АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 травня 2017 року N 227-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/291-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "Бобринецький завод продтоварів" (далі - ТОВ "Бобринецький завод продтоварів", Відповідач) (м. Бобринець, Кіровоградська обл., код ЄДРПОУ 34201697) законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками N 127-26.13/291-16/54-спр від 10.02.2017, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 07.10.2016 N 127-26/09-10671 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Бобринецький завод продтоварів", яке знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Орджонікідзе, 13; ідентифікаційний код 34201697.

(3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за класифікацією видів економічної діяльності (Наказ N 457) основним видом діяльності ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" є перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (код КВЕД 10.20 (Наказ N 457)).

(4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 26 грудня 2016 року N 09/416-р розпочато справу N 127-26.13/291-16 за ознаками вчинення ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 07.10.2016 N 127-26/09-10671 у встановлений ним строк.

(6) Листом Комітету від 10.02.2017 N 127-26/09-1451 Відповідачу було надіслане подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/291-16/54-спр від 10.02.2017.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави направлення вимоги про надання інформації до Відповідача

(7) Антимонопольний комітет України проводить дослідження дотримання ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції стосовно поширення інформації, що вводить в оману.

4.2. Подання Відповідачем інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк

(8) У зв'язку з необхідністю отримання безпосередньо від ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" інформації, на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" було надіслано вимогу державного уповноваженого Комітету від 07.10.2016 N 127-26/09-10671 (далі - Вимога).

(9) У зазначеній Вимозі ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" було запропоновано у 30-денний строк з дня її одержання надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів на питання 1 - 24 цієї Вимоги.

(10) У Вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(11) За інформацією, наданою Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта) листом від 29.11.2016 N 17-14 (вх. N 8-127/11600 від 02.12.2016), рекомендований лист з повідомленням про вручення N 0303509338593, яким надсилалась Вимога, згідно з довіреністю від 28.12.2015 N 144 був вручений 13.10.2016 особисто директору ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" Цвик С. С.

(12) На підтвердження зазначеного Укрпошта надала копію довіреності від 28.12.2015 N 144 на одержання поштових відправлень ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(13) Отже, останній день строку, встановлений для надання інформації на Вимогу, припадав на 14.11.2016 (оскільки 12.11.2016 та 13.11.2016 - вихідні дні).

(14) У встановлений державним уповноваженим Комітету строк інформація та документи, які запитувались у Вимозі, до Комітету від ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" не надійшли.

(15) Листом від 17.11.2016 б/н (вх. N 8-127/11266 від 22.11.2016) ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" надало Комітету відповідь на Вимогу у повному обсязі, проте вказана відповідь була надана поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету.

(16) ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу у межах строку, встановленого державним уповноваженим Комітету для надання інформації.

(17) Листом Комітету від 10.02.2017 N 127-26/09-1451 Відповідачу було надіслане подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/291-16/54-спр від 10.02.2017.

(18) На подання про попередні висновки у справі N 127-26.13/291-16/54-спр від 10.02.2017 ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" зауважень чи заперечень не надавало.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(22) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(23) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(24) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(25) Отже, неподання ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 07.10.2016 N 127-26/09-10671 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5.1. Визначення розміру штрафу

(26) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(27) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Кіровоградській області Бобринецького відділення Новоукраїнської ОДНІ головного управління ДФС у Кіровоградській області, дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ "Бобринецький завод продтоварів" від будь-якої діяльності за 2016 рік становить 12571200 (дванадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча двісті) грн.

(28) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Бобринецький завод продтоварів" (м. Бобринець, Кіровоградська обл., код ЄДРПОУ 34201697) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 07.10.2016 N 127-26/09-10671 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Бобринецький завод продтоварів" штраф у розмірі 13600 (тринадцять тисяч шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Антимонопольному комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали