МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 жовтня 2011 року N 658

Про подання установами і закладами охорони здоров'я України статистичних звітів за 2011 рік

З метою отримання результатів діяльності установ і закладів охорони здоров'я України за 2011 рік наказую:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальні органи охорони здоров'я) забезпечити складання та подання:

1.1. До Державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" зведених державних і галузевих статистичних звітів за 2011 рік у строки, які зазначені в додатку 1 до цього наказу:

форми N 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення";

форми N 8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз";

форми N 9 "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту";

форми N 9-к (коротка) "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту";

форми N 10 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки";

форми N 11 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин";

форми N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу";

форми N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності";

форми N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

форми N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

форми N 17 "Звіт про медичні кадри";

форми N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі";

форми N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу";

форми N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям";

форми N 21-А "Звіт про медичну допомогу роділлям, породіллям, новонародженим та дітям першого року життя (щоквартальна)";

форми N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги" (Форма N 999);

форми N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту";

форми N 25 "Звіт будинку дитини";

форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз" (щоквартальна);

форми N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз";

форми N 34-здоров "Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію, інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та коросту";

форми N 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення";

форми N 36-здоров "Звіт про лікування призовників";

форми N 38-здоров "Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз";

форми N 41-здоров "Звіт про допоміжні репродуктивні технології";

форми N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)";

форми N 44-здоров "Звіт санаторію";

форми N 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів";

форми N 49-здоров "Звіт про надання медико-генетичної допомоги";

форми N 50-здоров "Звіт про число травм та отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15 - 17 років включно) та дітей віком 0 - 14 років включно";

форми N 60-здоров "Статево-вікова чисельність потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС".

1.2. До ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" - форми N 51-здоров "Звіт про роботу Центру здоров'я і лікувально-профілактичного закладу з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення" до 03.02.2012, поштою.

1.3. До Українського центру спортивної медицини - форми N 52-здоров "Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом" - до 03.02.2012, поштою.

1.4. До Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально - профілактичної допомоги - форми N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації", форми N 37-здоров "Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медико-соціальної комісії" - в строки, встановлені відділом.

1.5. До Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України: форми N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)" - до 03.02.2012, поштою.

1.6. До ДП "Державний експертний центр МОЗ України" - форму N 69 "Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні лікарняних засобів у лікувально-профілактичних закладах" - до 31.01.2012, поштою.

1.7. До Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України: форму N 2 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2011 рік" у строки згідно з додатком 2 до цього наказу в одному примірнику та електронною поштою за адресою gennna@rambler.ru.

1.8. Зведені державні статистичні звіти закладів охорони здоров'я, які знаходяться у підпорядкуванні інших міністерств та відомств, а також інших форм власності, які будуть скеровані до територіальних інформаційно-аналітичних центрів - в одному примірнику та електронною поштою на адресу ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України" - до 25.03.2012 року, відповідно наказу МОЗ України від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення".

1.9. Для подання звітів відрядити до МОЗ (ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України") заступників начальників територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики, завідуючих відділами комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації, а в разі необхідності, - завідуючих оргметодвідділами обласних диспансерів або спеціалізованих лікарень.

2. Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації (за згодою) забезпечити направлення спеціаліста Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф до ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України" для прийому звітів за формою N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги" (Форма N 999).

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя забезпечити складання і подання:

3.1. До Державного закладу "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України "(далі - ДЗ "ЦСЕС МОЗ України") зведених державних і галузевих статистичних звітів у строки згідно з додатком 1 до цього наказу в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі "Excel" за адресою cses@In.ua до 25.01.2012 року:

форми N 2 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання";

форми N 6 "Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань";

форми N 18 "Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення";

форми N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції";

форми N 46-здоров "Звіт про штати санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції".

форми N 70 "Звіт про профілактичні щеплення";

форми N 71 "Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями";

До ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України" звітні форми NN 2, 6, 71 надсилати тільки електронною поштою за адресою moz@moz.gov.ua до 01.02.2012 року;

3.2. Копії зведених статистичних звітів за формами N 46-здоров "Звіт про штати санітарно-епідеміологічної станції" та N 17 "Звіт про медичні кадри" подати в територіальні інформаційно-аналітичні центри медстатистики в строки, затверджені наказом територіальних органів охорони здоров'я;

3.3. До Управління громадського здоров'я та санітарно - епідеміологічного забезпечення населення МОЗ України, у відповідності з діючим календарем щеплень, подати дані щодо обсягу профілактичних щеплень та потребу в імунобіологічних препаратах на 2012 рік для кожного регіону у визначені строки.

3.4. Для подання звітів відрядити до Державного закладу "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" одного із заступників головного лікаря, завідуючих організаційними, епідеміологічними та санітарно-гігієнічними відділами Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських СЕС.

4. Головним державним санітарним лікарям на водному, залізничному, повітряному транспорті; головним лікарям СЕС об'єктів з особливим режимом роботи, начальнику Кримської протичумної станції подати зведені статистичні звіти за формами N 18, N 40-здоров, N 46-здоров за 2011 рік до ДЗ " ЦСЕС МОЗ України" у строки, які зазначені в додатку 1 до цього наказу, в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі "Excel" за адресою cses@In.ua та moz@moz.gov.ua до 01.02.2012 року та відрядити до Державного закладу "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" одного із заступників головного лікаря.

5. Головному лікарю Державного закладу "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" Некрасовій Л. С. забезпечити подання до Державної служби статистики України необхідні зведені державні та галузеві статистичні звіти в установлені строки.

6. Директорам науково-дослідних установ, які підпорядковані МОЗ України, скласти і подати державні та галузеві звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики в строки, затверджені наказом територіальних органів охорони здоров'я. Один примірник звітів форми N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" подати до Державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" у строки згідно з додатком 1 до цього наказу.

7. Керівникам закладів охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладів, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України, подати державні та галузеві звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики за місцем знаходження закладу в строки, встановлені наказом територіальних органів охорони здоров'я.

8. Начальнику Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Маруничу В. В. подати до Державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" зведений звіт за формою N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" до 07.03.2012 року.

9. Директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України Нізовій Н. М. подати зведений звіт форми N 2-ВІЛ/СНІД, річна в розрізі областей до Державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України", Державної служби статистики України, Державного закладу "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" до 01.02.2012 року.

10. Начальнику Державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" Голубчикову М. В.:

10.1. Забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики до 01.12.2011 року оновленим програмним продуктом "Медстат", адаптованим до прийому статистичних звітів за 2011 рік.

10.2. Проконтролювати забезпеченість територіальних органів охорони здоров'я бланками звітних статистичних форм до 01.12.2011 року.

10.3. Забезпечити подання до Державної служби статистики України зведених статистичних звітів в установлені строки.

11. Витрати на відрядження віднести за рахунок основного місця роботи.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

Додаток 1
до наказу МОЗ України
11.10.2011 N 658

Строки подання державних і галузевих статистичних звітів за 2011 рік

N
п/п

Найменування адміністративних територій

Ф. ф. N 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 по НДІ, 21, 21-А, 22 (Форма N 999), 24, 25, 33-, 34-, 35-, 38-, 40-, 42-, 46-, 47-, 49-, 50-, 60-здоров, 70, 71

1.

Чернівецька

02 - 03.02.2012

2.

м. Севастополь

3.

Вінницька

06 - 07.02.2012

4.

Волинська

5.

Закарпатська

07 - 08.02.2012

6.

Рівненська

7.

Чернігівська

08 - 09.02.2012

8.

Черкаська

9.

Івано-Франківська

09 - 10.02.2012

10.

Кіровоградська

11.

Житомирська

13 - 14.02.2012

12.

Сумська

13.

Полтавська

14 - 15.02.2012

14.

Миколаївська

15.

Тернопільська

15 - 16.02.2012

16.

Хмельницька

17.

Луганська

16 - 17.02.2012

18.

Львівська

19.

Одеська

20 - 21.02.2012

20.

Херсонська

21.

м. Київ

21 - 22.02.2012

22.

Дніпропетровська

23.

Харківська

22 - 23.02.2012

24.

Автономна Республіка Крим

25.

Запорізька

23 - 24.02.2012

26.

Донецька

27.

Київська

28.

Центральна СЕС на водному транспорті

20.02.2012

29.

Центральна СЕС на залізничному транспорті; Центральна СЕС на повітряному транспорті

21.02.2012

Примітка:

звіти за формами N 7, 8, 9, 10, 11 (розріз 0, розріз 1), 12 (розріз 0, розріз 1), 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21-А, 22 (Форма N 999), 24, 25, 33-, 33-к, 34-, 35-, 36-, 38-, 41-здоров, 42- здоров, 44-здоров, 47-здоров по території і 47-здоров закладів, безпосереднього підпорядкованих МОЗ України, 49-, 50-, 60-здоров, подати за єдиною технологічною системою збору і обробки на ІВМ РС АТ у форматі математичного забезпечення програми. Крім того, за всіма звітами подається один примірник звіту, роздрукований на комп'ютері стандартного математичного забезпечення "Медстат" у режимі "Друкування вихідних форм". В одному примірнику подаються форми N 10, 11 (розріз 0, розріз 1), 12 (розріз 0, розріз 1), 13, 15, 16, 17, 20, 21, 21-А, 22, 24, 25, 33-к, 34,35, 36, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 60. У двох примірниках форми N 7, 8, 9, 19, 33, 38.

Форма N 7 надсилається поштою до 06.02.2012 на паперових носіях в 2-х примірниках з роздрукованою базою даних та електронною поштою.

Форма N 8 надсилається поштою в 2-х примірниках на паперових носіях з роздрукованою базою даних та електронною поштою до 20.01.2012.

Форма N 9 - поштою в 2-х примірниках з роздрукованою базою даних та електронною поштою до 25.01.2012.

Форма N 9-к - поштою, в одному примірнику на паперових носіях до 10.01.2012.

Форма N 36-здоров надсилається на паперовому носії з роздрукованою базою даних та електронною поштою до 20.01.2012.

Форма N 20 обласних лікарень (дитячих) - в одному примірнику.

Форма N 20 зведений звіт дитячих міських лікарень в одному примірнику.

Форма N 20 зведений звіт центральних районних лікарень в одному примірнику.

Форма N 20 зведений звіт пологових будинків в одному примірнику.

Форма N 20 зведений звіт перинатальних центрів в одному примірнику.

Форма N 20 обласних лікарень для дорослих - в одному примірнику роздрукованому у режимі "Друк вихідних форм" та електронною поштою - у терміни згідно додатку 1.

Форма N 21-А за 12 місяців - зведений звіт по області та за усіма розрізами в одному примірнику.

Форма N 21-А - зведений звіт по пологових будинках - в одному примірнику.

Форма N 21-А - зведений звіт по перинатальних центрах - в одному примірнику.

Форма N 22 (Форма N 999) - у 2-х розрізах: зведений звіт по області (0 розріз) та з обласних центрів (розріз 1) в одному примірнику, з роздрукованою базою даних та електронною поштою.

Форма N 33-к - надсилається поштою в одному примірнику на паперовому носії та електронною поштою до 15.01.2012.

Форма N 41-здоров - надсилається електронною поштою та поштою в одному примірнику зведений звіт по області,(до якого додаються окремо звіти по кожному закладу) про розпочаті цикли у 2009 р.) - до 15.01.2012.; про розпочаті цикли у 2010 р. - до 15.05.2012 р.

Форма N 44-здоров підпорядкування МОЗ України (АР Крим, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська та Одеська області) подаються в одному рукописному примірнику поштою до 15.01.2012. Санаторії обласного та міського підпорядкування по кожному санаторію окремо - поштою в одному рукописному примірнику та електронною поштою у форматі "Word" та зведені звіти за розрізами електронною поштою у програмі "Медстат" до 15.01.2012 року.

Київська область подає зведені звіти по обласних закладах, які розташовані на території м. Києва - форми N 17, 47-здоров - на паперовому носії та електронною поштою.

Прийом звітів з 9.00 за адресою вул. Стрітенська, 7/9, 6-й поверх, кімната 633, в приміщенні Українського дитячого консультативно-діагностичного Центру МОЗ України.

 

Начальник ДЗ "Центр
медичної статистики МОЗ України"

М. В. Голубчиков

 

Додаток 2
до наказу МОЗ України
11.10.2011 N 658

Строки поданняформи звітності N 2-ВІЛ/СНІД, річна"Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2011 рік" до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України

N
п/п

Найменування адміністративних територій

Форма звітності N 2-ВІЛ/СНІД, річна

1.

Івано-Франківська

17.01.2012

2.

Кіровоградська

3.

Миколаївська

4.

Закарпатська

18.01.2012

5.

Одеська

6.

Київська

7.

Тернопільська

19.01.2012

8.

Чернігівська

9.

АР Крим

10.

Чернівецька

20.01.2012

11.

м. Київ

12.

Донецька

13.

Волинська

23.01.2012

14.

Житомирська

15.

Дніпропетровська

16.

м. Севастополь

24.01.2012

17.

Харківська

18.

Вінницька

19.

Львівська

25.01.2012

20.

Херсонська

21.

Запорізька

22.

Рівненська

26.01.2012

23.

Полтавська

24.

Черкаська

25.

Хмельницька

27.01.2012

26.

Луганська

27.

Сумська

Примітка:

звіт за формою N 2-ВІЛ/СНІД, річна "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2011 рік" подати на паперових носіях в одному примірнику, з роздрукованою базою даних та електронною поштою.

 

Начальник ДЗ "Центр
медичної статистики МОЗ України"

М. В. Голубчиков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали