ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2012 року N 85

Київ

Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України

Відповідно до пунктів 2 (Закон N 4061-VI), 6 (Закон N 4061-VI), 12 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), пункту 10 частини другої статті 31 (Закон N 4061-VI), пункту 5 частини другої статті 32 (Закон N 4061-VI), частин сьомої (Закон N 4061-VI), восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частин першої (Закон N 4061-VI), другої (Закон N 4061-VI), п'ятої статті 81 (Закон N 4061-VI), частин першої - шостої (Закон N 4061-VI), восьмої - тринадцятої статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 8, 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України виборчим комісіям (додаток 1).

2. Встановити форми:

акта прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії (додаток 2);

акта прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії (додаток 3);

реєстру прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії (додаток 4);

реєстру прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії (додаток 5);

протоколу про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Центральної виборчої комісії (додаток 6);

протоколу про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі від Центральної виборчої комісії (додаток 7);

протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (додаток 8);

протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі (додаток 9);

витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (додаток 10);

витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі (додаток 11);

акта про розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (додаток 12);

акта про розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі (додаток 13).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 11 березня 2002 року N 470 "Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів України";

від 18 березня 2002 року N 563 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 11 березня 2002 року N 470 "Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів України".

4. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, державним підприємствам, визначеним Центральною виборчою комісією для виготовлення виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України, Державному підприємству спеціального зв'язку, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

А. МАГЕРА


 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


ПОРЯДОК
передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України

Цей Порядок визначає процедуру передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі відповідно - бюлетень, вибори депутатів) Центральній виборчій комісії, окружним та дільничним виборчим комісіям з виборів депутатів (далі відповідно - окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія).

1. Передача бюлетенів Центральній виборчій комісії

1.1. Бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та (або) в одномандатному виборчому окрузі (далі відповідно - загальнодержавний та одномандатний округи), виготовлені у централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії, передаються державним поліграфічним підприємством (далі - підприємство-виготовлювач) Центральній виборчій комісії через її представника.

1.2. Бюлетені передаються за місцезнаходженням підприємства-виготовлювача.

Бюлетені для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах передаються Центральній виборчій комісії в упаковках підприємства-виготовлювача різного кольору для кожного виду бюлетенів з обов'язковим маркуванням кожної упаковки із позначенням виду бюлетенів, номерів одномандатного округу та виборчої дільниці, кількості бюлетенів (цифрами та прописом).

1.3. Передача бюлетенів Центральній виборчій комісії здійснюється за актами прийому-передачі бюлетенів, які складаються окремо щодо бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах (додатки 2, 3).

Зазначені акти складаються у двох примірниках, підписуються представниками підприємства-виготовлювача та Центральної виборчої комісії і скріплюються відповідними печатками.

Примірники актів прийому-передачі бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перші примірники актів прийому-передачі бюлетенів передаються Центральній виборчій комісії, а другі - підприємству-виготовлювачу.

1.4. Транспортування бюлетенів до місцезнаходження окружних виборчих комісій здійснюється Державним підприємством спеціального зв'язку.

Передача бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв'язку для транспортування здійснюється одночасно з прийняттям їх від підприємства-виготовлювача.

1.5. Передача бюлетенів Державному підприємству спеціального зв'язку для транспортування та приймання їх від представника цього підприємства уповноваженим представником Центральної виборчої комісії за місцезнаходженням окружної виборчої комісії здійснюється за реєстрами прийому-передачі бюлетенів, які складаються окремо щодо бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах (додатки 4, 5).

Зазначені реєстри складаються у двох примірниках, підписуються:

- за місцезнаходженням підприємства-виготовлювача - представниками Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв'язку під час передачі бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв'язку для транспортування до місцезнаходження відповідної окружної виборчої комісії;

- за місцезнаходженням відповідної окружної виборчої комісії - представником Державного підприємства спеціального зв'язку та уповноваженим представником Центральної виборчої комісії під час передачі бюлетенів Державним підприємством спеціального зв'язку Центральній виборчій комісії.

Підписи представників Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв'язку скріплюються відповідними печатками.

1.6. Примірники реєстрів прийому-передачі бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перші примірники реєстрів передаються Центральній виборчій комісії, а другі - Державному підприємству спеціального зв'язку.

1.7. Державне підприємство спеціального зв'язку транспортує бюлетені до відповідної окружної виборчої комісії за графіком доставки бюлетенів, погодженим з членом Центральної виборчої комісії, визначеним постановою Центральної виборчої комісії від 3 березня 2010 року N 257 куратором відповідного регіону України.

Графіки доставки бюлетенів до окружних виборчих комісій доводяться до їх відома.

2. Передача бюлетенів окружним виборчим комісіям

2.1. Передача бюлетенів окружним виборчим комісіям здійснюється не раніш як за сім днів до дня голосування на засіданнях окружних виборчих комісій представниками Центральної виборчої комісії, уповноваженими на це її рішенням.

Засідання окружної виборчої комісії для прийняття бюлетенів призначається на час, визначений графіком доставки бюлетенів до окружних виборчих комісій.

Передача бюлетенів окружній виборчій комісії уповноваженим представником Центральної виборчої комісії здійснюється одночасно з їх прийняттям від представника Державного підприємства спеціального зв'язку.

2.2. Бюлетені передаються окружним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача, яку забороняється розпечатувати.

У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача бюлетені в ній не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується окружною виборчою комісією у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача з позначенням виду бюлетенів, номерів одномандатного округу та виборчої дільниці, кількості бюлетенів. На додатковій упаковці проставляються підписи уповноваженого представника Центральної виборчої комісії, усіх присутніх під час прийняття бюлетенів членів окружної виборчої комісії та печатка цієї комісії.

При прийнятті бюлетенів окружна виборча комісія перевіряє:

- цілісність упаковки підприємства-виготовлювача;

- наявність на упаковці маркування підприємства-виготовлювача із позначенням виду бюлетенів, номерів одномандатного округу та виборчої дільниці, кількості бюлетенів;

- відповідність номерів одномандатного округу та виборчої дільниці, зазначених на упаковці підприємства-виготовлювача.

2.3. Передача бюлетенів завершується складанням відповідних протоколів про прийняття окружною виборчою комісією від Центральної виборчої комісії бюлетенів для голосування у загальнодержавному (додаток 6) та одномандатному округах (додаток 7).

Протоколи про прийняття бюлетенів складаються у трьох примірниках, які нумеруються та мають однакову юридичну силу.

2.4. Протоколи про прийняття бюлетенів підписуються всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою окружної виборчої комісії, та уповноваженим представником Центральної виборчої комісії, який здійснив передачу бюлетенів.

Перші примірники протоколів про прийняття бюлетенів мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, уповноважені особи політичних партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано у загальнодержавному окрузі (далі відповідно - уповноважені особи партій), офіційні спостерігачі.

Перші примірники протоколів про прийняття бюлетенів передаються уповноваженому представнику Центральної виборчої комісії, другі - залишаються в окружній виборчій комісії, треті - невідкладно вивішуються в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

У разі коли передача бюлетенів від Центральної виборчої комісії здійснюється працівником Державного підприємства спеціального зв'язку, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, реєстри прийому-передачі бюлетенів для транспортування та протоколи про прийняття бюлетенів підписуються ним як уповноваженим представником Центральної виборчої комісії.

2.5 Копії протоколів про прийняття бюлетенів, засвідчені на кожній сторінці підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, невідкладно надаються кандидату в депутати, довіреній особі кандидата в депутати, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу, які були присутні при передачі бюлетенів, на їх прохання з розрахунку не більш як по одній копії протоколів для партії, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі.

2.6. Окружна виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих від Центральної виборчої комісії бюлетенів.

Бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.

Зберігання бюлетенів повинно бути впорядковано за зростанням нумерації виборчих дільниць, а також за видами бюлетенів.

Сейф (металева шафа або окрема кімната) до завершення передачі бюлетенів усім дільничним виборчим комісіям постійно охороняється працівником органів внутрішніх справ України.

3. Передача окружною виборчою комісією бюлетенів дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць

3.1. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як за 24 години до дня голосування на своєму засіданні за складеним нею графіком передає всі бюлетені для голосування у загальнодержавному та (або) одномандатному округах усім дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць округу.

3.2. Від імені дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три члени цієї комісії, визначені її рішенням.

3.3. Бюлетені передаються відповідним дільничним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача.

Під час прийому-передачі бюлетенів забороняється розпечатувати упаковку підприємства-виготовлювача.

У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача під час передачі бюлетенів окружною виборчою комісією дільничній виборчій комісії бюлетені в ній не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується окружною виборчою комісією у спосіб, що не закриває маркування з позначенням виду бюлетенів, номерів одномандатного округу та виборчої дільниці, кількості бюлетенів. На такій упаковці проставляються підписи усіх присутніх під час передачі бюлетенів членів окружної виборчої комісії, печатка цієї комісії, а також підписи членів дільничної виборчої комісії, які приймають бюлетені.

3.4. Про передачу бюлетенів відповідним дільничним виборчим комісіям окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протоколи окремо щодо бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах (додатки 8, 9).

У протоколах зазначаються прізвища, ініціали членів дільничних виборчих комісій, які прийняли виборчі бюлетені, та проставляються їх підписи.

Протоколи підписуються всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, їх підписи скріплюються печаткою цієї комісії.

Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перші примірники протоколів мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

Перші примірники протоколів надсилаються до Центральної виборчої комісії, другі - зберігаються в окружній виборчій комісії, треті - невідкладно вивішуються у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

3.5. Копії протоколів, засвідчені на кожній сторінці підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколів надаються кожному члену окружної виборчої комісії, а також невідкладно надаються кандидату в депутати, його довіреній особі, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу, які були присутні при передачі бюлетенів, на їх прохання з розрахунку не більш як по одній копії протоколів для партії, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі.

3.6. Разом з бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали бюлетені, надаються витяги із протоколів окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям кожного виду бюлетенів (додатки 10, 11), підписані головою і секретарем окружної виборчої комісії, трьома членами дільничної виборчої комісії, які отримали бюлетені, та засвідчені печаткою окружної виборчої комісії.

3.7. Передача дільничній виборчій комісії бюлетенів для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах здійснюється окремо, почергово щодо кожного виду бюлетенів. Процес передачі кожного виду бюлетенів завершується підписанням та наданням представникам дільничної виборчої комісії відповідного витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу відповідних бюлетенів.

3.8. Бюлетені, отримані від окружних виборчих комісій, транспортуються до приміщень дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць членами дільничної виборчої комісії відповідних виборчих дільниць у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, який забезпечує охорону бюлетенів.

4. Прийняття бюлетенів дільничною виборчою комісією звичайних та спеціальних виборчих дільниць

4.1. Прийняття бюлетенів дільничною виборчою комісією звичайних та спеціальних виборчих дільниць здійснюється на її засіданні невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені від окружної виборчої комісії.

4.2. Бюлетені для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах у разі проведення чергових або позачергових виборів приймаються окремо, почергово щодо кожного виду бюлетенів. Перевірка та перерахунок бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі розпочинаються лише після внесення до протоколу засідання комісії кількості прийнятих нею бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі.

Під час проведення повторних або проміжних виборів депутатів дільнична виборча комісія приймає лише один вид бюлетенів - для голосування в одномандатному окрузі.

4.3. Рішенням комісії визначається член дільничної виборчої комісії (крім секретаря комісії), який рахуватиме бюлетені.

Секретар дільничної виборчої комісії перевіряє відповідність позначення виборчого округу, номера одномандатного округу та номера виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, та у разі їх відповідності проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії.

Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член комісії вголос рахує отримані бюлетені, перевіряючи при цьому відповідність позначення виборчого округу, номера одномандатного округу та номера виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, а також наявність відбитка печатки комісії.

Інші члени комісії спостерігають за підрахунком бюлетенів.

Поділ дільничної виборчої комісії на кілька груп для підрахунку кожною з них частини бюлетенів забороняється.

Встановлена в результаті підрахунку кількість отриманих дільничною виборчою комісією бюлетенів окремо щодо кожного виду фіксується в протоколі засідання комісії.

4.4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів для голосування у загальнодержавному та (або) одномандатному округах кількості бюлетенів, зазначеній у витягу (витягах) із протоколу (протоколів) окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям бюлетенів, дільнична виборча комісія приймає рішення про встановлення причини такої невідповідності та складає про це акт (акти) у двох примірниках (додатки 12, 13).

Примірники акта (актів) нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник акта обов'язково додається до першого примірника відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, який після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії одночасно з другим примірником вказаного протоколу запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI). Другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії.

У разі виявлення розходження між підрахованою кількістю фактично отриманих дільничною виборчою комісією бюлетенів і кількістю бюлетенів, зазначених у витягу (витягах) із протоколу (протоколів) окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям бюлетенів, вважається, що дільнична виборча комісія отримала бюлетені у кількості, встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті (актах) і протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

4.5. Дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих бюлетенів.

Бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі), що опечатується на засіданні комісії, на якому приймалися бюлетені, стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на цьому засіданні та печатки виборчої комісії.

Сейф (металева шафа), де зберігаються бюлетені постійно (до початку підготовчого засідання комісії у день голосування, на початку якого усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


АКТ
прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії

"___" 20__ року
              (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Цей акт складено згідно з частиною восьмою статті 35 (Закон N 4061-VI), частиною п'ятою статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) про те, що
__
                                                                         (назва підприємства-виготовлювача)
__
передано, а Центральною виборчою комісією отримано виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу N _______
(__) в упаковці підприємства-виготовлювача
                                          (назва регіону України)
у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
__
                                                                                   (цифрами та прописом)
____ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представник
____
(назва підприємства-виготовлювача)
_____

_____

_____
(найменування посади)

 

 

_____

М. П.

___
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

Представник
Центральної виборчої комісії
_____
(найменування посади)

 

 

_____

М. П.

___
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


АКТ
прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії

"___" 20__ року
             (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Цей акт складено згідно з частиною восьмою статті 35 (Закон N 4061-VI), частиною п'ятою статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) про те, що
__
                                                                         (назва підприємства-виготовлювача)
__
передано, а Центральною виборчою комісією отримано виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі N ______
(_) в упаковці підприємства-виготовлювача
                                              (назва регіону України)
у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
__
                                                                                     (цифрами та прописом)
__________ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковках підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представник
____
(назва підприємства-виготовлювача)
_____

_____

_____
(найменування посади)

 

 

_____

М. П.

___
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

Представник
Центральної виборчої комісії
_____
(найменування посади)

 

 

_____

М. П.

___
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


РЕЄСТР
прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії

Центральна виборча комісія передала, а Державне підприємство спеціального зв'язку отримало для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N __________
(_______) виборчі бюлетені для голосування
                                            (назва регіону України)
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача) _
                                                                                      (цифрами та прописом)
__________ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до
маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до
маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

    Усього
   виборчих
  бюлетенів:Представник
Центральної виборчої комісії

Представник
Державного підприємства
спеціального зв'язку

__
(найменування посади)
__

__
(найменування посади)
__

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

"___" 20__ року

___
(місце складення)


Державне підприємство спеціального зв'язку за місцезнаходженням окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ______ передало, а Центральна виборча комісія отримала виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості, зазначеній вище по кожній виборчій дільниці (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача), усього загальною кількістю
_
                                                                                      (цифрами та прописом)
____ бюлетенів.


Представник
Державного підприємства
спеціального зв'язку

Уповноважений представник
Центральної виборчої комісії

__
(найменування посади)
__

__
(найменування посади)
__

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

"___" 20__ року

___
(місце складення)


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


РЕЄСТР
прийому-передачі виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії

Центральна виборча комісія передала, а Державне підприємство спеціального зв'язку отримало для транспортування до місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ___________ (__________)
                                                                                                                                                          (назва регіону України)
виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі в упаковці 
підприємства-виготовлювача у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
_
                                                                                             (цифрами та прописом)
_________ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до
маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

    Усього
   виборчих
  бюлетенів:Представник
Центральної виборчої комісії

Представник
Державного підприємства
спеціального зв'язку

__
(найменування посади)
__

__
(найменування посади)
__

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

"___" 20__ року

___
(місце складення)


Державне підприємство спеціального зв'язку за місцезнаходженням окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ______ передало, а Центральна виборча комісія отримала виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості, зазначеній вище по кожній виборчій дільниці (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача), усього загальною кількістю ________
                                                                                             (цифрами та прописом)
____ бюлетенів.


Представник
Державного підприємства
спеціального зв'язку

Уповноважений представник
Центральної виборчої комісії

__
(найменування посади)
__

__
(найменування посади)
__

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

"___" 20__ року

___
(місце складення)


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


ПРОТОКОЛ
про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Центральної виборчої комісії

"___" 20__ року
              (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Згідно з частиною першою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ________ (__________) на своєму засіданні
                                                                (назва регіону України)
прийняла від Центральної виборчої комісії виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача) ___________
                                                                                                                             (цифрами та прописом)
__________ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Передачу виборчих бюлетенів здійснив представник Центральної виборчої комісії, уповноважений рішенням Центральної виборчої комісії від "___" 20__ року N ______:

____
(найменування посади)

__________
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)


Голова
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени окружної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

М. П.

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________


Перший примірник протоколу мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________


Примітка. Протокол складається в трьох примірниках, перший з яких передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


ПРОТОКОЛ
про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі від Центральної виборчої комісії

"___" 20__ року
             (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Згідно з частиною першою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ________ (____)
                                                                                                (назва регіону України)
на своєму засіданні прийняла від Центральної виборчої комісії виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача) ___________
                                                                                                               (цифрами та прописом)
__________ бюлетенів, а саме:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Номер
виборчої дільниці

Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчої дільниці, відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача
(цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Передачу виборчих бюлетенів здійснив представник Центральної виборчої комісії, уповноважений рішенням Центральної виборчої комісії від "___" 20__ року N ______:

____
(найменування посади)

__________
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)


Голова
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени окружної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

М. П.

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________


Перший примірник протоколу мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________


Примітка. Протокол складається в трьох примірниках, перший з яких передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


ПРОТОКОЛ
окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
              (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Згідно з частинами третьою - п'ятою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N __________ (______)
                                                                                                             (назва регіону України)
отримала від Центральної виборчої комісії виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
_
                                                                                                              (цифрами та прописом)
та на своєму засіданні передала, а відповідні дільничні виборчі комісії прийняли їх в упаковці підприємства-виготовлювача:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборців у списку виборців на день складення протоколу

Кількість переданих на виборчу дільницю
виборчих бюлетенів (відповідно до маркування на упаковці підприємства-
виготовлювача)

Прізвища, ініціали
членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені

Підписи
членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені

Кількість виборчих бюлетенів, що
залишилися в окружній виборчій комісії

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени окружної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

 

М. П.

 

 


Перший примірник протоколу мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________


Примітки:

1. Протокол складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

2. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


ПРОТОКОЛ
окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
              (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Згідно з частинами третьою - п'ятою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N __________ (______)
                                                                                                      (назва регіону України)
отримала від Центральної виборчої комісії виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
_
                                                                                                  (цифрами та прописом)

та на своєму засіданні передала, а відповідні дільничні виборчі комісії прийняли їх в упаковці підприємства-виготовлювача:


Номер
виборчої дільниці

Кількість виборців у списку виборців на день складення протоколу

Кількість переданих на виборчу дільницю
виборчих бюлетенів (відповідно до маркування на упаковці підприємства-
виготовлювача)

Прізвища, ініціали
членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені

Підписи
членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені

Кількість виборчих бюлетенів, що
залишилися в окружній виборчій комісії

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени окружної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

 

М. П.

 

 


Перший примірник протоколу мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________


Примітки:

1. Протокол складається у трьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

2. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
            (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Відповідно до частин третьої - шостої статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ______ (__________)
                                                                                               (назва регіону України)
на своєму засіданні передала дільничній виборчій комісії виборчої дільниці N ______ із кількістю виборців згідно із списком виборців на день складення протоколу
_
                                                                                         (цифрами та прописом)
___________ виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
_
                                                                                        (цифрами та прописом)
_


Виборчі бюлетені отримали члени дільничної виборчої комісії:

___________
(прізвище, ініціали)
___________

___________

__________
(підпис)
__________

__________


Голова
окружної виборчої комісії

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


Примітка. Витяг із протоколу надається разом з виборчими бюлетенями представникам дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
             (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Відповідно до частин третьої - шостої статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _____ (___________)
                                                                                                  (назва регіону України)
на своєму засіданні передала дільничній виборчій комісії виборчої дільниці N _________ із кількістю виборців згідно із списком виборців на день складення протоколу
_
                                                                                                    (цифрами та прописом)
виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача)
_
                                                                                                  (цифрами та прописом)
_.


Виборчі бюлетені отримали члени дільничної виборчої комісії:

___________
(прізвище, ініціали)
___________

___________

__________
(підпис)
__________

__________


Голова
окружної виборчої комісії

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

 

(підпис)

 
________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


Примітка. Витяг із протоколу надається разом з виборчими бюлетенями представникам дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 12
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


АКТ
про розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
             (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _______ під час прийняття виборчих бюлетенів, переданих окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _______, встановлено:
кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виявлену під час їх підрахунку,
_;
                                                                                            (цифрами та прописом)
кількість виборчих бюлетенів, зазначену у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,
_.
                                                                                           (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості виборчих бюлетенів, зазначеній у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, яка становить _________, про що відповідно
                                                                                               (кількість цифрами)
до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини дванадцятої статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Рішенням дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N _______ від "___" 20__ року N ___ встановлено, що причиною такої невідповідності є
_
_.


Голова
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени дільничної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

 

М. П.

 

 


Перший примірник акта мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис

___________
(прізвище, ініціали)

___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких додається до першого примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), а другий - зберігається в дільничній виборчій комісії.

За наявності розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в цьому акті.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 13
до постанови Центральної виборчої комісії
17.05.2012 N 85


_____
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________


АКТ
про розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
             (дата складення)

 

___________
(місце складення)


Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _______ під час прийняття виборчих бюлетенів, переданих окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N _____, встановлено:
кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виявлену під час їх підрахунку, _
                                                                                            (цифрами та прописом)
_;
кількість виборчих бюлетенів, зазначену у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, _______
                                                                                           (цифрами та прописом)
_.

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості виборчих бюлетенів, зазначеній у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, яка становить _________, про що відповідно
                                                                       (кількість цифрами)
до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини дванадцятої статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Рішенням дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N _______ від "___" 20__ року N ___ встановлено, що причиною такої невідповідності є
_
_.


Голова
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
____
(підпис)

 
___________
(прізвище, ініціали)


Члени дільничної виборчої комісії:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

 

 

М. П.

 

 


Перший примірник акта мають право підписати присутні на засіданні комісії:

кандидати у народні депутати України:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________


уповноважені особи політичних партій:

___________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________


офіційні спостерігачі:

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________

___________
(підпис)
___________
___________
___________
___________

___________
(прізвище, ініціали)
___________
___________
___________
___________
___________


Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких додається до першого примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), а другий - зберігається в дільничній виборчій комісії.

За наявності розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в цьому акті.


 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали