ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.12.2011 р. N 725

Про погодження Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

З метою комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, національних надбань і довкілля від пожеж та їх наслідків, вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки об'єктів міста, організаційних засад, їх функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрямів державного управління у цій сфері, відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 2348-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки" та відповідно до ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити Програму забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки згідно з додатком та внести її на затвердження міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 725


ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 04.05.2011 N 164 "Про проект обласної Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки".

Доручення міського голови від 18.11.2011 р. N 184/Д Про підготовку проекту Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

3.

Розробник Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Міськвиконком; Житомирський міський відділ управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.

5.

Учасники Програми

Житомирський міський відділ управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Житомирській області, міськвиконком.

6.

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Кошти міського бюджету та інші не заборонені законодавством кошти

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, усього

Виходячи з фінансових можливостей


Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом розроблення і виконання Програми

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів міста полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

У цілому з 2006 по 2011 рік в місті зареєстровано 1615 пожеж, внаслідок яких загинуло 37 осіб та 35 травмовано.

За зазначений період від пожеж завдано збитків у сумі понад 6,9 млн. гривень, а загальні економічні витрати становлять більш як 9,0 млн. гривень.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та міста.

Підрозділи МНС міста на 15 відсотків не укомплектовані спеціальними пожежними автомобілями. Понад 60 відсотків наявної пожежної техніки вичерпало свій моторесурс і за строками використання підлягає списанню. Недостатність коштів не дає змоги міському відділу УМНС України в Житомирській області позитивно вирішувати питання щодо розроблення і придбання сучасних типів пожежної техніки, обладнання, засобів зв'язку та індивідуального захисту особового складу.

Проблемою залишається стан забезпечення протипожежного захисту будівників підвищеної поверховості та висотних будинків.

На сьогодні в місті нараховується 18 будинків підвищеної поверховості, в яких мешкає понад 6 тис. осіб. Для захисту таких будинків від пожеж під час їх проектування та будівництва передбачається здійснювати комплекс протипожежних заходів щодо встановлення систем протипожежної автоматики, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу.

Проте на даний час існуючі системи протипожежного захисту зазначених будинків характеризуються високим ступенем зношеності і не гарантують надійної роботи за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ця проблема потребує постійного залучення коштів на їх технічне обслуговування.

Для розв'язання назрілої проблеми міським відділом управління МНС здійснювалися відповідні організаційні заходи.

Однак, незважаючи на здійснені заходи, протипожежний стан об'єктів міста потребує покращення. Кошти для відновлення і ремонту систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків міською радою не виділяються, системи не можуть функціонувати.

Протягом тривалого часу не здійснюються заходи щодо відновлення функціонування та технічного обслуговування зазначених систем, внаслідок чого технічне обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту на сьогодні не здійснюється у 15 будинках. Понад 80 відсотків пожежних кранів систем внутрішнього протипожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості та висотних будинків не укомплектовано необхідним протипожежним інвентарем.

Зазначені порушення призводять до несвоєчасного виявлення пожеж, стрімкого поширення вогню та задимлення шляхів евакуації, що значно ускладнює, а іноді унеможливлює їх гасіння та рятування людей.

Проблемою також є забезпечення міста системами протипожежного водопостачання.

Так, з 1110 пожежних гідрантів - 375 (34 %) залишаються несправними. З 181 пожежних водойм - 27 (15 %) непристосовані для забору води пожежною технікою.

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що значна кількість пожеж (понад 25 %) ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів міста все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального та інформаційного забезпечення. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку органів місцевого самоврядування. Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази пожежної охорони.

У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблена ця Програма.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Низький рівень забезпеченості пожежної безпеки в місті зумовлений:

недостатнім рівнем організаційної роботи із забезпечення належного рівня пожежної безпеки;

недосконалістю та застарілістю законодавчого і нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки, що призвело до розбалансування системи управління станом пожежної безпеки;

зношеністю основних виробничих фондів підприємств, установ та організацій, що є реальною загрозою виникнення пожеж, масштаби яких можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища і національної безпеки, а також завдати значних матеріальних збитків місту;

недостатністю фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів, а також низьким рівнем матеріально-технічного оснащення підрозділів державної, місцевої та добровільної пожежної охорони;

відсутністю нормативної кількості пожежних депо згідно з генеральним планом міста відповідно до вимог ДБН 360-92;

великою кількістю несправних джерел протипожежного водопостачання на об'єктах міста або їх відсутністю;

високим ступенем зношеності автоматичних систем протипожежного захисту, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу будинків підвищеної поверховості;

відсутністю у підрозділах пожежної охорони нормативної кількості спеціальних пожежних автомобілів (автодрабин, автопідйомників, автомобілів з насосами високого тиску) та пожежно-технічного обладнання;

Зазначені соціальні, економічні, техногенні та інші фактори негативно впливають на рівень захищеності громадян, матеріальних і культурних цінностей міста.

Мета Програми

концентрація зусиль органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб на необхідність утворення та розвиток єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в місті, забезпечення нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів міста, для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів міста від впливу небезпечних факторів пожежі;

посилення пожежної безпеки в місті, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах міста, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки міста.

Забезпечення належного виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту об'єктів всіх форм власності.

Удосконалення нормативно-правової бази пожежної охорони.

Підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та по місцю проживання, активного залучення до цієї проблеми засобів масової інформації.

Визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об'єктів міста.

Недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на забезпечення пожежної безпеки бюджетних коштів.

Показники продукту Програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2016 роки

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Усього витрат на виконання Програми

Примітка

1

2

3

4

5

6

Показники продукту Програми

1

Приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування

шт.

3

18

 

2

Ремонт протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів)

шт.

735

1110

 

3

Ремонт протипожежного водопостачання (пожежних водойм)

шт.

130

161

 

4

Придбання пожежно-рятувальної техніки (пожежні автомобілі)

од.

4

14

 

5

Придбання засобів захисту органів дихання (апарати на стисненому повітрі)

к-т

54

55

 

6

Придбання засобів захисту органів дихання (костюми ізолюючі)

шт.

17

47

 

7

Придбання інженерного обладнання (компресорне обладнання)

од.

5

6

 

Показники ефективності Програми

1

Зменшення кількості загиблих та травмованих внаслідок пожеж

осіб

122

8

 

2

Зменшення матеріальних втрат завданих пожежами

грн.

6,9 млн. грн.

5,2 млн. грн.

 

Показники якості Програми

1

Зменшення видатків на утримання лікувальних закладів та лікування потерпілих від випадків у зазначених закладах

грн.

46, 4

35,3

 

2

Підвищення рівня безпеки, зменшення витрат на відновлення наслідків від пожеж

грн.

6,9 млн. грн.

5,2 млн. грн.

 


Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених міською Програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів міста є:

зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки міста тощо;

зменшення на об'єктах міста кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості та висотних будинків;

наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту, передбачених міською Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:

різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайній ситуації);

недопущення збитків від потенційних порушень норм, спрямованих на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

Оцінка фінансових матеріально-технічних та трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми

Для координації роботи, пов'язаної з проведенням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням, обов'язки координаційного центру покласти на міській відділ управління МНС України в Житомирській області спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою здійснює міській відділ управління МНС України в Житомирській області спільно з виконавчим комітетом міської ради та подальшим інформуванням облдержадміністрації.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток
до Програми забезпечення пожежної безпеки міста Житомира на 2012 - 2016 роки


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
виконання Програми забезпечення пожежної безпеки міста Житомира на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (обласний, районний, міський, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання

У тому числі за роками

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, установах та організаціях

Міськвиконком, департаменти, управління та відділи МВК, підприємства, установи, організації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей за результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан

Міськвиконком, департаменти, управління та відділи МВК, підприємства, установи, організації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка галузевих та міських програм, спрямованих на підвищення протипожежного захисту об'єктів, відповідно до вимог нормативних документів, організувати їх виконання

Міськвиконком, департаменти, управління та відділи МВК, підприємства, установи, організації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка та затвердження планів залучення сил і засобів на випадок великих пожеж на особливо важливих об'єктах. Забезпечення безперешкодного виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж

Міськвиконком, підприємства усіх форм власності, ЖМВ У МНС, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення періодичного контролю продукції протипожежного призначення, що реалізується через торговельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки

ЖМВ У МНС України в Житомирській області, управління у справах захисту прав споживачів

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення добровільних пожежних дружини та пожежно-технічні комісії і організувати їх роботу. Забезпечення щорічне страхування членів добровільних пожежних дружин (команд)

Підприємства, установи та організації усіх форм власності

власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання можливості підприємств Добровільного пожежного товариства (ДПТ) щодо комплексного обслуговування об'єктів шляхом проведення протипожежних інструктажів та навчання, постачання протипожежного обладнання, виконання робіт протипожежного призначення

Міськвиконком, ЖМВ У МНС, департаменти, управління та відділи міськвиконкому, обласна організація ДПТ

власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацювання міста, проведення громадських оглядів протипожежного станку об'єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки

Міськвиконком ЖМВ У МНС України в Житомирській області, обласна організація ДПТ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення первинних організацій ДПТ, створення колективного членства в Добровільному пожежному товаристві

Міськвиконком, департаменти, управління та відділи міськвиконкому, керівники підприємств, установ, організацій, обласна організація ДПТ

власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереження, виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на централізоване спостерігання

Міськвиконком, департаменти, управління та відділи міськвиконкому, керівники підприємств, установ, організацій

власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення пожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості

Кількість будинків
(13)

 

 

 

 

 

Відновлення інженерно-технічних систем димовидалення та пожежогасіння

Управління житлового господарства міської ради

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

3. Підтримання у справному стані зовнішнього протипожежного водопостачання

км

7,0

9,5

13,1

13,1

13,6

Заміна аварійних ділянок протипожежного водогону

Управління комунального господарства міської ради

виходячи з фінансових можливостей

4. Забезпечення пожежної безпеки в установах охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

Управління охорони здоров'я міської ради

 

4.1 Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації

Комплектів пожежної сигналізації

1

1

5

2

2

Розробка проектно-кошторисної документації

Управління охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет, власні надходження установ

виходячи з фінансових можливостей

 

 

3

6

2

Монтаж пожежної сигналізації

4.2. Впровадження централізованого протипожежного спостереження

Комплектів

 

 

2

3

3

Виведення сигналу від контрольного приладу на пульт централізованого спостереження

4.3. Забезпечення функціонування пожежних водоймищ в ЦМЛ N 1 та ЦМЛ N 2

Одиниць пожежних водоймищ

 

 

2

1

1

Капітальний ремонт пожежних водоймищ

4.4. Забезпечення приміщень системами оповіщення

Одиниць приміщень

 

 

3

2

3

Обладнання систем оповіщення

4.5 Забезпечення медичних установ протипожежними засобами та устаткуванням

Одиниць пожежних щитів

3

3

3

 

 

Придбання та укомплектування пожежних щитів

Одиниць вогнегасників

218

105

106

 

 

Придбання (перезарядка) вогнегасників

Одиниць пожежних рукавів та гідрантів

52

50

42

 

 

Придбання пожежних рукавів, ремонт пожежних гідрантів

Одиниць пожежних куточків

143

130

40

 

 

Придбання пожежних знаків та куточків пожежної безпеки

4.6. Забезпечення належного протипожежного стану приміщень

Одиниць горищ

 

4

3

3

 

Просочення дерев'яних конструкцій горищ

виходячи з фінансових можливостей

Кількість закладів

7

5

5

 

 

Заміри опору ізоляції електромереж

Міський бюджет, власні надходження установ

Комплектів автономного освітлення

 

 

 

 

 

Обладнання сходових клітин автономним освітленням

Управління охорони здоров'я міської ради

виходячи з фінансових можливостей

Одиниць

 

 

3

3

3

Демонтаж горючих матеріалів на шляхах евакуації

Одиниць дверей

1

1

3

2

2

Встановлення протипожежних дверей в складських приміщеннях та електрощитових

4.7. Забезпечення навчання правилам пожежної безпеки

Кількість осіб

16

10

9

 

 

Проведення занять з відповідальними за пожежну безпеку

виходячи з фінансових можливостей

4.8. Забезпечення діяльності добровільних пожежних дружин в установах охорони здоров'я

Кількість членів дружин

 

84

89

98

 

Страхування членів добровільних пожежних дружин

Комплектів майна

 

10

12

112

 

Забезпечення добровільних пожежних дружин спец. майном

5. Забезпечення пожежної безпеки закладів культури

Комплектів

3

 

 

 

 

Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації

Управління культури міської ради
Управління культури міської ради

Міський бюджет власні надходження закладів

виходячи з фінансових можливостей

Кількість закладів

3

5

3

3

3

Заміри опору ізоляції електромереж

Одиниць

2

5

10

2

18

Придбання вогнегасників

Одиниць

112

114

114

121

123

Перезарядка вогнегасників

Міський бюджет власні надходження закладів

Будівлі

4

5

4

3

5

Вогнетривке просочення дерев'яних конструкцій

Одиниць

7

7

5

 

 

Встановлення вогнетривких дверей

Одиниць

1227

 

 

 

 

Вогнетривке просочення одягу сцени та ковроліну глядацької зали

Одиниць приміщень

1

 

 

 

 

Обладнання систем оповіщення

Одиниць

 

5

 

 

 

Придбання та обладнання проти пожежних щитів

Одиниць приміщень

2

2

2

2

2

Страхування приміщень

Одиниць приміщень

6

 

 

 

 

Обладнання евакуаційного освітлення

Одиниць

1

1

1

1

1

Технічне обслуговування газових котлів

6. Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти

Будівлі

40

40

 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та вогнетривке просочення дерев'яних конструкцій

Управління освіти міської ради

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

Одиниць

40

40

20

20

20

Придбання вогнегасників

Одиниць

1589

1589

1589

1589

1589

Перезарядка вогнегасників

Одиниць

 

 

 

 

 

Придбання та встановлення в закладах освіти:

20

20

40

 

 

- аварійного освітлення;

40

40

50

 

 

- пожежних рукавів;

20

30

30

 

 

- систем пожежної сигналізації;

41

41

 

 

 

- систем протипожежного оповіщення;

4

4

4

4

4

- систем блискавко захисту

Чоловік

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення періодичного навчання:

4

4

4

4

4

- працівників з питань охорони праці, пожмінімуму;

20

160

20

20

20

- правил технічної експлуатації електроприладів та теплових установок і мереж

7. Розвиток матеріально-технічної бази державної пожежної охорони

 

 

 

 

 

 

Придбання пожежної техніки, аварійно-рятувального обладнання та паливо-мастильних матеріалів

Міськвиконком

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

8. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

Організувати проведення в навчально-виховних закладах міста Місячника знань дітьми правила безпеки життєдіяльності.

Управління освіти міської ради

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

Організовувати проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

Управління освіти міської ради

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити проведення в місті громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти"

Управління освіти міської ради

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити навчання населення правилам пожежної безпеки на виробництві і побуті за місцем проживання.

Органи місцевого самоврядування, ЖМВ У МНС, установи та організації по забезпеченню експлуатації житла

За рахунок коштів, передбачених для утримання органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних установ

виходячи з фінансових можливостей


РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 2012 - 2016 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2012

2013

2014

2015

2016

Залучено ресурсів усього, у тому числі:

виходячи з фінансових можливостей

Міський бюджет

виходячи з фінансових можливостей


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали