Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 жовтня 2017 року N 602-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/199-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" (далі - ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ") (с. Липляни, Ківерцівський р-н, Волинська обл.) у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" (далі - ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА") (смт Млинів, Млинівський р-н, Рівненська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 31.07.2017 N 24-26.13/199-16/269-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19 травня 2014 року, укладеного між ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" і товариством з обмеженою відповідальністю "СБЕ САСТЕЙНЕБЛ БІОЕНЕРДЖІ ХОЛДІНГ ГМБХ" (далі - ТОВ "СБЕ САСТЕЙНЕБЛ БІОЕНЕРДЖІ ХОЛДІНГ ГМБХ") (м. Швебіш Халь, Німеччина), ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" здійснило придбання частки у статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів зареєстровано 03 червня 2014 року за N 15991050015000367).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ", яке знаходиться за адресою: вул. Козацька, 22, с. Липляни, Ківерцівський р-н, Волинська обл., ідентифікаційний код 31496816.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 07.10.2016 N 03/300-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/199-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 07.10.2016 N 24-26.13/03-10672 повідомлено ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеної справи.

(5) Листом від 31.07.2017 N 24-26.13/03-8247 ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" направлено подання з попередніми висновками у справі N 24-26.13/199-16/269.

(6) Листом від 08.08.2017 N 1015 (зареєстрованим у Комітеті 09.08.2017 за N 8-24/7850) ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" надало Комітету відповідь на подання з попередніми висновками та пропозиції до нього.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(7) Відповідно до інформації, наданої ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ", концентрація полягала у придбанні ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" частки в статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(8) Зазначене придбання частки у статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" відбулося 03.06.2014 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19 травня 2014 року, укладеного між ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" і товариством з обмеженою відповідальністю "СБЕ САСТЕЙНЕБЛ БІОЕНЕРДЖІ ХОЛДІНГ ГМБХ", відповідно до якого ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" придбало частку в статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" у розмірі 100 відсотків.

(9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2013 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації). Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, була надіслана 21.07.2016 за N 572 (зареєстрована в Комітеті 21.07.2016 за N 8-01/335-ЕК) та залишена без розгляду. 13.09.2016 надійшла повторна заява від 10.09.2016 N 705 (зареєстрована в Комітеті за N 8-01/445-ЕК), тобто після здійснення зазначеної концентрації.

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(11) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(12) Згідно зі статтями 22 і 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, оскільки відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2013 року перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

(13) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(14) Отже, придбання ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" частки в статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

4.3. Відносини контролю учасників концентрації

(15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України заявником:

ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" на момент здійснення концентрації здійснювало діяльність, зокрема, із: виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання послуг перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; будівництва житлових і нежитлових будівель; приймання, первинної обробки і зберігання зерна в територіальних межах Волинської обл.;

ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" було пов'язане відносинами контролю із:

суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали діяльність, зокрема, із: вирощування зернових (крім рису), бобових і насіння олійних культур; виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; розведення великої рогатої худоби і виробництва молока незбираного для подальшої промислової переробки в територіальних межах Волинської обл., розведення іншої рогатої худоби і буйволів; допоміжної діяльності у рослинництві; приймання, первинної обробки і зберігання зерна у відповідних територіальних межах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; будівництва житлових і нежитлових будівель; оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

суб'єктами господарювання - резидентами України, які не здійснювали господарської діяльності;

фізичними особами - громадянами України;

(16) ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" не здійснювало господарської діяльності;

ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" було пов'язане відносинами контролю, зокрема, із товариством з обмеженою відповідальністю "СБЕ САСТЕЙНЕБЛ БІОЕНЕРДЖІ ХОЛДІНГ ГМБХ" (продавцем), з яким після здійснення концентрації відносини контролю були припинені.

(17) На момент подання заяви ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" і ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" вже пов'язані відносинами контролю.

(18) Разом з цим ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" припинено в результаті ліквідації (державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації здійснена 05.08.2016 за N 15991110023000367).

(19) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(20) Отже, під час розгляду справи встановлено, що на задіяному загальнодержавному ринку зернових та олійних культур сукупні частки учасників концентрації за підсумками 2013 - 2016 років не перевищували 2 відсотків.

(21) Враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяному товарному ринку України.

(22) Дії ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(23) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, штраф накладається у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(24) При визначенні розміру штрафу за вчинення ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

відповідач співпрацював під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;

відповідач звернувся до Комітету із заявою про отримання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи.

(25) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" становить 556045000 грн.

(26) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" (с. Липляни, Ківерцівський р-н, Волинська обл., ідентифікаційний код 31496816) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА" (смт Млинів, Млинівський р-н, Рівненська обл., ідентифікаційний код 34337510), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БІОФ'ЮЛ КОНТОР УКРАЇНА", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали