Про порядок відшкодування за рахунок обласного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 5 жовтня 2011 року N 490

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
28 жовтня 2011 р. за N 46/1009

На підставі статей 17, 18, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення реалізації підпункту 2.2 розділу другого програми розвитку малого підприємництва в Рівненській області на 2011 - 2012 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 7 грудня 2010 року N 549 та затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року N 65, пункту 16 заходів програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 3 грудня 2010 року N 537 та затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року N 63:

1. Затвердити положення про конкурсний відбір інвестиційних проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва області, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, що додається.

2. Покласти на головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію програми розвитку малого підприємництва в Рівненській області та програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області, вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору інвестиційних проектів, укладення тристоронніх договорів про порядок відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ за рахунок цільових коштів обласного бюджету (за участю суб'єктів малого і середнього підприємництва та фінансових установ), а також контроль за їх виконанням.

У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності умов тристороннього договору головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації має право припинити відшкодування та внести на розгляд конкурсної комісії питання про розірвання зазначеного договору в односторонньому порядку.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення довести це розпорядження до відома зацікавлених суб'єктів малого та середнього підприємництва і розглянути можливість запровадження відповідного механізму конкурсного відбору інвестиційних проектів у районах та містах області.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 2 квітня 2009 року N 116 "Про порядок відшкодування за рахунок обласного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстроване в головному управлінні юстиції у Рівненській області 28 квітня 2009 року за N 33/875;

від 20 жовтня 2009 року N 389 "Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 2 квітня 2009 року N 116 "Про порядок відшкодування за рахунок обласного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", зареєстроване в головному управлінні юстиції у Рівненській області 29 жовтня 2009 року за N 54/896.

5. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації в головному управлінні юстиції у Рівненській області та оприлюднення.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
05.10.2011 N 490

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
28 жовтня 2011 р. за N 46/1009

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір інвестиційних проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва області, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ

1. Це положення визначає механізм проведення на конкурсних засадах відбору інвестиційних проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва області, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами (далі - кредитами)) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ.

2. Для проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів, зазначених у пункті 1 цього положення, розпорядженням голови облдержадміністрації утворюється обласна комісія з конкурсного відбору інвестиційних проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ (далі - конкурсна комісія).

3. Конкурсний відбір інноваційних проектів здійснюється конкурсною комісією з урахуванням висновків обласної координаційної ради з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.

4. У разі необхідності конкурсна комісія має право залучати експертів відповідного профілю та створювати тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу інвестиційних проектів.

5. Участь у конкурсі можуть брати суб'єкти малого та середнього підприємництва, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і зареєстровані як платники податків на території Рівненської області.

6. Право на одержання часткової компенсації за користування позиками (кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ за рахунок цільових коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію програми розвитку малого підприємництва в Рівненській області та програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області, за рішенням конкурсної комісії може надаватись суб'єктам малого та середнього підприємництва, які:

розробили або реалізують інвестиційний проект, який передбачає: впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; освоєння виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) експортного та імпортозамінного спрямування; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт) в пріоритетних напрямах, визначених програмою економічного та соціального розвитку, програмою розвитку малого підприємництва в Рівненській області, а також програмою науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області;

отримали цільову позику (кредит) фінансової установи для реалізації інвестиційного проекту (на капітальні інвестиції).

7. До участі у конкурсі не допускаються суб'єкти підприємницької діяльності або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони:

не є суб'єктами малого та середнього підприємництва;

визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансово-господарського стану;

мають прострочені заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету, Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також з повернення позик і кредитів (з відсотками за їх користування), отриманими у фінансових установах для реалізації поданого на конкурс інвестиційного проекту;

здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валют та надання в оренду нерухомого майна;

отримують фінансову підтримку для реалізації поданого до участі у конкурсі інвестиційного проекту за іншими бюджетними програмами.

8. Для участі у конкурсі подаються наступні документи:

заява на участь у конкурсі, що містить відомості про суб'єкта підприємницької діяльності (повне найменування; юридична адреса та фактичне місцезнаходження; контактні телефони, факс, e-mail; прізвище, ім'я, по батькові керівника та контактної особи);

копія установчих документів;

коротка характеристика фінансово-господарської діяльності та перспективи розвитку;

бізнес-план інвестиційного проекту, який містить такі розділи: короткий опис проекту (резюме); характеристика об'єкта інвестування та продукції (послуги) за проектом; аналіз ринку та конкурентів, план маркетингу; план і структура виробництва (надання послуг); організаційний план і управління проектом; оцінка ризиків; фінансовий план інвестиційного проекту;

звіт про фінансові результати та баланс за останній рік;

довідки про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету, Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також про відсутність простроченої заборгованості за користування позикою (кредитом);

копія договору, завірена фінансовою установою, яка видала позику (кредит), або нотаріально засвідчена копія договору. У разі надання позики (кредиту) фінансовою установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені чинним законодавством України документи відповідних установ Національного банку України;

прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми позики (кредиту) на весь період користування.

9. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів інвестиційних проектів приймає рішення щодо кожного із представлених проектів.

10. При визначенні переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів першочерговими критеріями є:

відповідність проекту пріоритетним напрямам, визначеним програмою економічного та соціального розвитку, програмою розвитку малого підприємництва в Рівненській області, а також програмою науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області;

строк окупності інвестиційного проекту;

розмір прибутку та рентабельність виробництва;

створення нових робочих місць;

збільшення обсягу виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) з розрахунку на 1 грн. залучених коштів обласного бюджету;

збільшення податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

11. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу та затвердження умов фінансової підтримки інвестиційних проектів переможців приймається на засіданні комісії, у присутності не менш ніж двох третин її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Конкурсна комісія має право залучати до участі в засіданнях комісії заявників та експертів, передбачених пунктом 4 цього положення.

12. Результати проведення конкурсу оформлюються протоколом.

13. Конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всім його учасникам.

14. Конкурсна комісія надає витяг із протоколу переможцям конкурсу для подання його фінансовим установам, які видали позику (кредит) або обслуговують позику (кредит) відповідно до вимог, передбачених Національним банком України.

На підставі зазначеного витягу між фінансовою установою, яка видала позику (кредит), суб'єктом підприємницької діяльності та головним розпорядником коштів обласного бюджету укладається тристоронній договір про порядок відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Якщо позика (кредит) надана фінансовою установою, яка є нерезидентом України, укладається тристоронній договір між головним розпорядником коштів обласного бюджету, суб'єктом підприємницької діяльності - позичальником та уповноваженим обслуговуючим банком, передбаченим відповідним реєстраційним свідоцтвом установи Національного банку України (або юридичною особою, зареєстрованою в Україні і уповноваженою вищезазначеною фінансовою установою - нерезидентом України на вчинення дій від її імені).

15. Фінансова установа чи уповноважена нею згідно з абзацом 3 пункту 14 цього положення юридична особа до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом (або в інший термін, установлений тристороннім договором), подає головному управлінню економіки та інвестиційної політики Рівненської обласної державної адміністрації інформацію, яка містить відомості щодо сплати у звітному періоді фінансових зобов'язань позичальником, який отримав позику (кредит) у фінансовій установі та отримуватиме часткове відшкодування з обласного бюджету відсотків за користування позикою (кредитом).

16. Відшкодування плати за користування позикою (кредитом) не повинно перевищувати двох облікових ставок Національного банку України, які діяли на період прийняття рішення конкурсною комісією.

17. Сплата відсотків за користування позикою (кредитом) здійснюється за рахунок власних коштів позичальника з наступним відшкодуванням з обласного бюджету.

У разі надання позичальнику позики (кредиту) в іноземній валюті для розрахунку розміру відшкодування з обласного бюджету використовується курс відповідної валюти, який встановлено Національним банком України на день здійснення позичальником платежу.

18. На підставі вказаного у пункті 14 цього Положення тристороннього договору та поданої інформації, визначеної пунктом 15 цього положення, а також копії платіжних доручень щодо погашення позики (кредиту) та сплати відсотків за відповідний період, цільові кошти обласного бюджету (відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державним казначейством України) перераховуються на спеціальний рахунок фінансової установи, яка надала (чи обслуговує згідно з реєстраційним свідоцтвом установи Національного банку України) позику (кредит) для реалізації інвестиційного проекту, відкритий для суб'єкта підприємницької діяльності - переможця конкурсного відбору, або на банківський рахунок позичальника, визначений тристороннім договором, вказаним у пункті 14 цього положення.

19. Кошти на компенсацію відсотків за користування позикою (кредитом) надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва в межах поточного бюджетного року. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний рік, питання подальшої компенсації розглядається конкурсною комісією в наступному бюджетному році щодо кожного проекту окремо та оформлюється протоколом.

Відшкодування відсотків за користування позикою (кредитом) здійснюється рішенням конкурсної комісії з визначеної дати, але не раніше початку бюджетного року, в межах розпису обласного бюджету.

20. Суб'єкти підприємницької діяльності протягом періоду отримання відшкодування щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації про хід виконання інвестиційного проекту.

 

В. о. керівника апарату
облдержадміністрації

А. Швець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали