Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення строку подання фінансового звіту

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

07.07.2017 р.

N 33/796/896/2017

Суддя апеляційного суду міста Києва - Ковальська В. В., за участю захисника - Б. О. М., розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_3 на постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року про визнання винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, встановив:

Постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосовано адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5100 гривень.

У постанові судді зазначено, що відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення N 2 від 14 листопада 2016 року в приміщенні Національного агентства з питань запобігання корупції за адресою: бульвар Дружби Народів, 28 в м. Києві, 14 листопада 2016 року о 11 год. 25 хв. головою політичної партії "Сила Права" - ОСОБА_3 подано звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з порушенням строку, передбаченого ч. 7 ст. 17 Закону України "Про політичні партії України". Граничний термін подання звіту політичними партіями встановлено 09 листопада 2016 року згідно з Положенням про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства від 28 липня 2016 року N 2 (Положення N 2) (Реєстр Мін'юсту від 25 серпня 2016 року N 1185/29315), чим вчинив правопорушення передбачене ст. 21221 КУпАП.

В апеляційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року, на підставі ст. 22 КУпАП звільнити ОСОБА_3 від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, та на підставі ст. 284 КУпАП прийняти постанову про закриття справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_3 за ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому апелянт посилається на порушення судом вимог ст. ст. 245, 268 КУпАП, які полягали у тому, що ОСОБА_3 не був належним чином повідомленим про час слухання справи в суді, що позбавило його можливості прийняти участь у розгляді справи, реалізувати свої права та подати докази, які б могли вплинути на рішення суду.

Вважаючи несвоєчасне подання звіту політичної партії незначним адміністративним правопорушенням, ОСОБА_3 в апеляційній скарзі наголошує на тому, що політична партія "Сила Права" є неприбутковою організацією, не має у власності будь-якого майна, не отримує матеріальної та фінансової підтримки за рахунок внесків на підтримку партії та не отримує членських внесків, не отримує державного фінансування статутної діяльності.

Окрім того, суд не врахував обставин, які пом'якшують відповідальність: щире каяття особи, яка притягувалась до відповідальності, майновий стан особи, яка притягувалась до відповідальності, відсутність інших порушень з боку партії та добровільне усунення наслідків адміністративного правопорушення особою, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника, який підтримав апеляційну скаргу та подав клопотання про закриття провадження у справі, посилаючись на відсутність в діях ОСОБА_3 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 КУпАП, вважаю, що апеляційна скарга підлягає до задоволення частково, а постанову судді слід скасувати у порядку, передбаченому ч. 7 ст. 294 КУпАП, із закриттям провадження у справі, виходячи з таких підстав.

Згідно з ч. 7 ст. 294 КУпАП апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

В апеляційній скарзі ОСОБА_3 міститься прохання про скасування постанови судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року та закриття провадження у справі у зв'язку із звільненням особи від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП.

Проте, під час розгляду справи щодо ОСОБА_3 в апеляційній інстанції було встановлено неправильне застосування суддею районного суду норм матеріального права, а тому суддя апеляційного суду, керуючись ч. 7 ст. 294 КУпАП, не обмежується доводами апеляційної скарги.

Частинами першою статті 7 КУпАП передбачено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року ОСОБА_3 визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 КУпАП, суть якого полягала у порушенні терміну подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з порушенням строку, встановленого ч. 7 ст. 17 Закону України "Про політичні партії України".

Статтею 21221 КУпАП передбачена відповідальність за порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у виді штрафу, але при цьому вказаною статтею не передбачено на кого може бути накладено штраф.

Отже, у тексті статті 21221 КУпАП не визначено суб'єкта адміністративного правопорушення, який може бути підданий штрафу, передбаченому санкцією цієї статті.

Системний аналіз норм глави 2 "Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність" та ст. 27 КУпАП дають підстави вважати, що суб'єктами у справах про адміністративні правопорушення можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), посадові особи та юридичні особи.

Якщо виходити з аналізу об'єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 КУпАП, то суб'єктом цього правопорушення може бути особа, на яку чинним законом покладено обов'язок подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Обов'язок подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру покладено на політичну партію, що передбачено ч. 7 ст. 17 Закону України "Про політичні партії України".

Пунктом 1 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства від 28 липня 2016 року N 2 (Положення N 2) (Реєстр Мін'юсту від 25 серпня 2016 року N 1185/29315) також передбачено подання звіту політичною партією.

За відсутності у ст. 21221 КУпАП прямої вказівки на осіб, які є суб'єктами правопорушення, виходячи з аналізу об'єктивної сторони правопорушення, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 17 Закону України "Про політичні партії України" та п. 1 Розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Положення N 2) щодо обов'язку політичної партії подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також враховуючи можливість застосування до юридичної особи на підставі ч. 1 ст. 27 КУпАП адміністративного стягнення у виді штрафу, можна дійти до висновку про те, що суб'єктом правопорушення у даному випадку може бути політична партія, яка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

Отже, аналіз чинних законів доводить, що до відповідальності, передбаченої ст. 21221 КУпАП, за порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у виді штрафу може бути притягнута юридична особа - політична партія, а фізична чи посадова особи не можуть бути суб'єктом правопорушення за вказаною статтею.

Постановою судді Намистюк О. М. притягнутий до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 21221 КУпАП, як голова політичної партії "Сила Права".

Згідно з ст. 14 КУпАП посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил в сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи охорони здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.

Якщо голову політичної партії вважати посадовою особою, то для вирішення питання щодо можливості притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 21221 КУпАП, необхідно з'ясувати чи входить до службових обов'язків голови політичної партії виконання дій, які складають об'єктивну сторону вказаного адміністративного правопорушення.

Законом України "Про політичні партії України" не передбачено обов'язку керівника політичної партії подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (ч. 7 ст. 17 цього Закону передбачено, що звіт у паперовій формі подається за підписом керівника партії, засвідченим печаткою політичної партії, що відноситься до порядку оформлення документу, а не обов'язку подачі документу до НАЗК).

Не передбачено обов'язку керівника політичної партії подавати до НАЗК звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру й іншими нормативно-правовими документами.

Зокрема, у Положенні про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства від 28 липня 2016 року N 2 (Положення N 2) немає норми, яка б зобов'язувала керівника політичної партії подавати до НАЗК звіт (по аналогії з ч. 7 ст. 17 Закону України "Про політичні партії України" у п. 1 розділу II Положення (Положення N 2) передбачено, що керівник партії підписує звіт у паперовій формі).

Повноваження і обов'язки голови політичної партії "Сила Права", викладені у розділі 7 Статуту політичної партії "Сила Права", затвердженого позачерговим з'їздом партії 12 жовтня 2016 року, протокол N 1, проте серед них відсутній обов'язок подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Отже, в силу вимог ст. 14 КУпАП ОСОБА_3, як голова політичної партії "Сила Права", не може бути суб'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 КУпАП, і як посадова особа.

Оскільки ОСОБА_3 не є суб'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 КупАП, то в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, а відтак постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року необхідно скасувати, а провадження у справі закрити на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП.

На підставі наведеного та керуючись ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя апеляційного суду постановив:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

В порядку ч. 7 ст. 294 КУпАП постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року щодо ОСОБА_3 скасувати та закрити провадження у справі на підставі п. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення за відсутністю в діях ОСОБА_3 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова судді апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

 

Суддя апеляційного
суду міста Києва

В. В. Ковальська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали