ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сорок дев'ята сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 25.02.2010 р. N 1257

Про порядок встановлення земельного сервітуту на землі, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради

Відповідно до статей 25, 26, 59, 60, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 489, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі", постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт", Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. N 923, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 534, Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. N 427, Державних будівельних норм України (ДБН А.2.2-3-2004) "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", затверджених наказом Держбуду України від 20.01.2004 р. N 8, Тимчасових правил благоустрою м. Чернівців, затверджених рішенням 18 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 12.07.2007 р. N 364, рішення 14 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 28.02.2007 р. N 252 "Про затвердження "Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців", Правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням 34 сесії міської ради IV скликання від 07.07.2005 р. N 763, враховуючи Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 982, рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2004 р. N 970/21 "Про припинення надання дозволів на встановлення малих архітектурних форм у вигляді кіосків та павільйонів в м. Чернівцях, за винятком околиць міста", рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27.11.2008 р. N 751 "Про затвердження переліку малих архітектурних форм (кіосків, зупинок громадського транспорту в комплексі з торговими павільйонами", з метою визначення єдиних умов оформлення договірних відносин щодо земельного сервітуту на землі територіальної громади м. Чернівців, розпорядження якими, згідно з пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Чернівецька міська рада, беручи до уваги, що використання землі в Україні є платним та з метою збільшення надходжень до міського бюджету, розглянувши зауваження та пропозиції, одержані під час обговорення проекту регуляторного акта, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1).

2. Затвердити Порядок встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках (додаток 2).

3. Затвердити Порядок встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких будуватимуться (прокладатимуться) інженерні споруди (додаток 3).

4. Затвердити Порядок встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, що необхідні для проведення робіт по будівництву (додаток 4).

5. Затвердити примірний договір встановлення земельного сервітуту (додаток 5).

6. Функції з підготовки та укладання договорів встановлення земельного сервітуту покласти на департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

6.1. Дозволити департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. при необхідності змінювати Примірний договір встановлення земельного сервітуту.

7. Встановити, що громадяни та юридичні особи, які мають у користуванні (оренді) земельні ділянки, але за цим рішенням не можуть мати їх на такому праві, мають право переоформити у встановленому порядку право сервітутного користування на них.

8. Встановити, що технічні матеріали та документація, які подаються на розгляд міської ради, є чинними і не підлягають переоформленню у разі, якщо вони підготовлені на підставі рішень міської ради прийнятих до набрання чинності цим рішенням.

9. Встановити, що заяви щодо укладення договору про встановлення сервітуту або інші, що пов'язані безпосередньо з ним та які не вирішені на момент набрання цим рішенням чинності, розглядаються відповідно до цього рішення.

10. Встановити, що питання пов'язані з будовою, встановленням, монтажем атракціонної техніки (атракціонів) регламентуються Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. N 110, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.04.2006 р. за N 405/12279, та іншими спеціальними нормативними актами.

10.1. В разі неможливості (недоцільності) надання земельної ділянки для будови, встановлення, монтажу атракціонної техніки (атракціонів) в орендне користування або у власність, остання надається на умовах сервітутного користування в порядку, визначеному пунктом 1 цього рішення з урахуванням особливостей, визначених для атракціонів.

11. Уповноважити директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Юрчака А. П. на підписання від імені Чернівецької міської ради договорів про встановлення земельного сервітуту та вчинення інших дій, визначених цим рішенням, які не віднесені до повноважень міської ради та її виконавчого комітету.

11.1. В разі відсутності директора департаменту (відпустка, відрядження, хвороба) право на підписання договорів має посадова особа, яка відповідно до Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, виконує обов'язки директора департаменту.

12. Раніше прийняті рішення міської ради та виконавчого комітету міської ради діють в частині, що не суперечить цьому рішенню.

13. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на веб-сторінці міста в мережі Інтернет.

14. Організацію виконання рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Юрчака А. П.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук


 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.02.2010 N 1257


Порядок
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та інших нормативних актів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності" та визначає єдині умови оформлення договірних відносин щодо встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності та які знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Чернівецька міська рада, а також регулює інші питання, пов'язані із встановленням земельного сервітуту.

1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які виявили намір розмістити малу архітектурну форму для провадження підприємницької діяльності.

1.5. Дія цього Порядку не поширюється:

а) на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування, розміщення яких здійснюється відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги", Земельного кодексу України та інших спеціальних нормативних актів;

б) на інші малі архітектурні форми та елементи благоустрою, порядок розміщення (встановлення) яких визначений Законом України "Про благоустрій населених пунктів", Тимчасовими Правилами благоустрою м. Чернівців та іншими рішеннями, затвердженими міською радою та спеціальними нормативними актами.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Атракціон - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або у певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги та активного відпочинку;

1.6.2. Літній торговий майданчик - стаціонарна мала архітектурна форма, яка розміщується біля об'єкта сфери торгівлі (послуг) в теплий період року з 1 березня по 1 листопада, та яка забезпечена санітарно-побутовими умовами для дотримання правил особистої гігієни з наявним (доступним) санітарним вузлом.

1.6.3. Паспорт прив'язки малої архітектурної форми, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки малої архітектурної форми;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

1.6.4. Паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки малої архітектурної форми;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

1.6.5. Пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

1.6.6. Право земельного сервітуту - це право суб'єкта господарювання на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Чернівецька міська рада.

1.6.7. Самовільне розміщення малої архітектурної форми - розміщення малої архітектурної форми без відповідного рішення, прийнятого міською радою або її виконавчим комітетом відповідно до цього Порядку;

1.6.8. Стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище, ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 квадратних метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

1.6.9. Схема прив'язки малої архітектурної форми - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

2. Порядок розміщення малих архітектурних форм

2.1. Розміщення малої архітектурної форми (надалі - МАФ) здійснюється на підставі рішення Чернівецької міської ради та договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного та зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Для власників земельних ділянок розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, в разі, якщо використання земельної ділянки відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та меті її використання, визначеними документом, що посвідчує право власника на таку земельну ділянку.

2.3. Самовільне розміщення МАФ забороняється.

2.4. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

2.4.1. Поряд із стаціонарною МАФ вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі МАФ.

Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення МАФ у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору про встановлення сервітуту, укладеного між суб'єктом господарювання та міською радою;

2.4.2. МАФ та атракціонів (мобільних та/або пересувних) у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного місяця.

2.5. Суб'єкт господарювання подає департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (далі - Департамент) заяву за формою, встановленою цим Порядком (додаток 1 до Порядку), у якій зазначається бажане місце, строк розміщення МАФ та її призначення.

2.6. До заяви додаються:

а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

б) копія паспорта (1, 2, 11 стор.) (для фізичної особи - підприємця);

в) копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі (за наявності);

г) паспорт прив'язки МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ;

ґ) паспорт розміщення групи розташованих поряд МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо (в разі розміщення групи розташованих поряд МАФ).

У разі коли МАФ розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної власності, строк дії договору оренди землі якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі відповідно до умов договору, та відсутнє письмове заперечення (рішення) міської ради щодо подальшого використання земельної ділянки до заяви додатково додаються:

д) копія договору оренди землі, строк дії якого закінчився;

е) довідка Державної податкової інспекції в м. Чернівцях про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди, термін дії якої є чинним на день подання документів.

2.6.1. В разі подання документів представником, до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.

2.7. Подання документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку є підставою для внесення пропозиції на розгляд міської ради або її виконавчого комітету та прийняття відповідних рішень.

2.7.1. Суб'єкт господарювання після отримання рішення міської ради щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою із заявою про виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.7.2. Після виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством та передачі його департаменту, останній вносить пропозиції міській раді щодо затвердження проекту землеустрою земельної ділянки та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.8. Рішення, прийняте міською радою є підставою для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.8.1. Рішення, прийняте виконавчим комітетом є підставою для розміщення МАФ на власній земельній ділянці.

2.9. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк розміщення МАФ не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки або договору встановлення земельного сервітуту. Строк розміщення стаціонарної МАФ становить не менш, як три роки.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та суб'єктом господарювання (сервітуарієм), за примірною формою, затвердженою міською радою, не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.1.1. Проект договору готується департаментом та надається на розгляд суб'єкту господарювання. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір від імені міської ради укладає та підписує директор департаменту.

3.2.1. В разі відсутності директора департаменту (відпустка, відрядження, хвороба) право на підписання договору має посадова особа, яка відповідно до Положення про департамент, виконує обов'язки директора департаменту.

3.3. Договір підлягає обов'язковій державній реєстрації територіальним органом Держкомзему в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3.1. Дії, пов'язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються суб'єктом господарювання (сервітуарієм).

3.3.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору, покладаються на суб'єкта господарювання (сервітуарія).

3.4. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється у вигляді орендної плати для відповідної земельної ділянки.

4.2. Підставою для визначення розміру плати за земельний сервітут є Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки в м. Чернівцях, затверджене рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 р. N 715 та рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12.02.2008 р. N 510 "Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель м. Чернівців та визнання такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення".

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до функціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Чернівців, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться департаментом, є додатком до договору та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за земельний сервітут зараховується до відповідних місцевих бюджетів, у розпорядку визначеному Бюджетним кодексом України та сплачується в порядку та в строки, визначені ст. 14 Закону України "Про плату за землю".

4.7. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами державної податкової служби.

5. Окремі положення

5.1. Після розміщення стаціонарної МАФ суб'єкт господарювання подає департаменту заяву - декларацію за формою, визначеною цим Порядком (додаток 2 до Порядку).

5.1.1. На підставі заяви-декларації департамент скликає технічну комісію для визначення готовності МАФ до експлуатації за призначенням.

5.1.2. Акт технічної комісії, форма якого визначена цим Порядком (додаток 4 до Порядку) є підставою для реєстрації МАФ департаментом та для внесення її в базу даних об'єктів торгівлі та сфери послуг міста Чернівців і встановлення зручного для населення режиму її роботи в установленому порядку.

5.2. Після розміщення пересувної МАФ суб'єкт господарювання подає департаменту заяву - декларацію за формою, визначеною цим Порядком (додаток 3 до Порядку).

5.2.1. На підставі заяви-декларації департамент реєструє пересувну МАФ. Відомості про реєстрацію пересувної МАФ є підставою для внесення її в базу даних об'єктів торгівлі та сфери послуг міста Чернівців в установленому порядку.

5.3. Під час експлуатації МАФ необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.

5.4. У разі коли МАФ перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків, споруд тощо вона переноситься на необхідний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

5.4.1. Департамент не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до запланованої дати проведення реконструкції або ремонту надсилає суб'єкту господарювання (сервітуарію) повідомлення про перенесення МАФ із визначенням її нового місця розміщення та строку.

5.4.2. Строк для надіслання повідомлення, визначений пунктом 5.3.1 цього Порядку не застосовується в разі виникнення аварійної ситуації, ліквідація якої потребує негайного виконання робіт. В цьому випадку перенесення МАФ відбувається в терміновому (негайному) порядку на письмову вимогу департаменту.

5.4.3. Повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання МАФ на період проведення реконструкції або ремонту об'єктів, визначених в пункті 5.4 цього Порядку.

5.5. Перенесення МАФ можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування МАФ на місці її розміщення. Нове місце розміщення МАФ визначається міською радою за погодженням із суб'єктом господарювання в порядку, визначеному законодавством.

5.6. Строк розміщення МАФ може бути продовжений з ініціативи суб'єкта господарювання без розроблення нової документації із землеустрою, нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки МАФ або паспорта розміщення групи МАФ, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору про встановлення земельного сервітуту, за умови, що:

а) не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм;

б) не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд тощо;

в) не змінюється конфігурація (межі) земельної ділянки та/або її цільове призначення або мета використання земельної ділянки;

г) відсутні зафіксовані порушення щодо функціонування МАФ.

5.7. У разі зміни власника МАФ міською радою або її виконавчим комітетом, за зверненням нового власника вносяться зміни до прийнятих рішень, що є підставою для внесення відповідних змін до договору про встановлення земельного сервітуту та до реєстру МАФ, який ведеться департаментом.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 1
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА
про розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

_
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_
(адреса реєстрації (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, номер телефону та електронної пошти)
_
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання та документ на підставі якого вона здійснена)
Прошу дозволити розміщення малої архітектурної форми _
_
(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі,, літній торговий майданчик тощо, розміри, місце розташування площа (кв. м), функціональне призначення)

Строк розміщення малої архітектурної форми з 20 __ р. по 20 __ р.

Цією заявою стверджую, що мені відомо про вимоги Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 N ___.

Документи, що додаються до заяви:

а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

б) копія паспорта (1, 2, 11 стор.) (для фізичної особи - підприємця);

в) копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності);

г) паспорт прив'язки МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ;

ґ) паспорт розміщення групи розташованих поряд з МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо (в разі розміщення групи розташованих поряд МАФ).

д) копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився (за потреби);

е) довідка Державної податкової інспекції в м. Чернівцях про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди, термін дії якої є чинним на день подання документів (за потреби);

є) довіреність на представника (в разі, якщо документи подаються представником).


(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 2
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про розміщення стаціонарної малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

_
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_
(адреса реєстрації (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, номер телефону та електронної пошти)
_
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання та документ на підставі якого вона здійснена)

Підтверджую, що мала архітектурна форма _
_,
(функціональне призначення та характеристика малої архітектурної форми)

що знаходиться, ___________,
(адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)

розміщена згідно з паспортом прив'язки та з дотриманням вимог щодо погодженого естетичного вигляду малої архітектурної форми та її інженерного забезпечення, у зв'язку з чим, прошу скликати технічну комісію для визначення готовності малої архітектурної форми до експлуатації за призначенням.(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 3
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про розміщення пересувної малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

_
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_
(адреса реєстрації (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, номер телефону та електронної пошти)
_
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання та документ на підставі якого вона здійснена)
Підтверджую, що пересувна мала архітектурна форма, ___
_,
(функціональне призначення та характеристика)

що знаходиться, ___________,
                                         (адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)
розміщена згідно з паспортом прив'язки та з дотриманням вимог щодо погодженого естетичного вигляду малої архітектурної форми та її інженерного забезпечення.

Заява - декларація складена під мою цілковиту відповідальність.(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 4
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (додаток 1), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК


АКТ N _____
технічної комісії для визначення готовності малої архітектурної форми до експлуатації за призначенням

від 20 ___ р.

м. Чернівці

     Технічна комісія, створена на підставі Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких розташовані або планується розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 р. N ___ у складі:


Голови комісії:

 

Прізвище, ім'я по батькові

Заступник директора, начальник управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, головний архітектор міста

Членів комісії:

 

Прізвище, ім'я по батькові

заступник головного санітарного лікаря міської державної санітарно-епідеміологічної станції

Прізвище, ім'я по батькові

начальник сектору пожежно-профілактичної роботи на об'єктах та новобудовах відділу нормативно-технічної роботи ГУ МНС України в Чернівецькій області

Прізвище, ім'я по батькові

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів районної у місті ради (залежно від територіального розміщення МАФ)

Прізвище, ім'я по батькові

начальник відділу з питань дизайну міського середовища управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Прізвище, ім'я по батькові

заступник начальника відділу контролю за об'єктами містобудування департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

За участю та в присутності суб'єкта господарювання:
(власник малої архітектурної форми):

Прізвище, ім'я по батькові


ВСТАНОВИЛА:

1. Технічній комісії пред'явлена стаціонарна мала архітектурна форма
_,
(функціональне призначення та характеристика малої архітектурної форми)

що знаходиться  ___________.
   (адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)

2. Стаціонарна мала архітектурна форма розміщена згідно з паспортом прив'язки та з дотриманням вимог щодо погодженого естетичного вигляду малої архітектурної форми та її інженерного забезпечення.

3. Мала архітектурна форма має наступні показники:

_
(площа, потужність, продуктивність тощо)

4. Мала архітектурна форма розміщена на земельній ділянці право на використання якої, надано суб'єкту господарювання на підставі

_
(рішення міської ради (виконавчого комітету), договору про встановлення земельного сервітуту або договору оренди землі або державного акта на право власності на земельну ділянку (державного акта на право постійного користування землею))

РІШЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ:

Стаціонарна мала архітектурна форма  ____
                                                                  (функціональне призначення та вид МАФ)

готова до експлуатації за її функціональним призначенням


Голова комісії:

підпис

прізвище та ініціали

Члени комісії:

підписи

прізвища та ініціали


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.02.2010 N 1257


Порядок
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", інших нормативних актів, та регламентує встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Чернівецька міська рада, які необхідні для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення у багатоквартирних житлових будинках та регулює інші питання, пов'язані із встановленням земельного сервітуту.

1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі.

1.4. Дія Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб, які мають у користуванні, власності житлові та/або нежитлові приміщення (об'єкти нерухомого майна) і бажають здійснити прибудову до них для влаштування входу, приміщення санвузла, кухні, паливної, балкона, літніх приміщень, провадження господарської, комерційної діяльності та інших видів прибудов для обслуговування нерухомого майна (надалі - Зацікавлені особи).

1.5. Дія цього Порядку не поширюється:

а) збільшення допоміжної площі за рахунок застеклення балконів, лоджій, улаштування дверних прорізів у внутрішніх некапітальних стінах, які відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.05.2001 р. N 127 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за N 582/5773, не належать до самочинного будівництва.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Зацікавлена особа - фізичні та юридичні особи, які мають у користуванні, власності житлові та/або нежитлові приміщення (об'єкти нерухомого майна) і бажає здійснити прибудову до них.

1.6.2. Право земельного сервітуту - це право зацікавленої особи на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Чернівецька міська рада.

1.6.3. Прибудова - житлові та нежитлові приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну.

1.6.4. Розпорядник землі - Чернівецька міська рада.

1.6.5. Сервітуарій - особа щодо якої встановлено сервітут.

1.6.6. Уповноважена розпорядником особа - департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

2. Порядок надання земельної ділянки для встановлення сервітуту

2.1. Для встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки комунальної власності міста Чернівців для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирній забудові фізична чи юридична особа подає заяву департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (далі - Департамент) заяву за формою, встановленою цим Порядком (додаток 1 до Порядку), у які зазначається адреса житлового будинку до якого заплановано здійснити прибудову з нумерацією квартири чи нежитлового приміщення (згідно з інвентарною справою) до якого планується прибудова, орієнтовні розміри земельної ділянки прибудови (в тому числі необхідних для її обслуговування).

2.2. До заяви додаються:

а) нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів (для юридичної особи);

в) нотаріально посвідчена копія довідки із статистичного управління про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій;

г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

ґ) нотаріально посвідчена копія правовстановлюючого документа на об'єкт (квартира, нежиле приміщення тощо) до якого планується здійснити роботи з будівництва прибудови;

д) кадастровий план земельної ділянки (прибудинкової території), що обслуговує багатоквартирний житловий будинок у якому планується здійснити прибудову із зазначенням відсоткової та натуральної частки земельної ділянки, яка має обслуговувати прибудову;

е) технічне заключення з фотофіксацією, яке зазначатиме стан конструкцій багатоквартирного житлового будинку та можливість здійснення прибудови, ескізна пропозиція попередньо погоджене з органом державного пожежного нагляду та санітарно-епідеміологічною службою;

є) нотаріально посвідчені згоди власників суміжних із запланованою прибудовою квартири та нежилих приміщень (в разі якщо будинок перебуває на балансі житлово-ремонтно-експлуатаційної установи комунальної або приватної);

ж) протокол уповноваженого органу (загальні збори, правління тощо) у разі якщо будинок перебуває на балансі ОСББ, ЖБК, ЖБТ.

2.2.1. В разі подання документів представником, до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.

2.3. Подання документів, визначених пунктом 2.2. цього Порядку є підставою для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідного рішення.

2.4. Після отримання рішення міської ради щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою зацікавлена особа звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою із заявою щодо виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.5. Після виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством та передачі його департаменту, останній вносить пропозиції міській раді щодо затвердження цього проекту та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.6. Рішення, прийняте міською радою є підставою для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.7. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк земельного сервітуту для будівництва прибудови (реконструкції жилих та/або нежилих приміщень із прибудовою) встановлюється 3 (три) роки.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та зацікавленою особою (сервітуарієм) не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, за примірною формою, затвердженою міською радою.

3.1.1. Проект договору готується департаментом та надається на розгляд суб'єкту господарювання. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір від імені міської ради укладає та підписує директор департаменту.

3.2.1. В разі відсутності директора департаменту (відпустка, відрядження, хвороба) право на підписання договору має посадова особа, яка відповідно до Положення про департамент, виконує обов'язки директора департаменту.

3.3. Договір підлягає обов'язковій державній реєстрації територіальним органом Держкомзему в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3.1. Дії, пов'язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються зацікавленою особою (сервітуарієм).

3.3.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).

3.4. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється:

4.1.1. У вигляді орендної плати (для здійснення прибудови комерційного призначення);

4.1.2. У вигляді земельного податку (для здійснення прибудови іншого функціонального призначення).

4.2. Підставою для визначення розміру плати за земельний сервітут є Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки в м. Чернівцях, затверджене рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 р. N 715 та рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12.02.2008 р. N 510 "Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель м. Чернівців та визнання такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення".

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до фунціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Чернівців, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться департаментом, є додатком до договору та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за земельний сервітут зараховується до відповідних місцевих бюджетів, у розпорядку визначеному Бюджетним кодексом України та сплачується в порядку та в строки, визначені ст. 14 Закону України "Про плату за землю".

4.7. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами державної податкової служби.

5. Окремі положення

5.1. Зацікавлена особа зобов'язана після завершення робіт по будівництву прибудови (реконструкції житлового чи нежитлового приміщення із прибудовою) звернутися до державної інспекції архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області для прийняття новоствореного об'єкта в експлуатацію.

5.2. Під час експлуатації вбудовано-прибудованого приміщення необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.

5.3. У разі зміни власника вбудовано-прибудованого приміщення, за зверненням нового власника міською радою вносяться зміни до прийнятих рішень, що є підставою для внесення відповідних змін до договору про встановлення земельного сервітуту.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 1
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках (додаток 2), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА
про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках

________
(П. І. Б. для фізичної особи, - повне найменування суб'єкта господарювання)

________
(адреса реєстрації (місцезнаходження) фізичної особи чи суб'єкта господарювання, номер телефону та електронної пошти)

________
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання та документ на підставі якого вона здійснена)

Прошу дозволити будівництво прибудови (укладення договору сервітуту для обслуговування вбудованого приміщення) ________
________
                                                       (розміри, місце розташування площа (кв. м), функціональне призначення)

Цією заявою стверджую, що мені відомо про вимоги Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, для будівництва (обслуговування) прибудованих приміщень різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках (додаток 2), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 р. N ___.

Документи, що додаються до заяви:

а) копії документів, що посвідчують особу (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців); нотаріально посвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія правовстановлюючого документа на об'єкт (квартира, нежиле приміщення тощо) до якого планується здійснити роботи з будівництва прибудови;

в) кадастровий план земельної ділянки, що обслуговує багатоквартирний житловий будинок у якому планується здійснити прибудову із зазначенням відсоткової та натуральної частки земельної ділянки, яка має обслуговувати прибудову;

г) технічне заключення яке зазначатиме стан конструкцій багатоквартирного житлового будинку та можливість здійснення прибудови попередньо погоджене з органом державного пожежного нагляду та санітарно-епідеміологічною службою;

д) ескізна пропозиція прибудови;

е) нотаріально посвідчені згоди власників суміжних із запланованою прибудовою квартир та нежилих приміщень.

є) довіреність на представника (в разі, якщо документи подаються представником).


(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.02.2010 N 1257


Порядок
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких будуватимуться (прокладатимуться) інженерні споруди

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставіст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", інших нормативних актів та регламентує встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки які знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Чернівецька міська рада, які необхідні для будівництва (прокладення) ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій та регулює інші питання, пов'язані із встановленням земельного сервітуту.

1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Дія Порядку поширюється на фізичних та/або юридичних осіб, які прокладатимуть лінії електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інші лінійні комунікації, інженерні споруди.

1.5. Дія цього порядку не поширюється на прокладені та збудовані до прийняття цього Порядку інженерні споруди.

1.5.1. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради вживає заходів щодо набуття експлуатуючими організаціями, на яких розміщені лінії електропередач, зв'язку, трубопроводів, інші лінійні комунікації, трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередач, підземні і підводні кабельні лінії електропередач, лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби телемеханіки трубопроводів, установки електрохімічного захисту трубопроводів від корозії, протипожежні засоби, протиерозійні та захисні споруди трубопроводів, насосні, компресорні, наливні і газорозподільні станції інші об'єкти, в тому числі на землі в межах охоронних зон, технологічних коридорів права користування земельними ділянками, в тому числі на умовах земельних сервітутів.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Зацікавлена особа - фізичні та/або юридичні особи, які мають намір збудувати (прокласти) інженерні споруди.

1.6.2. Інженерні споруди - об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

1.6.3. Право земельного сервітуту - це право зацікавленої особи на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Чернівецька міська рада.

1.6.4. Розпорядник землі - Чернівецька міська рада.

1.6.5. Сервітуарій - особа щодо якої встановлено сервітут.

1.6.6. Уповноважена розпорядником особа - департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

2. Порядок надання земельної ділянки для встановлення сервітуту

2.1. Для встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради для будівництва (прокладення) інженерних споруд зацікавлена особа подає до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (далі - Департамент) заяву за формою, встановленою цим Порядком (додаток 1 до Порядку), у якій зазначається обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, орієнтовний розмір земельної ділянки, бажане місце розташування об'єкта (об'єктів) із зазначенням їх на відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності), умови вилучення (викупу) земельної ділянки (за потреби).

2.2. До заяви додаються:

а) нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів;

в) нотаріально посвідчена копія довідки із статистичного управління про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій;

г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

ґ) проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки (за наявності);

д) акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта (за потреби).

2.2.1. В разі подання документів представником до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.

2.3. Подання документів, визначених пунктом 2.2 цього Порядку є підставою для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідного рішення щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою земельної ділянки та надання містобудівних умов та обмежень забудови такої земельної ділянки.

2.4. Зацікавлена особа після отримання рішення міської ради звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою із заявою щодо виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.5. Після виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством та передачі його департаменту, останній вносить пропозиції міській раді щодо затвердження проекту землеустрою земельної ділянки та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.6. Рішення, прийняте міською радою є підставою для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.7. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк земельного сервітуту для будівництва (прокладання) інженерних споруд встановлюється на термін будівництва (прокладання) інженерних споруд.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та зацікавленою особою (сервітуарієм) не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, за примірною формою, затвердженою міською радою.

3.1.1. Проект договору готується департаментом та надається на розгляд суб'єкту господарювання чи фізичній особі. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір підлягає обов'язковій державній реєстрації територіальним органом Держкомзему в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2.1. Дії, пов'язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються зацікавленою особою (сервітуарієм).

3.2.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).

3.3. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється у вигляді земельного податку для відповідної земельної ділянки.

4.2. Підставою для визначення розміру плати за земельний сервітут є рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12.02.2008 р. N 510 "Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель м. Чернівців та визнання такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення".

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до функціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Чернівців, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться департаментом, є додатком до договору та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за земельний сервітут зараховується до відповідних місцевих бюджетів, у порядку визначеному Бюджетним кодексом України та сплачується в порядку та в строки, визначені ст. 14 Закону України "Про плату за землю".

4.7. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами державної податкової служби.

5. Окремі положення

5.1. Зацікавлена особа після завершення будівництва (прокладання) інженерних споруд звертається до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області для прийняття інженерних споруд в експлуатацію.

5.2. Після прийняття інженерних споруд в експлуатацію та отримання документа, яким засвідчується відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, зацікавлена особа зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів звернутися до міської ради з клопотанням про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста збудованих (прокладених) інженерних споруд, з подальшим визначенням міською радою балансоутримувача інженерних споруд.

5.2.1. Прийняття збудованих (прокладених) інженерних споруд до комунальної власності територіальної громади міста оформляється актом приймання - передачі, який підписується уповноваженими представниками.

5.3. Визначення балансоутримувача інженерних споруд є підставою для оформлення за ним права користування земельною ділянкою, на якій розміщені інженерні споруди, в тому числі на умовах земельних сервітутів.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Під час експлуатації інженерних споруд необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.

6.5. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 1
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких будуватимуться (прокладатимуться) інженерні споруди (додаток 3), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА
про намір будівництва (прокладання) інженерних споруд та надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

__________
(П. І. Б. для фізичної особи, повне найменування юридичної особи)
__________
(адреса реєстрації (місцезнаходження) фізичної чи юридичної особи, номер телефону)

Прошу надати дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки, містобудівні умови та обмеження її забудови та укладення договору сервітуту для будівництва (прокладання) інженерних споруд __
__________
                                   (вид інженерних споруд, орієнтовний розмір земельної ділянки, бажане місце розташування    об'єкта)

Умови вилучення (викупу) земельної ділянки _______

Цією заявою стверджую, що мені відомо про вимоги Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, на яких будуватимуться (прокладатимуться) інженерні споруди (додаток 3), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 р. N ___.

Документи, що додаються до заяви:

а) нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів;

в) нотаріально посвідчена копія довідки із статистичного управління про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій;

г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб  - підприємців", чинної на день подання заяви;

ґ) проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки (за наявності);

д) планово-картографічний матеріал із зазначенням на ньому бажаного місця розташування інженерних споруд (за наявності);

е) акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта (за потреби);

є) довіреність на представника (в разі, якщо документи подаються представником).


(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.02.2010 N 1257


Порядок
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, що необхідні для проведення робіт по будівництву

1. Загальні положення

1.1. У процесі проектування та будівництва (реконструкції) об'єктів містобудування в окремих випадках виникає необхідність у використанні на період будівництва додаткової земельної ділянки, не переданої у власність чи користування, право розпорядження якою має Чернівецька міська рада.

1.2. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", інших нормативних актів та регламентує встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки що знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює Чернівецька міська рада та які необхідні для проведення будівельних робіт на період будівництва об'єкта містобудування.

1.3. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

Проведення робіт щодо укладання договору встановлення земельного сервітуту між зацікавленою особою та міською радою виконується у разі, коли зацікавленій особі в установленому чинним законодавством порядку надана земельна ділянка для будівництва або по фактичному розміщенню об'єкта містобудування в разі його реконструкції, капітального ремонту тощо.

1.4. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.

1.5. Дія Порядку поширюється на фізичних та/або юридичних осіб, в користуванні або у власності яких перебувають земельні ділянки, на яких провадяться будівельні роботи та для виконання яких необхідним є отримання частини прилеглої до об'єкта будівництва земельної ділянки на період проведення будівництва для встановлення будівельної техніки, складування будівельних матеріалів тощо (надалі - Зацікавлені особи).

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Зацікавлена особа - фізичні та/або юридичні особи, в яких перебувають у користуванні, власності земельні ділянки на яких провадяться будівельні роботи і мають необхідність щодо отримання частини прилеглої до об'єкта будівництва земельної ділянки на час проведення будівництва для встановлення будівельної техніки, будівельних матеріалів тощо.

1.6.2. Право земельного сервітуту - це право зацікавленої особи на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Чернівецька міська рада.

1.6.3. Розпорядник землі - Чернівецька міська рада.

1.6.4. Сервітуарій - особа щодо якої встановлено сервітут.

1.6.5. Уповноважена розпорядником особа - департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

2. Порядок надання земельної ділянки для встановлення сервітуту

2.1. Для встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, що необхідні зацікавленій особі на період проведення робіт по будівництву об'єкта містобудування, остання подає до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (далі - Департамент) заяву за формою, встановленою цим Порядком (додаток 1 до Порядку), у якій зазначається обґрунтування необхідності надання земельної ділянки та її орієнтовний розмір.

2.2. До заяви додаються:

а) нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання (копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів (для юридичних осіб);

в) нотаріально посвідчена копія довідки із статистичного управління про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій (для юридичних осіб);

г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

ґ) нотаріально посвідчені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, надану для будівництва об'єкта містобудування;

д) акт вибору земельної ділянки необхідної на час проведення робіт по будівництву (за потреби).

2.2.1. В разі подання документів представником до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.

2.3. Подання документів, визначених пунктом 2.2 цього Порядку є підставою для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідного рішення.

2.4. Зацікавлена особа після отримання рішення міської ради звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою із заявою щодо виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.5. Після виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством та передачі його департаменту, останній вносить пропозиції міській раді щодо затвердження цього проекту та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.6. Рішення, прийняте міською радою є підставою для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.7. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк земельного сервітуту встановлюється на термін виконання будівельних робіт.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та зацікавленою особою (сервітуарієм) не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, за примірною формою, затвердженою міською радою.

3.1.1. Проект договору готується департаментом та надається на розгляд зацікавленій особі. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір підлягає обов'язковій державній реєстрації територіальним органом Держкомзему в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2.1. Дії, пов'язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються зацікавленою особою (сервітуарієм).

3.2.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).

3.3. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється у вигляді орендної плати для відповідної земельної ділянки.

4.2. Підставою для визначення розміру плати за земельний сервітут є Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки в м. Чернівцях, затверджене рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008 р. N 715 та рішення 24 сесії міської ради V скликання від 12.02.2008 р. N 510 "Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель м. Чернівців та визнання такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення".

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до функціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Чернівців, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться департаментом, є додатком до договору та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за земельний сервітут зараховується до відповідних місцевих бюджетів, у розпорядку визначеному Бюджетним кодексом України та сплачується в порядку та в строки, визначені ст. 14 Закону України "Про плату за землю".

4.7. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами державної податкової служби.

5. Окремі положення

5.1. Зацікавлена особа зобов'язана після завершення будівництва об'єкта та прийняття останнього у експлуатацію повернути земельну ділянку щодо якої укладено договір земельного сервітуту Чернівецькій міській раді протягом 10 (десяти) робочих днів.

5.2. Повернення земельної ділянки до земель запасу міста оформляється актом, який підписується уповноваженими представниками.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 1
до Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, що необхідні для проведення робіт по будівництву (додаток 4), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання 25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради


ЗАЯВА
про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки, що необхідна на період виконання будівельних робіт

__
(П. І. Б. для фізичної особи, повне найменування юридичної особи)

__
(адреса реєстрації (місцезнаходження) фізичної чи юридичної особи, номер телефону)

Прошу надати дозвіл на складання проекту відведення та укладення договору сервітуту земельної ділянки, ______,
                                                 (місце розташування та орієнтовний розмір земельної ділянки)

що необхідна на період виконання будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом _,
                                                                                  (назва об'єкта містобудування)

право на забудову якої належить на підставі
(зазначається документ, яким посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою)

Умови вилучення (викупу) земельної ділянки ___________

Цією заявою стверджую, що мені відомо про вимоги Порядку встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Чернівецької міської ради, що необхідні для проведення робіт по будівництву (додаток 4), затвердженого рішенням 49 сесії міської ради V скликання від 25.02.2010 N ___.

Документи, що додаються до заяви:

а) нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (копії паспорта та ідентифікаційного номера для фізичних осіб);

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів (для юридичних осіб);

в) нотаріально посвідчена копія довідки із статистичного управління про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій (для юридичних осіб);

г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

ґ) нотаріально посвідчені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на які провадиться будівництво;

д) акт вибору земельної ділянки необхідної на час проведення робіт по будівництву (за потреби);

е) довіреність на представника (в разі, якщо документи подаються представником).


(дата)


(підпис)
(М. П.)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук


 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
25.02.2010 N 1257

ЗРАЗОК


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
встановлення земельного сервітуту

м. Чернівці

"___" 20 __ р.

Чернівецька міська рада, як розпорядник землі у м. Чернівцях (надалі Міська рада), місцезнаходження якої: м. Чернівці, площа Центральна, будинок 1 (один), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 04062216, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади міста Чернівці та є розпорядником землі у м. Чернівцях, в особі директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради ___________, який діє на підставі рішення 49 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 25.02.2010 р. N ____, з однієї сторони

та ___________,
(П. І. Б. - фізичної особи сервітуарія, назва юридичної особи сервітуарія, із зазначенням особи, що укладає Договір від імені юридичної особи, та підтверджуючих документів на право укладення договору)

(надалі - Сервітуарій), який діє на підставі Статуту, зареєстрованого ___
                                                                                                                                                                        (для юридичної особи)

який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця

_
(вказати номер, дату реєстрації та орган, яким видано свідоцтво)

в інтересах якого встановлюється земельний сервітут, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки, що розташована в м. Чернівцях за адресою: ____ площею _____ га, кадастровий номер ______, цільове призначення за категорією земель _________, в інтересах Сервітуарія на право _______ (вид земельного сервітуту відповідно до ст. 99 ЗК України) згідно з планом меж земельної ділянки (додаток 1 до Договору).


2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється строковий земельний сервітут терміном до _____.

2.2. По закінченню терміну цього Договору його дію може бути продовжено за письмовою заявою Сервітуарія, про що останній не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору має повідомити у письмовій формі Міську раду. Продовження терміну дії Договору оформляється шляхом укладення Сторонами додаткового договору до цього Договору.


3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по Договору розрахована за один рік у вигляді орендної плати (земельного податку) та складає ___________(_____ сума прописом ___) грн.

3.2. Форма плати за цим Договором є безготівкова;

3.3. Плата по Договору вноситься Сервітуарієм до ___________, але не пізніше ____.

3.4. Надлишково сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку Сервітуарію.

3.5. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися за згодою сторін у випадках:

а) збільшення розмірів плати за землю, які сплачує власник (володілець);

б) в інших випадках, передбачених законодавчими актами України;

в) зміни грошової оцінки землі.

3.6. Розмір плати за цим Договором може бути переглянуто за погодженням Сторін або на вимогу однієї із Сторін у разі зміни методики її розрахунку, істотної зміни стану земельної ділянки та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, в тому числі рішеннями міської ради, що набрали чинності, у порядку визначеному законодавством.

3.7. У випадку визнання Договору недійсним, одержана Міською радою плата за фактичний строк дії Договору, не повертається Сервітуарію.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Міська рада має право:

а) вимагати своєчасного внесення плати;

б) вести контроль за станом земельної ділянки та вимагати використання її відповідно до виду земельного сервітуту, визначеного цим Договором;

в) вимагати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

г) на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут, в порядку визначеному законодавством.

4.2. Міська рада зобов'язана:

а) не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

б) не втручатися у господарську діяльність Сервітуарія;

4.3. Сервітуарій має право:

а) приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього Договору;

б) здійснювати використання земельної ділянки виключно відповідно до виду земельного сервітуту, визначеного пунктом 1.1 цього Договору;

в) вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут;

4.4. Сервітуарій зобов'язаний:

а) приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього Договору;

б) своєчасно вносити плату за встановлення земельного сервітуту;

в) належно використовувати встановлений земельний сервітут відповідно до цільового призначення земельної ділянки та інших умов визначених Договором;

г) не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

ґ) дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

д) дотримуватися умов добросусідства;

е) не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

є) відшкодувати Міській раді збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

ж) після закінчення терміну договору припинити використання земельної ділянки, відновити її в попередній стан та повернути Міській раді;

4.5. Сторони домовилися, що витрати, пов'язані з оформленням і реєстрацією цього Договору, а також встановлення земельного сервітуту в натурі, несе Сервітуарій.

4.6. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи.

4.7. Земельний сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для Міської ради.

4.8. Предмет цього Договору не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм будь-яким способом іншим фізичним та юридичним особам.

4.9. Земельний сервітут не позбавляє Міську раду права володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, визначеною пунктом 1.1 цього Договору.


5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.2. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї з Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених цим Договором та законодавчими актами України.

5.3. Зміна умов цього Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не буде встановлено законодавством або визначено умовами цього Договору.

5.4. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, розглядаються Сторонами протягом 30 (тридцяти) календарних днів і вносяться у тій самій формі, в якій укладено цей Договір.

5.5. Заяви, пропозиції, повідомлення, претензії щодо змін, розірвання, припинення, продовження цього Договору на новий термін та щодо інших його умов, надсилаються Сторонами рекомендованими (цінними) листами з повідомленнями про їх вручення за адресами, зазначеними у цьому Договорі.

5.6. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов цього Договору протягом одного місяця після закінчення терміну його дії, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором, якщо інше не встановлено законодавством.

5.7. У разі якщо Орендодавець має намір використовувати Об'єкт оренди для власних потреб, він повинен письмово попередити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цього Договору.

5.8. Договір підлягає припиненню за умов виникнення обставин, передбачених статтею 102 Земельного кодексу України.


6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6.1. Після припинення дії цього Договору Сервітуарій протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертає Міській раді земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він її одержав, про що укладається відповідний акт прийому - передачі. Міська рада у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному чинним законодавством. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір вирішується у судовому порядку.

6.2. Здійснені Серівітуарієм витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки без письмової згоди Міської ради не підлягають відшкодуванню.

6.3. Обов'язок по складанню акта прийому-передачі земельної ділянки покладається на сторону, яка передає земельну ділянку. У разі відсутності Сервітуарія чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною Міською радою.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. У разі несвоєчасного внесення плати за земельний сервітут, Сервітуарій, сплачує Міській раді пеню у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла на час нарахування пені, за кожен день прострочення платежу, включаючи день оплати.

7.3. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням та використанням земельного сервітуту, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.


8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

8.2. Ризик випадкової загибелі земельної ділянки, визначеної цим Договором несе Сервітуарій.

8.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Право земельного сервітуту за цим Договором виникає після підписання його Сторонами та скріплення печатками Сторін (для юридичних осіб) та державної реєстрації в порядку встановленому законодавством.

9.2. Цей Договір підлягає реєстрації у департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

9.3. Цей Договір складено українською мовою у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються Сторонам за цим Договором, третій - органу, який здійснюватиме державну реєстрацію.

9.4. Невід'ємними частинами цього Договору є:

а) план меж земельної ділянки;

б) акт приймання - передання земельної ділянки;

в) розрахунок плати за земельний сервітут.

9.5. Додаткові договори, укладенні до цього Договору є його невід'ємною частиною.


10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕРВІТУАРІЙ

58002, площа Центральна, 1 м. Чернівці
код ЄДРПОУ 04062216

 

Директор (П. І. Б.) ____(підпис)_____
М. П.

П. І. Б. фізичної особи
(уповноваженої особи)
__(підпис)___
М. П.


Договір зареєстровано (___дата___) за N ________

Орган, що провів реєстрацію _______
(П. І. Б. особи, що пройшла реєстрацію) (підпис)

М. П.


 

Секретар міської ради

Т. Єремічук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали