ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2012 року N 122

Київ

Про Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України

З метою однакового застосування законодавства України про вибори в частині залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, відповідно до частини третьої статті 30 (Закон N 4061-VI), частини сімнадцятої статті 33 (Закон N 4061-VI), частини п'ятої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 213 "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 4 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 1).

2. Встановити форми:

довідки про надання послуг Центральній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

довідки про надання послуг окружній (дільничній) виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 3);

договору про надання Центральній виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України (додаток 4);

договору про надання окружній (дільничній) виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України (додаток 5).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 23 жовтня 2009 року N 189 "Про Порядок залучення спеціалістів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року N 4 (Постанова N 4)) в частині, що стосується виборів народних депутатів України.

4. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ


 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 122


ПОРЯДОК
залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України

1. Цим Порядком відповідно до частини третьої статті 30 (Закон N 4061-VI), частини сімнадцятої статті 33 (Закон N 4061-VI) та частини п'ятої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 213 "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій" регулюються питання залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, окружних та дільничних виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

2. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених Законами України "Про Центральну виборчу комісію" та "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України можуть залучатися відповідні спеціалісти, експерти та технічні працівники (далі - залучені працівники).

3. Гранична чисельність залучених працівників становить для:

1) Центральної виборчої комісії - не більше 150 осіб;

2) окружної виборчої комісії - не більше 10 осіб;

3) дільничної виборчої комісії малої та середньої виборчих дільниць - не більше однієї особи, великої виборчої дільниці - не більше двох осіб.

4. Окружна виборча комісія на підставі граничної чисельності, зазначеної в підпунктах 2, 3 пункту 3 цього Порядку, на своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для роботи в цій комісії та дільничних виборчих комісіях відповідного одномандатного виборчого округу.

5. Залученими працівниками не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів.

6. Із залученими працівниками виборчих комісій укладаються цивільно-правові договори за встановленою формою (додатки 4, 5).

7. При укладенні цивільно-правового договору залучений працівник подає до відповідної виборчої комісії такі документи:

копію паспорта (сторінки, в яких зазначено прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, коли і ким виданий паспорт, місце проживання);

копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку (у разі якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, подається копія сторінок паспорта з відповідною відміткою);

копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.

8. Праця, пов'язана з організацією підготовки та проведення виборів народних депутатів України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

9. Оплата праці осіб, які залучаються до роботи у комісії, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

10. Залученим працівникам (особам, визнаним у встановленому законом порядку безробітними, пенсіонерам тощо) видається довідка про надання ними Центральній виборчій комісії (додаток 2), окружній чи дільничній виборчій комісії (додаток 3) послуг під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України для подання за місцем вимоги (до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо).

11. У разі залучення для роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов'язок зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих їм матеріальних цінностей чи грошових коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

12. Оплата праці залученого працівника здійснюється щомісяця відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

Оплата праці залучених працівників для роботи в дільничних виборчих комісіях здійснюється відповідною окружною виборчою комісією.

У разі роботи залученого працівника протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час.

13. Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії встановлюється в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі видатків на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії.

Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в окружній або дільничній виборчій комісії встановлюється в межах фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення виборів народних депутатів України відповідної окружної виборчої комісії, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії.

14. Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 213 "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій".

Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в окружній чи дільничній виборчій комісії не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" та не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

15. Окружна виборча комісія може здійснювати виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам окружної та дільничної виборчих комісій після встановлення підсумків голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків окружної виборчої комісії, за умови стовідсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

Розмір одноразової грошової винагороди визначається на засіданні окружної виборчої комісії за поданням її голови, залежить від особистого внеску кожного залученого працівника у роботу комісії і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій".

Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам розглядається та затверджується відповідною окружною виборчою комісією.

Одноразова грошова винагорода залученим працівникам виплачується після встановлення підсумків голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

16. Строки розрахунків за надані послуги визначаються у цивільно-правовому договорі, що укладається відповідною виборчою комісією із залученим працівником.

17. З нарахованої залученому працівнику винагороди здійснюються відрахування обов'язкових платежів у порядку та розмірах, установлених законодавством України.

18. Питання залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для роботи у виборчих комісіях, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

19. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 122


ДОВІДКА

Видана ______,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) мешкає _________,
                                                                                                          (адреса місця проживання)
_
паспорт серія ___________ номер ________, виданий ___
____, ________,
                                          (ким і коли)                                                    (реєстраційний номер облікової картки платника податку)
про те, що він (вона) надає послуги Центральній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

Відповідно до частини третьої статті 30 (Закон N 4061-VI), частин шостої (Закон N 4061-VI), сьомої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI):

- праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів народних депутатів України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги;

- оплата праці осіб, які залучаються до роботи у комісії, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Довідку видано для подання за місцем вимоги.


Голова
Центральної виборчої комісії

  

(підпис)

М. П.

  

(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 122


ДОВІДКА

Видана ______,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) мешкає _________,
                                                                                                            (адреса місця проживання)
_
паспорт серія ___________ номер ________, виданий ___
____, ________,
                                          (ким і коли)                                                     (реєстраційний номер облікової картки платника податку)
про те, що він (вона) надає послуги окружній виборчій комісії одномандатного виборчого округу N ___ (дільничній виборчій комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___ одномандатного виборчого округу N ___) під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

Відповідно до частини сімнадцятої статті 33 (Закон N 4061-VI), частин шостої (Закон N 4061-VI), сьомої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI):

- праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів народних депутатів України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги;

- оплата праці осіб, які залучаються до роботи у комісії, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Довідку видано для подання за місцем вимоги.


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N ___

  
  

(підпис)

М. П.

  
  

(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 122


ДОГОВІР


(місце укладання)

"___" 20__ року
(дата укладання)


Центральна виборча комісія, в особі Голови Центральної виборчої комісії
_,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка)
_,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _ номер __________, виданий
_,
                                                                                               (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку (у разі наявності) ________,
адреса місця проживання ___,
контактний телефон _ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про нижчезазначене.


1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим Договором.

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:

а) ___________;

б) ___________.


2. Порядок, розмір та строки оплати послуг

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, оплачуються Замовником відповідно до Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від __ N _____, в розмірі __ гривень
                                                                                                                          (сума цифрою та прописом)
на місяць. Із зазначеної суми здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати.

2.2. У разі роботи Виконавця протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час.

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, підписаного обома Сторонами.


3. Обов'язки та Права Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України "Про інформацію" не відноситься до відкритої, але стала йому відома при наданні послуг Замовнику за цим Договором.

3.1.2. Надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги особисто якісно та своєчасно.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника необхідну для надання послуг інформацію.

3.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірах та строки, встановлені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. Створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг.

3.3.2. Оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та строки, встановлені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають під час надання послуг з вини Виконавця.

3.4.2. Визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 1.2 цього Договору.


4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.


5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 20__ року включно.

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору.

5.4. Договір може бути розірваний у разі неналежного, неякісного або несвоєчасного надання послуг, визначених у пункті 1.2 цього Договору.

5.5. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за _____ днів.

5.6. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це не суперечить предмету цього Договору.


6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено на _____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.


7. Адреси і підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Центральна виборча комісія
____

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

____
(реквізити)
____

  
  
____
(адреса місця проживання)
____
____
(контактний телефон)


Голова
Центральної виборчої комісії

 

 


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

                             М. П.

 

 


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
19.07.2012 N 122


ДОГОВІР


(місце укладання)

"___" 20__ року
(дата укладання)


Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України, в особі її голови (заступника голови)
_,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка)
_,
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія ___ номер _____, виданий
_,
                                                                                                (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку (у разі наявності) ________,
адреса місця проживання _________, контактний телефон ___________ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про нижчезазначене.


1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим Договором.

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:

а) ___________;

б) ___________.


2. Порядок, розмір та строки оплати послуг

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, оплачуються Замовником відповідно до Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від __ N ____, в розмірі ___ гривень
                                                                                                                            (сума цифрою та прописом)
на місяць. Із зазначеної суми здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати.

2.2. У разі роботи Виконавця протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час.

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, підписаного обома Сторонами.

2.4. Замовник може виплатити Виконавцю одноразову грошову винагороду після встановлення підсумків голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі.


3. Обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України "Про інформацію" не відноситься до відкритої, але стала йому відома при наданні послуг Замовнику за цим Договором.

3.1.2. Надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги особисто якісно та своєчасно.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника необхідну для надання послуг інформацію.

3.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірах та строки, встановлені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. Створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг.

3.3.2. Оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та строки, встановлені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають під час надання послуг з вини Виконавця.

3.4.2. Визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 1.2 цього Договору.


4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.


5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 20__ року включно.

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору.

5.4. Договір може бути розірваний у разі неналежного, неякісного або несвоєчасного надання послуг, визначених у пункті 1.2 цього Договору.

5.5. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за _____ днів.

5.6. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це не суперечить предмету цього Договору.


6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено на _____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.


7. Адреси і підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

____

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

____
(реквізити)

  
  
____
(адреса місця проживання)
____
____
(контактний телефон)


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N ___

 

 


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

                             М. П.

                             М. П.


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали