Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації

Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
від 24 лютого 2014 року N 119

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Херсонській області
19 березня 2014 р. за N 14/1465

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13, пунктами 1, 3 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, пунктом 1 частини першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Начальнику управління діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату Херсонської обласної державної адміністрації Коробці Т. Б. забезпечити належний рівень організаційних умов для проведення особистого прийому громадян у Херсонській обласній державній адміністрації та координацію роботи щодо створення необхідних організаційних умов для проведення особистих виїзних прийомів громадян за місцем їх роботи та проживання.

3. Начальнику юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації Жильцову О. Л. забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Херсонській області в установленому законодавством порядку.

4. Начальнику управління з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Устиненку О. В. забезпечити опублікування на веб-сайті Порядку організації та проведення особистих прийомів громадян посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації після його державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Херсонській області та офіційного опублікування.

5. Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації - керівника апарату Михайлова В. М.

 

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
24 лютого 2014 року N 119

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Херсонській області
19 березня 2014 р. за N 14/1465

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого виїзного прийому громадян, головою Херсонської обласної державної адміністрації, його першим заступником, заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації - керівником апарату, заступниками голови Херсонської обласної державної адміністрації (далі - посадові особи).

2. Особистий прийом громадян здійснюється за місцезнаходженням Херсонської обласної державної адміністрації та за місцем роботи та проживання громадян (особистий виїзний прийом).

Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) юридичним відділом юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації.

3. Графік проведення особистого прийому громадян та графік проведення особистих виїзних прийомів громадян (далі - графіки) посадовими особами затверджуються розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації щопівроку та публікуються у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

4. Організація особистого прийому громадян (особистого виїзного прийому громадян) посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації забезпечується працівниками відділу роботи із зверненнями громадян управління діловодства та роботи із зверненнями громадян апарату Херсонської обласної державної адміністрації (далі - відділ) спільно з посадовими особами, які здійснюють особистий прийом.

Для організації проведення особистого виїзного прийому громадян залучаються районні державні адміністрації Херсонської області.

5. Цей Порядок і графіки розміщуються на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації, на інформаційних стендах за місцезнаходженням Херсонської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Херсонської області, органів місцевого самоврядування Херсонської області (за згодою) у доступних для вільного огляду місцях.

6. Особистий виїзний прийом громадян здійснюється в дні та години, визначені відповідним графіком, згідно з вимогами, встановленими розділами II та III цього Порядку.

Інформація про проведений особистий виїзний прийом передається до відділу для виконання покладених на відділ завдань.

II. Запис громадян на особистий прийом

1. Прийом громадян посадовими особами здійснюється за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису - осіб, визначених у пункті 7 розділу III цього Порядку.

2. Запис громадян на особистий прийом проводиться працівниками відділу. Громадянин звертається до відділу особисто або за телефоном (0552) 42 14 06 у робочі дні. Попередній запис припиняється за два робочих дні до дати, визначеної графіком.

3. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до посадових осіб з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання громадянина; зміст порушеного питання; до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення; вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв, скарг або пропозицій.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

4. Після з'ясування питання, з яким звертається громадянин, працівник відділу зазначає йому посадову особу (відповідно до розподілу обов'язків), яка проводить особистий прийом з порушеного питання, дату і час особистого прийому відповідно до графіка.

5. Особистий прийом громадян здійснюється у робочі дні, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У робочі дні, в які за графіками немає особистого прийому громадян посадовими особами, прийом громадян проводиться працівниками відділу без попереднього запису у робочий час з 10 години до 16 години (за винятком обідньої перерви - з 12 години до 13 години).

6. Під час особистого прийому громадянин пред'являє документ, що посвідчує його особу.

7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається (за винятком колективних звернень).

8. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на особистий прийом, як і громадяни України.

9. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

1) повторне звернення одного й того ж самого громадянина з питання, що вже порушувалося ним перед Херсонською обласною державною адміністрацією і було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строку, визначеного статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлено в порядку, встановленому чинним законодавством.

10. Забороняється відмовляти громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

III. Організація та проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян посадовими особами проводиться за місцезнаходженням Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, пл. Свободи, 1) у визначені графіком дні та години.

2. У разі відсутності посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа, яка виконує її обов'язки згідно з розподілом обов'язків, або інша уповноважена нею посадова особа, про що працівники відділу повідомляють громадян, які прибули на особистий прийом.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється відділом та розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян", або записатися на наступний, згідно з графіком, особистий прийом відповідною посадовою особою Херсонської обласної державної адміністрації у порядку, передбаченому пунктом 2 розділу II цього Порядку.

3. За потреби, що визначається посадовою особою, яка проводить прийом громадян, або начальником відділу, до участі в особистому прийомі громадян залучаються працівники юридичного відділу юридичного управління апарату Херсонської обласної державної адміністрації та інші посадові особи Херсонської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, до компетенції яких належить вирішення порушеного питання.

4. Списки громадян, які записалися на особистий прийом, відділом подаються посадовим особам у день прийому із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові особи, змісту порушених питань. У разі наявності письмового звернення громадянина до Херсонської обласної державної адміністрації протягом календарного року надається відповідне листування.

5. Не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення особистого прийому громадян, інформація про порушене питання для опрацювання надсилається електронною поштою (факсом) до керівників структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації або її апарату, районних державних адміністрацій Херсонської області, до повноважень яких належить порушене питання.

6. Посадові особи, зазначені в пункті 5 розділу III цього Порядку, запрошуються факсограмою для участі у проведенні особистого прийому громадян та не пізніше як за один робочий день до його проведення надають відділу інформацію та пропозиції щодо шляхів вирішення питань, з яких звернулись громадяни на особистий прийом.

7. Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", мають право на першочерговий прийом і можуть бути записані безпосередньо у день особистого прийому, але не пізніше ніж за годину до його початку.

8. Під час особистого прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

9. Для участі в особистому прийомі громадян можуть залучатися керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за погодженням з ними.

10. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства України обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

11. Подане громадянином на особистому прийомі письмове звернення реєструється відділом та розглядається у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".

12. Облік особистого прийому громадян ведеться відділом на картках (у журналі) обліку особистого прийому громадян.

13. Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду формуються у справу та зберігаються відділом відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. М. Михайлов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали