Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 23 травня 2017 року N 205-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 130-26.13/283-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Українським державним підприємством "Укрхімтрансаміак" (далі - ДП "Укрхімтрансаміак") (м. Київ, ідентифікаційний номер юридичної особи 31517060) та подання з попередніми висновками від 09.03.2017 N 130-26.13/283-16/80-спр, встановив:

Комітет розглядав справу N 136-26/50-15 за ознаками вчинення публічним акціонерним товариством "Одеський припортовий завод" (далі - ПАТ "ОПЗ") порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з приймання, захолоджування, зберігання та відвантаження на морські судна аміаку, шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Здійснення розслідування у справі потребувало отримання інформації насамперед від осіб, що брали участь у справі. У зв'язку з цим до ДП "Укрхімтрансаміак" було надіслано вимогу державного уповноваженого Комітету від 03.10.2016 N 130-29/07-10441 (далі - Вимога), в якій відповідно до статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" запропоновано протягом десяти робочих днів з дня отримання Вимоги надати Комітету визначену в ній інформацію.

Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації Комітету, подання інформації Комітету в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303509337210 Вимога була отримана представником ДП "Укрхімтрансаміак" 07.10.2016. Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 24.10.2016.

ДП "Укрхімтрансаміак" листом від 13.10.2016 N 1155 (вх. N 8-01/9967 від 19.10.2016) повідомило Комітет, що запитувану у Вимозі інформацію зможе надати лише після 25 жовтня 2016 року, тобто після складання фінансової звітності за дев'ять місяців 2016 року з поквартальною розбивкою. Звернення щодо продовження строку надання інформації на Вимогу від ДП "Укрхімтрансаміак" до Комітету не надходило.

У зв'язку з тим, що відсутність інформації на Вимогу перешкоджала виконанню Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, зокрема розгляду справи N 136-26/50-15, листом Комітету від 09.11.2016 N 130-29/07-11910 ДП "Укрхімтрансаміак" було запропоновано терміново надати Комітету пояснення стосовно ненадання зазначеної у Вимозі інформації у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.

Листом від 09.11.2016 N 1326 (вх. N 8-130/10876 від 11.11.2016) ДП "Укрхімтрансаміак" надало інформацію на Вимогу. Проте інформація на Вимогу була надана Комітету поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету. Згідно з відбитком календарного штемпеля на конверті, зазначений лист був зданий на пошту 09.11.2016.

Враховуючи викладене, ДП "Укрхімтрансаміак" надало відповідь на Вимогу із запізненням на 11 днів.

Листом Комітету від 04.03.2017 N 130-29.3/07-2534 ДП "Укрхімтрансаміак" надіслано копію подання у справі N 130-26.13/283-16.

Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303509367712 лист від 04.03.2017 N 130-29.3/07-2534 ДП "Укрхімтрансаміак" отримало 14.03.2017.

На подання з попередніми висновками від 09.03.2017 N 130-26.13/283-16/80-спр ДП "Укрхімтрансаміак" листом від 24.03.2017 N 284 повідомило, що не погоджується з поданням про попередні висновки, обґрунтовуючи це тим, що коли Комітет листом від 09.11.2016 N 130-29/07-11910 запропонував терміново надати Комітету інформацію на виконання вимоги від 03.10.2016 N 130-29/07-10441 та пояснення стосовно ненадання зазначеної інформації Антимонопольному комітету України у встановлений державним уповноваженим Комітету строк, таким чином нібито надав ДП "Укрхімтрансаміак" новий строк для надання інформації на вимогу.

Однак таке твердження ДП "Укрхімтрансаміак" є помилковим, оскільки на 09.11.2016 ДП "Укрхімтрансаміак" затримувало надання Комітету інформації на Вимогу на 11 днів.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії ДП "Укрхімтрансаміак" у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету від 03.10.2016 N 130-29/07-10441 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно до частини першої та абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Комітету накладають штрафи на суб'єктів господарювання за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Дохід (виручка) ДП "Укрхімтрансаміак" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить 2072848250 (два мільярди сімдесят два мільйони вісімсот сорок вісім тисяч двісті п'ятдесят) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак" (м. Київ, ідентифікаційний номер юридичної особи 31517060) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.10.2016 N 130-29/07-10441 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак" штраф у розмірі 82600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали