зв'язками (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

4.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО, створених на етнічній основі (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

5.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО, причетних до розкрадання бюджетних коштів (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

6.

Ефективність роботи

Виявлено осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення у складі ОГ і ЗО

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 451

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

7.

Ефективність роботи

Забезпечення відшкодування збитків, завданих діяльністю ОГ і ЗО

Відсоток відшкодування збитків

ф. 1-ОЗ-ОВС

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

8.

Ефективність роботи

Кількість підтверджених судами ознак організованості в кримінальних провадженнях відносно ОГ і ЗО

Відсоток підтвердження до загальної кількості кримінальних проваджень (справ), розглянутих судами

ф. 1-ОЗ-ОВС

Позитивно в разі, якщо індикатор дорівнює 100 %

9.

Ефективність роботи

Виявлено корупційних кримінальних правопорушень (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 067

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

10.

Ефективність роботи

Кількість складених протоколів про адміністративні корупційні правопорушення, за якими судом прийнято рішення про накладення штрафу

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 067

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

11.

Ефективність роботи

Кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 1 - 4 категорій, за якими судом прийнято рішення про накладення штрафу

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 067

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

Виявлення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності

1.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, виявлених працівниками ДСБЕЗ (всього)

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 347

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

2.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, виявлених працівниками ДСБЕЗ, сума матеріальних збитків за якими перевищує 1 млн. грн.

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 347

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

4.

Ефективність роботи

- у т. ч. у великих та особливо великих розмірах

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 347

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

5.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

6.

Ефективність роботи

- у т. ч. осіб органів влади

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

7.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 368 - 370 КК України

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

8.

Ефективність роботи

- у т. ч. осіб органів влади

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

9.

Ефективність роботи

Кількість осіб - розпорядників коштів державного бюджету, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

10.

Ефективність роботи

Кількість осіб - розпорядників коштів обласного бюджету, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

11.

Ефективність роботи

Кількість осіб - розпорядників коштів районних, міських бюджетів, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

12.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 469

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

13.

Ефективність роботи

Кількість закритих справ оперативного обліку у зв'язку з набранням законної сили ухвалою, рішенням, вироком суду та за нереабілітуючими обставинами

Питома вага таких справ до загальної кількості закритих справ оперативного обліку

ф. 060

Нижче 60 % - негативно

14.

Ефективність роботи

Сума матеріальних збитків за кримінальними правопорушеннями, виявленими працівниками підрозділів ДСБЕЗ, кримінальні провадження за якими направлено до суду

Співвідношення сум завданих і відшкодованих матеріальних збитків

ф. 347

Нижче 90 % - негативно

15.

Ефективність роботи

Сума відшкодованих матеріальних збитків за кримінальними провадженнями, які направлено до суду

Навантаження на одного працівника ДСБЕЗ

ф. 347

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

Протидія кримінальним правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1.

Ефективність роботи

Виявлено ОГ і ЗО, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів (за направленими до суду кримінальними провадженнями)

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

2.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України)

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі якщо індикатор, нижче за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень за ст. 321 КК України (збут отруйних чи сильнодіючих речовин або лікарських засобів)

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

4.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень за ст. 315 КК України

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

5.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень за ст. 313 КК України

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

6.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень за ст. 306 КК України

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

7.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень за ст. 317 КК України

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. 209

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

8.

Ефективність роботи

Кількість виявлених фактів збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із використанням всесвітньої мережі Інтернет

Відсутність показника

ф. - 1СЛМ - НАРКО

Негативно

9.

Ефективність роботи

Кількість викритих міжнародних каналів надходження в Україну наркотичних засобів

Відсутність показника

ф. 451

Негативно

10.

Ефективність роботи

Кількість вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів

Навантаження на 1 тис. працівників органів внутрішніх справ

ф. - 1СЛМ - НАРКО

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

Боротьба з кіберзлочинністю

1.

Ефективність роботи

Кількість кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням високих інформаційних технологій, за якими особам повідомлено про підозру

Навантаження на одного працівника підрозділу боротьби з кіберзлочинністю

ф. 451

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

2.

Ефективність роботи

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, учинених із використанням високих інформаційних технологій

Навантаження на одного працівника підрозділу боротьби з кіберзлочинністю

ф. 451

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Відшкодування матеріальних збитків за кримінальними провадженнями, які направлено до суду за ст. ст. 190, 200 КК України (із кількості кримінальних правопорушень, виявлених працівниками підрозділів боротьби з кіберзлочинністю)

Співвідношення сум завданих і відшкодованих матеріальних збитків

ф. 451

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

4.

Ефективність роботи

Відшкодування матеріальних збитків на стадії готування або замаху за кримінальними провадженнями за ст. ст. 190, 200 КК України (із кількості кримінальних правопорушень, виявлених працівниками підрозділів боротьби з кіберзлочинністю)

Співвідношення сум завданих і відшкодованих матеріальних збитків

Звіт УБК

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

Профілактика правопорушень, охорона громадського порядку та безпеки громадян

1.

Ефективність роботи

Кількість дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, перебуваючи на обліку

Питома вага дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, перебуваючи на обліку (за направленими до суду кримінальними провадженнями з обвинувальними актами), до загальної кількості дітей, які перебувають на обліку

ф. 1-НП

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

2.

Ефективність роботи

Кількість осіб, стосовно яких установлено адміністративний нагляд за ініціативи ОВС

Питома вага кількості таких осіб відносно кількості осіб, які формально підпадають під дію Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"

ф. 1-ГБ

Негативно в разі, якщо індикатор нижче за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Кількість осіб, які перебувають на обліку за вчинення насильства в сім'ї та вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані із насильством у сім'ї

Кількість таких осіб на 100 тис. населення

ф. 1-ГБ

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

4.

Ефективність роботи

Кількість зброї, спецзасобів, які не перереєстровано (не продовжено термін дії дозволів на право зберігання та носіння)

Питома вага неперереєстрованої зброї, спецзасобів до їх загальної кількості

ІІПС

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

5.

Законність

Кількість скасованих судом постанов про адміністративні правопорушення

Питома вага кількості скасованих адміністративних протоколів до загальної кількості адміністративних протоколів по ОВС (за винятком ДАІ)

ф. 1-АП

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

Забезпечення безпеки дорожнього руху

1.

Ефективність роботи

Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, у т. ч.:

Розрахункова динаміка показника

АІПС "ДТП"

Негативно

2.

- загиблими

Питома вага дорожньо-транспортних пригод із загиблими до загальної кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими

АІПС "ДТП"

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

3.

Ефективність роботи

Тяжкість наслідків

Кількість загиблих на 100 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими

АІПС "ДТП"

Негативно в разі, якщо індикатор вище за середньодержавний

 

Головний штаб МВС України

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали