АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 120-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 03.01.2017 N 24-26.13/190-16/12-спр у справі N 24-26.13/190-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією "Clariant International AG" (м. Муттенц, Швейцарія), передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді опосередкованого [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" (м. Чаншу, Китай) та "Clariant (China) Ltd." (м. Гонконг, Китай)] придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

01 грудня 2014 року компанія "Clariant International AG" опосередковано [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" та "Clariant (China) Ltd."] придбала активи у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, що підтверджується Меморандумом про закриття від 01.12.2014.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема шляхом безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання.

Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2013 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

Тому опосередковане придбання компанією "Clariant International AG" [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" та "Clariant (China) Ltd."] активів у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компанії "Clariant International AG" про надання дозволу компанії "Clariant International AG" на опосередковане [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" та "Clariant (China) Ltd."] придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, надійшла 01.09.2016 за N 1252 (зареєстрована в Комітеті 01.09.2016 за N 15-01/402-ЕКк), тобто вже після здійснення концентрації.

Отже, дії компанії "Clariant International AG" у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" та "Clariant (China) Ltd."] придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відповідно до інформації заявників на момент здійснення концентрації:

об'єктом придбання є активи, які належать фізичній особі - громадянину Китаю Yeung Tak Shing та іншим суб'єктам господарювання - нерезидентам України, які пов'язані з ним відносинами контролю, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів;

об'єкт придбання не здійснює господарської діяльності на території України;

компанія "Clariant International AG" здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю (перелік яких надано в матеріалах заяви), які разом утворюють Групу Clariant, що на території України здійснює господарську діяльність через:

суб'єкта господарювання - резидента України, який здійснює діяльність з реалізації каталізаторів;

суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які здійснюють діяльність з реалізації пігментів, добавок, промислових, споживчих спеціальних товарів (ICS), каталізаторів, функціональних мінералів; суперконцентратів; надання послуг для нафтової та нафтопереробної і гірничодобувної промисловостей; алкілбетоїну та амінооксидів;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім наведених.

Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

На подання з попередніми висновками у справі N 24-26.13/189-16 компанія "Clariant International AG" листом від 17.01.2017 N 8-01/23-кі повідомила, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Оскільки дохід (виручка) за останній звітний рік у компанії "Clariant International AG" відсутній, то згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією "Clariant International AG" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що компанія "Clariant International AG" звернулась із заявою про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Clariant International AG" (м. Муттенц, Швейцарія) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" (м. Чаншу, Китай) та "Clariant (China) Ltd." (м. Гонконг, Китай)] придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію "Clariant International AG" штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл компанії "Clariant International AG" на опосередковане [через компанії "Jiangsu Sd-Chemie Performance Packaging Material Co., Ltd" та "Clariant (China) Ltd."] придбання активів, що забезпечують здійснення діяльності з виробництва та реалізації пакувальних матеріалів, у фізичної особи - громадянина Китаю Yeung Tak Shing та інших суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які пов'язані з ним відносинами контролю.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали