МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.11.2011 р. N 1/11-10409

Керівникам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Про подання інформації

Просимо подати таку інформацію:

1. Графік строків запланованих відпусток керівника вищого навчального закладу на 2012 рік відповідно до форми, наведеної у додатку 1, - до 30 листопада 2011 року.

2. Звіт керівника вищого навчального закладу за 2011 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу і копію протоколу звітувальних зборів (конференції) трудового колективу вищого навчального закладу - до 15 січня 2012 року.

3. Кадровий резерв на посаду керівника вищого навчального закладу у кількості не менше трьох осіб за встановленою формою разом з копіями заяв-згод кандидатів (Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1912) - до 15 січня 2012 року.

Крім того, Міністерство відповідно до Закону України "Про відпустки" просить своєчасно подавати заяви на відпустки (за два тижні до початку відпустки), дотримуватися зразка заяви на відпустку (додаток 2) та у разі невідповідності строків відпустки строкам, зазначеним у графіку, - обов'язково надавати належне пояснення.

Також інформуємо, що під час формування кадрового резерву на посаду керівника вищого навчального закладу необхідно звертати увагу на відповідність освіти та наявність у претендентів необхідної підготовки для входження до кадрового резерву.

Додатково повідомляємо, що закордонні відрядження керівника вищого навчального закладу потребують обов'язкового погодження з Міністром (форма, відповідно до якої необхідно подавати інформацію для погодження закордонного відрядження, визначена у додатку 3).

Нагадуємо: кошти спеціального фонду вищого навчального закладу відносяться до державного бюджету, тому просимо уважно визначати необхідність та тривалість закордонних відряджень. Службові відрядження у межах України тривалістю до трьох діб Міністерство дозволяє здійснювати без погодження.

Додатки: на 3 арк.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

Додаток 1

Форма графіка відпусток керівника вищого навчального закладу

N
з/п

Назва навчального закладу

Прізвище, ім'я, по батькові

Період роботи, за який надається відпустка
З ___ по ___

Кількість календарних днів

Відпустка
З ___ по ___

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Першому заступнику Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
Сулімі Є. М.
ректора (назва навчального закладу)
(прізвище, ім'я, по батькові)

Заява

Прошу надати дозвіл на (назва виду відпустки) відпустку з ___ по ____ тривалістю ___ календарних днів за період з 20__ р. по ___ 20__ р.

На час відпустки виконання обов'язків буде покладено на першого проректора (прізвище, ім'я, по батькові; контактний телефон N).

Число, місяць, рік

Підпис

 

Першому заступнику Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
Сулімі Є. М.
директора (назва навчального закладу)
(прізвище, ім'я, по батькові)

Заява

Прошу надати дозвіл на (назва виду відпустки) відпустку з ___ по ____ тривалістю ___ календарних днів за період з 20__ р. по ___ 20__ р.

На час відпустки виконання обов'язків буде покладено на заступника директора (прізвище, ім'я, по батькові; контактний телефон N).

Число, місяць, рік

Підпис

 

Додаток 3

Форма,
яка заповнюється керівником вищого навчального закладу при погодженні закордонного відрядження у Міністерстві

Назва навчального закладу, П. І. Б. ректора (або в. о. ректора)

N
з/п

Місце відрядження
(місто, країна)

Період відрядження

Витрати на відрядження з коштів
(приймаючої сторони, спецфонду тощо)

Зміст програми роботи у відрядженні

Перелік цілей, які планується досягти під час поїздки у відрядження

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Додатково до наданої форми просимо надавати розгорнуту програму відрядження, перелік цілей, які планується досягти під час поїздки у відрядження, копії договорів, які були укладені між ВНЗ, який знаходиться в підпорядкуванні Міністерства і ВНЗ, до якого направляєтесь у відрядження.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали