ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.08.2010 р. N 278

Про поліпшення стану соціально-правового захисту дітей

На виконання законів України: "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", "Про охорону дитинства", з урахуванням подання Генеральної прокуратури України від 21.07.2010 N 07/3-80 вих-10, листів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.08.2010 N 20/9106, від 04.08.2010 N 20/9130 та з метою підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики щодо соціально-правового захисту дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних, бездоглядних дітей, посилення відповідальності за додержанням законодавства у цій сфері, удосконалення роботи органів опіки і піклування:

1. Затвердити план заходів щодо поліпшення стану соціально-правового захисту дітей в області (додається).

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам:

2.1. Розробити та затвердити у тижневий термін відповідні районні та міські плани заходів;

2.2. Протягом жовтня 2010 року провести розширені засідання колегій райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, виконавчих комітетів Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, надавши принципову оцінку стану соціально-правового захисту дітей, залучивши до участі в їх роботі представників громадських, благодійних, релігійних організацій, які працюють в інтересах дітей, депутатів усіх рівнів, спонсорів, представників бізнесу.

2.3. Невідкладно проаналізувати стан кадрового забезпечення служб у справах дітей, створення в них підрозділів з опіки та піклування, забезпечення професійними кадрами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3. Про стан виконання розпорядження та плану заходів інформувати службу у справах дітей облдержадмінстрації до 10 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Тканка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
30.08.2010 N 278


План заходів
щодо поліпшення стану соціально-правового захисту дітей в області

1. Розглянути на засіданнях колегій районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, виконавчих комітетів Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад питання розвитку та ефективності функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (опіки, піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу), шляхів активізації національного усиновлення, захисту житлових, майнових прав дітей, особливо дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасного виявлення сімей та дітей, які перебувають в кризових або складних життєвих обставинах, надання їм всебічної соціально-правової допомоги з метою запобігання вилученню дитини з сімейного оточення, виходу дітей в стан безпритульності.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, виконавчі комітети Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад
Жовтень 2010 року


2. Забезпечити проведення міжвідомчих нарад за участю служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, структурних підрозділів з питань сім'ї та молоді, освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, голів сільських та селищних рад на яких ретельно розглянути стан справ у сфері захисту прав дитини, соціальної роботи, визначити заходи щодо активізації взаємодії цих структур, посилення персональної відповідальності за виконання службових обов'язків.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук
Вересень 2010 року


3. Розглянути на розширеному засіданні координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації питання щодо взаємодії між структурними підрозділами служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділів освіти, охорони здоров'я та райвідділів внутрішніх справ УМВС України в області щодо здійснення комплексного контролю за умовами виховання та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей облдержадміністрації
Вересень 2010 року


4. Ретельно проаналізувати стан кадрового забезпечення служб у справах дітей, створення в них підрозділів з опіки та піклування, забезпечення кадрами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук
До 1 жовтня 2010 року


5. Забезпечити дієвий контроль за умовами утримання і виховання дітей, станом роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, за місцем розташування цих закладів.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки, охорони здоров'я,служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук
Постійно


6. Здійснити аналіз кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування до сімейних форм виховання та визначити можливості сімей, які можуть прийняти їх на виховання та спільне проживання.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Вересень - жовтень 2010 року


7. Проаналізувати якість, своєчасність наповнення та дотримання вимог захисту інформації бази даних ЄІАС "Діти" територіальними підрозділами служб у справах дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації
До кінця 2010 року


8. Забезпечити своєчасне надання повідомлень службам у справах дітей про дітей, яких залишають в пологових будинках, інших закладах охорони здоров'я, підкинутих, знайдених дітей.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
Постійно


9. Забезпечити проведення урочистих заходів до Дня усиновлення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, служба у справах дітей облдержадміністрації
30 вересня 2010 року


10. До Дня спільних дій в інтересах дітей провести засідання за "круглим столом" на тему: "Не залишимо без уваги жодної дитини" з метою покращення взаємодії служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в процесі створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
20 листопада 2010 року


11. З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, провести обласний конкурс "Ми - щаслива родина" (з життя прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу).

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Грудень 2010 року


12. Провести в області рейд "Урок" з метою виявлення дітей шкільного віку, які 1 вересня цього року без поважних причин не приступили до занять у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук
З 1 по 10 вересня 2010 року


13. Провести V обласний фотоконкурс "Два полюси дитинства", VI обласний конкурс соціальної реклами щодо пропаганди сімейних цінностей, розвитку сімейних форм виховання, підвищення рівня духовних, моральних цінностей і авторитету української родини.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Грудень 2010 року


14. Забезпечити проведення навчальних семінарів для:

працівників служб у справах дітей з питань соціально-правового захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з одночасним проведенням тестування з основних положень законодавства для визначення рівня їх фахової підготовки.

Служба у справах дітей облдержадміністрації
Вересень 2010 року


спеціалістів районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань функціонування і соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, попередження раннього соціального сирітства, формування відповідального батьківства.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Листопад - грудень 2010 року


голів сільських, селищних рад з питань захисту житлових, майнових прав дітей, особливо дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасного виявлення сімей та дітей, які перебувають в кризових або складних життєвих обставинах, надання їм необхідної соціально-правової допомоги.

Райдержадміністрації
До кінця 2010 року.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали