ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.12.2011 р. N 721

Про погодження Програми сприяння забезпеченню безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2012 - 2014 роки

З метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі, відповідно до статей 27, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити Програму сприяння забезпеченню безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2012 - 2014 роки згідно з додатком та внести на затвердження міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Закусило П. І.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 721


ПРОГРАМА
сприяння забезпеченню безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2012 - 2014 роки

I. Загальна характеристика Програми сприяння забезпеченню безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2012 - 2014 роки (далі - Програма)

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління транспорту і зв'язку міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження міського голови від 25.06.2011 р N 355 щодо розроблення проекту Програми сприяння забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів у м. Житомирі

3

Розробник Програми

Управління транспорту і зв'язку міської ради

4

Співрозробники Програми

Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа Житомирської міської ради

5

Відповідальний виконавець Програми

Управління транспорту і зв'язку міської ради
Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа Житомирської міської ради

6

Учасники Програми

Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа Житомирської міської ради

7

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: тис. грн.

15828,6

 

у тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету, тис. грн.

15828,6


Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

III

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Обсяг ресурсів,усього,
у тому числі:

6365,9

4616,1

4846,6

15828,6

державний бюджет

-

-

 

-

міський бюджет

6365,9

4616,1

4846,6

15828,6

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-


II. Сучасний стан та проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

На сьогоднішній день ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі та її стан не відповідають рівню інтенсивності транспортного руху. Вкрай низьким залишається рівень упровадження в практичне застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху.

Унаслідок стрімкого росту автомобілізації протягом останнього десятиріччя практично повністю вичерпано ресурсні можливості дорожньо-шляхової мережі. Наслідком такого стану справ є значне погіршення умов руху, затори, збільшення витрат пального, погіршення екологічної ситуації і зростання аварійності. Разом з тим темпи розвитку дорожньо-шляхової мережі, обсяги капіталовкладень та відповідно заходів, пов'язаних з усебічним вирішенням проблем сфери дорожнього руху та його безпеки не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху.

В м. Житомирі станом на даний час в експлуатації знаходиться 91 світлофорний об'єкт, з яких 50 входить до автоматизованої системи управління дорожнім рухом. На цих світлофорних об'єктах встановлено 91 контролер управління, 666 транспортних, 334 пішохідних та 12 трамвайних світлофорів. Мережа кабельних силових ліній складає 34,6 км, кабелів зв'язку - 22 км. Також в м. Житомирі експлуатується 4143 дорожні знаки, 6762 метри пішохідних огороджень.

Нове будівництво та планова заміна технічних засобів регулювання дорожнього руху в основному проводились до 1980 року, і на теперішній час вони знаходяться в експлуатації більше 30 років при нормативному терміні експлуатації до 10 років. Все це призвело до того, що 60 - 80 % технічних засобів регулювання дорожнього руху знаходиться в стані, що не відповідає вимогам ДСТУ.

Починаючи з 2005 року в місті Житомирі проводяться роботи по заміні застарілого обладнання світлофорних об'єктів. Так, за цей час замінено 30 контролерів управління світлофорними об'єктами, 8 км силових кабельних мереж, 145 транспортних та 97 пішохідних світлофорів замінено на енергозберігаючі світлодіодні, 47 консольних світлофорних стійок на сучасні оцинковані.

Програма спрямована на вирішення наступних проблем:

- недостатня пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі міста, затримки автотранспорту на перехрестях;

- наявність пошкоджених та застарілих конструкцій, стійок для світлофорів та дорожніх знаків, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної арматури, які вичерпали терміни придатності;

- наявність світлофорів та контролерів керування світлофорним об'єктом, які не відповідають вимогам ДСТУ;

- наявність дорожніх знаків та пішохідних огороджень, які не відповідають вимогам ДСТУ;

- необхідність відновлення дорожньої розмітки.

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі.

III. Мета Програми

Метою Програми є сприяння забезпеченню безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі у 2012 - 2014 роках (далі - Програма), впровадження раціональних форм і методів організації дорожнього руху, ефективне застосування технічних засобів і автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

Відповідно до наявних проблем у даній Програмі визначені шляхи та засоби їх реалізації з використанням коштів міського бюджету.

IV. Шляхи реалізації Програми

Забезпечення оплати праці та інших видатків, пов'язаних з утриманням та виконанням функцій, покладених на "Спеціалізовану монтажно-експлуатаційну установу Житомирської міської ради" та управління транспорту і зв'язку міської ради щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі:

- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах у м. Житомирі;

- технічне обслуговування та ремонт світлофорних об'єктів, дорожніх знаків і пішохідних огороджень;

- придбання, встановлення та заміна пішохідних огороджень;

- придбання, встановлення та заміна дорожніх знаків;

- заміна силових кабельних ліній;

- придбання та монтаж світлодіодних світлофорів;

- придбання та монтаж контролерів (шаф) управління світлофорними об'єктами;

- придбання та встановлення оцинкованих стійок світлофорних консольних;

- придбання матеріалів та нанесення або відновлення дорожньої розмітки;

- придбання матеріалів та влаштування елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський";

- придбання, встановлення дорожніх знаків, придбання матеріалів та нанесення дорожньої розмітки, асфальтування, будівництво світлофорного об'єкту для введення одностороннього руху на вулицях Східна - Мануїльського та Київська - Котовського;

- придбання матеріалів та обладнання з метою перекриття проїзду по вул. Михайлівській;

- забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом нанесення дорожньої розмітки;

- забезпечення освітленням пішохідних перехресть та місць концентрації ДТП;

- реконструкція шляхопроводу через залізницю по Київському шосе, орієнтовна вартість становить 30 млн. грн. (за рахунок коштів державного бюджету).

V. Перелік завдань і заходів та результативні показники Програми.

Основним завданням Програми є:

- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів у місті;

- введення одностороннього руху на вулицях Східна - Мануїльського та Київська - Котовського;

- планова заміна лампових світлофорів на енергозберігаючі світлодіодні згідно вимог ДСТУ;

- будівництво, монтаж, впровадження та експлуатація технічних засобів регулювання і автоматизованої системи керування дорожнього руху;

- нанесення розмітки вулично-шляхової мережі;

- влаштування елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський".

Результативні показники виконання Програми

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

I етап - 2012 рік

II етап - 2013 рік

III етап - 2014 рік

Всього витрат на виконання програми, тис. грн.

Показники продукту Програми

Кількість світлодіодних світлофорів, які необхідно встановити замість лампових

шт.

745

150

150

150

-

Кількість світлофорних об'єктів, в яких необхідна заміна контролера управління

шт.

57

4

4

4

-

Кількість стійок світлофорних консольних, які необхідно замінити

шт.

253

75

75

75

-

Кількість дорожніх знаків, які планується встановити (замінити)

шт.

3100

2300

400

400

-

Кількість стійок для дорожніх знаків, які планується встановити

шт.

400

400

-

-

-

Кількість турнікетного огородження, яке планується встановити

пог. м.

2750

2750

-

-

-

Кількість елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський", які планується встановити

шт.

11

5

3

3

-

Протяжність вулиць, на яких планується нанести або відновити дорожню розмітку

км.

130

130

130

130

-

Кількість прожекторів освітлення, які необхідно становити

шт.

15

5

5

5

 

Перекриття проїзду по вулиці Михайлівській

шт.

1

1

-

-

-

Кількість проектів для запровадження одностороннього руху по вулицям Східна - Мануїльського та Київська - Котовського

шт.

2

2

-

-

-

Видатки на забезпечення безпеки дорожнього руху (в т. ч. на утримання установи)

тис. грн.

-

6365,9

4616,1

4846,6

15828,6

Показники ефективності Програми

Середні витрати матеріалів на встановлення одного світлодіодного світлофору замість лампового

тис. грн.

-

5,72

6,06

6,36

-

Середні витрати матеріалів на заміну одного контролера управління світлофорного об'єкта

тис. грн.

-

24,82

26,28

27,60

-

Середні витрати матеріалів на встановлення однієї стійки світлофорної консольної

тис. грн.

-

10,14

10,74

11,28

-

Середні витрати матеріалів на заміну (встановлення) одного дорожнього знаку

тис. грн.

-

0,47

0,40

0,42

-

Середні витрати матеріалів на встановлення однієї стійки для дорожніх знаків

тис. грн.

-

0,39

-

-

-

Середні витрати матеріалів на встановлення одного пог. м турнікетного огородження

тис. грн.

-

0,16

-

-

-

Середні витрати матеріалів на влаштування одного елементу примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський",

тис. грн.

-

15,86

16,80

17,64

-

Середні витрати матеріалів на 1 км. дорожньої розмітки

тис. грн.

-

2,88

3,05

3,20

-

Середні витрати матеріалів на встановлення 1 прожектора освітлення

тис. грн.

-

4,5

4,8

5,1

 

Середні витрати на матеріали та обладнання для перекриття проїзду по вулиці Михайлівській

тис. грн.

-

100,0

 

 

 

Середні витрати матеріалів на 1 проект по односторонньому руху

тис. грн.

-

175,00

-

-

-

Показники якості Програми

% кількості світлодіодних світлофорів до загальної кількості світлофорів

%

-

20

40

60

-

% кількості контролерів управління, які відповідають вимогам ДСТУ, до загальної кількості контролерів управління

%

-

7

14

21

-

% кількості встановлених дорожніх знаків до загальної кількості дорожніх знаків, що потребують заміни

%

-

74

87

100

-

% кількості встановлених стійок для дорожніх знаків до загальної кількості стійок для дорожніх знаків, що потребують встановлення

%

-

100

-

-

-

% кількості встановлених турнікетних огороджень до загальної кількості турнікетних огороджень, що потребують встановлення

%

-

100

-

-

-

% кількості встановлених стійок світлофорних консольних до загальної кількості стійок світлофорних консольних

%

-

30

59

89

-

% кількості встановлених елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський", до загальної кількості елементів примусового зниження швидкості "Лежачий поліцейський", що потребують встановлення

%

-

45

73

100

-

% протяжності вулиць, на яких нанесена або відновлена дорожня розмітки до загальної протяжності вулиць, на яких необхідно нанести або відновити дорожню розмітку

%

-

100

100

100

-

% кількості встановлених прожекторів освітлення до загальної кількості, що потребують встановлення

%

-

33

67

100

 

% перекритих вулиць до загальної кількості, що потребують перекриття

%

-

100

-

-

-

% кількості проектів до загальної кількості проектів, що потребують виготовлення

%

-

100

-

-

-


VI. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Відповідальні виконавці Програми:

Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа Житомирської міської ради.

Управління транспорту і зв'язку міської ради організує та контролює виконання заходів Програми, вносить пропозиції коригування Програми, оприлюднює щоквартально звіти про хід виконання заходів, а також звітів про досягнення результатів після закінчення дії Програми на сайті Житомирської міської ради.

VII. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить:

- підвищити рівень безпеки дорожнього руху в місті, скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод;

- підвищити пропускну спроможність автотранспортних потоків на магістральних вулицях міста, забезпечити безпеку пішоходів;

- впровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху

- підвищити ефективність реагування на аварійні ситуації та події, зменшити їх негативні наслідки;

- скоротити споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоекономічні світлодіодні в 6 - 8 разів;

- впровадити заходи щодо охорони життя і здоров'я громадян при їх знаходженні на вулицях;

- поліпшити екологічний стан у місті, знизити загазованість у місті;

- підвищити систему інформування учасників дорожнього руху.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток N 1
до Програми


Перелік світлофорних об'єктів, на яких планується заміна світлофорів та стійок світлофорних консольних

N
з/ п

Найменування об'єктів

Світло-
фори транс-
порт світло-
діодні (факт)

Світло-
фори транс-
портні лампові (факт)

План заміни на світло-
діодні в 2012 р.

План заміни на світло-
діодні в 2013 р.

План заміни на світло-
діодні в 2014 р.

Стійки світло-
форні консольні (факт)

План заміни стійок світло-
форних в 2012 р.

План заміни стійок світло-
форних в 2013 р.

План заміни стійок світло-
форних в 2014 р.

1

Київська - Театральна

8

 

 

 

 

3

 

 

 

2

                 - Щорса

6

 

 

 

 

2

 

 

 

3

                 - Московська

6

 

 

 

 

3

 

 

 

4

                 - Хлібна

6

 

 

 

 

2

 

 

 

5

                - Шелушкова

8

 

 

 

 

2

 

 

 

6

                - Мануїльського

8

 

 

 

 

2

 

 

 

7

                - Східна

8

 

 

 

 

2

 

 

 

8

                - Мебльовий к-т

6

 

 

 

 

2

 

 

 

9

                - Автовокзал

14

 

 

 

 

1

 

 

 

10

                - Баранова

3

8

8

 

 

1

4

 

 

11

В. Бердичівська - Театральна

8

 

 

 

 

4

 

 

 

12

                          - Михайлівська

4

 

 

 

 

2

 

 

 

13

                          - Бульвар

6

 

 

 

 

3

 

 

 

14

                          - І. Франка

8

 

 

 

 

4

 

 

 

15

                         - Шевченка

4

4

 

4

 

2

 

2

 

16

                         - Довженка

4

4

 

4

 

2

 

2

 

17

                         - Гагаріна

4

4

 

4

 

2

 

2

 

18

                         - Жуйка

8

 

 

 

 

4

 

 

 

19

Щорса - Котовського

 

8

8

 

 

 

4

 

 

20

             - Л. Українки

 

8

4

 

4

 

2

 

2

21

             - Домбровського

 

8

4

 

4

 

2

 

2

22

            - Гамарніка

 

6

4

 

2

 

2

 

1

23

            - Ватутіна

4

4

4

 

 

 

2

 

 

24

Котовського - Перемоги

 

8

8

 

 

 

4

 

 

25

                        - Театральна

 

6

 

 

6

 

 

 

3

26

                        - Московська

 

8

8

 

 

 

4

 

 

27

                        - Хлібна

 

8

 

8

 

 

 

4

 

28

                        - Шелушкова

 

8

 

8

 

 

 

4

 

29

                       - Мануїльського

 

8

 

8

 

 

 

4

 

30

                        - Східна

 

8

6

2

 

 

3

1

 

31

                        - Ватутіна

 

8

 

6

 

 

 

3

 

32

Перемоги - м. Перемоги

 

8

8

 

 

 

4

 

 

33

                   - Ольжича

 

8

4

4

 

 

2

2

 

34

                   - Короленка

 

12

7

 

 

 

4

 

 

35

                   - Л. Українки

 

8

4

4

 

 

2

2

 

36

                   - Домбровського

 

12

8

 

 

 

4

 

 

37

                   - Гамарніка

 

8

4

 

 

 

2

 

 

38

Миру - Ватутіна

 

8

8

 

 

 

4

 

 

39

           - Винокурінний

4

 

 

 

 

2

 

 

 

40

           - Електрон

4

 

 

 

 

2

 

 

 

41

           - Жукова

4

2

 

 

2

2

 

 

1

42

           - Миру

4

4

 

 

4

2

 

 

2

43

           - Житичі

4

 

 

 

 

2

 

 

 

44

          - ДОСи

 

4

4

 

 

 

2

 

 

45

Мануїльського - Гоголя

 

8

 

4

4

 

 

2

2

46

                            - Б. Тена

 

8

 

8

 

 

 

4

 

47

                         - Леваневського

 

8

 

4

4

 

 

2

2

48

Мануїльського - Шевченка

 

8

 

4

4

 

 

2

2

49

                             - Корольова

 

10

 

8

 

 

 

4

 

50

1 Травня - Гагаріна

 

12

 

6

2

 

 

3

1

51

В. Бердичівська - Селецька

 

9

 

4

4

 

 

2

2

52

Вітрука - Селецька

 

6

 

 

 

 

 

 

 

53

Вітрука - Огієнко

 

10

 

4

 

 

 

2

 

54

Вітрука - Ціолковського

 

6

 

4

2

 

 

2

1

55

Вітрука - Шевченка

 

8

 

4

4

 

 

2

2

56

Вітрука - Корольова

 

8

 

4

4

 

 

2

2

57

Ціолковського - школа N 14

 

0

 

 

 

 

 

 

 

58

Вокзальна - Гоголя

 

6

 

4

2

 

 

2

1

59

Корольова - Баранова

 

8

 

8

 

 

 

4

 

60

1 Травня - Шевченка

 

10

 

 

8

 

 

 

4

61

1 Травня - Довженка

 

8

 

 

8

 

 

 

4

62

1 Травня - Франка

 

8

 

 

8

 

 

 

4

63

Б. Тена - Хлібна

 

6

 

 

6

 

 

 

3

64

Б. Тена - Шелушкова

 

8

 

4

4

 

 

2

2

65

Б. Тена - Вокзальна

 

7

 

4

2

 

 

2

1

66

Б. Тена - Східна

 

8

 

4

4

 

 

2

2

67

Східна - Шевченка

 

8

 

4

4

 

 

2

2

68

Східна - Гоголівська

 

8

 

4

4

 

 

2

2

69

Східна - Ватутіна

 

9

6

 

2

 

3

 

1

70

Щорса - агроколедж

 

4

4

 

 

 

2

 

 

71

Щорса - к-п ім. Калініна

 

4

4

 

 

 

2

 

 

75

Г. Пожежних - Островського

 

8

 

 

8

 

 

 

4

73

Черняховського - М. Бердичівська

 

6

6

 

 

 

3

 

 

74

Московська - Львівська

 

4

4

 

 

 

2

 

 

75

Московська - Чапаєва

 

8

 

 

8

 

 

 

4

76

Черняховського - школа N 32

 

4

 

4

 

 

 

2

 

77

КП ДАІ "Жуйка"

 

9

9

 

 

 

4

 

 

78

Черняховського - технол. Ін-т

 

4

 

4

 

 

 

2

 

79

Київське шосе-аеропорт

 

2

4

 

 

 

2

 

 

80

Піонерська - Якіра

 

8

 

 

8

 

 

 

4

81

Київське шосе, 44 - Лукойл

 

4

4

 

 

 

2

 

 

82

Щорса - ДАІ

 

4

4

 

 

 

2

 

 

83

В. Бердичівська - швидка допомога

4

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Київське шосе - школа N 10

 

2

4

 

 

 

2

 

 

85

Г. Потапова - Ватутіна

 

6

 

4

 

 

 

2

 

86

Гоголівська - Шелушкова

 

8

 

 

8

 

 

 

4

87

Черняховського - Чумацький шлях

7

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Старовільська - Якіра

4

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Старовільська - Ольжича

4

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Пушкінська - І. Франка

 

6

 

 

 

 

 

 

 

91

Л.Українки - Московська

 

8

 

 

8

 

 

 

4

92

Мануїльського - Ватутіна

 

 

6

 

 

 

3

 

 

93

Шелушкова - Дмитрівська

 

 

 

 

8

 

 

 

4

 

Разом:

162

484

150

150

150

53

75

75

75


 

Додаток N 2
до Програми


Перелік світлофорних об'єктів, на яких планується заміна контролерів управління

Найменування об'єктів

Кількість контролерів управління, які планується замінити

Етапи виконання програми (рік)

Київська - Московська

1

I етап
(2012 р)

В. Бердичівська - Жуйка

1

Київська - Баранова

1

Котовського - Московська

1

Разом

4

Мануїльського - Ватутіна

1

II етап
(2013 р)

Миру - Ватутіна - Перемоги

1

В.Бердичівська - Ст. Бульвар

1

Київська - Східна

1

Разом

4

В.Бердичівська - Селецька

1

III етап
(2014 р)

Перемоги - Перемоги

1

Мануїльського - Б.Тена

1

Котовського - Ватутіна

1

Разом

4


 

Додаток N 3
до Програми


Розрахунок економічної ефективності при заміні лампових світлофорів на світлодіодні

1. Зменшення витрат, що отримується за рахунок економії електроенергії:

Світлофор на лампах накалювання споживає за рік:

100 Вт х 8760 год. = 876000 Вт/год. = 876 кВт/год.

Світлофор на світлодіодах споживає за рік:

15 Вт х 8760 год. = 131400 Вт/год. = 131,4 кВт/год.

Отже, економія становить:

876 - 131,4 = 744,6 кВт/год. від одного світлофора

На одне перехрестя з 8-ма світлофорами отримуємо наступну економію з одного об'єкта в рік:

744,6 кВт/год. х 8 шт. = 5956,8 кВт/год.

При вартості однієї кіловат/години 1,0 грн.:

5956,8 кВт/год. х 1,0 грн. = 5956,8 грн.

2. Економія на лампах накалювання:

Фактично при експлуатації одного світлофорного об'єкта на заміну ламп необхідно 10 шт. електроламп на 1 рік.

Вартість цих витрат

10 шт. х 20,00 грн. = 200 грн. на одне перехрестя.

3. Економія на спец. підйомнику для заміни електроламп та ремонту:

Вартість експлуатації одного спец. підйомника за зміну:

62 грн. х 8 год. = 496 грн.

Вартість експлуатації одного спец. підйомника за рік:

496 грн. х 365 дн. = 181040 грн.

В перерахунку на один об'єкт:

181040 грн. : 91 об. = 1990 грн.

Отже, економія від заміни лампових світлофорів на світлодіодні на одному перехресті (8 світлофорів) за 1 рік становить приблизно:

5956,8 + 200 + 1990 = 8146,8 грн.

Економія від заміни 1-го лампового світлофору на світлодіодний за 1 рік становить приблизно:

8146,8 : 8 = 1018,35 грн.

4. Економія від заміни лампових світлофорів на світлодіодні:

Рік

Кількість світлофорів на заміну

Сума економії, грн.

2012

100

101835

2013

100

101835

2014

100

101835

Разом:

 

305505

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали