АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 371-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/8-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" (далі - ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест") (м. Київ) у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Тандем ЛТД" (далі - ТОВ "Тандем ЛТД") (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 20.04.2017 N 24-26.13/8-16/143-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Тандем ЛТД" від 13.12.2013 N 13/12/2013 ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 21.04.2008 діє закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Форум" (м. Київ), збільшило частку в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД" з 3,3459 відсотка до 72,3651 відсотка (зміни до установчих документів зареєстровано 16 грудня 2013 року, номер запису 106810550031026871).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" (далі - Відповідач), яке знаходиться в місті Києві.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.01.2016 N N 07/9-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/8-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Відповідно до інформації, наданої ТОВ "ПРОВІТА МЕНЕДЖМЕНТ", як суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", концентрація полягала у набутті у власність ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" частки в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(5) Зазначене набуття у власність частки в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД" 16 грудня 2013 року на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Тандем ЛТД" від 13.12.2013 N 13/12/2013, ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 21.04.2008 діє закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Форум" (м. Київ), збільшило частку в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД" з 3,3459 відсотка до 72,3651 відсотка (зміни до установчих документів зареєстровано 16 грудня 2013 року).

(6) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання).

(8) Тому набуття у власність ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" частки в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" на набуття у власність частки в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не надходила.

(11) Отже, дії ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" у вигляді здійснення концентрацій шляхом набуття у власність ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" частки в статутному капіталі ТОВ "Тандем ЛТД", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(12) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", на момент здійснення концентрації:

(13) ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" здійснювало інвестиційну діяльність та діяльність із володіння корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю;

(14) ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" було пов'язане відносинами контролю із:

(15) суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали діяльність, зокрема, з: надання в оренду нерухомості (житлових, офісних, складських приміщень) у межах міста Києва та Київської області; будівництва та управління нерухомим майном в місті Дніпро; виготовлення та реалізації ламінату і виробів із МДФ; виробництва та реалізації кераміки та керамограніту; виробництва та ремонту пасажирських та вантажних вагонів; виготовлення та реалізації металевих конструкцій; реалізації овочів; страхування майна; брокерську діяльність, надання перукарських послуг та надання готельних послуг у межах міста Києва;

(16) суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснювали діяльності з придбання, реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;

(17) фізичними особами - громадянами України;

(18) ТОВ "Тандем Лтд" здійснювало діяльність із виробництва та реалізації поліпропіленової тари та упаковки;

(19) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

(20) На подання з попередніми висновками у справі від 20.04.2017 N 24-26.13/8-16/143-спр уповноважений представник ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" листом від 24.04.2017 N 2017-04/07 (зареєстрованим у Комітеті 26.04.2017 за N 8-01/258-кі) повідомив, що ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні, та визнає факт вчинення порушення.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(21) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(22) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" становить 344666000 грн.

(23) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 32589576) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Тандем ЛТД" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 21998913), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" штраф у розмірі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали