Додаткова копія: Про Порядок доступу до пленарних засідань Київради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 травня 2018 року N 836/4900

Про Порядок доступу до пленарних засідань Київради

Відповідно до статті 26, частини сімнадцятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 4 частини першої статті 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок доступу до пленарних засідань Київради, що додається.

2. Оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Це рішення набирає чинності з 01.12.2018.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.05.2018 N 836/4900

Порядок доступу до пленарних засідань Київради

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини сімнадцятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою створення механізмів реалізації права кожного бути присутнім на пленарних засіданнях та встановлює порядок доступу осіб до пленарних засідань Київради.

2. Вільний доступ осіб до пленарних засідань Київради здійснюється з урахуванням положень Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 N 579/579 (Рішення N 579/579), Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та необхідних заходів з охорони громадського порядку, що можуть здійснюватися працівниками поліції охорони згідно з законодавством.

3. Доступ осіб до пленарних засідань Київради здійснюється шляхом вільного відвідування адміністративного будинку Київської міської ради (місто Київ, вул. Хрещатик, 36).

Порядок реалізації права вільного доступу до пленарних засідань Київради

4. Особа, яка бажає відвідати пленарне засідання Київради, подає письмову заяву щодо бажаного дня для відвідин пленарного засідання за встановленою формою (додаток до Порядку доступу до пленарних засідань Київради) до секретаріату Київської міської ради або заповнює електронну форму заяви на офіційному сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) після особистої автентифікації. Направлення особою заяви (електронної форми заяви) свідчить про надання нею дозволу на обробку її персональних даних.

5. Автентифікація відвідувачів здійснюється через особистий електронний кабінет киянина за допомогою одного з перелічених засобів: електронний цифровий підпис, BankID, картка киянина або паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки.

6. Реєстрація заяв здійснюється в порядку їх надходження на відповідний день пленарного засідання Київради. Всі зареєстровані відвідувачі вносяться у відкритий перелік, який публікується на офіційному сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) та відображається на екрані в бюро перепусток.

7. Загальна кількість осіб, які одночасно можуть перебувати у відповідному спеціально обладнаному приміщенні на 4-му поверсі адміністративного будинку Київської міської ради (далі - кулуари зали пленарних засідань) під час пленарних засідань Київради з урахуванням санітарних та протипожежних правил, технічної та фізичної можливості одночасного перебування осіб у залі пленарних засідань Київради та кулуарах зали пленарних засідань, де здійснюється трансляція цих засідань, становить 60 осіб.

8. Правом безперешкодного доступу до кулуарів зали пленарних засідань користуються працівники секретаріату Київської міської ради, працівники апарату Київської міської державної адміністрації, помічники-консультанти депутатів Київської міської ради, а також інші особи, що мають право безперешкодного доступу до будівель органів місцевого самоврядування згідно з законом.

Щодо таких осіб не застосовуються вимоги цього Порядку, а вхід до кулуарів зали пленарних засідань здійснюється за службовими посвідченнями або, у разі здійснення пропуску за допомогою системи контролю управлінням доступу, за відповідною пластиковою перепусткою.

Вимоги цього Порядку не застосовуються до журналістів та працівників засобів масової інформації. Питання доступу журналістів до кулуарів зали пленарних засідань регулюється окремим Положенням про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді.

До приміщень, у яких знаходиться технічне обладнання, що забезпечує роботу електронної системи для голосування, можуть заходити тільки відповідальні працівники секретаріату Київської міської ради, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення роботи цієї системи.

Оформлення документів, що дають право на доступ до адміністративного будинку Київської міської ради

9. Право на доступ до адміністративного будинку Київської міської ради, за умови оформлення тимчасової перепустки встановленого зразка, дають документи, визначені статтею 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI), а також інші документи, видані органами державної влади України, їх підприємствами, установами, організаціями, які дозволяють ідентифікувати особу (студентський квиток, пенсійне посвідчення тощо).

10. У разі здійснення пропуску за допомогою системи контролю управлінням доступу (далі - СКУД) особам, допуск яких до адміністративного будинку Київської міської ради потребує видачі тимчасової перепустки, видається разова пластикова перепустка "Відвідувач" встановленого зразка, яку вказані особи зобов'язані мати при собі для проходу через автоматичні контрольні пункти.

11. Пропуск відвідувачів до адміністративного будинку Київської міської ради за тимчасовими перепустками здійснюється виключно через центральний вхід з вулиці Хрещатик. Пропуск осіб з інших входів не проводиться.

12. Тимчасова перепустка надається відвідувачу у бюро перепусток на підставі документа, визначеного у пункті 9 цього Порядку.

13. Під час видачі тимчасової перепустки здійснюється обробка персональних даних з метою ідентифікації осіб, яким надається доступ до адміністративного будинку Київської міської ради, з дотриманням норм Закону України "Про захист персональних даних".

14. Для видачі тимчасової перепустки працівник бюро перепусток заносить до журналу обліку (електронної бази) відвідувачів встановленого зразка прізвище, ім'я, по батькові відвідувача, номер та дату видачі документа, на підставі якого здійснюється видача тимчасової перепустки. Особисті документи відвідувачів при видачі тимчасової перепустки вилученню не підлягають.

15. У разі застосування системи СКУД разова пластикова перепустка "Відвідувач" програмується залежно від мети візиту відвідувача для доступу на конкретно визначені поверхи, до блоків, приміщень, де проводяться пленарні засідання Київради.

16. Перші 60 осіб зі списку, що формується автоматично на підставі зареєстрованих заяв згідно з пунктом 6 цього Порядку, мають право в день відповідного пленарного засідання Київради не пізніше ніж за 30 хвилин до його початку отримати тимчасову перепустку для доступу до кулуарів зали пленарних засідань. При видачі тимчасової перепустки в списку, який відображається на офіційному сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua), поряд з прізвищем відповідного відвідувача робиться відмітка "Видано".

У випадку, якщо після початку пленарного засідання Київради кількість виданих тимчасових перепусток менша за 60, інші особи можуть отримати тимчасову перепустку згідно з пунктами 12 - 15 цього Порядку за умови дотримання вимог пункту 4 Порядку. Прізвища таких відвідувачів вносяться в список на офіційному сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) з відміткою "Видано".

17. Тимчасова перепустка підлягає поверненню під час виходу відвідувача з адміністративного будинку Київської міської ради.

18. У разі застосування системи СКУД вихід за разовою пластиковою перепусткою "Відвідувач" здійснюється за допомогою картоприймачів, розташованих перед турнікетами в напрямку виходу відвідувача з адміністративного будинку Київської міської ради.

Перебування осіб на пленарних засіданнях Київради

19. Особи, які відвідують пленарні засідання Київради, перебувають у кулуарах зали пленарних засідань, де здійснюється відеотрансляція пленарних засідань Київради.

20. Особи, які відвідують пленарні засідання Київради, зобов'язані дотримуватися вимог, встановлених законодавством, зокрема, не порушувати порядок, не допускати образливих висловлювань та непристойних й лайливих слів, не закликати до незаконних дій.

21. На початку пленарного засідання Київради управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради надає головуючому на засіданні інформацію про осіб, які виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні Київради (готує управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради).

22. Право на виступ на пленарному засіданні Київради особам з числа відвідувачів може бути надано в порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради.

23. Якщо будь-яка присутня чи запрошена на пленарне засідання особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Київради, головуючий виносить цій особі усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може поставити на розгляд Київської міської ради питання щодо видалення присутньої чи запрошеної особи в залі пленарних засідань шляхом прийняття відповідного рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до Порядку доступу до пленарних засідань Київради

Заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради
громадянина(-ки)*
_________
_________
                             місце проживання*
_________
                             контактні телефони*
_________
_________
                             електронна адреса

Заява

Повідомляю Вам про бажання бути присутнім(-ьою) на пленарному засіданні Київради, яке відбудеться _, під час розгляду наступного питання порядку денного**:
                                             дата проведення*
__
__

Дата __________

Підпис _________


* - поля, обов'язкові для заповнення

** - поля, не обов'язкові для заповнення
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали