ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА

від 30 липня 1925 р.

Харків

Про порядок роботи Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Постанову затверджено постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 23 жовтня 1925 року (Постанова)

Для встановлення твердішого порядку в роботах Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету так у підготовчій частині, як і у виконавчій, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет на розвиток Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів (ВУЦВК) (Положення) (Зб. Уз. 1924 p., ч. 45, арт. 276) постановив затвердити й надати чинности з 1 серпня 1925 р. нижчеподаному Наказові про порядок роботи Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету:

НАКАЗ
про порядок роботи Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Розділ I-й.
Про склад Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і про осіб, що беруть участь на її засіданнях.

1. Склад Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету утворюється згідно з арт. 16 Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (Положення).

2. На засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету берут участь з правом ухвального голосу тільки члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

3. Кандидати в члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету мають право ухвального голосу на засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету тільки тоді, коли заступають членів Президії порядком черговости, встановленої при їх обранні.

Примітка. Черговість, коли кандидати заступають відсутніх членів Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, провадиться порядком запису в кандидатському спискові.

4. Право дорадчого голосу на засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету мають:

а) кандидати в члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, як-що вони не заступають членів Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

в) Голова Ради Народніх Комісарів УСРР, його Заступники, члени Ради Народніх Комісарів УСРР - керовники центральних урядництв і установ УСРР і їхні заступники, як-що вони не є члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

г) Голови й члени Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР, Голова Ради Народніх Комісарів Союзу РСР і його заступники;

д) Голова Центрального Виконавчого Комітету АМСРР, члени Президії Центрального Виконавчого комітету АМСРР і Голова Ради Народніх Комісарів АМСРР;

е) Постійний представник АМСРР при Уряді УСРР;

ж) голови округових виконавчих комітетів або їхні заступники;

з) голови комісій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також Завідувач Організаційного Відділу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

і) инші особи, що їм це право буде надане на підставі постанов Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

5. Право дорадчого голосу в окремих, що стоять на порядку денному, справах на засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету мають:

а) керовники центральних установ АМСРР, відряджені як представники Уряду АМСРР;

б) голови всіх виконавчих комітетів або їхні заступники;

в) инші особи на підставі особливих постанов Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

6. На засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету є присутній також потрібний для обслуговання засідань технічний персонал.

7. На закритих засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, окрім членів Президії, мають право бути тільки ті особи, що їм даний на це спеціяльний дозвіл від головуючого на закритому засіданні.

Розділ II-й.
Про урядництва, установи й осіб, що мають право подавати справи на розгляд Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

8. Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету розглядає справи з доручення Всеукраїнського З'їзду Рад, Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також вношувані від урядництв, установ і урядових осіб, зазначених у арт. 9 цього Наказу.

Примітка. Народні комісаріяти й инші центральні урядництва й установи УСРР подають до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету проєкти декретів і постанов через Раду Народніх Комісарів УСРР; проєкти декретів і постанов, що надходять від округових виконавчих комітетів і їхніх президій, розглядає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету після попереднього розгляду їх у Раді Народніх Комісарів УСРР.

9. Право подавати справи на розгляд Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету порядком ініціятиви мають:

а) Центральний Виконавчий Комітет Союзу РСР і Центральні Виконавчі Комітети инших, що увіходять у склад Союзу РСР, Союзних Республік;

б) Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також і кандидати в члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

в) Члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

г) Рада Народніх Комісарів УСРР;

д) Голова Ради Народніх Комісарів УСРР і його заступники;

е) Голови постійних і тимчасових комісій при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті;

ж) Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

з) округові виконавчі комітети;

і) народні комісаріяти й инші центральні урядництва й установи УСРР;

к) громадські організації, як-ось: центральні кооперативні організації, Всеукраїнська Рада Професійних Спілок, Товариство Червоного Хреста, Міжнародня організація допомоги борцям революції й т. ин.

10. Справи, що їх порушують порядком ініціятиви поодинокі громадяни і їхні колективи, надходять на розгляд Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, що від нього залежить їхнє дальше направлення.

Розділ III-й.
Порядок подання справ до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й складання порядку денного засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

11. Усі подавані до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету справи мусять задовольняти нижчеподаним обов'язковим умовам:

а) бути викладеними в формі проєктів постанов;

б) мати підпис керовника або заступника керовника, як що справу подає урядництво чи установа, або підпис особи, що має право подати справу до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, як-що справу подає ця особа від свого імени;

в) супроводжуватися з'ясувальною запискою, а також додатком инших матеріялів, потрібних для обгрунтування проєкту.

12. Як-що справу розвязувалось наперед у Раді Народніх Комісарів УСРР, то Рада Народніх Комісарів подає до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету по три примірники українського й російського тексту кожної своєї постанови.

13. Справи, направлені на розвязання до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, надходять до Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

14. Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету дає хід тільки тим справам, що задовольняють умовам, зазначеним арт. арт. 11 і 12 цього Наказу. Секретаріатові Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету надається право або повертати назад справи, що не задовольняють зазначеним умовам, або зажадати на них матеріяли й відомості, що їх бракує.

15. Справи, підготовлені до слухання в Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, вноситься порядком черговости в порядок денний засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з розпорядження Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, з тим, що негайні справи включається в порядок денний найближчого засідання.

Порядок денний засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету складає Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й затверджує Секретар Всеукраїнского Центрального Виконавчого Комітету.

16. Порядок денний засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету розсилається за 2 дні перед засіданням усім членам і кандидатам Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а так само таким особам:

а) Голові Ради Народніх Комісарів УСРР;

б) Заступникам Голови Ради Народніх Комісарів УСРР,

в) Завідувачеві Організаційного Відділу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

г) Керуючому Справами Ради Народніх Комісарів УСРР;

д) Головам Адміністраційно-Фінансової Комісії й Комісії розгляду законодавчих проєктів при РНК УСРР;

е) Народнім Комісаріятам і иншим центральним урядництвам і установам УСРР.

Примітка. Про день засідання подається до відома також і инших осіб, запрошуваних на засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

17. У порядках денних засідань, крім назви справ, впроваджених порядком низобіжної важливости або негайности належить зазначати:

а) рік, місяць, день і час засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) ч. ч. справ і покликання на передущі протоколи засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

в) назву урядництв, установ і осіб, що подають справи;

г) приблизний час слухання кожної справи, що стоїть на порядку денному;

д) підпис Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

18. Одночасно з повістками засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету розсилається потрібні матеріяли членам Президії й кандидатам у члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Голові Ради Народніх Комісарів УСРР і його Заступникам, Прокуророві Республіки і Керуючому Справами Ради Народніх Комісарів УСРР.

19. Основні повістки засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету можуть бути збільшені додатковими порядками денними тільки в разі, як надійдуть справи надзвичайної важливости й невідкладности. Матеріяли до додаткових порядків денних мають подати урядництва, установи або особи-ініціятори не пізніш, як за 12 годин перед засіданням Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

20. Чергові засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету відбуваються щотижня, в особливо встановлені від Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету дні й години.

Розділ IV-й.
Порядок скликання й ведіння засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

21. Надзвичайні засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету відбуваються з ініціятиви Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або на заяву не менш 1/3 членів Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

22. Закриті засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету відбуваються з розпорядження Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

На закритих засіданнях є присутні тільки особи, зазначені в арт. 7 цього Наказу.

23. Головує на засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а в разі його відсутности й до затвердження Президією порядком арт. 26 Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (Положення) особа, що заступає Голову Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або один із членів Президії за постановою Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

24. Засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету відкриваються затвердженням порядку денного, з тим що по ньому допускається постановка попередніх заяв:

а) про зняття справи з обміркування;

б) про відкладення розгляду справ;

в) про зміну порядку черговости справ, належних до розгляду.

Примітка. Змінюючи порядок черговости справ, береться до уваги наявність доповідачів від урядництв і установ. Щоб уникнути тривалого чекання доповідачів, першими справами ставиться ті, що в них прибули доповідачі.

25. В кожній справі, що стоїть на порядку денному, перед її обміркуванням, з розпорядження Голови викликається на засідання при обміркуванні цієї справи представників від заінтересованих урядництв і установ, які прибули на засідання.

26. За доповідачів у справах, що стоять на порядку денному, є Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або особа, уповноважена від урядництва або установи, що подала справу на обміркування Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

У справах, що їх доповідає Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, допускається співдоповідачів, в особі керовників урядництв або установ, що подали справи, чи їхні заступники, або особи особливо від них на те уповноважені.

27. Для доповіді й співдоповіді дається не більш як 10 хвилин.

Примітка. Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету може змінити кількість часу, даваного доповідачам і співдоповідачам.

28. По заслуханні доповіди й співдоповіди до обмірковуваної справи, Голова відкриває дебати.

Примітка. За постановою Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету в окремих справах дебатів можна не відкривати.

29. Регламентує дебати Голова на самому засіданні.

30. Пропозиції про закриття списку ораторам і про зупинення дебатів члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету можуть подавати під весь час обміркування справи.

По поданих пропозиціях про закриття списку ораторам або про зупинення дебатів дається слово одному "за" пропозицію, другому "проти" пропозиції по одній хвилині кожному.

31. Після зупинення промов Голова ставить подані пропозиції на голосування або порядком їхнього надходження, або порядком їхньої важливости.

32. Всі справи ухвалюється відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів.

33. З мотивів голосування слово дається після голосування не більш як одну хвилину.

34. Для заяв у особистій справі слово дається в кінці засідань не більш як одну хвилину.

35. Окремі думки членів Президії й керовників установ або урядництв передається Секретареві Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й додається до протоколу засідання.

Розділ V-й.
Про протокол і стенографічні записи засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

36. Всім засіданням Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ведеться протоколи, згідно з формою, що її затвердив Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Примітка 1. Окремі заяви й промови ораторів можна, на їхне бажання, але з дозволу Голови, заносити в протокол у стенографічному запису.

Примітка 2. Протоколи засідань можна вести в формі повних стенографічних записів усього засідання з особливої на те постанови Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, або з розпорядження Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

37. Стенографічні записи подається особам, що були на засіданні Президій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, на виправлення, не пізніш як через одну добу з дня засідання Президії.

38. Усі зауважені в протоколах і стенографічних записах неточності і поправки повідомляється Секретаріятові Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету в листовній формі не пізніш як за 6 годин із моменту коли одержать учасники засідання протокол або стенографічний запис.

39. Стенографічні записи засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету допускається оголошувати тільки з дозволу Голови або Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

40. Первописні протоколи засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету підписує Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й їх переховується разом із стенографічними записами в Секретаріятові Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Розділ VI-й.
Порядок виконання постанов Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

41. Проєкти декретів і постанов, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і які потрібують раніш їхнього оголошення, затвердження від З'їзду Рад або Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету подає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету на обміркування найближчої сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

42. Перелік оголошеним постановам, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і що потрібують затвердження сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, подає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету на затвердження найближчої сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

43. Перелік иншим постановам, що їх ухвалила в період між сесіями Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, подає остання до відому найближчій сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

44. Ухвалені Президією Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету декрети й постанови українською й російською мовами надходять на підпис Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а потім на підпис Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. Обидва тексти, так український, як і російський, вважається за первописи.

45. На декретах і постановах, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, не направляючи їх на затвердження вищих органів, цеб-то З'їздів Рад або сесій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, ставиться дату дня засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а на декретах і постановах що їх ухвалили З'їзди Рад або сесії Всеукраинського Центрального Виконавчого Комітету ставиться дату дня, коли їх ухвалив З'їзд Рад або сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

46. Проєкти декретів і постанов, що їх ухвалила Рада Народніх Комісарів УСРР і які надійшли на розгляд і затвердження Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету по затвердженні їх від Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, видається від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР.

47. Як-що Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету визнає за потрібне цілком або частково змінити проєкт, що його подала Рада Народніх Комісарів УСРР, проєкт цей постановою Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету повертається до Ради Народніх Комісарів УСРР на відповідний переробіток.

48. Первописи декретів і постанов, видаваних від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або від імени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР переховується в Секретаріяті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а засвідчені копії таких надсилається негайно до Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР.

49. Всі декрети й постанови, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і що їх належить оголосити, направляє Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету не пізніш як протягом 3 днів, а для особливо великих актів і постанов - не пізніш як протягом 7 днів, із дня їх ухвалення, в копіях українською і російською мовами, в числі не меншому як 3 примірники кожний, належно засвідчених, до Народнього Комісаріяту Юстиції (по п/відділу публікації законів), і цей останній вживає заходів до вчасного їх оголошення в Збірникові Узаконень та Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду та у "Вістях Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету".

50. Належить направляти до оголошення й виконання всі декрети й постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР, з винятком декретів і постанов, зазначених в арт. 51 цього Наказу.

51. Не належить направляти до оголошення:

а) декрети й постанови, що про їхнє неоголошення винесено спеціяльну постанову Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету чи розпорядження Голови або Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету адміністраційно й адміністраційно-господарського характеру, що не мають загального значіння.

Примітка. Нотатку про те, що постанову не належить оголошувати, робить на первописові постанови Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

52. Декрети и постанови, що їх ухвалив Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і що їм належить надати чинности телеграфом, негайно, після того, як підпише їх Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, розсилає Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету відповідним урядництвам і центральним установам, а також повідомляється телеграфом відповідним виконавчим комітетам і иншим органам місцевої влади, що на них безпосереднє покладається їх виконання.

Разом з тим, оскільки ці декрети й постанови належить оголошувати їх направляється, згідно з арт. 49 цього Наказу, до Народнього Комісаріяту Юстиції для оголошення в загальному порядкові.

53. Заінтересовані урядництва й установи повідомляється про вжиті від Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету вирішення, шляхом розіслання їм виписів із відповідних протоколів засідань Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

54. Нагляд за виконанням постанов Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету покладається на Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

55. Представники преси одержують відомості про вирішення, ухвалені на засіданнях Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, через Організаційний Відділ Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також шляхом особистої присутности представників офіційної преси на засіданнях з особливого що разу дозволу Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або особи, що його заступає, з тим що надрукування інформаційних нотаток про засідання Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету допускається не инакше, як по одержанні на тексті нотатки дозвільної візи Завідувача Організаційного Відділу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Розділ VII-й.
Порядок розгляду Президією Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету надходжуваних до неї протестів і скарг:

56. На розгляд Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету можуть надходити протести на постанови Ради Народніх Комісарів УСРР, народніх комісаріятів і центральних органів Республіки, місцевих З'їздів Рад, їхніх виконавчих комітетів і Найвищого суду УСРР.

57. Протести на постанови Ради Народніх Комісарів УСРР подають до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету:

а) Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

б) Голова Ради Народніх Комісарів УСРР і його заступники;

в) Члени Ради Народніх Комісарів УСРР;

г) Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

д) президії округових виконавчих комітетів;

е) Генеральний Прокурор Республіки;

ж) керовники центральних установ і організацій УСРР, що подавали справу;

58. Протести на постанови Ради Народніх Комісарів УСРР подається до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету за підписами осіб, що їх подають, одночасно посилаючи копію протестів Голові Ради Народніх Комісарів УСРР.

59. Протести на постанови окремих народніх комісаріятів і центральних органів УСРР можуть подавати до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів АМСРР, Прокурор Республіки, місцеві виконавчі комітети, їхні Президії й громадські організації, з тим, що ці протести слухається на Президії за попереднім висновком Ради Народніх Комісарів УСРР.

60. Протести на постанови місцевих з'їздів рад, місцевих виконавчих комітетів і їхніх президій можуть подавати до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Голова Ради Народніх Комісарів УСРР, його заступники, члени Ради Народніх Комісарів УСРР й инші керовники центральних урядництв і установ УСРР, Прокурор Республіки й громадські організації.

Примітка. Члени Ради Народніх Комісарів УСРР й инші керовники центральних урядництв і установ УСРР, окрім Прокурора Республіки, подають свої протести на постанови місцевих з'їздів рад, місцевих виконавчих комітетів і їхніх президій через Раду Народніх Комісарів УСРР.

61. Протести на постанови й присуди Найвищого суду УСРР подається до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету порядком, передбаченим Положенням про Судоустрій УСРР й иншими чинними законоположеннями.

62. Справи про опротестування постанов вищих органів Союзу РСР можуть подавати на розгляд Президії Всеукраїньского Центрального Виконавчого Комітету, Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Рада Народніх Комісарів УСРР, Голова Ради Народніх Комісарів УСРР, його заступники, члени Ради Народніх Комісарів УСРР й инші керовники центральних урядництв і установ УСРР, Президія Центрального Виконавчого Комітету й Рада Народніх Комісарів АМСРР, Прокурор Республіки, місцеві виконавчі комітети, їхні президії і громадські організації.

Примітка. Члени Ради Народніх Комісарів УСРР й инші керовники центральних установ УСРР, окрім Прокурора Республіки подають свої протести на постанови вищих органів Союзу РСР через Раду Народніх Комісарів УСРР.

63. В подаваних протестах має міститися мотивований виклад сути протесту й належить додати копії опротестовуваних постанов.

64. Райвиконкоми Сільради, а також приватні організації й особи можуть звертатися з колективними або індивідуальними скаргами до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, або прохати про скасування чи зміну постанови Ради Народніх Комісарів УСРР, окремих народніх комісаріятів, центральних установ Республіки, місцевих виконавчих комітетів і їхніх президій через Голову або Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Розділ VIII-й.
Про Малу Президію Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

65. Для розвязання справ, перечислених в арт. 68 цього Наказу зі складу Президиії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету виділяється Малу Президію, що діє на підставі цього наказу і окремих постанов Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

66. До складу Малої Президії ввіходять: Голова й Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету або їхні заступники й один із членів Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з призначення останнього.

Примітка. Окрім зазначених в цьому артикулі осіб на засіданнях Малої Президії можуть бути присутні инші члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, члени Ради Народніх Комісарів УСРР і инші особи, перечислені в арт. 4 цього Наказу.

67. Право ухвального голосу на засіданнях Малої Президії мають члени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, инші, зазначені в примітці до передущого артикулу особи, мають право дорадчого голосу.

68. До компетенції Малої Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету належить:

а) наперед розробляти порядки денні Всеукраїнських З'їздів Рад і Сесій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, подаючи їх на обміркування й затвердження Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також розвязувати всі практичні справи, звязані зі скликанням Всеукраїнських З'їздів Рад і Сесій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) регулювати, шляхом видання відповідних постанов й інструкцій, порядок виконання постанов Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і його Президії, а також порядок направлення поточних справ від імени Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

в) заслухувати періодичні звіти й доповіді про діяльність всіх комісій, що знаходяться при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітетові й керувати їхньою діяльністю, згідно з директивами Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

г) вживати потрібних заходів до вчасного виконання постанов і розпоряджень Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і його Президії, заслухувати доповіді про стан і діяльність місцевих виконавчих комітетів й організаційно керувати ними;

д) розглядати приватні прохання, подавані до Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

е) виконувати окремі завдання, що їх покладає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету на Малу Президію;

ж) розглядати з доручення Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету прохання про помилування і відновлення в виборчих правах громадян;

з) розвязувати загальні справи до керування апаратом Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, що їх подає Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету до Малої Президії.

69. Проєкти постанов, що їх ухвалила Мала Президія й що вимагають затвердження Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, направляється до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету на розгляд і остаточне затвердження їх на найближчому її засіданні.

70. Розглядаючи справи, Мала Президія керується правилами цього Наказу про порядок подання справ і розгляду їх на Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали