Додаткова копія: Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 року N 946

Київ

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частини дев'ятої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 19, частинами третьою, п'ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

- розшифровки до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 4).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 19 вересня 2014 року N 1043 "Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України" (Порядок N 1043).

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
05.06.2019 N 946

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307), наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року N 977 "Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (Форма N 977) регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (далі - окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44) та від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977);

- до Центральної виборчої комісії за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977) та додатком 2.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307);

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44).

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм бюджетної звітності, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Комісії річну фінансову та бюджетну звітність:

- фінансову звітність за формами згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977) та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307);

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44).

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм бюджетної звітності, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії вказані звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

2) розшифровку до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

3) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, які підтверджують таку заборгованість;

4) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року N 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (зі змінами);

5) зведену довідку про наявність і місцезнаходження виборчих скриньок в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року N 58 (зі змінами).

6. Фінансова та бюджетна звітність окружних виборчих комісій повинна бути перевірена, завізована і засвідчена печаткою, штампом або QR-кодом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності:

- документи звітності, зазначені в пунктах 3, 4 та підпунктах 2 - 5 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування:

- документ звітності, вказаний у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.

Під час подання фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно з пунктами 4, 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додаток 4), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4, 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії. Після перевірки фінансових звітів окружної виборчої комісії другий примірник документів повертається до окружної виборчої комісії. Другі примірники цих документів та інша бухгалтерська документація (зокрема документи первинного обліку) разом із документацією з виборів народних депутатів України в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
05.06.2019 N 946

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України

за ___________ 20__ року

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N

_
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - державний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 673, Центральна виборча комісія,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793) (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________)

(грн, коп)

Найменування

Код

Затверджено єдиним
кошторисом видатків

Надійшло коштів
за звітний період (рік)

Касові
за звітний період (рік)

Залишок на кінець
звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

х

 

х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 

х

 

х

Оплата праці

2110

 

х

 

х

Заробітна плата

2111

 

х

 

х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

х

 

х

Нарахування на оплату праці

2120

 

х

 

х

Використання товарів і послуг

2200

 

х

 

х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

х

 

х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

х

 

х

Продукти харчування

2230

 

х

 

х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

х

 

х

Видатки на відрядження

2250

 

х

 

х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

х

 

х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

х

 

х

Оплата теплопостачання

2271

 

х

 

х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

х

 

х

Оплата електроенергії

2273

 

х

 

х

Оплата природного газу

2274

 

х

 

х

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

х

 

х

Оплата енергосервісу

2276

 

х

 

х

Дослідження і розробки, окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

х

 

х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

х

 

х

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, що не належать до заходів розвитку

2282

 

х

 

х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

х

 

х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

х

 

х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

х

 

х

Поточні трансферти

2600

 

х

 

х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

х

 

х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

х

 

х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

х

 

х

Соціальне забезпечення

2700

 

х

 

х

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

х

 

х

Стипендії

2720

 

х

 

х

Інші виплати населенню

2730

 

х

 

х

Інші поточні видатки

2800

 

х

 

х

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ___

 
 
 

(підпис)

 
 
 
_________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ___

 
 
 

(підпис)

 
 
 
_________
(ініціали і прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

М. П.

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
05.06.2019 N 946

РОЗШИФРОВКА
до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

на ___________ 20__ року

Показники

КЕКВ

Сума, грн

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

Видатки - усього

х

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N ___

 
 
 

(підпис)

 
 
 
_________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N ___

 
 
 

(підпис)

 
 
 
_________
(ініціали і прізвище)

 

М. П.

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
05.06.2019 N 946

ЛИСТОК
приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України про надходження та використання коштів Державного бюджету України
на підготовку і проведення виборів народних депутатів України

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ____

Структурний підрозділ Секретаріату Центральної виборчої комісії, який прийняв звіт

Особа, яка прийняла фінансовий звіт

Дата
приймання звіту

посада

прізвище
та ініціали

підпис

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 

 

Відділ зведеного планування та фінансування

 

 

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали