ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятдесят перша сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 29.04.2010 р. N 1324

Про Порядок інформування громадськості про діяльність Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про електронні документи та електронний документообіг", беручи до уваги Указ Президента України від 01.08.2002 р. N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", постанову Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. N 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", постанову Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", керуючись Міжнародним стандартом ISO 9001:2008 "Системи управління якістю. Вимоги", національним стандартом України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55), документацією системи управління якістю Чернівецької міської ради, запровадженої відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, Статутом територіальної громади міста Чернівці, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок інформування громадськості про діяльність Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет (додається).

2. Керівникам виконавчих органів міської ради:

2.1. До 15.05.2010 р. призначити відповідальних осіб за зв'язки з відділом інформації міської ради і відділом міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю міської ради;

2.2. Забезпечити неухильне дотримання цього рішення та довести його вимоги до відома посадових осіб та підпорядкованих комунальних підприємств і бюджетних установ.

3. Відділу міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю (Килинич В. О.) до 01.06.2010 р. забезпечити розміщення на офіційному веб-порталі інформації, перелік якої, визначений додатком до Порядку інформування громадськості про діяльність Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет.

4. Відділу мобілізаційної роботи та координації дій з правоохоронними органами (Тавровський Л. З.) до 01.06.2010 р. підготувати перелік інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, що матиме обмежений доступ.

5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю міської ради (Килинич В. О.), відділ інформації міської ради (Вишневська І. М.), відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради (Маніліч В. С.) та інші виконавчі органи міської ради відповідальні за виконання вимог цього рішення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
29.04.2010 N 1324


Порядок
інформування громадськості про діяльність Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок інформування громадськості про діяльність Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет (надалі - Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", з урахуванням Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Указу Президента України від 01.08.2002 р. N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. N 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 "Системи управління якістю. Вимоги", національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55), документації системи управління якістю Чернівецької міської ради, запровадженої відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, Статуту територіальної громади міста Чернівці.

1.2. З метою реалізації цього Порядку в мережі Інтернет підтримується офіційний веб-портал міської ради (www.chernivtsy.eu).

1.3. Районні в місті ради використовують свої офіційні веб-портали (веб-сторінки), супроводжують їх та забезпечують належне функціонування.

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, порядок якого, визначений Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

1.5. В цьому Порядку терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

1.5.1. Адміністратор офіційного веб-порталу міської ради - відділ міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю міської ради.

1.5.2. Інформування громадськості про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб - поширення інформації, одержаної, зібраної, створеної в процесі діяльності міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет.

1.5.3. Масова комунікація - це технічна форма комунікації, яка дозволяє швидко передавати інформацію публічно великій, різнорідній і об'єктивно безособистісній аудиторії.

2. Мета і завдання

2.1. Метою Порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб шляхом поширення інформації про їх діяльність засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію та свободу слова.

2.2. Основними завданнями Порядку є:

2.2.1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб засобами масової комунікації за допомогою мережі Інтернет.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності.

2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, розміщеної на веб-порталі, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб з територіальною громадою міста.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав та обов'язків мешканців міста з питань місцевого значення.

3. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування виступає діяльність міської ради, міського голови, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, депутатів ради, виконавчих органів і посадових осіб ради, органів самоорганізації населення.

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет, зазначений в Додатку до цього Порядку.

3.3. Не підлягає розміщенню (поширенню) інформація, яка у встановленому порядку визначена державною таємницею, а також конфіденційна інформація, інформація, яка містить персональні дані громадян (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, адреса, дата та місце народження, паспортні дані та ідентифікаційний номер) та інша інформація, розповсюдження якої не передбачено або обмежено чинним законодавством.

3.4. Інформування відбувається на засадах доступності, своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності, аполітичності і позитивного характеру інформації.

3.5. Інформація у рамках виконання цього Порядку наводиться державною мовою. Англомовна версія порталу, яка супроводжується відділом міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю міської ради, містить лише інформацію, що має певне міжнародне значення.

3.6. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з числа тих, що представлені у міській раді.

3.7. Інформація подається без втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.

4. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-порталі

4.1. Керівники виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств (бюджетних установ) подають відділу інформації в електронному вигляді інформаційні повідомлення.

4.1.1. Як виняток, інформаційне повідомлення може бути виконано у друкованому форматі або, у разі оперативної необхідності, передано усно у телефонному режимі, в тому числі засобами факсимільного зв'язку.

4.2. Інформаційне повідомлення готується за наступними параметрами:

а) назва заходу;

б) дата, час, місце проведення, організатори, кількість та характеристика учасників заходу;

в) участь у заходах керівників міської ради та районних у місті рад, депутатів міської ради, народних депутатів України, представників обласної державної адміністрації, обласної ради, центральних органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, політичних партій, громадських організацій;

г) перелік основних питань, внесених на розгляд;

ґ) суть прийнятих рішень, а також, у разі наявності - зміст прийнятих звернень, заяв (як додаток до інформації - копії протоколів, заяв та звернень);

д) пропозиції та критичні зауваження, що висловлювалися на адресу міського голови, його заступників, міської ради, її виконавчих органів, районних у місті рад, комунальних підприємств (бюджетних установ);

е) пропозиції та критичні зауваження, що висловлювалися міським головою, його заступниками, головами районних у місті рад на адресу керівників виконавчих органів міської та районних у місті рад, комунальних підприємств (бюджетних установ).

4.3. Інформаційне повідомлення має бути достовірним, об'єктивним, максимально стислим і водночас повним, містити аналіз стану справ, висновки і пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

4.3.1. Якщо захід відбувся до 13.00, інформаційне повідомлення про його проведення передається відділу інформації міської ради в той же день.

4.3.2. Якщо захід відбувся після 13.00, підсумкова інформація надається до 10.00 наступного дня.

4.4. Окрім інформаційних повідомлень, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства (бюджетні установи) регулярно надають відділу інформації статистичні дані, які свідчать про результати роботи, виконання міських та державних програм, а також реалізацію інноваційних проектів (суть проекту, джерела фінансування, його завдання та результати впровадження), виконання доручень міського голови, які мають суспільний та/або громадський інтерес.

4.5. Міські комунальні підприємства оперативно повідомляють відділ інформації міської ради про аварійні ситуації, перебої у наданні послуг для подальшого інформування мешканців міста.

4.5.1. Оперативні повідомлення мають містити інформацію про масштаби аварійної ситуації, її причини та наслідки, а також заходи, які вживаються для її ліквідації та рекомендації мешканцям щодо дій у таких ситуаціях.

4.6. Комунальні підприємства (бюджетні установи) інформують відділ інформації про запровадження нових видів послуг або зміни у порядку надання існуючих, придбання нової техніки та обладнання, запровадження нових технологій, стан розрахунків за надані послуги, заохочувальні акції, заходи щодо посилення соціального захисту працівників.

4.7. Виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства (бюджетні установи) надають відділу інформації відповіді на критичні виступи, резонансні заяви у засобах масової інформації, які потребують відповідного реагування.

4.8. Після обробки інформації, остання подається відділом інформації адміністратору порталу для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

4.9. Тексти діючих нормативно-правових (регуляторних) актів та їх проекти, а також інші акти подаються безпосередньо відділу міжнародних відносин і зв'язків з громадськістю міської ради, без здійснення попереднього їх редагування відділом інформації.

4.10. Адміністратор офіційного веб-порталу відслідковує критичні зауваження та пропозиції, які висловлюють відвідувачі форуму офіційного порталу, негайно передає їх на реагування керівникам відповідних виконавчих органів та до відділу з питань контролю міської ради.

4.11. Адміністратор офіційного веб-порталу вилучає відгуки відвідувачів форуму, які містять образу честі та гідності громадян, а також нецензурні вислови.

4.12. Адміністратор офіційного веб-порталу та відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Супроводження офіційного веб-порталу міської ради покладається на:

а) відділ міжнародних відносин і зв'язків з громадськістю міської ради, в частині адміністрування;

б) відділ інформації міської ради, в частині обробки та перевірки інформації;

в) відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради, в частині технічного супроводу.

5.2. Керівники виконавчих органів міської ради та/або інші визначені ними посадові особи несуть персональну відповідальність за достовірність, актуальність та вчасність інформації, наданої для розміщення на офіційному веб-порталі міської ради.

 

Секретар Чернівецької міської ради

Т. Єремічук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали