Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про податок на додану вартість

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.09.2018 р. N 3823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) до зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), що була складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якщо товар/послуги, за якими була складена така зведена податкова накладна, починають використовуватися в оподатковуваних операціях частково, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 ПКУ.

Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунка коригування до податкової накладної (Порядок N 1307), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних (Порядок N 1307), та зареєстрованому в ЄРПН.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/ виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, на підставі розрахунка коригування (Порядок N 1307) до податкової накладної (Порядок N 1307), зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в ЄРПН.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (Порядок N 1307), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).

Згідно із пунктом 11 Порядку N 1307 (Порядок N 1307) у разі нарахування податкових зобов'язань, зокрема, відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, платник податку складає окремі зведені податкові накладні (Порядок N 1307) за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі складання зведених податкових накладних (Порядок N 1307), особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307 (Порядок N 1307), у графі 2 "Номенклатура товарів/послуг продавця" платником податку зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання, зокрема, відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

У графі 10 "Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ" таких зведених податкових накладних (Порядок N 1307) вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань (пункт 16 Порядку N 1307 (Порядок N 1307)).

Відповідно до пункту 21 Порядку N 1307 (Порядок N 1307) порядок складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних (Порядок N 1307), крім випадків, передбачених Порядком N 1307 (Порядок N 1307).

Таким чином, з урахуванням норм пункту 192.1 статті 192 ПКУ та пункту 198.5 статті 198 ПКУ, якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної на виконання вимог пункту 198.5 статті 198 ПКУ, платник податку починає в подальшому використовувати частину товарів/послуг, за якими було складено таку зведену податкову накладну, в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку може скласти розрахунок коригування до такої зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), в якому зі знаком "-" в тих графах, заповнення яких передбачено, зазначити показники щодо товарів/послуг, які були зазначені у зведеній податковій накладній (тобто "обнулити" відповідний рядок зведеної податкової накладної). При цьому у графі 1 такого розрахунка коригування в обов'язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунка коригування до такої зведеної податкової накладної (Порядок N 1307) платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг (обсяг товарів/послуг, що продовжує використовуватися в негосподарській діяльності; тобто обсяг товарів/послуг, що був зазначений у податковій накладній (Порядок N 1307), складеній відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, за мінусом обсягу товарів/послуг, що почали використовуватися в оподатковуваний операціях у межах господарської діяльності). При цьому у графі 1 такого розрахунка коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.

У графі 2 "Причина коригування" розрахунка коригування (Порядок N 1307) у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку з таким коригуванням, зазначається причина коригування "Коригування зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ".

У графі 3 "Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується" такого розрахунка коригування (Порядок N 1307) зазначається дата складання та порядковий номер податкової накладної (Порядок N 1307), складеної згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, яка коригується.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали