ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 жовтня 2011 року N 283

Про погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, та у зв'язку із зміною структури апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України наказом Держкомтелерадіо України від 22 липня 2011 року N 189 наказую:

1. Затвердити Порядок погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, що додається.

2. Управлінню документообігу та матеріально-технічного забезпечення (Шапкін С. Б.) довести цей наказ до відома згідно з розрахунком розсилки.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 11 червня 2010 року N 140 "Про затвердження Порядку погодження юридичним управлінням претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 

Додаток

Порядок
погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питання щодо призначення на посаду керівника юридичної служби підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі - підприємство), а також на посаду юрисконсульта відповідної категорії, якщо на підприємстві він виконує функції юридичної служби.

2. Погодження претендента на посаду керівника юридичної служби підприємства, а також на посаду юрисконсульта відповідної категорії, якщо на підприємстві він виконує функції юридичної служби (далі - претендент), здійснює юридичний відділ Держкомтелерадіо України.

3. Подання щодо погодження претендента вноситься керівником підприємства, установи, організації у формі листа після проходження претендентом стажування або за іншою процедурою.

4. У листі зазначається прізвище, ім'я, по батькові претендента, дата його народження, громадянство, місце проживання, попередня займана посада, стаж роботи за фахом, відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки, ділові та інші якості, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи про іншу встановлену процедуру, судимість або перебування під слідством та інші дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, паспорта та диплома, засвідчені кадровою службою відповідного підприємства.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення про погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. Юридичний відділ Держкомтелерадіо України попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, у разі необхідності організовує проведення співбесіди начальника юридичного відділу з претендентом. Повідомлення про це направляється підприємству у триденний термін. У повідомленні зазначається місце, час та дата проведення співбесіди. Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань чинного законодавства, цивільного, трудового, фінансового та адміністративного права, порядку оформлення та укладання господарських договорів, порядку підготовки адміністративних та внутрішніх документів підприємства, організаційних принципів кадрової роботи, основ економіки, організації праці та управління, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040.

6. Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування у юридичному відділі відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року N 804.

7. Рішення щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби приймається начальником юридичного відділу Держкомтелерадіо України, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку, один примірник якого протягом десяти календарних днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного підприємства, другий - залишається в юридичному відділі Держкомтелерадіо України.

8. Відмова у погодженні претендента на посаду повинна бути обґрунтованою та містити посилання на норми законодавства України.

9. У разі подання документів, що не відповідають зазначеним у п. 4 цього Порядку, юридичний відділ у триденний термін повертає їх без розгляду.

10. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби зберігаються в юридичному відділі Держкомтелерадіо України.

 

Начальник юридичного відділу

Д. В. Новікова

 

Додаток
до Порядку погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємства, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

ВИСНОВОК
юридичного відділу Держкомтелерадіо України щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби

__
_______
(назва підприємства, установи, організації)

Прізвище, ім'я, по батькові: ___

Дата народження: __________

Громадянство: _

Освіта: ________

Стаж роботи за фахом: ______

Назва юридичної служби підприємства, установи, організації,
на посаду керівника якої здійснюється погодження кандидатури:
__
__
__

Місце роботи та посада, яку претендент
займає на цей час (з якого року) __________
__

Висновок:
__
__

Начальник юридичного відділу

_______
(підпис)

__________
                      (ініціали, прізвище)

_______
(дата)

 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали