НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ЮСТИЦІЇ УСРР
НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ФІНАНСІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 3 грудня 1926 р.

Харків

Про порядок стягнення та звітности що до оплат за чинності судових перекладачів

1. Оплати, що надходять за виконання чинностей судових перекладачів згідно з таксою, що встановлена постановою НКЮ та НКФ з 18 вересня 1925 р. "Такса оплати чинностей судових перекладачів" (Бюлетень НКЮ 1925 р., N 60), приймаються нотаріяльними конторами в місці осідку окрсуду, що при ньому є судовий перекладач, під поквитування, що їх встановлено для прийому оплат за виконання нотаріяльних чинностей.

2. Нотаріяльні контори складають та подають звіти що до цих сум у порядкові, що його вставлено обіжником НКЮ N 163 з 13 листопада 1925 року. "Засади справи судової звітности та кримінальної статистики УСРР стосовно до округової системи управління" (Бюл. НКЮ 1925 р., N 70).

3. Судові перекладачі виконують свої чинності після одержання зазначених в арт. 1 цієї постанови поквитувань нотаріяльних контор.

4. Штатні судові перекладачі одержують зарплатню від нотаріяльної контори, згідно зі ставками, що їх затвердив РНК УСРР 2 вересня 1926 р., а саме: в 1 поясі - 62 карб., в 2 - 54 карб. і в 3 - 48 карб. на місяць. Позаштатні судові перекладачі одертують платню від нотаріяльної контори за виконані чинності аккордно, згідно з обіжником КЮ та ННКПраці з 18 вересня 1925 р., N 139 "Про порядок оплати праці позаштатних судових перекладачів" (Бюлетень НКЮ 1925 р., N 50).

Увага. Судові перекладачі (як штатні, як і позаштатні) одержують платню від нотаріяльної контори в дні виплати зарплатні всім співробітникам нотаріяльної контори.

5. Всі свої чинності судові перекладачі записують у реєстр, що його спеціяльно до цього встановлюється за формою N 1 (додаток 1).

6. Одноразово з нотаріяльного конторою судові перекладачі подають свої звітні відомості за формою N 2 (додаток 2) в 2 примірниках до окрсуду та статистичного п/в НКЮ, а копію відомости до окрфінвідділу.

7. Реєстри судових перекладачів (форма N 1) та звітні відомості (форма N 2) виготовляє НКЮ, що він їх постачає окосудам, а ті видають їх судовим перекладачам на їхнє прохання. Перед тим, як видати реєстри судперекладачам, оксуди наперед прошнуровують їх, накладають печатку та заводять їх на облік.

8. Використані реєстри судові перекладачі передають при опису до архіву окрсуду.

9. Заповнюючи реєстри та звітні відомості, судові перекладачі повинні повно відповідати на всі запитання, що встановлені згаданими формами.

Увага. Всі поправки повинні бути окремо пояснені судперекладачем, що їх зробив.

 

Заст. Народнього Комісара Юстиції
та Генерального Прокурора Республіки

МИХАЙЛИК

Заст. Народнього Комісара Фінансів

КАТЕЛЬ


 

Додаток 1
до арт. 153.


Форма N 1.

                       РЕЄСТР СУДОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА _______
                                                                                                                                                                     (ім'я, по-батькові та прізвище)
                при __ Округовому Суді на рік


Ч. ч. по черзі

Рік, місяць, день

Ім'я, по-батькові, прізвище та місце перебування (фізичних осіб) або назва установи чи організації та місце осідку (юридичних осіб), для яких зроблено переклад, перевірку чи засвідчення паперів

Короткий зміст перекладених, перевірених чи засвідчених актів, документів та інших паперів з зазначенням: 1) ким, коли, під яким числом видано або засвідчено поданого судперекладачеві папера; 2) з якої мови та на яку зроблено переклад; 3) з якою метою виконано судперекладачем чинність

Кількість сторінок перекладу

Сума справлених оплат

Помітка про час внесення грошей одержувачем паперу до Нотконтори з зазначенням N квитка

Карб.

Коп.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до арт. 153.


Форма N 2.


ЗВІТНА ВІДОМІСТЬ

Судового перекладача _ при
                                                                           (Ім'я, по-батькові та прізвище)
Окрсуді за час від 1 _ 192   р. до 1 _ 192   р.


КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННОСТЕЙ

Кількість чинностей

Справлено оплат

Увага

Крб.

Коп

1. Обслугування судових місць і слідчих органів за випадків, що їх передбачено:

 

 

 

 

        а) арт. 22 КПК.

 

 

 

        б) арт. 143 КПК.

 

 

 

        в) арт. 170 КПК.

 

 

 

        г) арт. 9 ЦПК,

 

 

 

Разом

 

 

 

2. Виготовлення, перевірка та засвідчення перекладів на українську (або руську) мову:

Вик. пер.

 

 

        а) з місцевих мов (з мов нацменшостей)

 

 

 

        б) з мов англійської, французької, німецької та італійської

 

 

 

        в) з мов сусідніх европейських держав (польської, румунської, латыської та інш.)

 

 

 

        г) з інших европейських мов

 

 

 

        д) зі східніх мов та стародавніх (турецької, перської, арабської, єврейської, латинської, грецької та інш)

 

 

 

Разом

 

 

 

3. Виготовлення, перевірка та засвідчення перекладів з української (або руської) мови:

Вик. пер.

 

 

        а) на місцеві мови (мови нацменшостей)

 

 

 

        б) на мови англійську, французьку, німецьку, італійську

 

 

 

        в) на мови сусідніх европейських держав (польську, румунську, латиську та інш.)

 

 

 

        г) на інші европейські державні мови

 

 

 

        д) на східні мови та стародавні (турецьку, перську, арабську, єврейську, латинську та інш.)

 

 

 

Разом

 

 

 

4. Засвідчення копій актів, документів та інших паперів:

 

 

 

        а) що писані місцевими мовами

 

 

 

        б) що писані чужоземними мовами

 

 

 

Разом

 

 

 

5. Транскрипція підписів

 

 

 

Всього

 

 

 


м.

Судовий перекладач __
                                                                            (Підпис)

"      " 192_ р.

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали