Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про погодження змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року N 97, погодженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року N 5

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2019 року N 24

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Діброви Г. І. за результатами розгляду листа Державної судової адміністрації України від 08 лютого 2019 року N 8-2854/19 щодо погодження внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року N 97 (Наказ N 97), погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року N 5 (Порядок N 5), відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Погодити запропоновані Державною судовою адміністрацією України зміни до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року N 97 (Наказ N 97), погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року N 5 (Порядок N 5), викладені у додатку.

 

Голова Ради суддів України

О. С. Ткачук

 

ПОГОДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
19 квітня 2019 року N 24

Зміни
до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року N 97 (Наказ N 97), погодженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року N 5 (Порядок N 5)

1. Абзац п'ятий пункту 2.4 розділу II виключити.

2. Абзаци одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий пункту 2.5 розділу II виключити.

3. Пункт 4.2 розділу IV виключити.

Відповідно пункт 4.3 розділу IV вважати пунктом 4.2, пункт 4.4. розділу IV - пунктом 4.3, пункт 4.5 розділу IV - пунктом 4.4.

4. Додаток 3 викласти в редакції, що додається.

 

Додаток 3
до п. 9 Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів,
затвердженого наказом ДСА України
"__" 201_ р. N __

_____
(назва суду)

 

ОСОБОВА КАРТКА N ______

Фото

                                            I. Загальні відомості*


*) Заповнює суддя

1. Прізвище_______

4. Місце народження___________

ім'я__

_____

по батькові_______

_____

2. Громадянство України з______

_____

3. Освіта (вища)___

5. Дата народження

Назва навчального закладу та його місцезнаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

N диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

N диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

7. Якими мовами володієте і якою мірою __
_
                                  (читаєте та перекладаєте із словником, читаєте й можете розмовляти, володієте вільно)

8. Наукові праці та винаходи
_

9. Сімейний стан___
   (перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)

10. Паспорт: серія_________ N ___

______

Ким виданий ______

______

______

______

______

______

Дата видачі _______

11. Домашня адреса, телефон
_
                                                                                   (місце проживання та місце реєстрації)
_

                                                                         Особистий підпис _________

12. Дата складання Присяги судді

15. Загальний стаж роботи
______

"___" р.

16. Стаж роботи на посаді
судді _

13. Призначений суддею:

відповідно до __ N _________ від "___" р.

зарахований до штату суду наказ N __________ від "___" р.

II. Переведення (відрядження) судді

Назва суду, до якого переведений (відряджений) суддя

Підстава

Дата переведення (відрядження)

Примітки

 

 

 

 

 

III. Обрання (призначення) на адміністративні посади або до органів та установ системи правосуддя

1.

Обраний на адміністративну посаду/ до органів та установ системи правосуддя

а) ___________ рішення _________
                                                (посада)                                                                                 (назва органу)

N ___________ від "___" р.

б) ___________ рішення _________
                                                (посада)                                                                                 (назва органу)

N ___________ від "___" р.

2.

Звільнений з адміністративної посади

а) ___________ рішення _________
                                                (посада)                                                                                 (назва органу)

N ___________ від "___" р.

б) ___________ рішення _________
                                                (посада)                                                                                 (назва органу)

N ___________ від "___" р.

 

3. Обрання (призначення) до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції

Назва органу, до якого був обраний (призначений) суддя

Підстава

Посада судді в органі

Період перебування на
посаді / в органі, куди був обраний (призначений)
суддя

 

 

 

 

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

Кількість днів залишкової частини відпустки

початку відпустки

закінчення відпустки

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Дисциплінарна відповідальність

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження

Вид дисциплінарного стягнення

Підстава

Рішення в дисциплінарній справі

Погашення дисциплінарного стягнення

Оскарження рішення в дисциплінарній справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

N з/п

Підстава відсторонення судді

Інформація про документ, яким відсторонено суддю

Період, на який відсторонено суддю

Примітки

 

 

 

 

 

VII. Інформація про припинення повноважень судді

N з/п

Найменування суду, в якому працював суддя на момент припинення повноважень

Підстава припинення повноважень судді

Інформація щодо припинення трудових відносин судді з відповідним судом

Примітки

 

 

 

 

 

VIII. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення (нагороди, почесного звання)

Підстава

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Підготовка, спеціальна підготовка, перепідготовка в Національній школі суддів України

Період підготовки, спеціальної підготовки та перепідготовки в Національній школі суддів України

Програма чи тематика

Серія, номер і дата видачі свідоцтва

початок

кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Відомості про військовий облік

Група обліку_______

Придатність до військової служби

 

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Категорія обліку

______

______
______

______

 
Склад

Назва райвійськкомату
за місцем реєстрації

Військове звання __

______

Військово-облікова спеціальність N __________

Перебуває на спецобліку N ______

Додаткові відомості
_
_
_
_

Дата й причина звільнення, підстава відрахування судді зі штату суду
_
_
_
_

                           Трудову книжку отримав "___" р.

                           Підпис власника трудової книжки ___________

                           Підпис керівника апарату суду __

 

Додаток 1
до Особової картки*


*) Заповнює суддя

Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього додатку установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Особової картки*

АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище ____

ім'я _________

по батькові __*) Заповнює суддя
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали