Додаткова копія: Про Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання

Про Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 3 квітня 2018 року N 438/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
05 квітня 2018 р. за N 100/2542

Відповідно до статей 4, 5, 9, 13, 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (зі змінами), керуючись статтями 17, 18, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва на території Донецької області:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання, що додається.

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації (Чурікова), контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
03 квітня 2018 року N 438/5-18

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
05 квітня 2018 р. за N 100/2542

Порядок
використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання (далі - Порядок), в рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (зі змінами) (далі - Програма).

2. Фінансова підтримка суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання (далі - фінансова підтримка) відповідно до цього Порядку надається на конкурсних засадах (далі - конкурсний відбір) суб'єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України (далі - суб'єкти МСП).

Метою фінансової підтримки є сприяння розвитку малого і середнього підприємництва шляхом надання доступу до фінансових ресурсів, вирішення питань відновлення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання та поліпшення соціально-економічного розвитку регіону.

3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходу Програми з надання фінансової підтримки є департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник).

II. Умови надання фінансової підтримки

1. Право на одержання фінансової підтримки мають суб'єкти МСП, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

2) розробили або реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області, та умовами яких передбачається:

будівництво;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

модернізація, оновлення та придбання основних виробничих фондів.

2. Право на одержання фінансової підтримки згідно із цим Порядком не мають суб'єкти МСП, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість із виплати заробітної плати;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;

11) отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;

12) отримають фінансову підтримку, яка не відповідатиме Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 57 (Постанова N 57) (далі - Критерії допустимості).

3. Фінансова підтримка надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

4. Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів Донецької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику коштів на підставі його заявок згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік та на підставі рішень конкурсної комісії з відбору проектів суб'єктів МСП.

III. Основні засади проведення конкурсного відбору

1. Організацію та проведення конкурсного відбору проектів суб'єктів МСП, за якими за рахунок коштів обласного бюджету буде надаватися фінансова підтримка в рамках Програми, забезпечує конкурсна комісія з відбору проектів суб'єктів МСП (далі - конкурсна комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

2. До складу конкурсної комісії можуть входити представники структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", установи "Донецька Агенція регіонального розвитку", Донецького обласного центру зайнятості, об'єднань суб'єктів господарювання, бізнес-асоціацій (за згодою).

Головою конкурсної комісії є перший заступник голови облдержадміністрації, заступником голови конкурсної комісії - керівник Головного розпорядника, секретарем конкурсної комісії - представник Головного розпорядника. У разі відсутності з поважних причин секретаря конкурсної комісії, його функції, на час відсутності, виконує один із членів конкурсної комісії, визначений на її засіданні.

3. Секретар конкурсної комісії готує оголошення про проведення конкурсного відбору проектів та не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення конкурсного відбору оприлюднює оголошення на веб-сайті облдержадміністрації.

Оголошення повинно містити відомості про:

повне найменування та місцезнаходження облдержадміністрації;

форму державної фінансової підтримки, для надання якої здійснюється відбір;

умови проведення конкурсного відбору;

форму заяви про участь у конкурсному відборі;

перелік документів, що додаються до заяви;

дату, час та місце проведення конкурсного відбору;

термін подання заяв із відповідними документами;

адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;

контактний номер телефону для отримання довідкової інформації.

4. Суб'єкти МСП, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, протягом терміну, зазначеного в оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії наступні документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у додатку до цього Порядку;

2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити наступну інформацію:

назву, мету, вартість проекту;

технічну характеристику створення нових, розширення й технічного переоснащення діючих виробничих інфраструктурних об'єктів (приріст виробничої потужності);

аналіз ринку збуту продукції (послуг);

характеристику конкурентного середовища та конкурентні переваги;

фінансово-економічні показники роботи суб'єкта МСП за попередній рік та останній звітний період поточного року;

фінансово-економічні показники ефективності проекту;

3) календарний план реалізації проекту;

4) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок, та виписку за розрахунковими рахунками (у разі наявності), по яких проводились операції протягом 6 місяців, що передують даті подання документів;

5) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;

6) інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов'язання про доведення до відома Головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

Кожен суб'єкт МСП може подати заяву на отримання тільки одного виду фінансової державної підтримки, що надається з обласного бюджету.

Суб'єкти МСП забезпечують повноту і достовірність відомостей в наданих до конкурсної комісії документах.

Головний розпорядник коштів забезпечує збереження конфіденційної інформації, отриманої від суб'єктів МСП.

5. Секретар конкурсної комісії забезпечує прийняття заяв на участь у конкурсному відборі, перевірку наявності документів, передбачених пунктом 4 розділу III цього Порядку, та реєстрацію заяв у день їх подання в журналі реєстрації учасників конкурсного відбору.

Журнал реєстрації учасників конкурсного відбору прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою Головного розпорядника коштів.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам пункту 4 розділу III цього Порядку), не реєструються та повертаються суб'єктам МСП із зазначенням підстав їх повернення.

У разі усунення виявлених недоліків суб'єкт МСП до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

6. Прийняття документів завершується за 10 робочих днів до дня проведення конкурсного відбору.

Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 8 робочих днів до дати проведення конкурсного відбору надсилає документи суб'єктів МСП електронною поштою членам конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання конкурсної комісії.

7. У разі виявлення під час підготовки до засідання конкурсної комісії невідповідності суб'єкта МСП вимогам пункту 1 розділу II цього Порядку або, якщо суб'єкт МСП підпадає під обмеження, визначені підпунктами 1 - 11 пункту 2 розділу II цього Порядку, суб'єкт МСП не допускається до участі у конкурсному відборі, про що повідомляється секретарем конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до дня проведення конкурсного відбору.

У журналі реєстрації учасників конкурсного відбору робиться запис про недопущення суб'єкта МСП до участі у конкурсному відборі.

8. Секретар конкурсної комісії формує перелік суб'єктів МСП, допущених до участі у конкурсному відборі, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в день, що передує дню проведення конкурсного відбору.

9. До конкурсного відбору не допускаються суб'єкти МСП, які є пов'язаними (афілійованими) особами з переможцями попередніх конкурсних відборів, які вже отримали право на одержання фінансової підтримки.

10. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії.

11. Презентацію проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб'єктів МСП або уповноважені ними особи.

12. Критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

1) відповідність проекту пріоритетам, зазначеним у пункті 1 розділу II цього Порядку;

2) строк окупності проекту;

3) приріст виробничої потужності;

4) обсяг прибутку та рентабельність виробництва, передбачені проектом;

5) обсяг запланованих надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

6) соціальна відповідальність та суспільна корисність проекту.

Не можуть бути визнані переможцями конкурсного відбору суб'єкти господарювання, фінансова підтримка яким не відповідатиме Критеріям допустимості (Постанова N 57).

Вказані критерії оцінюються у сукупності за сумарною оцінкою по кожному проекту.

Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному проекту членами конкурсної комісії особисто за чотирибальною системою (0 - повна невідповідність, 1 - значна невідповідність, 2 - часткова відповідність, 3 - повна відповідність).

Сумарний бал вказується у протокольному рішенні конкурсної комісії щодо кожного суб'єкта МСП (проекту).

13. Переможцями конкурсного відбору визнаються суб'єкти МСП, які отримали найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору в межах коштів, передбачених на надання фінансової підтримки.

14. По кожному переможцю конкурсна комісія визначає розмір та умови надання фінансової підтримки, зобов'язання (календарний план) суб'єкта МСП щодо реалізації ним проекту (бізнес-плану), що був поданий на розгляд конкурсної комісії та на реалізацію якого направляються бюджетні кошти, умови повернення суб'єктом МСП бюджетних коштів у разі невиконання проекту або призупинення виконання проекту.

15. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу конкурсної комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.

16. Секретар конкурсної комісії протягом 5 робочих днів після дня проведення конкурсного відбору формує остаточний перелік проектів переможців конкурсного відбору та оприлюднює остаточні результати конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

17. Одночасно з оприлюдненням результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, витяг із протоколу надається (надсилається) секретарем конкурсної комісії кожному суб'єкту МСП, який брав участь у засіданні конкурсної комісії.

18. Конкурсний відбір може бути проведений протягом року неодноразово.

IV. Порядок надання фінансової підтримки

1. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору на безоплатній та безповоротній основі.

2. Обов'язковою умовою надання фінансової підтримки на відтворення та розвиток виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання є:

1) вартість проекту у розмірі від 2000,0 тис. грн;

2) покриття фінансовою підтримкою не більше 50 % від загальної вартості проекту у розрахунку до 400,0 тис. грн. на одну додатково введену штатну посаду за умови збереження наявного персоналу;

3) співфінансування суб'єктом МСП у розмірі 50 % або більше від загальної вартості проекту (з урахуванням дотримання вимог підпункту 2 пункту 2 розділу IV Порядку).

3. На підставі рішення конкурсної комісії між Головним розпорядником коштів та суб'єктом МСП не пізніше ніж на 5 робочий день з дня оприлюднення остаточних результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації укладається угода про фінансову підтримку.

В угоді про фінансову підтримку зазначаються:

розмір та умови її надання;

зобов'язання (календарний план) суб'єкта МСП щодо реалізації ним проекту (бізнес-плану), що був поданий на розгляд конкурсної комісії та на реалізацію якого направляються бюджетні кошти;

умови повернення суб'єктом МСП бюджетних коштів у разі невиконання умов, передбачених угодою.

4. Кошти відповідно до угоди про фінансову підтримку перераховуються суб'єкту МСП на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі.

5. Протягом 7 робочих днів з дня укладання угоди про фінансову підтримку, але не раніше дня отримання необхідної суми коштів від Департаменту фінансів облдержадміністрації, Головний розпорядник коштів перераховує не більше як 30 відсотків передбаченого розміру фінансової підтримки на розрахунковий рахунок суб'єкта МСП.

6. Суб'єкт МСП, не пізніше ніж у двомісячний строк після дня перерахування йому коштів Головним розпорядником, подає Головному розпоряднику коштів звіт про цільове використання бюджетних коштів з наданням копій підтверджуючих документів (в тому числі виписку банківської установи про рух коштів відносно витрат).

7. Подальше перерахування коштів суб'єкту МСП здійснюється Головним розпорядником коштів тільки за умови подання звіту про цільове використання бюджетних коштів.

8. Суб'єкт МСП має використати кошти, отримані на реалізацію проекту, протягом одного року від дня отримання фінансової підтримки. Днем отримання фінансової підтримки вважається день надходження першої частини коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта МСП.

V. Звітність та контроль

1. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Головний розпорядник коштів здійснює постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів шляхом моніторингу етапів реалізації суб'єктами МСП проектів, для реалізації яких вони отримали фінансову підтримку.

3. Для проведення моніторингу суб'єкти МСП, протягом терміну використання коштів фінансової підтримки, щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику інформацію про цільове використання отриманих бюджетних коштів, результатів реалізації проекту.

4. У разі невикористання бюджетних коштів відповідно до пункту 8 розділу IV цього Порядку, суб'єкт МСП повертає залишки бюджетних коштів протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання від Головного розпорядника коштів письмового повідомлення за зазначеними у повідомленні реквізитами.

5. У разі невиконання суб'єктом МСП зобов'язань угоди або призупинення ним реалізації проекту (крім виникнення надзвичайних і невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, результатом яких є невиконання зобов'язань однієї із сторін, що передбачені в угоді), питання щодо припинення надання суб'єкту МСП фінансової підтримки вноситься Головним розпорядником коштів на розгляд конкурсної комісії.

У разі визнання конкурсною комісією порушення умов, цілей і порядку використання фінансової підтримки, приймається рішення про припинення надання фінансової підтримки та повернення суб'єктом МСП бюджетних коштів Головному розпоряднику коштів із зазначенням терміну повернення.

6. Головний розпорядник коштів повідомляє суб'єкта МСП про припинення надання фінансової підтримки та необхідність повернення бюджетних коштів шляхом відправлення відповідного листа та копії рішення конкурсної комісії про повернення коштів.

Суб'єкт МСП повертає бюджетні кошти за реквізитами, зазначеними у рішенні про повернення коштів, в термін не більше двадцяти календарних днів з дня одержання відповідного листа Головного розпорядника.

7. У разі, якщо суб'єкт МСП не повернув бюджетні кошти в терміни, встановлені пунктами 4 та (або) 6 розділу V цього Порядку, бюджетні кошти стягуються Головним розпорядником коштів в порядку, передбаченому законодавством.

8. За підсумками року кошти, що не були використані Головним розпорядником коштів для надання фінансової підтримки, повертаються до обласного бюджету.

9. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання фінансової підтримки чи незгоди суб'єкта МСП з рішенням конкурсної комісії, він має право:

протягом п'яти робочих днів з дня отримання протокольного рішення звернутись до голови конкурсної комісії з обґрунтованою пропозицією переглянути прийняте рішення щодо нього;

оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.

Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

О. І. Свинаренко

 

Додаток
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

ЗАЯВА
на участь у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання

Прошу допустити _________
_
                                         (повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - підприємця)
до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього
підприємництва на реалізацію проектів для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури
суб'єктів господарювання
_
_
                                                                                                      (назва проекту)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, П. І. Б.) _________
_

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця: ________
_

Місцезнаходження виробничих потужностей: __________
_

Телефон: ________ факс ____

E-mail: _______

Вид діяльності (основний): _
_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822)* (для фізичної особи - підприємця): ____
_

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи:___________
_

Банківські реквізити _______
_

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання
фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів для
відтворення та розвитку виробничої інфраструктури суб'єктів господарювання, ознайомлений та
зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник


  (підпис)

______
   (ініціали та прізвище)* Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали