ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.12.2011 р. N 530

Про поліпшення організації контролю як механізму забезпечення виконавської дисципліни

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2011 N 262 "Про проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації" (Розпорядження N 262), з метою поліпшення організації контролю як механізму забезпечення виконавської дисципліни, в листопаді 2011 року проведено оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації (далі - оцінка).

За результатами проведення оцінки визначена діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації як: ефективна - 7 (32 %), недостатньо ефективна - 13 (59 %), неефективна - 2 (9 %) та районних державних адміністрацій як: ефективна - 7 (35 %), недостатньо ефективна - 8 (40 %), неефективна - 5 (25 %) (додається).

Ефективне здійснення контролю забезпечили:

структурні підрозділи облдержадміністрації - Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне фінансове управління, управління капітального будівництва, Державний архів Запорізької області, інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції, служба у справах дітей, Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій;

районні державні адміністрації - Великобілозерська, Веселівська, Вільнянська, Гуляйпільська, Пологівська, Токмацька, Чернігівська.

Неефективне здійснення контролю визначене в:

структурних підрозділах облдержадміністрації - відділі у справах національностей та релігій, інспекції Державного технічного нагляду;

районних державних адміністраціях - Василівській, Куйбишевській, Новомиколаївській, Приазовській, Якимівській.

В місцевих органах виконавчої влади, діяльність яких визначена як недостатньо ефективна, організація контролю також потребує змін та удосконалення.

У цілому за результатами оцінки недостатньо приділяється уваги:

керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації - виконанню вимог Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.11.2008 N 448;

головами районних державних адміністрацій:

Запорізької, Мелітопольської, Михайлівської, Приазовської, Якимівської - необхідності належного впровадження системи автоматизації діловодства в частині використання звітних форм;

Приморської, Розівської - вирішенню питань автоматизації контролю;

Василівської, Куйбишевської, Мелітопольської, Оріхівської, Приазовської - підвищенню рівня професійної підготовки працівників загального відділу апарату райдержадміністрації;

Бердянської, Кам'янсько-Дніпровської, Новомиколаївської, Приазовської, Якимівської - необхідності удосконалення організації роботи загального відділу (сектору контролю) апарату райдержадміністрації.

Результати оцінки свідчать про те, що в структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях спостерігаються як досить високий (32 % і 35 % відповідно), так і дуже низький рівень ефективності здійснення контролю (9 % і 25 % відповідно), що потребує вжиття відповідних заходів.

Керуючись статтями 11, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" (Постанова N 522), розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.02.2010 N 40 "Про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у Запорізькій обласній державній адміністрації", з метою підвищення ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації (далі - документи), за результатами засідання колегії обласної державної адміністрації:

1. За підсумками проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених документами:

1.1. Відзначити результативність діяльності:

структурних підрозділів облдержадміністрації - Головного управління праці та соціального захисту населення, Головного фінансового управління, управління капітального будівництва, Державного архіву Запорізької області, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції, служби у справах дітей, Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій;

районних державних адміністрацій - Великобілозерської, Веселівської, Вільнянської, Гуляйпільської, Пологівської, Токмацької, Чернігівської;

1.2. Вважати незадовільною діяльність:

структурних підрозділів облдержадміністрації - відділу у справах національностей та релігій, інспекції Державного технічного нагляду;

районних державних адміністрацій - Василівської, Куйбишевської, Новомиколаївської, Приазовської, Якимівської.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій:

2.1. Проаналізувати результати проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених документами, та вжити заходів щодо:

заохочення відповідних осіб, які забезпечують здійснення контролю за виконанням завдань, визначених документами (у разі визначення діяльності як ефективна);

поліпшення організації роботи з виконання завдань, визначених документами; застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених законодавством про працю та Законом України "Про державну службу"; проведення аналізу причин невиконання таких завдань та внесення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації зазначених осіб (у разі визначення діяльності як недостатньо ефективна або неефективна);

2.2. Вжити заходів щодо впровадження та розвитку системи автоматизації діловодства та контролю;

2.3. Проінформувати заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Пелиха Ю. Г. про результати проведеної роботи до 01.04.2012.

3. Заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації Пелиху Ю. Г.:

3.1. Протягом II кварталу 2012 року вибірково перевірити на місцях ефективність вжитих заходів та повноту усунення недоліків, виявлених у ході проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених документами;

3.2. Опрацювати питання щодо необхідності розробки проекту регламентуючого документа облдержадміністрації з питань проведення оцінки ефективності здійснення місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених документами;

3.3. Надати інформацію про хід виконання цього розпорядження голові облдержадміністрації до 01.07.2012.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Пелиха Ю. Г.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко

 

Додаток
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
16.12.2011 N 530

РЕЗУЛЬТАТИ
проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації

Діяльність визначена як:

Ефективна

Недостатньо ефективна

Неефективна

1

2

3

Структурні підрозділи облдержадміністрації:

Головне управління праці та соціального захисту населення

Головне управління економіки

Відділ у справах національностей та релігій

Головне фінансове управління

Головне управління агропромислового розвитку

Інспекція Державного технічного нагляду

Управління капітального будівництва

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури

 

Державний архів Запорізької області

Управління житлово-комунального господарства

 

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції

Управління містобудування та архітектури

 

Служба у справах дітей

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

 

Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Управління культури і туризму

Управління охорони здоров'я

Управління освіти і науки

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

Управління у справах преси та інформації

 Районні державні адміністрації:

Великобілозерська

Бердянська

Василівська

Веселівська

Запорізька

Куйбишевська

Вільнянська

Кам'янсько-Дніпровська

Новомиколаївська

Гуляйпільська

Мелітопольська

Приазовська

Пологівська

Михайлівська

Якимівська

Токмацька

Оріхівська

 

Чернігівська

Приморська

 

 

Розівська

 

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної державної адміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали