РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 1980 р. N 532

Київ

Про порядок порушення і розгляду клопотань про надання водних об'єктів у відособлене користування

Відповідно до статті 33 Водного кодексу Української РСР Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок порушення і розгляду клопотань про надання водних об'єктів у відособлене користування, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 35

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 22 вересня 1980 р. N 532

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок порушення і розгляду клопотань про надання водних об'єктів у відособлене користування

1. Це Положення поширюється на всі водні об'єкти в Українській РСР, якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР.

2. Підприємства, установи, організації, заінтересовані в наданні у відособлене користування водних об'єктів /їх частин/, порушують про це клопотання з необхідним обгрунтуванням, зазначенням місцезнаходження об'єкта, мети, основних умов та строку водокористування.

До клопотання додаються:

а) план і основні гідрологічні дані водного об'єкта /його частини/;

б) виписка з протоколу загальних зборів членів колгоспу /зборів уповноважених/ про згоду з наданням водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування, якщо даний водний об'єкт знаходиться на території колгоспу, або матеріали погодження з іншими землекористувачами, на території яких знаходиться водний об'єкт /його частина/;

в) довідка про підприємства, установи, організації, що користуються даним водним об'єктом, погодження з ними умов дальшого водокористування або припинення права на нього;

г) характеристика новоспоруджуваних підприємств, інших об'єктів, що користуватимуться даним водним об'єктом, а для тих, будівництво яких намічається, - також і довідка про затвердження проектно-кошторисної документації;

д) висновки місцевих органів по регулюванню використання й охороні вод, органів, що здійснюють державний санітарний нагляд, охорону рибних запасів, та інших заінтересованих органів.

3. Клопотання про надання водних об'єктів /їх частин/ у відособлене користування підприємства, установи, організації вносять:

а) до виконавчого комітету районної, міської Рада народних депутатів, якщо водний об'єкт розташований у межах району, міста;

б) до виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, якщо водний об'єкт розташований на території кількох районів у межах області;

в) до Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, з висновками відповідних облвиконкомів, якщо водний об'єкт розташований на території кількох областей республіки, або якщо він віднесений до категорії лікувальних /стаття 61 Водного кодексу Української РСР/, оголошений заповідником /стаття 93 Водного кодексу Української РСР/, має особливе державне значення або особливу наукову чи культурну цінність /стаття 27 Водного кодексу Української РСР/.

Матеріали про надання у відособлене користування водних об'єктів /їх частин/, віднесених до категорії лікувальних, оголошених заповідними і тих, які мають особливе державне значення або особливу наукову чи культурну цінність, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР зі своїми висновками подає до Ради Міністрів УРСР.

4. Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР у місячний строк розглядають подані клопотання і приймають у межах своєї компетенції рішення про надання водних об'єктів /їх частин/ у відособлене користування.

5. Підприємства, установи, організації, заінтересовані в наданні водного об'єкта /його частина/ у відособлене користування, якщо для цього необхідне будівництво споруд та інших об'єктів, зобов'язані до проведення в установленому порядку проектно-розвідувальних робіт попередньо погодити надання водного об'єкта у відособлене користування з органом, до компетенції якого воно віднесене.

Клопотання про попереднє погодження надання водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування вносяться і розглядаються в порядку, передбаченому пунктом 3 цього Положення.

До клопотання додаються:

матеріали, вказані в пункті 2 цього Положення;

довідка відповідної територіальної геологічної організації про відсутність на даному водному об'єкті /його частині/ корисних копалин, а при їх наявності - дозвіл органів державного гірничого нагляду або відповідного виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів на будівництво. Якщо на водному об'єкті /його частині/ провадиться розробка корисних копалин, до клопотання додається висновок органів державного гірничого нагляду або виконавчого комітету районної /міської/ Ради народних депутатів, копія гірничовідводного акта чи виписка з нього;

довідка про погодження місця розгадування споруди та іншого об'єкта і вибору земельної ділянки /будівельного майданчика/, якщо відособлене водокористування пов'язане з використанням земель під будівництво.

Попереднє погодження надання водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування дійсне протягом трьох років. Цей строк може бути продовжений органом, який прийняв рішення про попереднє погодження надання водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування.

6. Клопотання про надання водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування для видобування корисних копалин порушується після приведення в придатний для господарського використання стан раніше наданих для цих цілей водних об'єктів /їх частин/, на яких видобування корисних копалин припинено.

7. Клопотання про надання додатково водного об'єкта /його частини/ у відособлене користування розглядається після перевірки правильності використання раніше наданого водного об'єкта /його частини/.

8. Державний орган, який прийняв рішення про надання водного об'єкта /йоги частини/ у відособлене користування, надсилає його органам, на які покладено видачу реєстраційної картки на право відособленого водокористування, і тим, інтереси яких надання цього об'єкта зачіпає.

Реєстраційна картка видається відповідним обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства /форма картки - додаток N 1/, якщо водний об'єкт /його частину/ надано у відособлене користування за рішенням виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, а в інших випадках - Міністерством меліорації і водного господарства УРСР /форма картки - додаток N 2/.

9. Матеріали про надання водних об'єктів /їж частин/ у відособлене користування об'єднуються у спеціальні справи і зберігаються в державному органі, який надав водний об'єкт /його частину/ у відособлене користування.

 

Додаток N 1
до Положення про порядок порушення і розгляду клопотань про надання водних об'єктів у відособлене користування

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на право відособленого водокористування
N _____

Реєстраційна картка видана __ обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства
__
                                /найменування і місцезнаходження водокористувача - підприємства, установи, організації/
на право відособленого користування безстроково /на строк до ________/
__
                                                  /найменування і місцезнаходження водного об'єкта або його частини/

Водний об'єкт надано у відособлене користування на підставі _________
                                                                                                                                                  /рішення державного органу, дата, номер/
__
для __________
                                                                                                    /мета, призначення/

Реєстраційна картка складена у двох примірниках, з яких перший виданий водокористувачеві, другий зберігається в _______ обласному виробничому управлінні меліорації і водного господарства.
 

Місце
для печатки

Начальник ________
обласного виробничого управління
меліорації і водного господарства

 

"___" 19__ р.

 

Додаток N 2
до Положення про порядок порушення і розгляду клопотань про надання водних об'єктів у відособлене користування

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на право відособленого водокористування
N ____

Реєстраційна картка видана Міністерством меліорації і водного господарства УРСР
__
                     /найменування і місцезнаходження водокористувача - підприємства, установи, організації/
на право відособленого користування безстроково /на строк до ________/
__
                                                 /найменування і місцезнаходження водного об'єкта або його частини/

Водний об'єкт надано у відособлене користування на підставі _________
                                                                                                                                                   /рішення державного органу, дата, номер/
__
для __________
                                                                                                      /мета, призначення/

Реєстраційна картка складена у двох примірниках, з яких перший виданий водокористувачеві, другий зберігається в Міністерстві меліорації і водного господарства УРСР.
 

Місце
для печатки

Міністр меліорації і
водного господарства УРСР

 

"___" 19__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали