ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 року N 114

Київ

Про Порядок одноразової передачі Міністерству оборони України відомостей Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних

Відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних" (Закон N 1951-VIII), статей 5 - 9, частини першої статті 11, частин другої, третьої статті 14, частини четвертої статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок одноразової передачі Міністерству оборони України відомостей Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних (додаток 1).

2. Встановити форму акта приймання-передачі електронного носія з відомостями Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних (додаток 2).

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців забезпечити передачу Міністерству оборони України відомостей Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

4. Цю постанову надіслати Міністерству оборони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
31.04.2017 N 114

ПОРЯДОК
одноразової передачі Міністерству оборони України відомостей Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних

1. Цей Порядок визначає процедуру одноразової передачі Центральною виборчою комісією відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних" (Закон N 1951-VIII) відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) Міністерству оборони України для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

2. Відомості Реєстру одноразово передаються Міністерству оборони України на підставі письмового звернення Міністра оборони України до Центральної виборчої комісії, в якому вказується про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і зазначається прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та займана посада особи, уповноваженої на отримання таких відомостей.

3. Для передачі відомостей Реєстру Міністерству оборони України програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" формуються файли у заархівованому вигляді, які містять передбачені статтею 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних" (Закон N 1951-VIII) відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років, які згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" заносяться до Реєстру та зберігаються в його базі даних, а саме:

1) прізвище;

2) власне ім'я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) виборча адреса, визначена відповідно до статті 8 Закону України "Державний реєстр виборців", включаючи відмітку про вибуття особи із зареєстрованого місця проживання (у разі наявності);

7) дата смерті особи або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

8) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

9) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена).

4. Файли з відомостями Реєстру передаються Міністерству оборони України на електронному носії (диск DVD-R).

5. Для забезпечення обробки відомостей Реєстру на електронний носій записуються необхідні довідники і системні класифікатори, що не містять персональних даних громадян України.

6. Передача відомостей Реєстру уповноваженій посадовій особі Міністерства оборони України здійснюється у приміщенні, в якому розташована Центральна виборча комісія.

7. Про передачу відомостей Реєстру складається акт за встановленою формою (додаток 2) у двох примірниках, один з яких зберігається у Центральній виборчій комісії, а другий передається Міністерству оборони України.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
31.04.2017 N 114

АКТ
приймання-передачі електронного носія з відомостями Державного реєстру виборців для формування бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних

м. Київ

       "___" ___________ 20__ року
(дата складання)

Цей акт засвідчує, що відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних" (Закон N 1951-VIII) Центральна виборча комісія передала, а Міністерство оборони України прийняло DVD-R диск ___, який містить відомості Державного реєстру
                                                                реєстраційний номер
виборців.

ПЕРЕДАВ

ПРИЙНЯВ

________
(посада працівника Служби розпорядника
Державного реєстру виборців)

________
(посада уповноваженої особи
Міністерства оборони України)

______
(прізвище, ініціали)

________
(прізвище, ініціали)

_____
(підпис)

________
(підпис)

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали