АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2016 року N 516-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 20-26.13/136-16 (далі - Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" (ідентифікаційний код 30019775) та подання Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 25.10.2016 N 20-26.13/136-16/407-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 15.12.2015 N 20-29/01-12466 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Відповідачем у Справі (далі - Відповідач) є публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" (ідентифікаційний код 30019775).

(3) Відповідно до відомостей з ЄДР, основним видом діяльності публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" (далі - ПАТ "Укргазвидобування") (місцезнаходження: вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053) є добування природного газу (код КВЕД 06.20 (Наказ N 457)).

(4) ПАТ "Укргазвидобування" є правонаступником дочірньої компанії "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" національної акціонерної компанії "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ".

(5) Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(6) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17 серпня 2016 року N 06/214-р розпочато розгляд справи N 20-26.13/136-16 за ознаками вчинення ПАТ "Укргазвидобування" порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 15.12.2015 N 20-29/01-12466 у встановлений ним строк.

(7) Листом Антимонопольного комітету України від 19.08.2016 N 20-26.13/06-8841 розпорядження було надіслане Відповідачу у справі N 20-26.13/136-16.

(8) Листом Антимонопольного комітету України від 03.11.2016 N 20-26.13/06-11730 копія подання з попередніми висновками від 25.10.2016 N 20-26.13/136-16/407-спр була надіслана Відповідачу у справі N 20-26.13/136-16.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(9) Комітет у зв'язку зі зверненням народного депутата України Лещенка С. А. від 10.07.2015 N 083/02-690 здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції під час проведення ПАТ "Укргазвидобування" у 2015 році аукціонів з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ (далі - Аукціони).

(10) На адресу ПАТ "Укргазвидобування" була надіслана вимога Голови Комітету від 15.12.2015 N 20-29/01-12466 (далі - Вимога), в якій запропоновано протягом 20 календарних днів з дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та копії документів.

(11) Одночасно у Вимозі зазначалося, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки або подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(12) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення N 0303504389726 Вимога була отримана представником ПАТ "Укргазвидобування" 17.12.2015. Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 06.01.2016.

(13) Листом від 06.01.2016 N 21/1-06-52 (вх. N 8-20/164 від 11.01.2016) ПАТ "Укргазвидобування" подало Комітету інформацію в неповному обсязі.

Пункт 3 Вимоги

(14) На пункт 3 Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" мало надати, зокрема, усі документи, подані учасниками на участь в аукціонах (заявки та інші документи, включаючи документи щодо сплати реєстраційних та інших внесків, конверти тощо). Однак у відповідь на цей пункт Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" надало лише копії заявок на купівлю на аукціоні нафтопродуктів.

(15) У пункті 3.2 Регламенту організації та проведення аукціонів з продажу нафтопродуктів у ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", затвердженого наказом дочірньої компанії "Укргазвидобування" від 26.09.2012 N 403 (далі - Регламент), встановлено: "Покупці, що бажають взяти участь в черговому аукціоні, повинні подати Продавцю заявки на купівлю нафтопродуктів за формою, встановленою Продавцем, які реєструються в журналі реєстрації заявок, довіреність (доручення) встановленого Продавцем зразку на уповноважених осіб Покупця, якщо представник діє на підставі довіреності (доручення), на право вчинення на аукціоні дій від його імені та сплатити попередній внесок для участі в аукціоні".

(16) Отже, крім заявок на купівлю на аукціоні нафтопродуктів, ПАТ "Укргазвидобування" мало надати ще й копії документів про сплату попередніх внесків, а також довіреностей (доручень) на право вчинення на аукціоні дій від імені учасників.

Пункт 6 Вимоги

(17) У відповідь на пункт 6 Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" мало надати копії всіх документів, що підтверджують реєстрацію учасників Аукціонів з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ відповідно до пункту 3.8 Регламенту із зазначенням аукціонних номерів.

(18) Згідно з пунктом 3.8 Регламенту до аукціону допускаються Покупці, які виконали всі вимоги, що вимагаються цим Регламентом, та пройшли обов'язкову реєстрацію.

(19) При цьому в пунктах 3.9 і 3.10 Регламенту передбачено, що уповноважені особи Покупців реєструються для участі в аукціоні при наявності певних документів та уповноважені особи Покупців до початку аукціону підтверджують свою готовність до участі в аукціоні власним підписом у реєстрі учасників аукціонів та отримують аукціонну картку з індивідуальним аукціонним номером.

(20) ПАТ "Укргазвидобування" у відповідь на цей пункт Вимоги надало лише зведені реєстри заявок на купівлю і не надало жодного документа, що підтверджує реєстрацію учасників Аукціонів з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ відповідно до пункту 3.8 Регламенту.

Пункти 7 і 8 Вимоги

(21) У пунктах 7 і 8 Вимоги витребовувалась інформація:

"7. Початкові ціни лотів Аукціонів з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ. Надати копії документів, на підставі яких та з урахуванням яких Продавець визначав початкові ціни кожного Аукціону (лоту) з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ.

8. Обґрунтовані пояснення яким чином Продавець визначав кожну конкретну початкову ціну кожного Аукціону (лоту) з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ. Надати копії відповідних розрахунків".

(22) У відповідь на ці пункти ПАТ "Укргазвидобування" надало тільки бюлетені аукціонів з продажу нафтопродуктів, що проводились у ПАТ "Укргазвидобування", та біржові бюлетені ТБ "Українська міжрегіональна спеціалізована" на 14 аркушах.

(23) Отже, ПАТ "Укргазвидобування" не надало інформації та/або пояснень, роз'яснень тощо, які стосувалися б відповідей по суті питань 7 і 8 Вимоги.

Пункт 10 Вимоги

(24) На пункт 10 Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" мало надати: "Копії документів щодо виконання договорів, зазначених у пункті 9 цієї вимоги".

(25) У відповідь на цей пункт Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" надало тільки акти приймання-передачі. При цьому ПАТ "Укргазвидобування" не надало документів щодо сплати за бензин А-76 ФОРСАЖ відповідно до умов, установлених розділом 5 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів.

Пункт 11 Вимоги

(26) У пункті 11 Вимоги витребовувалась інформація щодо зниження початкових цін, у разі якщо таке зниження здійснювалось, із зазначенням кожного конкретного Аукціону (лота), причин, підстав зниження початкової ціни тощо.

(27) У відповідь на цей пункт Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" надало лише таблицю "Порівняння стартової ціни та ціни, що склалася в ході аукціону" із зазначенням, що проведення аукціонів у ПАТ "Укргазвидобування" здійснювалося згідно з "Регламентом організації та проведення аукціонів з продажу нафтопродуктів в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", розділ 5 якого регулює порядок підвищення та зниження ціни. Проте ПАТ "Укргазвидобування" не надало інформації щодо причин зниження початкової ціни. Крім цього, ПАТ "Укргазвидобування" не надало інформації чи відбувалося зниження ціни під час проведення відповідного аукціону, як передбачено пунктами 5.20 і 5.21 розділу 5 Регламенту, а саме: "5.20. Зниження ціни здійснюється Ведучим аукціону за погодженням з Відповідальною особою Продавця, або особою, що її заміняє, до рівня початкової ціни, якщо жоден з Покупців не виявляє бажання придбати лот, що торгується", "5.21. Якщо після запропонованої Ведучим аукціону ціни, пропозицій на купівлю з боку Покупців не виявляється, Відповідальна особа Продавця, або особа, що її заміняє, має право знизити ціну нижче початкового рівня, про що він повідомляє Ведучого аукціону, який оприлюднює таке рішення".

(28) Відповідно до статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(29) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(30) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(31) Відповідно до статті 9 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.

(32) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(33) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(34) Згідно з пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(35) Отже, подання ПАТ "Укргазвидобування" інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу Голови Комітету - державного уповноваженого від 15.12.2015 N 20-29/01-12466 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА

(36) ПАТ "Укргазвидобування" у відповідь на подання з попередніми висновками від 25.10.2016 N 20-26.13/136-16/407-спр у справі N 20-26.13/136-16 надало Комітету заперечення листом від 15.11.2016 N 21/1-06-8886 (вх. N 8-01/11125 від 18.11.2016), які в цілому зводяться до тверджень щодо надання інформації на Вимогу в повному обсязі, які не можуть бути взяті до уваги за наступних обставин.

(37) ПАТ "Укргазвидобування" стверджує: "Товариство виконало у повному обсязі п. 3 Вимоги та надало всі підтверджуючі документи".

(38) Так, ПАТ "Укргазвидобування" зазначає: "Сплата гарантійного внеску учасника аукціону підтверджується тільки зарахуванням коштів на рахунок ПАТ "Укргазвидобування" та підтверджуючі документи, а саме: копія платіжного доручення на сплату гарантійного внеску учасника не потрібна.

(39) Доручення на право вчинення дій на аукціонах та лист з проханням зареєструвати покупця як учасника аукціонів не має прямого зв'язку з конкретним аукціоном. На приклад ТОВ Татнєфть - АЗС - Україна зареєстровано як учасник аукціонів 10.10.2012 та довіреність на представника виписана від 10.03.2015 строком на 1 рік (копії довіреностей та заявок на реєстрацію надані на додаткову вимогу АМК України N 20-29/01-7840 від 25.07.2016 листом N 21/1-01/1-6076 від 15.08.2016)".

(40) Виходячи з наведеного, у ПАТ "Укргазвидобування" були в наявності запитувані у пункті 3 Вимоги документи, зокрема, довіреності на уповноважених осіб Покупця. Однак ці документи не були надані на Вимогу.

(41) Крім цього, документами щодо сплати реєстраційних та інших внесків, сплачених покупцями, є не тільки копії платіжних доручень, а й, зокрема, банківські виписки, що підтверджують сплату відповідних коштів покупцями (тобто, їх списання з певного розрахункового рахунку покупця) та їх зарахування на відповідний розрахунковий рахунок ПАТ "Укргазвидобування". Разом з цим, зазначені документи не були надані на Вимогу.

(42) Щодо відповіді на пункт 6 Вимоги ПАТ "Укргазвидобування" зазначає: "В п. 6 запиту йшла мова про п. 3.8 регламенту та у відповідь були надані копії реєстрів зведених заявок та копії заявок на купівлю в аукціоні тільки по товару бензин А-76 Форсаж (залізницею)... Всього документів на 34 аркушах".

(43) Комітет не заперечує факт надання ПАТ "Укргазвидобування" реєстрів зведених заявок та копій заявок на купівлю в аукціоні бензину А-76 Форсаж. Однак ПАТ "Укргазвидобування" не надало копій усіх документів, що підтверджують реєстрацію учасників Аукціонів з продажу бензину А-76 ФОРСАЖ, зокрема, реєстрів учасників аукціонів з власними підписами уповноважених осіб Покупців. ПАТ "Укргазвидобування" не спростувало факт ненадання цієї інформації.

(44) Також ПАТ "Укргазвидобування" стверджує: "Товариство виконало у повному обсязі пункти 7,8 Вимоги ... Рішення про кожну конкретну початкову ціну приймала відповідальна особа, яка мала на це повноваження, та підписувала заявки на проведення, що було підтверджено раніше наданими заявками на проведення аукціону. Документи на підставі яких Продавець визначав початкові ціни кожного аукціоні (лоту) з продажу Бензину А-76 Форсаж відсутні та не передбачені Регламентом".

(45) Виходячи з викладеного Відповідачем, рішення про кожну конкретну початкову ціну приймалося на підставі раніше наданих заявок на проведення аукціону. Разом з тим, ПАТ "Укргазвидобування" не надало Комітету ні копій цих документів, ні обґрунтованих пояснень яким чином ПАТ "Укргазвидобування", як продавець, визначало кожну конкретну початкову ціну.

(46) Відповідач стверджує, що надав усі підтвердні документи, які вимагались у пункті 10 Вимоги. При цьому ПАТ "Укргазвидобування" повідомляє: "Пункт 5.4 договорів на купівлю продаж нафтопродуктів свідчить: "Продавець здійснює відвантаження нафтопродуктів тільки в обсягах проведеної попередньої оплати відповідно до умов цього договору". Змін до договору стосовно цих умов не було, дебіторської заборгованості немає. Доказом виконання договорів є акти приймання передачі підписані та скріплені печаткою".

(47) Отже, як стверджує сам Відповідач і як передбачено, зокрема, пунктом 5.4 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, відвантаження нафтопродуктів здійснюється тільки в обсягах проведеної попередньої оплати. Відтак, початковими (першочерговими) документами щодо виконання цих договорів є документи щодо сплати за бензин А-76 ФОРСАЖ відповідно до умов, установлених розділом 5 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів. Проте ці документи не були надані Комітету і ПАТ "Укргазвидобування" не спростувало цього факту.

(48) Що стосується пункту 11 Вимоги, то ПАТ "Укргазвидобування" надає такі пояснення: "У відповідь на п. 11 Товариство надало інформацію щодо зниження цін на аукціонах (таблиця 1) та здійснило посилання на Розділ 5 Регламенту, яким визначено єдині підстави (причини) та порядок зниження початкової ціни на аукціонах, а тому посилання АМК України на ненадання Товариством інформації про причини зниження початкової ціни є безпідставними".

(49) Слід зазначити, що розділом 5 Регламенту визначено загальні підстави (причини) та порядок зниження початкової ціни на аукціонах, зокрема: "5.21. Якщо після запропонованої Ведучим аукціону ціни, пропозицій на купівлю з боку Покупців не виявляється, Відповідальна особа Продавця, або особа, що її заміняє, має право знизити ціну нижче початкового рівня, про що він повідомляє Ведучого аукціону, який оприлюднює таке рішення". Разом з тим, у пункті 11 Вимоги витребовувалась інформація щодо причин, підстав зниження початкових цін кожного конкретного Аукціону (лота), зазначеного у Вимозі. Однак ПАТ "Укргазвидобування" не надало цієї інформації та не довело, що така інформація відсутня у Відповідача.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Відповідно до інформації, наданої Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби, надісланої листом від 07.11.2016 вх. N 11-20/10682, дохід ПАТ "Укргазвидобування" (рядок 01 податкової декларації підприємства) за 2015 рік становив 22110276973 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" (ідентифікаційний код 23697280) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 15.12.2015 N 20-29/01-12466 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" штраф у розмірі 27200 (двадцять сім тисяч двісті) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

Н. Сидоренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали