Додаткова копія: Про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 17 серпня 2018 року N VIIІ-012/2018

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В. та Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 18.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 18.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У скарзі ОСОБА_ (далі - скаржник), не погоджуючись з вищевказаним рішенням, просить його скасувати, направити матеріали за заявою про дисциплінарний проступок адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

На обґрунтування своєї позиції скаржник зазначає, що дисциплінарною палатою КДКА Донецької області передчасно встановлено відсутність в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, ні скаржника, ні його представника не запрошували на засідання дисциплінарної палати КДКА регіону 18.05.2018, внаслідок чого скаржник був позбавлений можливості надати свої пояснення та додаткову інформацію.

Терміни оскарження рішення, визначені частиною 3 статті 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), скаржником не пропущено.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Приходька О. І., розглянувши доводи скарги, матеріали перевірки, що надійшли з КДКА Донецької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N ___ від _____, виданого Донецькою обласною КДКА. Адреса робочого місця є наступною: __________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 19.10.2017 до КДКА Донецької області надійшла заява ОСОБА_ в якій повідомляється, що адвокат ОСОБА_ порушив Правила адвокатської етики тим, що здійснив втручання в правосуддя в період розгляду скаржником адміністративної справи, де адвокат був представником сторони, а саме: з боку адвоката постійно здійснювалися спроби позапроцесуального спілкування з суддею, неодноразово ініціювалися зустрічі, під час яких ставилися провокаційні запитання та повідомлялася інформація, що має неоднозначне тлумачення.

Скаржник посилався на наступні обставини: 12.09.2017 в судовому засіданні адвокат ОСОБА_ заявив клопотання про відкладення судового розгляду для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи, клопотання було задоволене, а судове засідання відкладене на 19.09.2017. На думку скаржника, адвокат не мав на меті добросовісно виконувати свої обов'язки у даній справі, оскільки після надання йому матеріалів для ознайомлення, одразу склав відповідну розписку без фактичного перегляду матеріалів та продовжив позапроцесуальне спілкування зі скаржником.

Крім того, скаржник звертає увагу, що профайл адвоката ОСОБА_ в Єдиному реєстрі адвокатів України містить неправдиву інформацію щодо адреси знаходження робочого місця адвоката.

У своєму поясненні адвокат ОСОБА_ заперечував проти доводів заяви, повідомив, що відносно заявника - судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_ - розпочато досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження N _____ від 12.09.2017, в кому останній має статус підозрюваного, а сам адвокат у цьому провадженні проходить як свідок. Вважає, що у такий спосіб суддя ОСОБА_ хоче захиститись від підозри та вплинути на нього як на свідка та наголошує, що він особисто, як фізична особа, вирішив звернутись до правоохоронних органів із заявою, щоб припинити злочинну діяльність судді ОСОБА_.

Членом дисциплінарної палати КДКА Донецької області ОСОБА_ проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеній скарзі, за результатом якої складено довідку, яка містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Донецької області 18.05.2018 дійшла висновків про відсутність у діях ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку та прийняла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Дисциплінарна палата КДКА Донецької області виходила з того, що позапроцесуальне спілкування особисто з адвокатом відбувалося 12.09.2017, 27.09.2017, у тому числі через телефонні дзвінки від адвоката 19.09.2017 та 25.09.2017, тобто вже після початку розслідування по матеріалах кримінального провадження N _____ за ч. 3 ст. 368 КК України відносно судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_. В цей період скаржник не звернувся до відповідних органів зі скаргою на дії адвоката, у тому числі і до дисциплінарної палати КДКА Донецької області.

Дисциплінарна палата КДКА Донецької області вказує, що у період викладених у заяві обставин, скаржник не скористався своїм правом, передбаченим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", та не надав повідомлення до Вищої ради правосуддя про втручання у діяльність судді з боку адвоката ОСОБА_. На інтернет-сайті Вищої ради правосуддя за період з вересня 2017 року по січень 2018 року, такі повідомлення від судді ОСОБА_ відсутні.

Також дисциплінарна палата КДКА Донецької області виходила з того, що у вказаний період ОСОБА_ діяв як громадянин України - фізична особа. Адже після подання заяви про вчинення кримінального правопорушення та початку досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження N _____ за ч. 3 ст. 368 КК України його дії та відповідальність регулюються кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 37 (Закон N 5076-VI) та ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) першою стадією дисциплінарного провадження є проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Всупереч наведеному, зроблені дисциплінарною палатою КДКА Донецької області висновки є передчасними, матеріали перевірки взагалі не містили копії договору про надання правової допомоги, на підставі якого адвокат ОСОБА_ здійснював представництво інтересів ОСОБА_. Копія першого аркушу зазначеного договору була долучена скаржником до скарги.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_ від 12.09.2017 у кримінальному провадженні N _____: "Прибувши до мого офісу у призначений час ОСОБА_ повідомив мені, що ОСОБА_ під час спілкування із ОСОБА_ сказав, що для закриття адміністративної справи відносно нього, він повинен передати ОСОБА_ гроші у сумі ___ гривень".

Отже, адвокату ОСОБА_ стало відомо про можливі протиправні дії з боку судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від свого клієнта ОСОБА_ під час надання правової допомоги.

Зазначене спростовує твердження дисциплінарної палати КДКА Донецької області, що адвокат ОСОБА_ діяв як фізична особа.

За змістом положень п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов'язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці.

Крім того, дисциплінарною палатою. КДКА Донецької області надано неналежну оцінку діям адвоката ОСОБА_, які пов'язані з його участю в оперативних діях працівників Національного антикорупційного бюро України, тому звертається увага, що такі дії адвоката за своїми зовнішніми та внутрішніми ознаками можуть бути співробітництвом з оперативними підрозділами, що є неприпустимим.

Зазначене вище у сукупності дає підстави стверджувати про наявність в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку.

Доводи скаржника, що його скарга була розглянута дисциплінарною палатою КДКА Донецької області без повідомлення скаржника чи його представника про дату засідання, не є підставою для скасування оскаржуваного рішення, оскільки статтею 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) не встановлено обов'язку повідомлення особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, про місце, день і час розгляду питання щодо порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Частиною 2 статті 39 Закону передбачено, що саме в рішенні про порушення дисциплінарної справи зазначається про день і час її розгляду.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону (Закон N 5076-VI) дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частин 1 (Закон N 5076-VI) та 2 статті 34 Закону (Закон N 5076-VI) підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Частиною 1 статті 36 Закону (Закон N 5076-VI) встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за заявою (скаргою), що містить відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Оскільки перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката ОСОБА_ проведена дисциплінарною платою КДКА Донецької області поверхнево, матеріалам перевірки надано неправильну оцінку, а висновок щодо відсутності у діях адвоката складу дисциплінарного проступку є передчасним, тому ухвалене рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи підлягає скасуванню.

Отже, з огляду на вищевикладене, в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку, що є обґрунтованою підставою для порушення дисциплінарної справи.

При цьому, дисциплінарній палаті КДКА Донецької області при розгляді скарги по суті слід врахувати та дати оцінку всім наявним обставинам та доказам у справі, в тому числі необхідно перевірити чи здійснював адвокат ОСОБА_ представництво інтересів ОСОБА_ в Слов'янському міськрайонному суді Донецької області у розумінні Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), з'ясувати чи були будь-які інші доручення в рамках укладеного Договору-доручення про надання правової допомоги від 11 вересня 2017 року, в тому числі на звернення з відповідними заявами до правоохоронних органів та/або участь в оперативно-розшукових заходах чи слідчих діях.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити частково.

2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 18.05.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ скасувати.

3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

4. Матеріали дисциплінарної справи направити до КДКА Донецької області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарно
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали