Додаткова копія: Про погодження внесення змін до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 05.12.2018 р. N 1326

Про погодження внесення змін до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

З метою спрощення процесу підготовки пропозицій та фінансування об'єктів, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів для підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі, відповідно до статті 27, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити внесення змін до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 26.06.2018 N 1037 (Програма N 1037), викласти її в новій редакції, згідно з додатком, та внести на затвердження міською радою.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. міського голови

С. Г. Ольшанська

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
05.12.2018 N 1326

ПРОГРАМА
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки

Паспорт Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

1

Назва Програми

Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

3

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення міського голови від 05.06.2018 N 89/Д "Про підготовку проекту програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира"

4

Головний розробник Програми

Управління капітального будівництва міської ради

5

Співрозробники Програми

Управління освіти, управління охорони здоров'я, управління культури, управління комунального господарства, департамент соціальної політики міської ради

6

Відповідальний виконавець Програми

Управління капітального будівництва міської ради

7

Співвиконавці Програми

Управління освіти, управління охорони здоров'я, управління культури, управління комунального господарства, департамент соціальної політики міської ради

8

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

9

Мета Програми

підвищення рівня комфорту та якості життя в місті шляхом підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста, комфорту перебування в закладах бюджетної сфери міста, оновлення та створення нових місць відпочинку, занять фізкультурою та спортом, опорядження зовнішнього вигляду вулиць міста тощо на основі концентрації в одній установі фінансових ресурсів та кваліфікованих спеціалістів у галузі будівництва

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
в тому числі:

1260,229 млн. грн.

- Коштів міського бюджету

663,032 млн. грн.

- Коштів державного бюджету

436,676 млн. грн.

- Кошти позабюджетних джерел

160,521 млн. грн.

11

Очікувані результати виконання

- підвищення ефективності використання енергоресурсів на об'єктах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;
- зростання рівня задоволення громадян навчально-виховним процесом у закладах освіти та наданням медичних послуг;
- збільшення доступності до занять фізкультурою та спортом;
- влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста;
- розвиток інфраструктури та створення комфортного міського середовища.

12

Ключові показники ефективності

Кількість введених в експлуатацію об'єктів

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне використання наявних об'єктів нерухомого майна та розв'язання соціально-економічних проблем громади.

В місті налічується 1594 об'єкти комунальної власності, в т. ч. 137 будівель бюджетної сфери, фінансування яких проводиться через галузеві управління.

Бюджетна сфера міста має наступні проблеми:

- незадовільний технічний стан окремих будівель, зношеність мереж водопостачання і водовідведення, теплопостачання, санітарно-технічних мереж;

- невідповідність теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель діючим будівельним нормам, як наслідок, порушення температурного режиму та понаднормові втрати тепла в будівлях закладів бюджетної сфери міста;

- недостатня кількість дошкільних навчальних закладів (перевищення планової наповнюваності груп у дошкільних закладах (на 100 місць в дошкільних навчальних закладах виховується 153 дитини);

- розбалансованість систем опалення будівель закладів бюджетної сфери міста;

- низький рівень забезпечення будівель бюджетних закладів індивідуальними тепловими пунктами, системами автоматичного регулювання подачі теплоносія;

- відсутність можливості кінцевого споживача впливати на кількість та якість отримуваної теплової енергії;

- наявність перешкод і бар'єрів, що не дозволяють маломобільним групам населення активно залучатись до життя міста й повноцінно приймати участь у ньому;

- застарілі матеріально-технічна та оздоровчо-спортивна бази навчальних закладів;

- недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків;

- відсутність спортивних споруд, що відповідають вимогам проведення міжнародних змагань;

- відсутність комунального спортивного комплексу з залом для ігрових видів спорту;

- недостатня кількість комунальних басейнів та споруд з штучним льодом, спортивних майданчиків, міні-футбольних полів за місцем проживання;

- недостатньо розвинуті туристично-рекреаційні можливості міста.

- зношеність елементів благоустрою та ландшафту скверів та зон відпочинку міста.

Для реалізації міської політики у галузі будівництва, застосування комплексного підходу та спеціальних технічних знань в будівництві об'єктів, ефективного використання бюджетних коштів необхідно розроблення та виконання Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки".

3. Мета програми

Метою програми є підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста, комфорту перебування в закладах бюджетної сфери міста, оновлення та створення нових місць відпочинку, занять фізкультурою та спортом, опорядження зовнішнього вигляду вулиць міста тощо на основі концентрації в одній установі фінансових ресурсів та кваліфікованих спеціалістів у галузі будівництва.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, показники результативності

Розв'язання проблем та досягнення мети Програми планується забезпечити шляхом:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель закладів бюджетної сфери, відновлення існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста тощо;

- проведення капітального ремонту (реконструкції) із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання;

- утеплення 64 будівель бюджетної сфери міста по проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", що фінансується Європейським інвестиційним банком під гарантії Уряду України;

- влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків;

- оснащення будівель закладів бюджетної сфери міста приладами обліку і регулювання постачання і споживання енергетичних ресурсів;

- впровадження автоматизованої системи контролю та обліку споживання енергоресурсів в бюджетній сфері;

- капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- створення умов для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об'єктів, оновлення оздоровчо-спортивної бази міста;

- проведення реконструкції території парку та Старого бульвару;

- створення спортивно-рекреаційних зон в місті тощо.

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблем та досягнення мети Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Показники результативності Програми наведені у додатку 2 до Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволить забезпечити:

- комфортні умови проживання та відпочинку мешканців та гостей міста;

- естетичний та привабливий зовнішній вигляд міста;

- ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;

- підвищення комфорту в закладах бюджетної сфери міста;

- підвищення терміну експлуатації та поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста;

- скорочення споживання енергоресурсів, рівня втрат енергоносіїв, теплової енергії та води через впровадження енергозберігаючих заходів;

- отримання оновлених та нових місць відпочинку громадян міста;

- покращення благоустрою міста, створення туристичної привабливості міста;

- безпечний відпочинок дітей на спортивно-ігрових майданчиках шляхом відновлення їх технічного стану та поліпшення естетичного вигляду.

- збільшення доступності до занять фізкультурою та спортом;

- створення умов для безперешкодного життєвого середовища для мало мобільних груп населення.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення на виконання запланованих завдань і заходів здійснюватиметься за рахунок коштів державного; обласного, міського бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

На виконання завдань і заходів Програми упродовж 2018 - 2020 років обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, відображений в додатку 3 до Програми.

7. Строки та етапи виконання Програми

Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки" буде виконуватись впродовж 2018 - 2020 років.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координатором виконання заходів, передбачених цією Програмою та відповідальним виконавцем Програми є управління капітального будівництва міської ради.

Управління капітального будівництва міської ради для здійснення моніторингу реалізації Програми, щоквартально, до 15 числа, наступного за звітнім періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми, управління капітального будівництва міської ради у місячний строк готує підсумковий звіт про її виконання, надає його департаменту економічного розвитку міської ради та розміщує на офіційному сайті Житомирської міської ради.

 

Начальник управління
капітального будівництва
міської ради

В. В. Глазунов

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко

 

Додаток N 1
до Програми

Напрями діяльності і заходи реалізації програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1. Впровадження проекту "Енергоефективність в м. Житомирі"

 

 

 

 

1.1.

Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста

1.1.1 Впровадження проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира" (НЕФКО)

2018 - 2020

УКБ міської ради, виконавчі органи ради

міський бюджет

0,0

0,0

 

Будівлі бюджетної сфери з високим класом енергоефективності

 

 

ДНЗ N 6, 15, 26, 29, 42, 43, 57, 63, 66, 70, 71

 

 

кредит НЕФКО

108,0

 

 

 

 

 

ЦРД N 53, 68, 69. НВК N 59.

 

 

грант Фонду Е5Р

33508,0

 

 

 

 

 

ЗОШ N 6, 12, 14, 15, 17, 26, 27 (початкова школа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімназія N 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ N 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Впровадження проекту "Енергоефективність в м. Житомирі" (SECO) (ДНЗ N 44, 46, 52, 56, 73.)

2018

УКБ міської ради, виконавчі органи ради

міський бюджет

0,0

0,0

 

 

 

 

грант SECO

25260,2

0,0

 

 

 

 

1.1.3 Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир" (ЄІБ) (64 будівлі)

2018 - 2020

УКБ міської ради, виконавчі органи ради

Міський бюджет

0,0

2000,0

2000,0

 

 

 

кредит ЄІБ

0,0

40000,0

40000,0

 

 

 

1.1.4 Здійснення авторського і технічного нагляду - виконання робіт з термо-модернізації будівель та встановлення ІТП в рамках проекту "Енергоефективність в м. Житомирі" (НЕФКО, СЕКО, ЄІБ)

2018 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

868,8

200,0

200,0

 

 

 

2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти

 

 

 

 

2.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти

2.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів освіти

2018 - 2020

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

 

 

Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів закладів освіти

 

 

2.1.1.1. Капітальний ремонт покрівлі будівель міської гуманітарної гімназії N 23 ім. М. Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

121,63

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи I - III ступенів N 32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

60,0

 

 

 

 

2.1.1.3. Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи I - III ступенів N 32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

450,0

 

 

2.2.

Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти

2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи I - III ступенів N 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37

2018

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

1071,3

10000,0

 

Забезпечення безпечних, комфортних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти, дотримання належних санітарно-технічних вимог. Розширення мережі закладів освіти міста.

 

 

2.2.2 Реконструкція ДНЗ N 58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

4510,0

 

 

 

 

 

2.2.3 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії N 3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

22000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет та кошти інших бюджетів

41303,0

 

 

 

 

 

2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ N 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1735,4

 

 

 

 

2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ N 29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

783,1

 

 

 

 

2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ N 70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

258,7

 

 

 

 

2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ N 6 по вул. Старочуднівській, 4 в м. Житомирі

2019 - 2020

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

729,36

 

 

 

 

2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ N 29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м. Житомирі

2019 - 2020

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

532,25

 

 

 

 

2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи I - III ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І. Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

856,1

 

 

 

 

2.2.10 Капітальний території благоустрою ДНЗ N 29 за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 47-а

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

43,34

 

 

 

 

 

2.2.11 Капітальний території благоустрою ДНЗ N 6 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

2,30

 

 

 

 

 

2.2.12 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу N 32 за адресою: вул. Гетьмана Самойловича, 16

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

2332,1

 

 

 

 

 

2.2.13 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу N 37 за адресою: вул. Небесної Сотні, 33

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

2158,7

 

 

 

 

 

2.2.14 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу N 40 за адресою: вул. Ю. Тютюнника, 17а

2018

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

2369,6

 

 

 

 

 

2.2.15 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ N 6 за адресою, вул. Короленка, 7 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1894,992

 

 

 

 

2.2.16 Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи I - III ступенів N 16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

299,85

 

 

 

 

 

2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу N 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

875,100

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

7875,7

 

 

 

 

2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ N 3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

650,0

 

 

 

 

2.2.19. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини N 5 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

744,0

 

 

 

 

2.2.20. Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирському навчально-виховному комплексі N 11 за адресою: м. Житомир, вул. Західна, 110 (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1496,0

 

 

 

 

2.2.21. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ N 15 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2620,0

 

 

 

 

2.2.22. Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ N 21 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2184,0

 

 

 

 

2.2.23. Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ N 26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

122,0

 

 

 

 

2.2.24. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ N 32 за адресою: вул. Г. Самойловича, 16 (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1385,0

 

 

 

 

2.2.25. Капітальний ремонт покрівлі ЖНВК N 34 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2680,0

 

 

 

 

2.2.26. Капітальний ремонт покрівлі та приміщень басейну Житомирського центру розвитку N 41 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2540,0

 

 

 

 

2.2.27. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ N 45 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2633,9

 

 

 

 

2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ N 46 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1024,0

 

 

 

 

2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ N 51 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

846,0

 

 

 

 

2.2.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку N 55 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2720,0

 

 

 

 

2.2.31. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціалізованого навчально-виховного комплексу N 59 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

748,0

 

 

 

 

2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖНВК N 65 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

925,0

 

 

 

 

2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку N 68 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

685,0

 

 

 

 

2.2.34. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку N 68 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

780,0

 

 

 

 

2.2.35. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ N 71 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

882,0

 

 

 

 

2.2.36. Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії N 1 за адресою: вул. Вітрука, 55 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

415,6

 

 

 

 

2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею N 2 м. Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1227,6

 

 

 

 

2.2.38. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 5 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2745,0

 

 

 

 

2.2.39. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1895,0

 

 

 

 

2.2.40. Капітальний ремонт туалетів та рекркацій Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6 ім. В. Г. Короленка по вул. Короленка, 7 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1500,0

 

 

 

 

2.2.41. Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6 ім. В. Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

1380,0

 

 

 

 

2.2.42. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6 ім. В. Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1726,8

 

 

 

 

2.2.43. Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 8 м. Житомира за адресою: майдан Згоди, 5 (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

3620,0

 

 

 

 

2.2.44. Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 14 (завершення)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

840,0

 

 

 

 

2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 14 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1200,0

 

 

 

 

2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 17 за адресою: вул. київська, 49 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1620,0

 

 

 

 

2.2.47. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 19 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

840,0

 

 

 

 

2.2.48. Капітальний ремонт із зміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 22 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

648,0

 

 

 

 

2.2.49. Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 27 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1500,0

 

 

 

 

2.2.50. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1600,2

 

 

 

 

2.2.51. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 30 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

822,0

 

 

 

 

2.2.52. Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи I - III ступенів N 32 по вул. Чднівська, 48 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2645,0

 

 

 

 

2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б, В (завершення) (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

644,0

 

 

 

 

2.2.54. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 35 за адресою: вул. І. Мазепи, 95а

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

988,5

 

 

 

 

2.2.55. Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 36 по вул. Домбровського, 21 в м. Житомирі

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

125,0

 

 

 

 

2.2.56. Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної системи Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: Проспект Миру, 26

2019

УКБ;Управління освіти

міський бюджет

 

340,0

 

 

 

 

2.2.57. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ N 1 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1620,0

 

 

 

 

2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 11а

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

648,0

 

 

 

 

2.2.59. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

1245,0

 

 

 

 

2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи I - III ступенів N 1 м. Житомир за адресою: вул. Троянівська, 26

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

2400,0

 

 

 

 

2.2.61. Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 32 по вул. Чднівська, 48 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

475,0

 

 

 

 

2.2.62. Влаштування водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203

2019

УКБ;
Управління освіти

міський бюджет

 

786,332

 

 

 

 

3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я

 

 

 

 

3.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я

3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я

 

УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради

 

 

 

 

Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я

 

 

3.1.1.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі (завершення проекту)

2018

 

міський бюджет

140,0

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря

2019

 

міський бюджет

 

60,0

 

 

 

 

3.1.1.3. Капітальний ремонт педіатричного відділення N 2 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

2018

 

міський бюджет

49,6125

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Капітальний ремонт педіатричного відділення N 3 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

2018

 

міський бюджет

49,6125

 

 

 

 

 

3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а

2019

 

міський бюджет

 

80,0

 

 

3.2.

Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я

3.2.1 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

2018

УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради

міський бюджет

4235,0

 

 

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах охорони здоров'я. Створення безпечних, комфортних умов в закладах охорони здоров'я

 

 

3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

2018

 

міський бюджет

3686,4

 

 

 

 

 

3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ N 2 за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі

2018 - 2019

 

міський бюджет

1300,0

1058,8

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

3500,0

 

 

 

3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

105,0

9463,0

 

 

 

 

3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ N 1 по вул. В. Бердичівська, 70, м. Житомир

2019

 

міський бюджет

 

3902,2

 

 

 

 

3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка N 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159

2019

 

міський бюджет

 

5026,8

 

 

 

 

3.2.7. Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу N 1 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

2019

 

міський бюджет

 

775,4

 

 

 

 

3.2.8. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки N 1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С. Ріхтера, 23 в м. Житомирі

2019

 

міський бюджет

 

1418,4

 

 

3.3.

Забезпечити доступність первинної медичної допомоги

3.3.1 Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ N 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: вул. Старочуднівська, 12/77

2018

 

міський бюджет

809,39

 

 

Забезпечення доступності первинної медичної допомоги

3.4.

Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу

3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі

2019 - 2020

 

міський бюджет

0,0

2000,0

1000,0

Реконструйоване приміщення під розміщення Хоспісу, загальна площа - 892,16 кв. м

3.5.

Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"

3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. С. Параджанова, 87 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

25,0

200,0

 

Приміщення в належному стані

 

 

4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури

 

 

 

 

4.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури

4.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів культури

2018 - 2020

УКБ, управління культури

міський бюджет

 

 

 

Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів закладів культури

 

 

4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (I-ша черга)(в т. ч. виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики розпорядження КМУ від 22.08.2018 N 569-р (Розпорядження N 569-р))

2018 - 2019

УКБ, управління культури

міський бюджет

400,0

1260,0

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

3890,37

19449,63

 

 

4.2.

Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків

4.2.1 Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія гідропарку)

2018

УКБ, управління культури

міський бюджет

600,0

 

 

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку

 

 

4.2.2 Реконструкція благоустрою навколо будівлі туалету з підведенням мереж водопостачання та водовідведення на території КА "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку((в т. ч. виготовлення ПКД)

2018

УКБ, управління культури

міський бюджет

300,0

 

 

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку

4.3.

Впровадити пілотний проект в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні"

4.3.1 Ремонтно-реставраційні роботи Водонапірної вежі, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 24

2019 - 2020

УКБ, управління культури,

міський бюджет

 

2000,0

 

Збільшення кількості відвідувачів Водонапірної вежі та туристичної привабливості міста

 

 

 

 

 

GIZ

 

1750,0

 

 

4.4.

Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі"

4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському

2018 - 2019

УКБ, управління культури

міський бюджет

950,00

 

 

Реалізація проектних пропозицій проекту "Бюджет участі"

 

 

4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському

2018 - 2019

УКБ, управління культури

міський бюджет

997,00

 

 

 

 

 

4.4.3 Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа N 3 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій)

2018

УКБ, управління культури

міський бюджет

990,00

 

 

 

 

 

4.4.4 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар, 7 у м. Житомирі)

2018

УКБ, управління культури

міський бюджет

485,99

 

 

 

4.5.

Провести реконструкцію кінотеатру "Жовтень"

4.5.1. Реконструкція кінотеатру "Жовтень" під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019 - 2020

УКБ, управління культури

міський бюджет

 

68595,4

 

Створення нового культурного простору

 

 

5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів

 

 

 

 

5.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів

5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об'єктів

2018 - 2020

УКБ;
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.

міський бюджет

 

 

 

Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних об'єктів

 

 

5.1.1.1 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7

2018

 

міський бюджет

20,00

 

 

 

 

 

5.1.1.2 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153 - 155 в м. Житомирі

2018

 

міський бюджет

33,50

 

 

 

 

 

5.1.1.3 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6

2018

 

міський бюджет

20,00

 

 

 

 

 

5.1.1.4 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100 - 102

2018

 

міський бюджет

30,00

 

 

 

 

 

5.1.1.5. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомирі

2018

 

міський бюджет

33,50

 

 

 

5.2.

Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі

2018 - 2019

УКБ;
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.

міський бюджет

10000,0

2300,0

 

Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом.

 

 

 

 

 

державний бюджет

6744,7

20700,0

 

 

 

 

5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019 - 2020

 

міський бюджет

 

1500,0

 

 

 

 

5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: вул. Героїв Десантників, 11 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018 - 2020

 

міський бюджет

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1587,338

 

 

 

 

 

5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7

2018 - 2019

 

державний бюджет

609,913

1423,131

 

 

 

 

5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 (в т. ч. коригування ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2270,0

 

 

 

 

 

5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б

2018 - 2019

 

державний бюджет

258,658

603,534

 

 

 

 

5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

10,07

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

827,314

 

 

 

 

 

5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 49 - 55

2019

 

міський бюджет

 

271,5

 

 

 

 

5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41 - 43 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

33,58

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

359,40

838,6

 

 

 

 

5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 (в т. ч. коригування ПКД)

2018 - 2019

 

міський бюджет

38,8

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2730,0

 

 

 

 

 

5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар, Польський, 13 в м. Житомирі

2018 - 2019

 

міський бюджет

498,2

 

 

 

 

 

5.2.13. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153 - 155 в м. Житомирі

2018 - 2019

 

державний бюджет

1472,021

 

 

 

 

 

5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6

2019

 

міський бюджет

 

1920,5

 

 

 

 

5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100 - 102

2018 - 2019

 

державний бюджет

649,8

1516,224

 

 

 

 

5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомирі

2018 - 2019

 

державний бюджет

1090,904

 

 

 

 

 

5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38, 39, 40, 43 в м. Житомирі

2019

 

державний бюджет

 

2210,485

 

 

 

 

5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська, 52 в м. Житомирі

2019

 

державний бюджет

 

1530,245

 

 

 

 

5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі

2018 - 2019

 

державний бюджет

459,074

1071,171

 

 

 

 

5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Сікорського, 4 в м. Житомирі

2018 - 2019

 

державний бюджет

591,146

1379,339

 

 

 

 

5.2.21. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

 

міський бюджет

 

3800,000

 

 

 

 

6. Удосконалення інфраструктури міста

 

 

 

 

6.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів інфраструктури міста

6.1.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури міста

 

 

 

 

 

 

Визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури

 

 

6.1.1.2 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

30,0

 

 

 

 

6.1.1.3 Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

269,0

 

 

 

 

 

6.1.1.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Небесної Сотні буд. 15, праворуч) в м. Житомирі

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

48,4

 

 

 

 

 

6.1.1.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд. 15-вул. Лятошинського, праворуч) в м. Житомирі

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

36,1

 

 

 

 

 

6.1.1.6 Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування)

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

0,0

 

 

 

 

 

6.1.1.7. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р. Тетерів на території КП "Парк" в м. Житомирі

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

121,982

 

 

 

 

 

6.1.1.8. Реконструкція фонтану та прилеглої території за адресою: м. Житомир, площа Польова

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

485,0

 

 

 

 

6.1.1.9. Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м. Житомирі

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

300,0

 

 

 

 

6.1.1.10. Реконструкція пішохідної частини вулиці Небесної Сотні від перехрестя з вулицею Київської до перехрестя з вулицею Домбровського (з боку вул. Домбровського в бік вул. Київської - ліва сторона)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

350,0

 

 

 

 

6.1.1.11. Будівництво Бульвару Тетерівського в м. Житоимирі (завершення проектних робіт)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

120,0

 

 

6.2.

Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті

6.2.1 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир"

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

 

30000,0

Побудована сучасна злітна смуга

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

200000,0

 

 

 

 6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м. Житомирі

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

позабюджетні кошти

 

27000,0

20888,1

 

6.3.

Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів

6.3.1 Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С. П. Корольова в м. Житомирі (II-черга)(в т. ч. коригування ПКД)

2018 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

52,8

500,0

12980,048

Належний стан центральної площі міста

 

 

6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській, вул. Київській, вул. Театральній (від площі Соборної до вул. Старий бульвар, від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул. В. Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування)

2018 - 2019

УКБ міської ради

міський бюджет

15000,00

1680,00

 

Належний стан тротуарів

 

 

6.3.3 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106

2018

УКБ міської ради

обласний бюджет

246,0

 

 

Відремонтована територія

 

 

6.3.4 Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В. Бердичівська, 3 в м. Житомирі

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

187,7

 

 

 

 

 

6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м. Житомирі

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

10000,0

 

 

6.4.

Покращити зовнішнє освітлення в місті

6.4.1 Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Житомирі, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

834,0

 

Відремонтоване вуличне освітлення

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

8200,0

 

 

 

 

6.4.2 Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького (в. т. ч. виготовлення ПКД)

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

625,35

 

 

Збудовані електромережі

 

 

7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення

 

 

 

 

7.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт житлових та адміністративних об'єктів

7.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-інженерної інфраструктури міста, житлових будинків та жилих приміщень

2018 - 2020

УКБ, департамент соціальної політики

міський бюджет

 

 

 

Визначення кошторисної вартості будівельних робіт

7.2.

Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель

7.2.2 Реконструкція квартири N 2 в житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 57, з метою влаштування окремого входу з пандусом

2018

УКБ, департамент соціальної політики

міський бюджет

170,7

 

 

Безперешкодний доступ до приміщення

 

 

7.2.3 Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м. Житомирі

2018

 

міський бюджет

10,0

 

 

Безперешкодний доступ до приміщення

 

 

7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

450,0

 

Забезпечення доступності мало мобільних груп населення

 

 

7.2.5. Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності (в т. ч. виготовлення ПКД)

2019

УКБ, департамент соціальної політики

міський бюджет

 

250,0

 

 

 

 

8. Інші заходи

 

 

 

 

8.1.

Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт адміністративних об'єктів

8.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт)

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

217,1

 

 

Визначення кошторисної вартості будівельних робіт

8.2.

Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж

8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

2500,0

 

Відремонтована покрівля

 

 

8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

300,0

 

Відремонтовані каналізаційна мережа та територія благоустрою

 

 

8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх))

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

1500,0

 

 

 

Утримання у належному стані приміщень

8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

600,0

 

 

8.3.

Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію

8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту

2018 - 2019

УКБ міської ради

міський бюджет

75,6

200,0

 

Введені об'єкти

8.4.

 
Створити регіональний Центр надання адміністративних послуг

8.4.1 Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

0,0

 

 

Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню

 

 

8.4.2 Субвенція з обласного бюджету на співфінансування нового будівництва регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10

2018

УКБ міської ради

обласний бюджет

0,0

 

 

 

8.5.

Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м. Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Польова, 8 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018 - 2019

УКБ, департамент соціальної політики

міський бюджет

4574,2

1676,429

 

Забезпечення якісного надання соціальних послуг населенню

 

 

 

 

 

державний бюджет

15840,687

15087,859

 

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

1000,0

 

 

 

 

 

8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Богунської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 55 (в т. ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта)

2019 - 2020

УКБ, департамент соціальної політики

міський бюджет

 

5500,0

 

 

8.6.

Збереження об'єктів комунальної власності

8.6.1 Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

299,5

 

 

Збережені об'єкти комунальної власності

8.7.

Фінансова підтримка

8.7.1 Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник"

2018

Виконавчий комітет

міський бюджет

85,2

 

 

Виплачена заробітна плата

8.8.

Будівництво пам'ятних знаків

8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих участників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

2018

УКБ міської ради

міський бюджет

420,0

 

 

 

8.9.

Будівництво об'єкта соціальної інфраструктури

8.9.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

24800,0

 

Збудований гуртожиток

8.10.

Будівництво під'їздної дороги

8.10.1. Будівництво під'їздної дороги від вул. Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т. ч виготовлення ПКД)

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

60,0

 

Збудована під'їздна дорога

 

 

9. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів комунального господарства

 

 

 

 

 

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Східній-Б. Тена - струмок "Путятинка" (від КК 17 до КК 39) (коригування)

9.1. Реконструкція каналізаційного колектора, 1004 м.

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

9202,09

 

Зменшення витрат та ресурсів підприємства на усунення аварій. Недопущення негативних екологічних наслідків.

 

Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Гагаріна до вул. Мануїльського в м. Житомир

9.2. Реконструкція каналізаційного колектора

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

10396,139

 

 

 

Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бердичівській (від м-ну Соборний до б-ру Старий) в м. Житомир

9.3. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

12641,26

 

 

 

Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Київській (від м-ну Соборний до вул. Небесної Сотні) в м. Житомир

9.4. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

15767,76

 

 

 

Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Театральній (від вул. В. Бердичівська до м-ну Перемоги) в м. Житомир

9.5. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

6569,45

 

 

 

Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Короленка в м. Житомирі

9.6. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

2700,00

 

 

 

Реконструкція водопровідних мереж по вул. Східній від вул. Київської до вул. Б. Тена в м. Житомирі

9.7. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

6000,00

 

 

 

Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт Лісове за адресою вул. Максютова, 261

9.8. Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

1631,897

 

Забезпечить надання послуг з централізованого водопостачання населенню смт Лісове. Збільшить абоненську базу підприємства.

 

Будівництво водопровідної мережі від пр. Миру в м. Житомирі до смт Лісове

9.9. Будівництво водопровідної мережі

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

5574,62

 

 

 

Реконструкція мереж каналізаційного колектора, що пролягає по вул. Народицька до районної КНС-8а, напірного колектора від КНС-8а до колектора "Східний" та реконструкція КНС-8а по вул. Парникова, 26 з заміною насосного обладнання

9.10. Реконструкція каналізаційних мереж.

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

116618,45

 

 

 

Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків на території ОСК КП "Житомирводоканал" ЖМР

9.11. Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

262,386

 

Для контролю якості підземних вод відповідно до законодавства.

 

Реконструкція гаражу КП "Житомирводоканал" ЖМР за адресою: вул. Чуднівська, 120 в м. Житомир

9.12. Реконструкція гаражу

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

2768,36

 

Зниження витрат коштів підприємства на обігрів побутових приміщень

 

Реконструкція існуючого водогону d = 600 мм від очисних споруд каналізації No1 по провулку Комунальному 19 до м'ясокомбінату в м. Житомирі методом санації трубами ПЕ 100 діаметром 315 мм

9.13. Реконструкція існуючого водогону

2019

УКБ міської ради

міський бюджет

 

6389,24

 

Стале надання послуг з централізованого водопостачання населення та підприємств м. Житомир,

 

Реконструкція міської водопровідної мережі у м. Житомирі

9.14. Реконструкція міської водопровідної мережі

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

29321,50

29321,50

 

 

Реконструкція міської водопровідної мережі на 4-ділянках у м. Житомир

9.15. Реконструкція міської водопровідної мережі

2019 - 2020

УКБ міської ради

міський бюджет

 

39401,37

39401,37

 

 

Начальник управління
капітального будівництва

В. В. Глазунов

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко

 

Додаток N 2
до Програми

Показники результативності програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Етап виконання програми

2018

2019

2020

1

2

3

4

7

8

9

 

Впровадження проекту "Енергоефективність в м. Житомирі"

 

 

 

 

 

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів

тис. грн

74582

59745

42200

42200

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується модернізувати

од.

11

18

30

32

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

6780,2

3319,2

1406,7

 318,8

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

100

100

100

100

 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

78602

76211,8

87212,6

0,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

8

8,0

54,0

0,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

9825,25

9526,5

1615,0

0,0

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100,0

100,0

100,0

 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

12073

10400,0

27484,6

1000,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

3

4,0

9,0

1,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

4024,3

2600,0

3053,8

1000,0

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100

100

100

 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

2320

8613,4

93055,03

0,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

2

7,0

3,0

0,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

1160

1230,5

31018,34

0,0

4

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100,0

100,0

100,0

 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

14327

27099,73

44967,5

0,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

2

4,0

17,0

0,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

7163,5

6774,9

2645,2

0,0

4

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100,0

100,0

100,0

 

Удосконалення інфраструктури міста

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

26850

16587,3

49699,0

264068,1

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

4

5,0

5,0

3,0

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

6712,5

3317,5

9939,8

88022,7

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100,0

100,0

100,0

 

Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

220

180,7

700,0

100,0

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

2

2,0

2,0

1,0

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

110

90,4

350

100

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100

100

100

 

Інші заходи

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

535

22512,287

52224,288

0,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

2

3,0

7,0

0,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

267,5

7504,096

7460,613

0

4

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

100

100

0

 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів комунального господарства

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів

тис. грн.

0

0,000

265244,56

68722,9

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати

од.

0

0,0

13,0

2,0

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт

тис. грн.

0

0

20403,42

34386,45

4

Показники якості

 

 

 

 

 

Рівень готовності об'єктів

%

 

0

100

100

 

Начальник управління
капітального будівництва

В. В. Глазунов

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко

 

Додаток N 3
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018 - 2020 роки"

млн. грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяги ресурсів, всього, у тому числі:

221,35

662,788

376,091

1260,229

державний бюджет

77,38

159,296

200,0

436,676

міський бюджет

85,09

422,742

155,2

663,032

кошти небюджетних джерел

58,88

80,75

20,891

160,521

 

Начальник управління капітального
будівництва міської ради

В. В. Глазунов

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали