Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Положення про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 травня 2014 року N 472

Київ

Про Положення про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 25, частин першої, третьої статті 60, частин першої - п'ятої статті 62 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (додається).

2. Цю постанову надіслати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
05.05.2014 N 472

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

Цим Положенням регламентується порядок організації підготовки та проведення Національною телекомпанією України на Першому Національному каналі передвиборних дебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (далі відповідно - кандидати, теледебати).

1. Теледебати між кандидатами, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, організовуються та проводяться Національною телекомпанією України в останню п'ятницю перед днем повторного голосування на Першому Національному каналі в прямому ефірі з 20.00 до 21.00 години тривалістю 60 хвилин безперервного ефірного часу.

2. Теледебати обов'язково транслюються на Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Для трансляції теледебатів іншими каналами мовлення відповідна телерадіоорганізація звертається з письмовою заявою до Національної телекомпанії України. Національна телекомпанія України зобов'язана надати телерадіоорганізації, що звернулась із зазначеною заявою, можливість безкоштовної трансляції теледебатів. Витрати, пов'язані з технічним забезпеченням трансляції іншими каналами мовлення, покладаються на телерадіоорганізацію, яка подала заяву.

3. Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію теледебатів, забороняється переривати її комерційною рекламою та іншими повідомленнями, а також анонсами власних програм, передач або в будь-який інший спосіб.

4. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата, використання агітаційних та інших матеріалів про кандидата.

У разі відмови одного з кандидатів узяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів ефірний час надається іншому кандидату для проведення ним передвиборної агітації.

5. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, та за відповідною угодою, що укладається Центральною виборчою комісією з Національною телекомпанією України.

6. Кандидати, які беруть участь у теледебатах, не пізніш як за 30 хвилин до початку ефіру прибувають до Національної телекомпанії України за адресою: вул. Мельникова, 42, м. Київ.

7. Теледебати між кандидатами проводяться в студії (кімнаті) Національної телекомпанії України. Оформлення студії (кімнати) не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-кого з кандидатів.

Особи, які супроводжують учасників теледебатів, не мають права під час ефіру перебувати в ефірній студії та апаратних кімнатах. Таким особам Національна телекомпанія України створює умови для аудіовізуального спостереження за перебігом теледебатів.

8. Перед початком теледебатів, але не пізніше ніж за 10 хвилин до початку ефіру, проводиться жеребкування за участю кандидатів або їх довірених осіб, за результатами якого визначається учасник, який дістане право виступити першим на початку теледебатів. Такий кандидат виступає першим і наприкінці теледебатів. Відповідно інший кандидат виступає другим і на початку теледебатів, і наприкінці.

9. Теледебати починаються із представлення ведучим учасників теледебатів у алфавітному порядку їх прізвищ.

Після представлення учасників теледебатів їм по черзі надається до п'яти хвилин кожному на вступне слово. Не використаний учасником теледебатів у повному обсязі час для вступного слова не додається до ефірного часу, виділеного для завершального виступу цього учасника теледебатів.

Після вступних виступів учасників теледебатів між ними розпочинається дискусія, на яку виділяється 36 хвилин безперервного ефірного часу.

Тривалість завершального виступу учасника теледебатів становить не більше п'яти хвилин ефірного часу.

Решта часу (сумарно 4 хвилини) використовується ведучим теледебатів для представлення учасників та коригування паритетного використання ними наданого їм часу.

Після завершальних виступів учасники теледебатів можуть обмінятися репліками тривалістю не більше 30 секунд за наявності ефірного часу.

10. Під час дискусії кандидати по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них. Перше запитання ставить кандидат, який за результатами жеребкування, проведеного до початку теледебатів, дістав право виступити першим.

Тривалість запитання повинна становити не більше однієї хвилини, тривалість відповіді - не більше трьох хвилин.

Ведучий теледебатів протягом програми періодично повідомляє учасникам теледебатів про кількість повних хвилин ефірного часу, що залишилася до кінця теледебатів.

Дискусія завершується, коли до закінчення 60-хвилинного ефірного часу теледебатів залишається десять хвилин.

Після завершення дискусії ведучий почергово надає учасникам час для завершальних виступів.

11. Ведучого теледебатів визначає Національна телекомпанія України.

Ведучий теледебатів (за допомогою відповідних технічних засобів) стежить за дотриманням установленого цим Порядком часового регламенту проведення теледебатів, представляє кандидатів, надає їм слово в межах відведеного часу.

Ведучий теледебатів не повинен:

- виявляти упередженість та надавати перевагу одному з кандидатів;

- припускатися висловлювань, що можуть бути сприйняті як агітаційні, коментувати або оцінювати висловлювання кандидатів.

12. Національна телекомпанія України зобов'язана здійснити запис відповідних теледебатів. Такий запис проводиться у форматі, визначеному Національною телекомпанією України.

Відразу після закінчення прямого ефіру теледебатів кандидати або їх довірені особи разом із представником Національної телекомпанії України опломбовують та візують носії із записом теледебатів у присутності представника Центральної виборчої комісії.

Один з носіїв із записом зберігається в Національній телекомпанії України до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України, а другий - невідкладно надається представнику Центральної виборчої комісії.

13. Якщо обидва кандидати не з'явилися до Національної телекомпанії України у визначений день та час для участі в теледебатах, то Національна телекомпанія України може використовувати цей ефірний час на власний розсуд, однак зобов'язана інформувати телеглядачів про відмову кандидатів брати участь у теледебатах.

Таке інформування здійснюється Національною телекомпанією України шляхом розміщення у нижній частині екрана текстового повідомлення такого змісту:

"Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з'явилися у студію для участі в теледебатах", яке повинно займати не менше 15 відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та сприйнятним для глядача.

У разі настання відповідних обставин забороняється трансляція програм (передач), що стосуються виборів Президента України або містять передвиборну агітацію.

14. Національна телекомпанія України створює резерв програм (передач), що будуть виходити в ефір у разі неявки кандидатів - учасників теледебатів. Такий ефірний час Національній телекомпанії України не оплачується.

15. Якщо один із учасників теледебатів виявив бажання залишити студію, не використавши до кінця виділений йому ефірний час, то решта часу, що залишилася до завершення (60-хвилинного) ефірного часу теледебатів, надається в повному обсязі іншому учаснику цих теледебатів для проведення ним передвиборної агітації у прямому ефірі.

У разі якщо ефірний час, наданий кандидатам для участі в теледебатах, використано не в повному обсязі з інших причин, то Національна телекомпанія України може використовувати такий ефірний час на свій розсуд із дотриманням умов, передбачених пунктом 13 цього Положення.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали