Про порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 25 квітня 2017 року N 409

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
27 квітня 2017 р. за N 76/2283

Відповідно до статей 4, 5, 9, 13, 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266, керуючись статтями 17, 18, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва на території Донецької області:

1. Затвердити порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, що додається.

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації (Свинаренко), контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
25 квітня 2017 року N 409

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
27 квітня 2017 р. за N 76/2283

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва (далі - Порядок), в рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (далі - Програма).

2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва (далі - компенсація) надається на конкурсних засадах (далі - конкурсний відбір) суб'єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України, та залучили у 2015 - 2017 роках в банківських установах кредити на реалізацію проектів (далі - позичальники).

Метою компенсації є фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом здешевлення кредитних ресурсів.

3. Кошти обласного бюджету спрямовуються на часткову компенсацію фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими позичальниками на реалізацію проектів.

4. Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами кредитно-фінансових установ.

5. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходу Програми на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, є департамент економіки облдержадміністрації (далі - Головний розпорядник).

II. Умови надання компенсації

1. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

2) реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:

надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

надання медичних послуг населенню;

машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

виробництво будівельних матеріалів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

2. Право на одержання компенсації згідно із цим Порядком не мають позичальники, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи ? підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням компенсації;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі фінансову підтримку суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів.

3. Компенсація надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

4. Кошти обласного бюджету перераховуються Департаментом фінансів облдержадміністрації Головному розпоряднику на підставі його заявок згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік, та на підставі рішення конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва.

III. Основні засади проведення конкурсного відбору

1. Для організації та проведення конкурсного відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, за якими за рахунок коштів обласного бюджету буде надаватися компенсація в рамках Програми, створюється конкурсна комісія з відбору проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва (далі - конкурсна комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

2. До складу конкурсної комісії можуть входити представники структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", установи "Донецька Агенція регіонального розвитку", об'єднань суб'єктів господарювання, бізнес-асоціацій (за згодою).

Представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування складають не більше половини складу конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії є перший заступник голови облдержадміністрації, заступником голови конкурсної комісії - керівник Головного розпорядника, секретарем конкурсної комісії - представник Головного розпорядника. У разі відсутності з поважних причин секретаря конкурсної комісії, його функції, на час відсутності, виконує один із членів конкурсної комісії, визначений на першому її засіданні.

3. Після затвердження складу конкурсної комісії, її секретар готує оголошення про проведення конкурсного відбору проектів та не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення конкурсного відбору оприлюднює оголошення на веб-сайті облдержадміністрації.

Оголошення повинно містити відомості про:

повне найменування та місцезнаходження облдержадміністрації;

форму державної фінансової підтримки, для надання якої здійснюється відбір;

умови проведення конкурсного відбору;

перелік документів, що додаються до заяви;

форму заяви про участь у конкурсному відборі;

дату, час та місце проведення конкурсного відбору;

термін подання заяв із відповідними документами;

адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;

контактний номер телефону для отримання довідкової інформації.

4. Позичальники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку до цього Порядку;

2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити наступну інформацію:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

фінансово-економічні показники роботи позичальника за попередній рік та останній звітний період поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, досягнутий рівень рентабельності, термін окупності);

створення нових робочих місць, зокрема, за умови збереження наявного персоналу;

рівень заробітної плати працівників, працевлаштованих на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

3) копію кредитного договору, завірену банківською установою, яка надала кредит;

4) графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банківською установою;

5) завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов'язань за кредитним договором;

6) копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

7) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою;

8) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати.

Кожен претендент може подати заяву на отримання тільки одного виду фінансової державної підтримки, що надається з обласного бюджету у вигляді компенсації або фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів.

Позичальники забезпечують повноту і достовірність відомостей в наданих до конкурсної комісії документах.

Головний розпорядник забезпечує збереження конфіденційної інформації, отриманої від позичальників.

5. Секретар конкурсної комісії забезпечує приймання заяв на участь у конкурсному відборі, перевірку наявності повного пакету документів, передбачених пунктом 4 розділу III цього Порядку, та реєстрацію заяв в день їх подання в журналі реєстрації учасників конкурсного відбору.

Журнал реєстрації учасників конкурсного відбору прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою Головного розпорядника.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам пункту 4 розділу III цього Порядку) не реєструються, та повертаються позичальникам із зазначенням підстав їх повернення.

У разі усунення виявлених недоліків позичальник до закінчення кінцевого строку подання заяв має право подати заяву повторно.

6. Прийняття документів завершується за 10 робочих днів до дня проведення конкурсного відбору.

Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 8 робочих днів до дати проведення конкурсного відбору надсилає пакети документів позичальників електронною поштою членам конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання конкурсної комісії.

7. У разі виявлення під час підготовки до засідання конкурсної комісії невідповідності позичальника вимогам пункту 1 розділу II цього Порядку або, якщо позичальник підпадає під обмеження, визначені пунктом 2 розділу II цього Порядку, позичальник не допускається до часті у конкурсному відборі, про що він повідомляється секретарем конкурсної комісії не пізніше ніж за два дні до дня проведення конкурсного відбору.

У журналі реєстрації учасників конкурсного відбору робиться запис про не допущення позичальника до участі у конкурсному відборі.

8. Секретар конкурсної комісії формує перелік позичальників, допущених до участі у конкурсному відборі, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в день, що передує дню проведення конкурсного відбору.

9. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії.

10. Презентацію проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники позичальників або уповноважені ними особи.

11. Критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

1) відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 1 розділу II цього Порядку;

2) строк окупності проекту;

3) обсяг прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

4) кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити;

5) рівень середньомісячної заробітної плати працівників;

6) обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

7) впровадження інноваційних, енергоефективних або ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження;

8) спрямованість на вирішення екологічних проблем;

9) соціальне значення проекту.

Вказані критерії оцінюються у сукупності, за сумарною оцінкою по кожному проекту.

Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному проекту членами конкурсної комісії особисто за чотирьохбальною системою (0 - повна невідповідність, 1 - значна невідповідність, 2 - часткова відповідність, 3 - повна відповідність).

Сумарний бал вказується у протокольному рішенні конкурсної комісії по кожному позичальнику (проекту).

12. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які отримали найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору в межах коштів, передбачених на виплату компенсації.

13. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.

Рішення щодо визначення переможців оформлюється протоколом конкурсної комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.

Витяг із протоколу надається (надсилається) секретарем конкурсної комісії кожному позичальнику - учаснику конкурсного відбору протягом 5 робочих днів із дня, наступного після дня прийняття рішення.

14. Секретар конкурсної комісії протягом 2 робочих днів після дня прийняття рішення оприлюднює результати конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

15. Конкурсний відбір може бути проведений протягом року неодноразово.

IV. Порядок надання компенсації

1. Компенсація надається позичальнику тільки по одному кредиту у розмірі, що не перевищує 125 відсотків облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше 70 відсотків ставки за кредит, встановленої банківською установою, яка надала позичальнику кредит, та не більше 500 тис. грн. в рік на одного позичальника.

2. На підставі витягу з протоколу засідання конкурсної комісії, наданого переможцям конкурсного відбору, між Головним розпорядником, позичальником та банківською установою, яка надала позичальнику кредит, не пізніше ніж на 10 робочий день з дня затвердження протоколу укладається угода, в якій визначаються розмір та умови надання компенсації (далі - угода).

В угоді визначаються зобов'язання позичальника щодо реалізації ним проекту (бізнес-плану), що був поданий на розгляд конкурсної комісії та на реалізацію якого позичальник отримав бюджетні кошти на компенсацію.

3. У разі невиконання позичальником зобов'язань або призупинення реалізації бізнес-плану (крім виникнення надзвичайних і невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, результатом яких є невиконання зобов'язань одної із сторін, що передбачені в угоді), питання щодо припинення надання компенсації виноситься Головним розпорядником на розгляд конкурсної комісії.

Конкурсна комісія, у разі визнання факту невиконання позичальником зобов'язань або призупинення реалізації бізнес-плану, приймає рішення про припинення надання компенсації.

Головний розпорядник повідомляє позичальника про припинення надання компенсації та направляє йому копію рішення конкурсної комісії.

4. Для отримання компенсації банківські установи, які надали кредити, відповідно до угоди подають щоквартально, до 10-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (за місяці: жовтень та листопад - не пізніше 15 грудня відповідного бюджетного року, за грудень - до 10 січня наступного року), Головному розпоряднику по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредит у цих банківських установах, і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банківської установи із зазначенням інформації щодо кожного позичальника загальної та погашеної суми кредиту, загальної та сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що компенсується.

5. Головний розпорядник щоквартально складає реєстр компенсаційних виплат у розрізі банківських установ і подає головному управлінню Державного казначейства України у Донецькій області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію позичальникам.

Складання реєстру компенсаційних виплат та здійснення видатків на компенсацію за жовтень-листопад проводиться у грудні відповідного року.

Складання реєстру компенсаційних виплат за грудень здійснюється у січні-лютому наступного року. Фінансування видатків на компенсацію за грудень здійснюється у наступному році за умови передбачення відповідних призначень в обласному бюджеті.

6. Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників - переможців конкурсу, відкриті у банківській установі, якою надано кредит.

7. Кошти на компенсацію надаються позичальникам в межах одного бюджетного періоду.

8. Якщо кредит отримано до початку поточного бюджетного року, то компенсація надається за період з початку та до кінця поточного бюджетного року. Якщо кредит отримано протягом бюджетного року - з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року (з урахуванням вимог пункту 4 розділу IV цього Порядку).

У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації може розглядатися в наступному бюджетному періоді на загальних підставах за умови передбачення коштів на зазначені цілі в обласному бюджеті.

9. Головний розпорядник здійснює контроль за цільовим використанням коштів, а саме: проводить постійний моніторинг щодо етапів реалізації проектів (бізнес-планів) позичальниками - переможцями конкурсу, для реалізації яких вони отримують бюджетні кошти на компенсацію.

Позичальники з 01 по 10 жовтня поточного бюджетного року та з 01 по 10 квітня наступного бюджетного року надають Головному розпоряднику звіт про стан виконання показників результативності проекту та цільове використання бюджетних коштів.

10. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання компенсації чи незгоди позичальника з рішенням конкурсної комісії, він має право:

протягом п'яти робочих днів з дня отримання протокольного рішення звернутись до голови конкурсної комісії з пропозицією переглянути прийняте рішення щодо нього;

оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.

Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

Додаток
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

ЗАЯВА
на участь у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Прошу допустити __________
__
(повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом, залученим на реалізацію проекту

__
__
(назва проекту)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, П. І. Б.) __________
__

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця: __
__

Місцезнаходження виробничих потужностей: __________
__

Телефон: _ факс

E-mail: ________

Вид діяльності (основний): __
_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичної особи - підприємця):

_
_

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи: ___________
_

Банківські реквізити ________
_

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

____
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали