Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2015 року N 604-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/167-14 про порушення Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" (далі - ДП "Укрзалізничпостач") (м. Київ) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді набуття у власність акцій приватного акціонерного товариства страхова компанія "Інтер-Поліс" (далі - ПрАТ СК "Інтер-Поліс") (м. Київ) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 05.11.2015 N 24-26.13/167-14/406-спр, встановив:

ДП "Укрзалізничпостач" укладено з товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер-Контакт" (м. Київ) договір дарування цінних паперів від 20 червня 2014 року N 14/14т I-К.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами від 23.06.2014 (дата здійснення концентрації) на рахунок ДП "Укрзалізничпостач" зараховано акції ПрАТ СК "Інтер-Поліс", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2013 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Отже, зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ДП "Укрзалізничпостач" на набуття у власність акцій ПрАТ СК "Інтер-Поліс", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 30.09.2014, тобто вже після здійснення концентрації.

Отже, дії ДП "Укрзалізничпостач", які полягають в набутті у власність акцій ПрАТ СК "Інтер-Поліс", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно до наданої заявником інформації:

на дату здійснення концентрації, тобто станом на 23.06.2014:

ДП "Укрзалізничпостач" підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця) (відповідно до статуту);

до сфери управління Укрзалізниці входять шість залізниць - Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська;

уповноваженим органом управління ДП "Укрзалізничпостач" є Міністерство інфраструктури України;

ДП "Укрзалізничпостач" є єдиним підприємством, що здійснює діяльність із забезпечення потреб залізниць в матеріально-технічних ресурсах, а саме: матеріалах, обладнанні, запасних частинах, автотранспортних засобах, приладах, інструментах, спецодязі тощо;

ПрАТ СК "Інтер-Поліс" здійснює діяльність з надання страхових послуг, крім страхування життя;

ПрАТ СК "Інтер-Поліс" пов'язане відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-КОНТАКТ" (м. Київ), яке здійснює діяльність з надання в оренду й експлуатування власної чи взятої в лізинг нежитлової нерухомості в межах міста Києва;

товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ КИЇВ" (м. Київ), яке здійснює діяльність зі здавання в оренду обладнання (мультиплексорів та лінійного обладнання);

товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-КОНТАКТ-ПРІОР" (смт Калинівка, Васильківський р-н, Київська обл.), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації частин локомотивів чи рухомого складу;

товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-ЦВЗВ" (м. Біла Церква), яке здійснює діяльність з виробництва гумових виробів (плит резино-кордових, крихти гумової); товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СФЕРА" (м. Київ), яке здійснює діяльність з торгівлі газом, що подається трубопроводами, та надає послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств;

товариством з обмеженою відповідальністю "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС ІНТЕР КВАЗАР" (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі приладдям до машин і устаткування;

приватним акціонерним товариством "ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ" (м. Київ), яке здійснює діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет;

іншими суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, реалізації та придбання товарів (робіт, послуг) на території України;

фізичними особами - громадянами України та громадянином Гонконга;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання;

на момент подання Заяви відносини контролю не змінились.

У відповідь на подання з попередніми висновками у справі від 05.11.2015 N 24-26.13/167-14/406-спр ДП "Укрзалізничпостач" листом від 11.11.2015 N ЦХП-20/4702 (зареєстрованим у Комітеті 19.11.2015 за N 8-01/10262) повідомило, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) ДП "Укрзалізничпостач" за 2014 рік становить 6178728708 грн.

При визначенні розміру штрафу за вчинення ДП "Укрзалізничпостач" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

ДП "Укрзалізничпостач" звернулося до Антимонопольного комітету України із заявою про надання попередніх висновків щодо набуття у власність акцій ПрАТ СК "Інтер-Поліс", що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, до початку розгляду справи про порушення, згодом звернулося із заявою про надання дозволу на концентрацію;

ДП "Укрзалізничпостач" було вжито всіх можливих заходів щодо найшвидшого оформлення погодження набуття істотної участі, зокрема, ДП "Укрзалізничпостач" звернулося з листами до Державної адміністрації залізничного транспорту України за підпорядкуванням, Міністерства інфраструктури України, як до уповноваженого органу управління, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

ДП "Укрзалізничпостач" визнало факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

ДП "Укрзалізничпостач" співпрацювало під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;

ДП "Укрзалізничпостач" відповідно до даних єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перебуває в стані припинення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/229 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" (м. Київ, податковий номер 19014832) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді набуття у власність акцій приватного акціонерного товариства страхова компанія "Інтер-Поліс" (м. Київ, податковий номер 19350062), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" (м. Київ) штраф у розмірі 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали