Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про податок на додану вартість

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.02.2018 р. N 393/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо причин виникнення показника "Override", який міститься у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ), та можливості виправлення помилок, які могли спричинити виникнення такого показника, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, у податковій декларації (Наказ N 966) (спеціальній з позначкою 0121) за жовтень 2015 року платником податку, який застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ (чинної у зазначений період), було відображено податкові зобов'язання з ПДВ у зв'язку із ліквідацією основних засобів (знищення комбайну внаслідок пожежі). У листопаді 2015 року платником було подано уточнюючий розрахунок (Наказ N 966) на зменшення таких податкових зобов'язань у зв'язку з класифікацією такого знищення основних засобів як форс-мажорних обставин. У такому уточнюючому розрахунку було допущено помилку (не заповнено рядок 9.1 "з рядка 9 - сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року"), яка, на думку платника, стала причиною виникнення показника "Override" в СЕА ПДВ у листопаді 2017 року.

При цьому звернення не містить інформації про те, чи було за такими операціями складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) відповідні податкову накладну (Наказ N 957) та розрахунок коригування до неї (Наказ N 957).

Згідно з базами даних ДФС у таблиці 1 додатка 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість" (ДС1) (Наказ N 966) до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ (Наказ N 966), поданого у листопаді 2015 року до податкової декларації з ПДВ (Наказ N 966) за жовтень 2015 року, наведено інформацію про податкову накладну (Наказ N 957) та розрахунок коригування (Наказ N 957) до неї.

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 ПКУ у разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби (далі - ОЗ) ліквідуються за самостійним рішенням платника ПДВ, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких ОЗ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли ОЗ ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення ОЗ, що підтверджується відповідно до законодавства.

Отже, у разі ліквідації ОЗ у зв'язку зі знищенням їх внаслідок пожежі (за умови документального підтвердження такого знищення відповідно до законодавства) така ліквідація з метою оподаткування ПДВ не є операцією з постачання ОЗ, відповідно податкові зобов'язання за такою операцією у податковій звітності з ПДВ не визначаються.

Правові основи функціонування СЕА ПДВ регулюються статтею 2001 ПКУ, та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (Постанова N 569) (далі - Постанова N 569).

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ показник Sперевищ (показник "Override" у витязі з СЕА ПДВ) є складовою формули, за якою обраховується сума податку (далі - реєстраційна сума), на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні (Наказ N 1307) та/або розрахунки коригування до податкових накладних (Наказ N 1307) (Sнакл).

Показник Sперевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях (Наказ N 21) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних (Наказ N 1307) та розрахунках коригування (Наказ N 1307) до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Даний показник визначається як різниця між сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ (Наказ N 21) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків (Наказ N 21) до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних (Наказ N 1307), що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування (Наказ N 1307) до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Формування показника Sперевищ здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період починаючи з 1 липня 2015 року, тобто враховується звітність з ПДВ починаючи з податкової звітності за липень 2015 року та податкові накладні (Наказ N 1307) і розрахунки коригування (Наказ N 1307) до них, складені починаючи з 01.07.2015.

Перерахунок показника Sперевищ здійснюється щоразу при поданні декларації з ПДВ (Наказ N 21) / уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної (Наказ N 1307) / розрахунку коригування (Наказ N 1307), складених за вказані періоди на дату такої реєстрації. При обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (Sнакл) такого платника.

У разі, якщо у платника податку виникли розбіжності між показниками податкової звітності з ПДВ за відповідний звітний період, з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків (Наказ N 21) до неї, та сумою податку, що міститься в складених таким платником у відповідному періоді податкових накладних (Наказ N 1307) / розрахунках коригування до податкових накладних (Наказ N 1307), зареєстрованих в ЄРПН, платнику слід перевірити правильність декларування суми податкових зобов'язань, зазначених у поданих податкових деклараціях (Наказ N 21) за відповідний період.

При цьому слід мати на увазі, що податкові накладні (Наказ N 1307) та розрахунки коригування (Наказ N 1307) на збільшення суми компенсації відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН). У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну постачальник зменшує податкові зобов'язання на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ (Наказ N 21) того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, якщо з порушенням встановлених термінів реєстрації - в періоді реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків (Наказ N 21) за відповідні звітні періоди та/або зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні (Наказ N 1307) / розрахунки коригування (Наказ N 1307) залежно від виду допущеної помилки.

У наведеному випадку, якщо платником податку було помилково визначено податкові зобов'язання, складено і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну (Наказ N 957), такі податкові зобов'язання зменшено на підставі розрахунку коригування (Наказ N 957) до такої податкової накладної та відображено їх у податковій звітності за жовтень 2015 року. При цьому, таке коригування має бути відображено у рядку 7 "Коригування податкових зобов'язань" податкової декларації з ПДВ (Наказ N 966) за той звітний період, у якому такий розрахунок коригування складено (у разі своєчасної його реєстрації в ЄРПН) або у якому такий розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН (у разі, якщо його зареєстровано в ЄРПН з порушенням встановлених ПКУ термінів).

Крім того, платником було одночасно зменшено податкові зобов'язання у податковій декларації з ПДВ (Наказ N 966) за жовтень 2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку (Наказ N 966) за жовтень 2015 року. Таким чином, платником двічі зменшено податкові зобов'язання.

В звітному періоді, в якому платником було зареєстровано в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної (Наказ N 957) на зменшення суми податкового зобов'язання, виникла позитивна різниця між податковими зобов'язаннями, задекларованими у податковій звітності (податковій декларації з ПДВ (Наказ N 966)) та зареєстрованими в ЄРПН (податковій накладній (Наказ N 957) та розрахунку коригування).

Крім того інформуємо, що при обрахунку показника Sперевищ ("Override") в СЕА ПДВ значення рядка 9.1 податкової декларації з ПДВ (Наказ N 966) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 N 966 (Порядок N 966) (яка була чинною у періодах подання платником податкової декларації з ПДВ (Наказ N 678) та уточнюючого розрахунку до неї (Наказ N 966), про які йдеться у зверненні), не враховується.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали