РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.03.2010 р. N 86

Про положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року N 361 "Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 лютого 2010 року N 71 "Про зміни в структурі облдержадміністрації":

1. Затвердити положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 травня 2009 року N 189 "Про нову редакцію положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації".

 

В. о. голови адміністрації

Ю. Благодир


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
10.03.2010 N 86


ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Рівненської обласної державної адміністрації

1. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Рівненської обласної державної адміністрації (далі - Головне управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації та МНС України.

2. Головне управління є органом управління Рівненської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови Рівненської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові облдержадміністрації та МНС України:

пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в області;

4) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові обласної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності області;

у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок обласної державної адміністрації щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з Головним управлінням МНС України в Рівненській області:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;

16) готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

17) вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

18) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

19) утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, а також пункти управління Рівненської обласної державної адміністрації та здійснює планування їх фінансового забезпечення;

20) організовує та забезпечує роботу обласної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

21) готує в межах своїх повноважень для подання голові Рівненської обласної державної адміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та координує і контролює їх здійснення;

22) здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій;

контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

23) дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

24) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

25) готує у межах своїх повноважень для подання голові Рівненської обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

26) бере участь у межах своїх повноважень у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

27) планує та координує формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації;

28) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд голови облдержадміністрації та МНС України пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;

29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

30) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

31) організовує роботу обласної, міських та районних евакуаційних комісій;

32) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

33) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Головне управління має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної системи цивільного захисту, згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

6. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

7. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з МНС України. На посаду начальника Головного управління призначається цивільна особа у порядку, встановленому законодавством.

Начальник Головного управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.

8. Начальник Головного управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів;

2) організовує діяльність Головного управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками Головного управління;

5) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Головного управління;

6) забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками Головного управління державної служби;

7) вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Головного управління, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення;

8) здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання Головного управління;

9) забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

10) звертається з поданням до відповідної районної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

11) інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

12) бере участь у розгляді районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

13) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Головного управління, кошторис доходів і видатків, штатний розпис затверджуються головою обласної державної адміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

10. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

В. о. керівника апарату
облдержадміністрації

Е. Орлова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали