Додаткова копія: Про Порядок використання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2019 року N 954

Київ

Про Порядок використання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу з виборів народних депутатів України, спостереження за ходом і результатами голосування, своєчасного отримання та оприлюднення Центральною виборчою комісією передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) інформації, надання інформаційно-аналітичної підтримки суб'єктам виборчого процесу, згідно з частиною п'ятою статті 35 (Закон N 4061-VI), частинами дев'ятою (Закон N 4061-VI), десятою статті 84 (Закон N 4061-VI), частинами тринадцятою - шістнадцятою статті 85 (Закон N 4061-VI), частиною шостою статті 93 (Закон N 4061-VI), частинами другою (Закон N 4061-VI), дев'ятою статті 94 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 3 статті 19, статтею 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок використання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 25 вересня 2012 року N 1074 "Про Порядок передачі до Центральної виборчої комісії оперативної інформації про хід та підсумки голосування у день голосування на виборах народних депутатів України" (Постанова N 1074).

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
06.06.2019 N 954

ПОРЯДОК
використання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу з виборів народних депутатів України, спостереження за ходом і результатами голосування, своєчасного отримання та оприлюднення Центральною виборчою комісією передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон) інформації, надання інформаційно-аналітичної підтримки суб'єктам виборчого процесу.

Під час проведення виборів народних депутатів України окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія) використовують інформаційно-аналітичну систему "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (далі - ІАС "Вибори народних депутатів України").

Порядок використання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України ІАС "Вибори народних депутатів України" та процедура передачі за допомогою її засобів інформації до Центральної виборчої комісії встановлюються Законом (Закон N 4061-VI), цим Порядком та іншими актами Комісії.

1. Загальний порядок використання ІАС "Вибори народних депутатів України"

1.1. Окружна виборча комісія використовує ІАС "Вибори народних депутатів України" під час здійснення нею таких повноважень:

- утворення дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - дільничні виборчі комісії);

- забезпечення передачі дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів;

- реєстрації офіційних спостерігачів від кандидатів у народні депутати України, від політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, від громадських організацій у відповідному одномандатному виборчому окрузі (далі - офіційні спостерігачі);

- встановлення підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу;

- надання Центральній виборчій комісії інформації для оприлюднення на її офіційному веб-сайті у випадках, передбачених Законом (Закон N 4061-VI).

1.2. Після внесення до окружної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, про реєстрацію офіційних спостерігачів, інших документів, опрацювання яких здійснюється засобами ІАС "Вибори народних депутатів України", секретар окружної виборчої комісії, а за його відсутності голова чи заступник голови цієї комісії невідкладно передають системному адміністратору окружної виборчої комісії (далі - системний адміністратор) електронні носії інформації (оптичні, USB-флеш-накопичувачі, інші пристрої для запам'ятовування, що використовують інтерфейс USB), що містять тексти таких подань (документів).

У разі відсутності електронних текстів подань (документів) ці подання (документи) надаються системному адміністратору для опрацювання на паперових носіях.

1.3. Системний адміністратор вводить відомості з подань (документів) до бази даних ІАС "Вибори народних депутатів України" (далі - база даних системи).

Системний адміністратор може доручити оператору (операторам) окружної виборчої комісії введення до бази даних системи відомостей з наданих йому для опрацювання подань (документів).

1.4. Після прийняття постанов окружної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих комісій (далі - ДВК), внесення змін до їх складу, реєстрації офіційних спостерігачів або припинення їх повноважень секретар комісії (секретар засідання) негайно передає копії відповідних постанов системному адміністратору для внесення до бази даних системи відомостей щодо:

- включення осіб до складу ДВК;

- призначення членів ДВК на керівні посади у складі ДВК;

- припинення повноважень членів ДВК;

- реєстрації офіційних спостерігачів;

- припинення повноважень офіційних спостерігачів.

1.5. Після внесення до бази даних системи відомостей щодо включення осіб до складу ДВК, реєстрації офіційних спостерігачів системний адміністратор (оператор) засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" формує посвідчення членів ДВК, офіційних спостерігачів за формами, встановленими Центральною виборчою комісією, та роздруковує їх.

2. Надсилання постанов окружної виборчої комісії до Центральної виборчої комісії через ІАС "Вибори народних депутатів України"

2.1. Рішення окружної виборчої комісії з розглянутого на засіданні питання, що стосується виборчого процесу, оформлене у формі постанови (далі - постанова), надсилається до Центральної виборчої комісії через ІАС "Вибори народних депутатів України" для його подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії.

2.2. Постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії не пізніше 12 години наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, в день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - негайно, але не пізніш як через чотири години після завершення засідання окружної чи дільничної виборчої комісії.

2.3. Постанова окружної виборчої комісії, прийнята за результатами розгляду скарги, надсилається до Центральної виборчої комісії невідкладно після її прийняття.

2.4. Постанова, прийнята окружною виборчою комісією, оформляється відповідно до вимог частин третьої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 35 Закону (Закон N 4061-VI) та встановленого Центральною виборчою комісією порядку ведення діловодства у виборчих комісіях і засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. Після цього секретар комісії (секретар засідання) негайно передає постанову (у разі наявності додатків до постанови - разом із додатками) системному адміністратору (оператору) на час, необхідний для створення її електронної версії шляхом сканування.

Сканування постанови здійснюється в чорно-білому або сірому кольорі (якість - не більше 300 точок на дюйм), що забезпечує збереження всіх автентичних ознак документа, а саме: друку, графічного підпису особи, печатки окружної виборчої комісії. Сканований документ зберігається у файлі формату Adobe PDF.

3. Передача оперативної інформації про хід голосування

3.1. Окружна виборча комісія у день голосування засобами телефонного зв'язку отримує від ДВК звичайних та спеціальних виборчих дільниць таку оперативну інформацію:

1) про відсутність кворуму на підготовчому засіданні - не пізніше 8 години;

2) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування, у тому числі кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування - не пізніше 8 години;

3) про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, станом на 12 та 16 годину - відповідно не пізніше 12 години 30 хвилин та 16 години 30 хвилин;

4) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, - невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин;

5) про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчій дільниці впродовж дня голосування, - невідкладно після виникнення надзвичайної події.

3.2. ДВК виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, передає оперативну інформацію про хід голосування, зазначену в пункті 3.1 цього Порядку, до відповідної окружної виборчої комісії технічними засобами зв'язку.

3.3. ДВК закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування надсилає технічними засобами зв'язку через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії відомості, зазначені у підпункті 4 пункту 3.1 цього Порядку.

3.4. Окружна виборча комісія в день голосування засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" передає до Центральної виборчої комісії по мірі надходження від ДВК таку оперативну інформацію:

1) про присутність членів ДВК на підготовчому засіданні та, за наявності, про надзвичайні події (відсутність членів дільничної виборчої комісії на підготовчому засіданні, неможливість розпочати голосування на виборчій дільниці тощо) - не пізніше 10 години;

2) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування, у тому числі кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, - не пізніше 10 години;

3) про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, станом на 12 годину - не пізніше 13 години;

4) про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, станом на 16 годину - не пізніше 17 години;

5) про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, - не пізніше 21 години 30 хвилин;

6) про надзвичайні події, що перешкоджають проведенню голосування на виборчих дільницях упродовж дня голосування, - невідкладно після отримання відповідної оперативної інформації.

3.5. Системний адміністратор (оператор) вводить отриману від голови (заступника голови) окружної виборчої комісії оперативну інформацію, передбачену пунктом 3.4 цього Порядку, в базу даних системи. Після введення зазначеної інформації щодо всіх виборчих дільниць одномандатного виборчого округу роздруковує її та передає для перевірки голові (заступнику голови) окружної виборчої комісії. У разі виявлення в ній неточностей чи технічних описок щодо окремих виборчих дільниць здійснюється повторне введення уточненої інформації стосовно цих дільниць.

3.6. Оперативна інформація, зазначена в підпунктах 2 - 5 пункту 3.3 цього Порядку, після її отримання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

4. Передача оперативної інформації про результати голосування

4.1. З моменту закінчення голосування та початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі (далі - протокол) окружна виборча комісія засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" надає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу (далі - інформація про підрахунок голосів виборців).

4.2. Для перевірки правильності заповнення протоколу, повноти та коректності внесених до нього відомостей окружна виборча комісія своїм рішенням визначає члена (членів) комісії, відповідального (відповідальних) за таку перевірку. Під час цієї перевірки, крім візуального контролю, здійснюється контроль відомостей протоколу засобами ІАС "Вибори народних депутатів України".

4.3. Невідкладно після оголошення головою окружної виборчої комісії (головуючим на засіданні комісії) змісту протоколу голова (головуючий на засіданні) або визначений комісією член комісії оголошує системному адміністратору (оператору) відомості протоколу та, за наявності, відповідних актів з метою введення ним цих відомостей до бази даних системи та перевірки засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" правильності заповнення протоколу.

У приміщенні, де відбувається введення та перевірка відомостей протоколу, мають право перебувати системний адміністратор, оператори ІАС "Вибори народних депутатів України", голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії, члени цієї комісії, кандидати в народні депутати України, їх довірені особи, уповноважені особи політичних партій, офіційні спостерігачі. Присутність інших осіб у цьому приміщенні забороняється.

4.4. У разі правильності заповнення протоколу системний адміністратор (оператор) повинен:

роздрукувати інформацію про підрахунок голосів на відповідній виборчій дільниці, підписати та подати її для підпису голові окружної виборчої комісії (головуючому на засіданні) та члену цієї комісії, відповідальному за перевірку правильності заповнення протоколу. Ця інформація про підрахунок голосів виборців зберігається в окружній виборчій комісії до припинення її повноважень;

засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" передати інформацію про підрахунок голосів виборців до Центральної виборчої комісії.

Указані відомості невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

4.5. Якщо за результатами проведеної перевірки у протоколі виявлено неточності чи технічні описки, окружна виборча комісія приймає одне з рішень, передбачених пунктами 2 (Закон N 4061-VI), 3 частини п'ятої статті 94 Закону (Закон N 4061-VI).

4.6. У разі складення окружною виборчою комісією протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості відповідного протоколу передаються до Центральної виборчої комісії та оприлюднюються на її офіційному веб-сайті в такому самому порядку, що й інформація про підрахунок голосів виборців.

4.7. Після передачі до Центральної виборчої комісії відомостей про підрахунок голосів виборців щодо всіх виборчих дільниць одномандатного виборчого округу системний адміністратор засобами ІАС "Вибори народних депутатів України" формує відомості про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) в одномандатному виборчому окрузі і також передає їх до Центральної виборчої комісії засобами ІАС "Вибори народних депутатів України".

5. Організація роботи ІАС "Вибори народних депутатів України" на рівні окружної виборчої комісії

5.1. У разі виникнення будь-яких проблем під час передачі інформації Центральній виборчій комісії системний адміністратор зобов'язаний негайно звернутися до служби технічної підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України".

У день голосування до відновлення нормальної роботи ІАС "Вибори народних депутатів України", як виняток, інформація про хід голосування може передаватися телефонним чи факсимільним зв'язком, після чого системний адміністратор (оператор) зобов'язаний ввести до бази даних системи всю передану зазначеними засобами зв'язку інформацію.

5.2. Системний адміністратор о 7 годині дня голосування зобов'язаний звірити дату і час на годинниках сервера та комп'ютерних робочих станціях.

5.3. Робота ІАС "Вибори народних депутатів України" на рівні окружної виборчої комісії з опрацювання інформації про хід та підсумки голосування в межах одномандатного виборчого округу завершується лише після коректного надходження всієї інформації до Центральної виборчої комісії. До цього моменту припинення роботи ІАС "Вибори народних депутатів України" на рівні окружної виборчої комісії заборонено.

6. Заключні положення

Відповідальність за організацію передачі до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої цим Порядком, своєчасність надходження та її достовірність несе голова окружної виборчої комісії, голова ДВК закордонної виборчої дільниці.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали