Додаткова копія: Про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 грудня 2018 року N 275

Київ

Про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії

Відповідно до статей 2, 8 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", статей 3 - 6, 26 Закону України "Про інформацію", керуючись частинами першою, другою статті 4, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії (додаток 1).

2. Затвердити зразок картки акредитації (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 19 серпня 2009 року N 118 "Про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії" та від 21 серпня 2012 року N 541 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 серпня 2009 року N 118 "Про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії" (Постанова N 541).

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
31.12.2018 N 275

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії

1. Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію" Центральна виборча комісія здійснює акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації (далі - ЗМІ) для висвітлення діяльності Комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.

2. Акредитація журналістів, працівників ЗМІ при Центральній виборчій комісії здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання ними їх професійних обов'язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

3. Акредитація журналістів, працівників ЗМІ при Центральній виборчій комісії для висвітлення перебігу виборчих процесів з виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму здійснюється за розпорядженням Голови Комісії.

4. Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії готує проект розпорядження Голови Комісії про акредитацію журналістів, працівників ЗМІ при Центральній виборчій комісії на підставі подання ЗМІ або заяви журналіста, працівника за умови підтвердження фахової належності.

4.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, стосовно якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв'язку.

4.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв'язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, стосовно якого(их) вноситься подання.

4.3. У заявах журналіста, працівника вітчизняного або зарубіжного ЗМІ зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв'язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

4.4. До заяви журналіста, працівника вітчизняного або зарубіжного ЗМІ додаються копії паспорта та документа, що засвідчує його професійну належність (редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об'єднанням журналістів, прес-карта).

5. Акредитованим журналістам і працівникам ЗМІ при Центральній виборчій комісії на визначений розпорядженням Голови Комісії період видається картка акредитації затвердженого зразка. Картка акредитації надає право входу до приміщення Комісії, бути присутнім на засіданнях Комісії, прес-конференціях, брифінгах та інших заходах, які відбуваються в Комісії.

6. Акредитація журналістів, працівників ЗМІ на засідання та інші заходи, що проводить Комісія, за межами виборчого процесу здійснюється на кожен захід окремо шляхом підготовки списків представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, за підписом завідувача відділу взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії.

7. Інформування про заходи, які відбуватимуться в Комісії, та організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов'язків забезпечує відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії.

8. Порядок допуску журналістів, працівників ЗМІ до приміщення Комісії встановлюється відповідно до режиму (графіка) роботи Комісії, Регламенту Центральної виборчої комісії, а також пунктів 4, 10 розділу II, пунктів 2, 4, 5, 17 розділу V Інструкції про забезпечення охорони та захисту адміністративного будинку і службових приміщень, в яких розміщена Центральна виборча комісія, затвердженої постановою Комісії від 12 травня 2005 року N 81 (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 17 червня 2009 року N 34). Про цей порядок відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії заздалегідь інформує акредитованих при Центральній виборчій комісії журналістів, працівників ЗМІ.

9. Порядок доступу журналістів, працівників ЗМІ до інформації, документів і технічних засобів Комісії визначається законодавством України.

10. У разі порушення журналістом, працівником вітчизняного або зарубіжного ЗМІ вимог законодавства, цього Положення їх акредитацію може бути припинено за рішенням Комісії. Письмове повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається ЗМІ або відповідним журналістові, працівникові.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
31.12.2018 N 275

ЗРАЗОК
картки акредитації

  

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

К. МАХНІЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали