ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ СУДДІВ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

УХВАЛА

від 27 січня 2010 року

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі: головуючого - Патрюка М. В., суддів - Жайворонок Т. Є., Лященко Н. П., Костенка А. В., Пшонки М. П., розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до першої міської лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Севастополі про поновлення на роботі, скасування наказів та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу? за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Ленінського районного суду м. Севастополя від 21 липня 2008 року та ухвалу апеляційного суду м. Севастополя від 25 вересня 2008 року, встановила:

У вересні 2007 року ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним позовом, посилаючись на те, що з лютого 1992 року вона тимчасово працювала в першій міській лікарні ім. Пирогова в м. Севастополі, а з 1 червня 1995 року була переведена на постійну роботу на посаді лікаря стоматолога-хірурга ургентної служби 5-го стоматологічного хірургічного відділення першої міської лікарні м. Севастополя.

Наказом N 96 від 25 квітня 2007 року за неналежне виконання своїх обов'язків під час надання медичної допомоги хворій ОСОБА_4 їй було оголошено догану. Наказом N 134 від 16 липня 2007 року - оголошено догану вдруге за неналежне виконання своїх обов'язків під час надання допомоги хворому ОСОБА_5.

Наказом N 147 від 13 серпня 2007 року на неї накладено дисциплінарне стягнення - догана за порушення вимог щодо первинного хірургічного оброблення ран, тобто проведено неякісне оброблення рани обличчя хворої ОСОБА_6.

Наказом N 170-к від 13 серпня 2007 року були внесені зміни до п. 1 наказу N 147 про оголошення догани з викладенням цього пункту в новій редакції: "Начальнику відділу кадрів лікарні Гомолко В. Г., зав. відділенням стоматології Погуляй А. А., юристу Мітіной О. А., підготувати проект наказу на ОСОБА_3 по сукупності порушень з її сторони, про її звільнення з роботи за ст. 3 - ст. 41 (систематичне невиконання працівником без поважних причин, зобов'язань покладених на неї посадовою інструкцією, правил внутрішнього розпорядку)".

Наказом N 147-А від 13 серпня 2007 року, в який внесено зміни наказом N 148, вона була звільнена з роботи за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) у зв'язку зі систематичним невиконанням трудових обов'язків без поважних причин, покладених на неї трудовим договором.

Вважаючи своє звільнення незаконним, позивачка просила суд визнати незаконними й скасувати накази N 134 від 16 липня 2007 року, N 147 від 13 серпня 2007 року та рішення комісії по трудових спорах від 21 вересня 2007 року про залишення наказу N 147 чинним, поновити її на посаді лікаря стоматолога-хірурга; стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу з 13 серпня 2007 року.

Рішенням Ленінського районного суду м. Севастополя від 21 липня 2008 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Севастополя від 25 вересня 2008 року, у задоволенні позову ОСОБА_3 відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати ухвалені у справі судові рішення, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим та вирішувати, зокрема, такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Оскаржувані у справі судові рішення ухвалено з порушенням цих норм.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновком якого погодився й суд апеляційної інстанції, виходив із того, що відповідач правомірно звільнив ОСОБА_3 з роботи за систематичне невиконання нею без поважних причин обов'язків, покладених на неї трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Однак такий висновок зроблено судом без належного з'ясування дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін, оцінки їх доводів і наданих ними доказів та з порушенням норм матеріального права.

Відповідно до п. 3 ст. 40 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано в разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше до нього застосовувались заходи дисциплінарного стягнення.

Пленум Верховного Суду України в п. п. 18, 22 постанови від 6 листопада 1992 року N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" роз'яснив, що у справах про поновлення на роботі осіб, звільнених за порушення трудової дисципліни, судам необхідно з'ясовувати, з яких підстав проведено звільнення працівника. При цьому суди не вправі визнавати звільнення правильним виходячи з обставин, з якими власник або уповноважений ним орган не пов'язували звільнення. При розгляді таких спорів судам необхідно з'ясувати, в чому конкретно виявилося порушення, яке стало приводом до звільнення; чи могло воно бути підставою для розірвання трудового договору за п. 3 ст. 40 КЗпП України; чи додержано власником або уповноваженим ним органом передбачених ст. ст. 1471, 148, 149 КЗпП України правил і порядку застосування дисциплінарних стягнень.

Згідно із ч. ч. 2, 4 ст. 149 КЗпП України за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення; стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Як убачається з матеріалів справи (т. 2 а. с. 4), ОСОБА_3 була ознайомлена з наказом N 147 від 13 серпня 2007 року про накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

Суди на це не зважили та не з'ясували, чи був наказ про оголошення догани реалізований, чи є допустимим зміна (скасування) наказу про оголошення догани після ознайомлення з ним позивачки та застосування іншого стягнення у вигляді звільнення з роботи.

Суди також не з'ясували, чому накази N 147, N 147-А, N 148 про оголошення догани та звільнення з роботи мають послідовну нумерацію, а наказ про зміну наказу N 147 про оголошення догани має номер 170-к.

Частиною 3 ст. 43 КЗпП України, ч. 2 ст. 39 Закону України від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачено, що подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Суди залишили поза увагою доводи позивачки про те, що розгляд профспілковим комітетом питання про дачу згоди на її звільнення не проводився й вона на таке засідання не запрошувалася.

Свого висновку про те, чи дотримано відповідачем вимог щодо отримання згоди профспілковим комітетом на звільнення за умови проведення засідання всупереч зазначеним нормам - без запрошення та участі ОСОБА_3, суд не зробив.

За таких обставин ухвалені судові рішення не відповідають вимогам ст. ст. 213, 214 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості, неврахування судами зазначених вище норм закону призвели до неправильного вирішення спору, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою для скасування ухвалених судових рішень із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. 338 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення Ленінського районного суду м. Севастополя від 21 липня 2008 року та ухвалу апеляційного суду м. Севастополя від 25 вересня 2008 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

М. В. Патрюк

Судді:

Т. Є. Жайворонок

А. В. Костенко

Н. П. Лященко

М. П. Пшонка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали