Додаткова копія: Про Порядок призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2018 року N 235

Київ

Про Порядок призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори та належної організації підготовки додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад, у частині їх призначення, відповідно до статей 81 (Закон N 157-VIII), 82 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), частини шостої статті 14 (Закон N 595-VIII), частин четвертої (Закон N 595-VIII), шостої (Закон N 595-VIII), восьмої статті 15 (Закон N 595-VIII), пунктів 1 (Закон N 595-VIII), 4 (Закон N 595-VIII), 8 (Закон N 595-VIII), 12 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад (додаток 1).

2. Встановити форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення Центральною виборчою комісією додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради (сільських, селищних рад) від сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), що добровільно приєдналася (приєдналися) до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 12 жовтня 2017 року N 216 "Про Порядок призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад" (Порядок N 216);

від 16 серпня 2018 року N 124 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року N 32 та від 12 жовтня 2017 року N 216" (Постанова N 124).

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних виборчих комісій, а також обласним радам.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
29.11.2018 N 235

ПОРЯДОК
призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад

Цей Порядок визначає процедуру призначення Центральною виборчою комісією додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об'єднаних територіальних громад, у порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів (далі відповідно - додаткові вибори депутатів, звернення).

1. За змістом частини шостої статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) додаткові вибори депутатів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону (Закон N 595-VIII) Центральна виборча комісія призначає додаткові вибори депутатів не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п'ятдесят днів до дня додаткових виборів депутатів. За змістом частини шостої вказаної статті Закону (Закон N 595-VIII) додаткові вибори депутатів призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону (Закон N 595-VIII) за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також з огляду на те, що вирішення питання щодо призначення додаткових виборів депутатів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає додаткові вибори депутатів не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток додаткові вибори депутатів можуть бути призначені на іншу дату.

2. Згідно з частиною дев'ятою статті 82 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) додаткові вибори депутатів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення додаткових виборів депутатів.

3. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії за встановленою нею формою (додаток 2).

Звернення повинно містити:

найменування сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, до якої добровільно приєднується сільська, селищна територіальна громада (приєднуються сільські, селищні територіальні громади) (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, додаткові вибори депутатів якої призначаються у зв'язку з добровільним приєднанням до неї сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються у зв'язку з її (їх) добровільним приєднанням до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування сільської, селищної ради територіальної громади (сільських, селищних рад територіальних громад), яка добровільно приєдналася (які добровільно приєдналися) до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади (із зазначенням назв сіл, селищ (адміністративно-територіальних одиниць), відповідних місцевих рад (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

перелік рішень місцевих рад про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень;

відомості щодо належності сільської, селищної об'єднаної територіальної громади та сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), яка добровільно приєдналася (які добровільно приєдналися) до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, до суміжних адміністративно-територіальних одиниць (суміжних районів, суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення).

Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка виконує його обов'язки, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою і вноситься до Центральної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R). У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов'язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов'язків на зазначену особу.

4. До звернення додаються оригінал (оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади Конституції України та законам України, разом з відповідним висновком (відповідними висновками).

5. Звернення з доданими до нього документами вноситься до Центральної виборчої комісії (надсилається поштовим зв'язком, спецзв'язком, фельдзв'язком або передається уповноваженою особою) разом із супровідним листом щодо призначення додаткових виборів депутатів, який підписується тією самою особою, яка підписала звернення.

6. У разі прийняття рішення про призначення додаткових виборів депутатів цим самим рішенням Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу таких виборів. Рішення Центральної виборчої комісії про призначення та оголошення виборчого процесу додаткових виборів депутатів не пізніше наступного дня після дня його прийняття оприлюднюється відповідно в загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією спосіб.

7. У разі надходження до Центральної виборчої комісії

звернення, оформленого з порушеннями вимог Конституції України, законів України та цього Порядку;

додатків до звернення, які не відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку, або неподання таких додатків;

а також у разі призначення та/або оголошення про початок виборчого процесу чергових, позачергових, повторних чи проміжних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, або чергових, позачергових чи повторних виборів відповідного сільського, селищного, міського голови, або будь-яких місцевих виборів, що організовуються та проводяться хоча б на одній із виборчих дільниць, на якій організовуватимуться та проводитимуться додаткові вибори депутатів

член Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Комісії повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну державну адміністрацію про недоліки відповідних документів та/або перешкоди для призначення відповідних виборів.

Центральна виборча комісія розглядає такі звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення додаткових виборів депутатів після усунення недоліків відповідних документів та/або перешкод для призначення відповідних виборів.

8. У разі отримання від державних органів, які забезпечують державну безпеку України, інформації (звернення, висновку), зокрема, щодо неможливості організації та підготовки відповідно до Закону (Закон N 595-VIII) проведення додаткових виборів депутатів на окремих територіях Центральна виборча комісія звертається до відповідної військово-цивільної адміністрації за висновком про можливість організації підготовки та проведення відповідних виборів на території Донецької та Луганської областей згідно із Законом.

У разі надходження висновку військово-цивільної адміністрації про неможливість організації підготовки та проведення додаткових виборів депутатів на території Донецької та Луганської областей відповідно до Закону (Закон N 595-VIII) Комісія розглядає звернення щодо призначення відповідних виборів після усунення перешкод для їх призначення.

9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії інформації (судових рішень, які стосуються процесу добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади, або рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади), яка дає обґрунтовані підстави вважати, що рішення/дії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації щодо звернення про призначення додаткових виборів депутатів та/або рішення щодо добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади прийнято/вчинено з порушенням Конституції України, законів України, Комісія повідомляє про отриману інформацію Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію. У такому разі Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення відповідних додаткових виборів депутатів після надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації звернення про те, що зазначені обставини не суперечать висновку, передбаченому частиною п'ятою статті 82 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), та не перешкоджають прийняттю рішення про призначення додаткових виборів депутатів відповідно до частини дев'ятої статті 82 зазначеного Закону (Закон N 157-VIII).

При цьому в разі надходження до Комісії повідомлення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації про наявність перешкод щодо призначення відповідних додаткових виборів депутатів звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

10. Комісія приймає рішення про залишення звернення щодо призначення додаткових виборів депутатів без розгляду в разі надходження до Центральної виборчої комісії рішення суду, що набрало законної сили, яким визнано протиправними рішення чи дії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо відповідного звернення.

11. У разі неможливості призначення додаткових виборів депутатів у зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення таких виборів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повідомляються листом за підписом Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії про розгляд Комісією відповідного звернення щодо додаткових виборів депутатів після отримання Центральною виборчою комісією відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів.

12. У разі надходження до Центральної виборчої комісії звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо повернення відповідного звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації стосовно призначення додаткових виборів депутатів звернення щодо призначення додаткових виборів депутатів разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

13. Центральна виборча комісія розглядає відповідні звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення додаткових виборів депутатів у разі:

добровільного приєднання до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, розташованої на території району, сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), розташованої (розташованих) на території суміжного району (суміжних районів), або в разі добровільного приєднання до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, розташованої на території району, сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) у складі суміжного міста (суміжних міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, або в разі добровільного приєднання до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади у складі міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) у складі суміжного міста (суміжних міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення - після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення додаткових виборів депутатів у таких випадках;

добровільного приєднання до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), розташованої (розташованих) на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де чергові місцеві вибори 25 жовтня 2015 року не призначалися та/або не проводилися, - після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення місцевих виборів на цих територіях.

14. У разі введення воєнного стану в Україні (окремих її місцевостях) Комісія приймає рішення про призначення відповідних додаткових виборів після закінчення періоду дії воєнного стану.

Якщо додаткові вибори мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення додаткових виборів після закінчення періоду дії воєнного стану.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
29.11.2018 N 235

Центральна виборча комісія

ЗВЕРНЕННЯ
щодо призначення Центральною виборчою комісією додаткових виборів депутатів

____ ради
(відповідно до найменування сільської, селищної ради спроможної об'єднаної територіальної громади)

__________     _
       (назва району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)                                          (Автономна Республіка Крим/назва області)

___ відповідно до
                                                                       (Рада міністрів Автономної Республіки Крим/назва обласної державної адміністрації)
частини дев'ятої статті 82 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) звертається з пропозицією призначити такі додаткові вибори:

Найменування сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, до якої добровільно приєднується сільська, селищна територіальна громада (приєднуються сільські, селищні територіальні громади) (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Найменування сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, додаткові вибори депутатів якої призначаються у зв'язку з добровільним приєднанням до неї сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Найменування сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), додаткові вибори депутатів від якої (яких) призначаються у зв'язку з її (їх) добровільним приєднанням до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Найменування сільської, селищної ради територіальної громади (сільських, селищних рад територіальних громад), яка добровільно приєдналася (які добровільно приєдналися) до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади (із зазначенням назв сіл, селищ (адміністративно-
територіальних одиниць), відповідних місцевих рад (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Перелік рішень місцевих рад про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень

Відомості щодо належності сільської, селищної об'єднаної територіальної громади та сільської, селищної територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), яка добровільно приєдналася (які добровільно приєдналися) до сільської, селищної об'єднаної територіальної громади, до суміжних адміністративно-
територіальних одиниць (суміжних районів, суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) (належить/не належить)

 

 

 

 

 

 

До звернення додається оригінал (додаються оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади Конституції України та законам України, разом з відповідним висновком (відповідними висновками) на _____ арк.

__
(голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим/голова обласної
державної адміністрації або інша посадова особа, яка згідно із законом
здійснює їх повноваження)

_____
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

"___" 20__ року

 

 

Примітка. Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка виконує його обов'язки, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою і вноситься до Центральної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов'язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов'язків на зазначену особу.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали