ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2012 року N 119

Київ

Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України

Відповідно до частин другої (Закон N 4061-VI), четвертої (Закон N 4061-VI), шостої статті 72 (Закон N 4061-VI), частин першої (Закон N 4061-VI), третьої статті 73 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ


 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 119


ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України

Цей Порядок визначає процедуру проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо черговості надання політичним партіям (далі - партії), кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ), ефірного часу Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, регіональними телерадіокомпаніями для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр", а також у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форм власності кожного з регіонів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України.

1. Загальні положення

1.1. Центральна виборча комісія проводить жеребкування щодо:

1) черговості надання партіям ефірного часу на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та регіональних телеканалах для проведення передвиборної агітації;

2) черговості надання партіям ефірного часу на першому каналі Національної радіокомпанії України та регіональних радіоканалах для проведення передвиборної агітації;

3) черговості друкування передвиборних програм партій у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації.

1.2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, надається кожній партії між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами в загальному обсязі:

- по 60 хвилин на загальнонаціональному та по 20 хвилин на регіональному телеканалах;

- по 60 хвилин на загальнонаціональному та по 20 хвилин на регіональному радіоканалах.

Цей час партії надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу двічі по 30 хвилин на загальнонаціональних телерадіоканалах та двічі по 10 хвилин на регіональних телерадіоканалах у два етапи, на які поділяється загальний обсяг ефірного часу, що виділяється відповідною телерадіокомпанією.

1.3. Партія має право опублікувати в однаковому для всіх партій поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації державної чи комунальної форм власності кожного з регіонів свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків, подану до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії.

2. Проведення жеребкування

2.1. Жеребкування проводиться на засіданні Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня виборів.

2.2. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - технічне жеребкування для визначення черговості участі партій в основних жеребкуваннях;

- другий - основні жеребкування щодо черговості надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації.

2.3. Для проведення технічного жеребкування складається список партій, які беруть участь у жеребкуванні. У такому списку партії розміщуються за хронологічним порядком реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у депутати, включених до виборчих списків відповідних партій (за номерами постанов Центральної виборчої комісії).

2.4. Технічне жеребкування проводиться за допомогою виготовленого з прозорого матеріалу барабана, що обертається, однакових за розміром і кольором конвертів, у які вкладаються однакові за розміром картки, на кожній із яких з одного боку проставляється порядковий номер, за яким визначатиметься черговість участі партії в основному жеребкуванні. Картки з порядковими номерами виготовляються у кількості партій, включених до списку для жеребкування.

2.5. Технічне жеребкування проводиться у такій послідовності:

1) конверти із вкладеними у них картками поміщаються в барабан;

2) за дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії працівник Секретаріату Комісії обертає барабан не менше трьох разів, перемішуючи у такий спосіб конверти з картками;

3) після перемішування конвертів з картками у барабані представник партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу чи уповноважена особа партії у загальнодержавному окрузі, а в разі їх відсутності - працівник Секретаріату Комісії за встановленою черговістю згідно із списком для жеребкування почергово дістають із барабана конверт із карткою, відкривають його, оголошують та демонструють номер, зазначений на картці, після чого розписуються у відомості про результати жеребкування;

4) після діставання з барабана останнього конверта та його розкриття головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії оголошує номери, за якими визначається черговість участі партій в основному жеребкуванні щодо черговості надання їм ефірного часу Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, регіональними телерадіоорганізаціями для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм партій у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації.

Результати технічного жеребкування заносяться до відповідної таблиці.

2.6. Основні жеребкування проводяться за допомогою виготовлених із прозорого матеріалу двох барабанів, що обертаються, однакових за розміром і кольором конвертів, у які вкладаються однакові за розміром картки, на кожній з яких з одного боку проставляється порядковий номер, за яким визначатиметься черговість надання партіям ефірного часу та черговість друкування їх передвиборних програм. При цьому окремо для кожного з основних жеребкувань виготовляється окремий комплект карток з порядковими номерами у кількості партій, включених до списку для жеребкування.

2.7. В один із барабанів поміщаються два комплекти конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість виходу в ефір передвиборних агітаційних телепрограм партій на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України на першому та другому етапах. В інший - два комплекти конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість виходу в ефір передвиборних агітаційних радіопрограм партій на першому каналі Національної радіокомпанії України на першому та другому етапах.

2.8. За дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії працівники Секретаріату Комісії обертають барабани не менше трьох разів, перемішуючи у такий спосіб конверти з картками. Після перемішування відповідно до черговості, встановленої під час технічного жеребкування, представники партій у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу або уповноважені особи партій у загальнодержавному окрузі, а в разі їх відсутності - працівник Секретаріату Комісії почергово дістають із кожного з барабанів по два конверти з картками, відкривають їх, оголошують та демонструють номери, зазначені на вкладених у конверти картках. Під цими номерами партії включаються до відомостей про результати жеребкування, у яких зазначено дату та час виходу агітаційних теле- та радіопрограм відповідно на першому і другому етапах. Особи, які брали участь у жеребкуванні від партій, розписуються у цих відомостях.

2.9. Відповідна процедура повторюється при визначенні черговості надання партіям ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах.

В один із барабанів поміщаються два комплекти конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість виходу в ефір передвиборних агітаційних телепрограм партій на регіональних телеканалах на першому та другому етапах, в інший - два комплекти конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість виходу в ефір агітаційних радіопрограм партій на регіональних радіоканалах на першому та другому етапах.

2.10. Черговість друкування передвиборних програм партій у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та в регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форм власності визначається за процедурою, передбаченою пунктом 2.8 цього Порядку.

При цьому в один з барабанів поміщаються два комплекти конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість друкування передвиборних програм партій у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", в інший - один комплект конвертів із вкладеними у них картками, за допомогою яких визначатиметься черговість друкування програм у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форм власності.

2.11. Відомості про хід і результати жеребкування заносяться до протоколу засідання Центральної виборчої комісії.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали