ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14.09.2011 р.

N К-18141/10


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Кобилянського М. Г., суддів: Амєліна С. Є., Карася О. В., Стародуба О. П., Юрченка В. В., секретар - Латиніна І. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою ОСОБА_1 та Державного комітету України із земельних ресурсів, який приєднався до скарги на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2009 року за позовом ОСОБА_2 до Державного комітету України із земельних ресурсів, третя особа: ОСОБА_3, про визнання протиправними і скасування наказів та поновлення на службі, встановила:

У березні 2008 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом і просив:

- визнати протиправними і скасувати накази першого заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України від 06.03.2008 р. N 93-кт "Про відкликання з відпустки ОСОБА_2", N 96-кт від 07.03.2008 р. "Про звільнення ОСОБА_2", N 98-кт від 07.03.2008 р. "Про призначення ОСОБА_1";

- поновити на посаді начальника Головного управління земельних ресурсів в Івано-Франківській області з 7 березня 2008 року.

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 12 травня 2009 року позов задоволено частково. Визнано протиправними і скасовано накази Державного агентства земельних ресурсів України від 06.03.2008 р. N 93-кт "Про відкликання з відпустки ОСОБА_2" та N 96-кт від 07.03.2008 р. "Про звільнення ОСОБА_2". Постановлено змінити підставу звільнення позивача та вважати ОСОБА_2 звільненим за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2009 року постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 12 травня 2009 року скасована та прийнята нова про задоволення позову. Визнано протиправними та скасовано накази першого заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України від 06.03.2008 р. N 93-кт "Про відкликання з відпустки ОСОБА_2. ", N 96-кт від 07.03.2008 р. "Про звільнення ОСОБА_2", N 98-кт від 07.03.2008 р. "Про призначення ОСОБА_1". Поновлено ОСОБА_2 на посаді начальника Головного управління земельних ресурсів в Івано-Франківській області з 07 березня 2008 року.

ОСОБА_1 просить скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції, як постановлене з порушенням норм матеріального та процесуального права, і залишити в силі постанову суду першої інстанції. Крім того, просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 14 квітня 2010 року про закриття касаційного провадження у справі за позовом ОСОБА_2 до Державного комітету України із земельних ресурсів, третя особа: ОСОБА_3 про визнання протиправними і скасування наказів та поновлення на службі у зв'язку з відмовою Державного комітету України із земельних ресурсів від касаційної скарги на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2009 року.

Перевіривши доводи касаційної скарги та правильність застосування судом норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі у межах, визначених ст. 220 КАС України, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, а оскаржуване судове рішення - скасуванню з таких підстав.

Судами встановлено, що ОСОБА_2 з 24.07.2002 р. був призначений на посаду начальника Івано-Франківського обласного управління земельних ресурсів (в подальшому перетворено в Івано-Франківське обласне головне управління земельних ресурсів), з якої звільнений 19.07.2007 р. у зв'язку з реорганізацією за п. 1 ст. 40 КЗпП України. З 27.07.2007 р. позивач призначений виконуючим обов'язки начальника Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області, звільнений від виконання обов'язків оскаржуваним наказом за N 96-кт від 07.03.2008 року на підставі п. 1 ст. 36 КЗпПУ.

05.03.2008 р. позивачем на підставі довідки - виклику ВУЗу та погодження Держземагенства прийнято наказ про вибуття у додаткову оплачувану відпустку з 10 березня по 30.06.2008 р. Однак оскаржуваним наказом від 06.03.2008 року за N 93-кт вказане погодження було скасовано.

Судами також встановлено, що наказом Державного комітету України із земельних ресурсів "Про реорганізацію територіальних органів земельних ресурсів" за N 15 від 22 квітня 2008 року прийнято рішення про реорганізацію територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів України. На підставі цього наказу проведено ліквідацію Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області, 12.08.2008 р. Державним реєстратором виконкому Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи та зареєстровано новоутворений територіальний орган Держкомзему - Головне управління Держкомзему у Івано-Франківській області.

Задовольняючи позовні вимоги частково, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що накази першого заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України від 06.03.2008 р. N 93-кт "Про відкликання з відпустки ОСОБА_2", N 96-кт від 07.03.2008 р. "Про звільнення ОСОБА_2" є незаконними, а підстави для задоволення решти позовних вимог відсутні.

Скасовуючи постанову суду першої інстанції і задовольняючи позов у повному обсязі, суд апеляційної інстанціїдійшов висновку про те, що висновки суду першої інстанції щодо необґрунтованості позовних вимог в частині визнання протиправним та скасування наказу N 98-кт від 07.03.2008 р. "Про призначення ОСОБА_1" та поновленні ОСОБА_2на посаді начальника Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області є безпідставними.

Однак з таким висновком суду апеляційної інстанції не можна погодитись з наступних підстав.

Статтею 35 Закону України "Про державну службу" передбачено право державного службовця на основну та додаткову відпустки.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про відпустки" відкликання з відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством.

Судами встановлено, що жодних підстав для відкликання з відпустки ОСОБА_2 відповідачем не наведено.

За таких обставин, приймаючи рішення про скасування погодження на надання відпустки, відповідач вийшов за межі наданих повноважень, тому даний наказ обґрунтовано визнаний судом першої інстанції протиправним та скасований.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про державну службу" державна служба припиняється із загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, в тому числі і визначених п. 1 ст. 36 КзпП України - за угодою сторін.

Проте при вирішенні справи судом першої інстанції встановлено, що в порушення вимог ч. 5 ст. 71 КАС України відповідачем жодних заяв чи іншого підтвердження добровільного волевиявлення зі сторони ОСОБА_2 щодо припинення трудового договору суду не надано.

Відтак, висновок суду про те, що наказ за N 96-кт від 07.03.2008 року про звільнення позивача на підставі п. 1 ст. 36 КЗпПУ є незаконним і підлягає скасуванню є правильним.

Крім того, суд першої інстанції, встановивши факт ліквідації Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області, а також враховуючи те, що дані про те, що Головне управління Держкомзему у Івано-Франківській області є правонаступником Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області відсутні, повноваження й обов'язки Головного управління Держкомзему порівняно з повноваженнями і обов'язками Головного управління земельних ресурсів збільшені та розширені, дійшов правильного висновку про необхідність зміни підстав звільнення позивача та безпідставність вимог щодо поновлення на посаді начальника Головного управління земельних ресурсів в Івано-Франківській області.

Щодо вимоги позивача про визнання протиправним та скасування наказу N 98-кт від 07.03.2008 р. "Про призначення ОСОБА_1", то суд першої інстанції правильно виходив з того, що предметом даного позову є поновлення трудових прав державного службовця, порушених його звільненням. Способом захисту порушеного права у цьому випадку є поновлення працівника на посаді, з якої його було звільнено.

За таких обставин, вимога про визнання незаконним наказу щодо призначення на відповідну посаду іншої особи не може розглядатись як спосіб захисту порушеного права, оскільки у випадку позитивного вирішення судом питання про поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, така особа звільняється відповідно до вимог п. 6 ст. 40 КЗпПУ.

З урахуванням того, що суд дійшов правильного висновку про те, що підстави для поновлення позивача на посаді відсутні, то обґрунтованим є і висновок суду щодо відсутності підстав для визнання незаконним наказу про призначення виконуючим обов'язки начальника Головного управління земельних ресурсів у Івано-Франківській області ОСОБА_1.

Суд апеляційної інстанції, визнавши незаконним та скасувавши наказ про призначення ОСОБА_1, фактично звільнив його із займаної посади, що суперечить завданням адміністративного судочинства і за своєю природою є неприпустимим.

Відповідно до вимог статті 226 КАС України суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване помилково.

За вказаних обставин судове рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а судове рішення суду першої інстанції, яке було ухвалене відповідно до закону, залишенню в силі.

Керуючись ст. ст. 160, 220, 226, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2009 року скасувати, а постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 12 травня 2009 року залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий:

М. Г. Кобилянський

Судді:

С. Є. Амєлін

 

О. В. Карась

 

О. П. Стародуб

 

В. В. Юрченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали