ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2011 р. N 297

Про порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Відповідно до законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", керуючись Рекомендаціями щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 N 82/20, та статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (додаються).

2. Створити конкурсну комісію з відбору інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, вирішення інших питань щодо здійснення компенсації та затвердити її персональний склад (додається).

3. Рекомендувати виконавчим органам міських рад та райдержадміністраціям в строк до 15.06.2011 створити відповідні конкурсні комісії з відбору інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись часткове відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації (Переверзєв) здійснити відстеження результативності даного розпорядження голови облдержадміністрації:

- базове відстеження - впродовж року з дня набрання чинності;

- повторне - через два роки з дня набрання чинності.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

- від 30.11.2006 N 580 "Про порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва у національній валюті для реалізації інвестиційних проектів";

- від 29.11.2007 N 736 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2006 N 580";

- від 09.06.2008 N 269 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2006 N 580";

- від 14.12.2010 N 698 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2006 N 580" (Розпорядження N 698).

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Черенкову М. А.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
25.05.2011 N 297


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

1. Загальні положення

1.1. Цими Методичними рекомендаціями визначається механізм часткового відшкодування з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва відсоткових ставок за коротко- і середньостроковими кредитами, залученими в банках для реалізації інвестиційних проектів (далі - компенсація).

1.2. Короткостроковим вважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим - до п'яти років.

1.3. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2006 року (далі - позичальники).

1.4. Розмір кредиту, на який надається компенсація, не повинен перевищувати 1500 тис. грн.

1.5 Бюджетні кошти спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

1.6. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

2. Умови надання компенсації

2.1. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:

- зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в Донецькій області;

- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна, оптову та роздрібну торгівлю, крім таких, які здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі та послуг відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону, зокрема, на розбудову придорожньої інфраструктури до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012;

- забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;

- розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: розбудова придорожньої інфраструктури до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону.

2.2. Право на одержання компенсації не мають позичальники, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії ліквідації;

- подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану;

- використовують схему, за якою протягом року, на який надається компенсація, погашаються лише відсотки за кредитом без погашення основної суми кредиту, крім таких, які діють у виробничій сфері;

- отримали кредит на поповнення обігових коштів;

- використали кредит на погашення кредиторської заборгованості;

- отримували чи отримують іншу державну підтримку на реалізацію заявленого на конкурс напрямку діяльності;

- отримують фінансову підтримку за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій.

3. Порядок надання компенсації

3.1. Відбір інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись компенсація, та вирішення інших питань щодо її здійснення проводиться конкурсною комісією з відбору інвестиційних проектів (далі - конкурсна комісія), утвореною розпорядженням голови облдержадміністрації, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів конкурсної комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови облдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії входять представники Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області та міських фондів підтримки підприємництва, управління Національного банку України в Донецькій області, структурних підрозділів облдержадміністрації та об'єднань суб'єктів господарювання (за згодою).

3.2. Конкурсна комісія протягом місяця після виділення коштів з обласного бюджету для надання компенсації публікує в газеті "Жизнь" оголошення про проведення конкурсу, яке повинно обов'язково містити відомості про:

- найменування і місцезнаходження юридичної особи, відповідальної за проведення конкурсу, телефон для довідок;

- умови проведення конкурсу;

- місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій.

3.3. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну подають до конкурсної комісії такі документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- номер телефону та прізвище керівника;

- бізнес-план інвестиційного проекту;

- копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

- копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за відповідний період;

- нотаріально завірену копію статуту, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та статистичний звіт за формою "1-підприємництво" за останній рік та останній звітний період;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

- довідку територіального органу з питань банкрутства про те, що суб'єкт господарювання не є банкрутом або проти нього не порушено справу про банкрутство.

3.4. Організацію роботи конкурсної комісії та прийом документів від претендентів на участь у конкурсі здійснює Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області (далі - РФПП).

3.5. Інвестиційна рада РФПП розглядає інвестиційні проекти та інші документи, що надаються учасниками конкурсу, та робить висновок про їх відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.

Висновок Інвестиційної ради РФПП надається на розгляд членів конкурсної комісії не пізніше, ніж за 2 робочих дні до проведення засідання конкурсної комісії.

3.6. Під час вивчення поданих на конкурс документів Інвестиційна рада РФПП має право проводити їх перевірку щодо достовірності даних. У разі виявлення недостовірності даних у наданих документах, результати відображаються у вищевказаному висновку.

3.7. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

- строк окупності інвестиційного проекту;

- розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

- створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

- збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг);

- розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.

3.8. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.

3.9. Перевага надається передусім позичальникам, які розробили та реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних сферах діяльності, визначених регіональними програмами розвитку малого підприємництва у Донецькій області, а також у сільській місцевості та у малих містах, в яких ліквідовані містоутворюючі підприємства.

За інших рівних умов перевага надається суб'єктам малого підприємництва.

3.10. Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

3.11. Конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.

3.12. Переможцям конкурсу конкурсна комісія видає витяг із протоколу, на підставі якого укладається договір між РФПП та суб'єктом підприємництва - переможцем конкурсу, в якому зазначається розмір компенсації та умови її надання.

3.13. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору, для суб'єктів середнього бізнесу та 150 відсотків - для суб'єктів малого бізнесу.

3.14. Переможці конкурсу щомісяця подають до 7 числа місяця, наступного за звітним, а в грудні - до 15 числа до РФПП документи, які визначені укладеним згідно з пунктом 3.12 цих Методичних рекомендацій договором та підтверджують погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитом.

Переможці конкурсу щоквартально подають до РФПП інформацію про виконання бізнес-плану за період з початку його реалізації для проведення моніторингу.

3.15. Кошти на компенсацію надаються в межах одного бюджетного періоду.

Якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, компенсація надається з початку бюджетного року, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року - з моменту отримання кредиту.

3.16. При підтвердженні сплати переможцем конкурсу відсотків за користування кредитом у повному обсязі за бюджетний період РФПП після проведення моніторингу бізнес-плану перераховує одноразово відповідну суму на рахунок переможця конкурсу до 31 грудня відповідного року.

3.17. У разі виявлення фактів невиконання бізнес-плану РФПП готує висновок, що надається на розгляд конкурсної комісії, яка приймає остаточне рішення щодо доцільності надання компенсації.

3.18. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
25.05.2011 N 297


СКЛАД
конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, вирішення інших питань щодо здійснення компенсації

Черенкова
Марина Анатоліївна

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Федорук
Андрій Михайлович

- заступник голови Донецької обласної ради, заступник голови комісії

Ткаченко
Геннадій Миколайович

- заступник голови Донецької міської ради - начальник управління споживчої інфраструктури та агропромислового розвитку, голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку малого та середнього бізнесу і створення нових робочих місць, заступник голови комісії

Шашкова
Тетяна Іванівна

- генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області, секретар комісії

Члени комісії:

Анісімов
Андрій Євгенович

- начальник Головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації

Ануфрієв
Максим Юрійович

- директор Центру малого і середнього бізнесу Донецької торгово-промислової палати

Валенков
Володимир Вікторович

- директор комунальної організації "Сніжнянський фонд підтримки підприємництва"

Варавка
Оксана Юріївна

- начальник відділу економічної роботи та грошово-кредитних відносин Управління Національного банку України в Донецькій області

Доренська
Ірина Станіславівна

- директор Макіївського міського фонду підтримки підприємництва

Дронова
Світлана Сергіївна

- генеральний директор Міського фонду підтримки підприємництва, м. Горлівка

Кудра
Галина Анатоліївна

- директор комунальної організації "Артемівський міський фонд підтримки підприємництва"

Лук'яненко
Володимир Олексійович

- директор Регіонального фонду підтримки підприємництва у м. Донецьку

Переверзєв
Валерій Михайлович

- в. о. начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Рогоза
Олег Петрович

- голова правління Донецького регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців

Середа
Тамара Федорівна

- президент громадської організації "Асоціація платників податків України", м. Донецьк

Сисун
Владлен Вікторович

- голова Регіональної ради підприємців у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг, голова комітету по малому та середньому бізнесу Донецької торгово-промислової палати, директор ТОВ "Європейська технічна допомога"

Скаженик
Артем Вікторович

- директор комунальної організації "Краматорський міський фонд підтримки підприємництва"

Щуліпенко
Володимир Захарович

- заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали