ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 10.02.2011 р. N 93

Про погодження Концепції реформування системи управління сектору житла міста Житомира на 2011 - 2015 роки

На виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки, затвердженої Законом України від 11 червня 2009 року N 1511-VI, з метою становлення ефективного власника житла, а також забезпечення належної та безперебійної експлуатації житлового фонду, відповідно до статей 27, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити Концепцію реформування системи управління сектору житла міста Житомира на 2011 - 2015 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
10.02.2011 N 93


Концепція реформування системи управління сектору житла міста Житомира на 2011 - 2015 роки

I. ВСТУП

Концепція реформування сектору житла міста Житомира на 2011 - 2015 роки (надалі - Концепція) розроблена з метою реалізації державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства та відповідно до Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" та "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Закону України "Про кооперацію", рішення Конституційного Суду N 4-рп/2004 від 2 березня 2004 року.

Дана Концепція може коригуватися в установленому порядку у відповідності до змін Законодавства України, економічних і соціальних чинників та інших показників.

II. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Житловий фонд в місті за належністю розподіляється та відноситься до:

- комунальної власності;

- власності житлово-будівельних кооперативів;

- відомчої належності;

- приватного житлового фонду;

- ОСББ

На території міста знаходиться 1963 житлових будинки, в тому числі:

- в комунальній власності міста перебуває 1529 житлових будинків загальною площею близько 3.0 млн. кв. м;

- у власності ЖБК - 121 будинок;

- будинки відомчої належності - 271 будинок;

- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - 42 будинки.

Утриманням в місті будинків, які відносяться до комунальної власності, займаються 11 КВЖРЕПів та ТОВ "Керуюча Компанія" Ком -Енерго - Житомир, ПП "ВЖРЕП N 4" та його дочірні підприємства "Крошня", "Нова Крошня", "Крошня плюс".

В місті існує 4 житлово-будівельних кооперативи (ЖБК-1, ЖБК-2, ЖБК "Полісся", ЖБК "Космос"), на балансі яких перебуває 121 житловий будинок, утримання та експлуатація яких, відповідно до статутів ЖБК, здійснюється на засадах самооплатності, за рахунок коштів, які надходять від членів кооперативу.

Мешканцями міста приватизовано понад 86 % квартир державного житлового фонду.

На сьогоднішній день в місті створено та зареєстровано 42 ОСББ.

Також існує потреба в реконструкції житла, складним залишається стан ліфтового господарства.

До категорії ветхих віднесено 310 будинки, аварійних - 59 будинків. В цілому, об'єм ветхого та аварійного житла складає 22 відсотки всього житлового фонду міської комунальної власності. Для відселення мешканців з ветхих та аварійних будинків потрібні значні кошти.

Слід зауважити пік масового житлового будівництва в місті припадав на 70 - 80 - ті роки минулого сторіччя. Саме в той час були побудовані найбільші житлові масиви в місті. Виходячи з цього видно, що кожен третій будинок в місті потребує капітального або поточного ремонту. Мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання знаходяться у зношеному стані. Підтримання їх в робочому стані потребує значних витрат, так само як і ліквідація аварій, що призводить до додаткових витрат. На даний час лічильники встановлені в 240 будинках, що складає всього 28 відсотків. Обладнання будинків лічильниками обліку стримується фінансовими ресурсами на впровадження енергозберігаючих заходів.

III. ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ МІСТА

В житловому секторі Житомира накопилося багато проблем. Більша частина з них є наслідком відсутності у власників квартир, усвідомлення того, що за стан будинку несуть відповідальність саме вони - як співвласники будівлі.

Приватизувавши квартиру або отримавши у власність іншим чином, громадяни крім прав отримують обов'язки. В тому числі - спільно утримувати допоміжні приміщення.

Звідси випливає ряд наслідків.

По-перше. Стереотипне мислення мешканців щодо утримання власного будинку. У людей залишилось відчуття того, що хтось повинен нести відповідальність за стан їхнього майна - тобто будинку.

По-друге. Відсутність конкурентного середовища на ринку надання житлових послуг.

По-третє. Фактично відсутній ефективний власник житлових будинків. Лише після формалізації відносин і реєстрації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку власники отримують можливість замовляти житлові послуги і ефективно управляти своїм будинком.

По-четверте. Відсутність належної інформаційної пропаганди щодо прав та обов'язків власників житла. Тобто, власники квартир не знають, що окрім квартири, вони несуть відповідальність і за площі загального користування які є спільною сумісною власністю.

По-п'яте. Неналежний технічний стан будинків. Недофінансування капітальних видатків протягом багатьох років привели мережі та самі будівлі до поганого стану. В той же час, при створенні об'єднання, попередній власник (держава чи муніципалітет) не може забезпечити приведення будинку до належного стану.

Окремою групою слід виділити проблеми національного рівня.

Неякісна субсидіарна політика призводить до невчасних розрахунків з надавачами послуг - а це впливає на їх якість.

Недосконале законодавство робить сферу надання житлових послуг не мобільною і забюрократизованою.

IV. МЕТА ТА ЦІЛІ КОНЦЕПЦІЇ

Метою міської Концепції реформування сектору житла є здійснення заходів щодо створення сприятливих умов для становлення ефективного власника житла для подальшого сталого розвитку житлового сектору міста і отримання якісних послуг.

Реалізація Концепції передбачає досягнення таких цілей:

- максимально підняти рівень обізнаності власників квартир про новітні форми утримання житла та надання житлових послуг;

- забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливати на якість його утримання;

- створення умов для надання житлових послуг які стимулюють енергозбереження;

- удосконалення діючої системи управління сектором житла;

- активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;

- формування бази даних кращих практик утримання житла різних моделей управління;

- створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлового господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлової інфраструктури;

- впровадження прогресивних технологій;

- заохочення приватних ініціатив щодо застосування новітніх форм управління житловим фондом;

- поглиблення демонополізації житлового господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

Досягнення головної мети можливо шляхом органічного структурного об'єднання квартир в різні форми (спілка власників житла, обслуговуючий кооператив, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

V. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На основі викладених вище проблем сектору житла міста визначені наступні напрямки реформування:

1. Залучення громадськості до процесів реформування сектору житла.

2. Забезпечення мешканцям міста принципів виборності та участі у прийняття рішень при структурному об'єднанні квартир, будинків.

3. Поетапна реалізація окремих проектів:

3.1. створення ОСББ на території 10 та 12 КВЖРЕПів

3.2. створення ОСББ на території 4 КВЖРЕПу

3.3. Реорганізація системи управління ЖБК-1

3.4. створення ОСББ на території 9 КВЖРЕПу

4. Проведення повноцінних інформаційних кампаній по новим формам утримання житла (ОСББ, обслуговуючі кооперативи, управляючі компанії).

5. Забезпечення якісної роботи управляючих кампаній та управителів.

6. Поглиблення демонополізації житлового господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

7. Забезпечення беззбиткового функціонування діючих підприємств житлового господарства.

8. Реалізація пілотних проектів по новим формам управління житлом на базі яких проводити інформаційні кампанії для інформування власників житла.

9. Визначити відповідальним в координації та контролі за реформуванням житлового господарства - управління житлового господарства.

10. Створення комунального підприємства, в управління якого буде передаватись житловий фонд міської ради, в якому власники або відсутні, або не мають можливості структурно об'єднатись.

11. Реалізація процесу становлення ефективного власника житла на принципах спільної території, інженерних мереж, ефективно та раціонального управління. Об'єднання може створюватись з одного або декількох будинків, в межах кварталу за умови об'єднання в асоціацію.

Організації власників житла (незалежно від їхньої назви) можуть самостійно надавати собі послуги, заключати угоди з управляючими кампаніями або іншими структурами.

VI. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

6.1. Нормативно-правове забезпечення

Розроблення Концепції здійснювалось в межах Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки", "Про житлово-комунальні послуги", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про приватизацію державного житлового фонду", Указу Президента України від 16 грудня 2006 року N 1093/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року "Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрямки його реформування", положення Житомирської міської ради "Про процедуру створення ОСББ".

6.2. Фінансове забезпечення

Джерелами фінансування заходів Концепції є:

- кошти Державного бюджету України;

- кошти обласного бюджету;

- кошти міського бюджету м. Житомира;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно до програм їх розвитку;

- гранти, кредити банків, благодійні внески;

6.3. Інформаційне забезпечення та моніторинг виконання Програми

Для досягнення мети Програми необхідно здійснювати потужний інформаційний супровід. Він буде здійснюватись з залученням електронних ЗМІ (радіо, телебачення, інтернет), друкованих ЗМІ (газети, журнали) та безпосереднього спілкування з жителями міста.

Моніторинг виконання програми дасть можливість вчасно вносити зміни в Програму для досягнення кінцевої мети.

Щороку здійснювати моніторинг відповідності очікуваних результатів до реальних показників і приймати відповідні рішення.

6.4. Контроль за виконанням Концепції

1. Контроль за виконання даної Концепції здійснює міська рада (постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології) та її виконавчий комітет.

2. Громадський контроль за ходом реалізації Концепції здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Концепції, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

VII. Заходи виконання Концепції на 2011 - 2015 рр.

N
п/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

1

Реалізація проекту "Створення ОСББ в будинках КВЖРЕП-10 та КВЖРЕП-12

Управління житлового господарства

2011 - 2013

Міський бюджет, громада

2

Реалізація проекту "Створення ОСББ в будинках КВЖРЕП-4"

Управління житлового господарства

2011 - 2013

Міський бюджет, громада

3

Реалізація проекту "Реорганізація системи управління ЖБК-1"

Управління житлового господарства, ЖБК

2011 - 2012

Громада міський бюджет

4

Реалізація проекту "Створення ОСББ в будинках КВЖРЕП-9"

Управління житлового господарства

2011 - 2013

Міський бюджет, громада

5

Реалізація проекту "Створення асоціації ОСББ"

Управління житлового господарства, ОСББ

2011 - 2012

Громада, міський бюджет

6

Створення комунального підприємства для управління будинками, в яких не можна створити ОСББ

Управління житлового господарства

2012

Міський бюджет

7

Поширення практики реалізованих проектів на територію міста

Управління житлового господарства

2012 - 2015

Міський бюджет

8

Створення та функціонування "Школи управителів"

Управління житлового господарства

2012 - 2015

Міський бюджет, громада, гранти

9

Розробка та введення факультативу в школах "Моє житло"

Управління освіти, Управління житлового господарства

2011 - 2012

Міський бюджет, гранти

10

Проведення форумів ОСББ, ЖБК та управителів житлових будинків

управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2011 - 2015

Міський бюджет, громада, місцевий бізнес, гранти

11

Участь в регіональних, загальноукраїнських та міжнародних семінарах, виставках, презентаціях

управління житлового господарства управління по зв'язкам з громадськістю

2011 - 2015

Міський бюджет

11

Ефективна реалізація програми "Затишна оселя"

управління житлового господарства

2011 - 2015

Міський бюджет, громада


Інформаційний супровід Концепції

N
п/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

1

Проведення інформаційної кампанії щодо поширення позитивної інформації про ОСББ

Управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2011 - 2013

Міський бюджет

2

Проведення інформаційної кампанії щодо роз'яснення понять будинки комунальної власності, державної та приватної

Управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2011 - 2012

Міський бюджет

3

Проведення прес-конференцій, семінарів та конференцій щодо формування позитивного іміджу управителів житловими будинками

Управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2012 - 2013

Міський бюджет

4

Інформаційна кампанія щодо можливості створення ОСББ в кількох будинках, які представляють житловий комплекс

Управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2012 - 2013

Міський бюджет

5

Організація обмінних візитів в інші міста, голів ОСББ та управителів, формування на їх основі позитивних практик в місті

Управління житлового господарства, управління по зв'язкам з громадськістю

2011 - 2015

Міський бюджет, гранти


VIII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

Виконання Концепції дасть можливість:

- Сформуємо ефективного власника житла;

- Забезпечити надання якісних житлових послуг

- Зменшити видатки на утримання та ремонт житлового господарства міської ради;

- Зменшити соціальну напругу яка виникла у мешканців міста по відношенню до житлового господарства;

- Запровадити ринкові умови на ринку надання житлових послуг.

Таблиця. Числові показники результатів реалізації Програми

Показники

Одиниці виміру

Всього, за рік

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Кількість створених ОСББ

шт.

40

100

100

150

300

Кількість КВЖРЕП реорганізованих в управляючі компанії

шт.

2

2

4

7

10

Кількість реорганізованих ЖБК

шт.

1

1

2

-

 

Кількість створених асоціацій ОСББ

шт.

2

3

3

5

15

Кількість створених управляючих компаній

шт.

1

3

4

7

15

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, яку обслуговують керуючі компанії або управителі.

%

5

10

20

30

5


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали