АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2017 року N 570-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу та надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/157-16 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом створення компаніями "Evonik Degussa GmbH" (м. Ессен, Німеччина) та "Duisburger Hafen AG" (м. Дуйсбург, Німеччина) спільного підприємства "Dev.log GmbH" (м. Нідеркассель, Німеччина) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

(1) 21 жовтня 2015 року компаніями "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" було створено спільне підприємство "Dev.log GmbH", що підтверджується договором про спільне товариство від 21.10.2015, укладеним між компаніями "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" та свідоцтвом про реєстрацію компанії "Dev.log GmbH" від 02.12.2015.

1. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "Evonik Degussa GmbH", яка знаходиться за адресою: м. Ессен, Німеччина.

2. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 15.09.2016 N 03/253-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/157-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 15.09.2016 N 24-25/03-9791 було повідомлено уповноваженого представника компанії "Evonik Degussa GmbH" про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників компаній "Evonik Industries AG" (м. Ессен, Німеччина) та "Duisburger Hafen AG" від 03 серпня 2016 року N 1221 (зареєстрована в Комітеті 04.08.2016 за N 15-01/346-ЕКк) про надання дозволу компаніям "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" на створення спільного підприємства "Dev.log GmbH".

(6) 21 жовтня 2015 року компаніями "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" було створено спільне підприємство "Dev.log GmbH", що підтверджується договором про спільне товариство від 21.10.2015, укладеним між компаніями "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" та свідоцтвом про реєстрацію компанії "Dev.log GmbH" від 02.12.2015.

3.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(7) Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання.

(8) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрацій, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент вчинення порушення).

(9) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(11) До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компаній "Evonik Industries AG" (м. Ессен, Німеччина) та "Duisburger Hafen AG" про надання дозволу компаніям "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" на створення спільного підприємства "Dev.log GmbH" надійшла 04.08.2016 за N 15-01/346-ЕКк, тобто вже після здійснення концентрації.

(12) Враховуючи викладене, у діях компанії "Evonik Degussa GmbH" містяться ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом створення з компанією "Duisburger Hafen AG" спільного підприємства "Dev.log GmbH" без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

3.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(13) Відповідно до наданої Відповідачем інформації:

(14) спільне підприємство "Dev.log GmbH" здійснює діяльність з надання послуг у сфері логістики в місті Люльсдорф (Німеччина), та не здійснює господарської діяльності на території України. Здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю (перелік яких надано в матеріалах заяви), що разом утворюють Групу "Dev.log", яка не здійснює господарської діяльності на території України;

(15) компанія "Evonik Degussa GmbH" здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю (перелік яких надано в матеріалах заяви), які разом утворюють Групу "Evonik", що здійснює діяльність у сфері спеціалізованих хімічних речовин, які використовуються в різних сферах промисловості та розподілені на три сегменти: харчування та догляд, активні речовини та ефективність використання ресурсів. Група "Evonik" здійснює діяльність, зокрема, у сфері: олефінів, спиртів та ефірів; неорганічних часток і систем-наповнювачів для гумотехнічної та шинної промисловості; пігментів і барвників, неорганічних компонентів, що використовуються для виготовлення оптичних волокон і полікристалічного кремнію; незамінних амінокислот для харчування тварин; активних інгредієнтів для фармацевтичної промисловості; функціональних полімерів і високоякісних мономерів спеціального призначення, які використовуються у фарбах і покриттях, клеях та герметиках; мономерах спеціального призначення і формувальних сполуках, що використовуються у виробництві промислових пластмас, клеїв і барвників;

на території України Група "Evonik" здійснює господарську діяльність через суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які здійснюють діяльність з реалізації інноваційних проміжних сполук, акрилових полімерів, високоякісних полімерів, акрилових мономерів, метіоніну, треоніну, четвертинних ефірних сполук, косметичних інгредієнтів, поліуретанових добавок, активного кисню, добавок до покриттів, мастильних присадок, покриттів та клейких смол, пірогенного кремнезему, осадженого двооксиду кремнію, кремневодню;

крім того, до Групи "Evonik" входить товариство з обмеженою відповідальністю "Евонік Україна" (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з надання, у межах Групи "Evonik", агентських послуг;

(16) компанія "Evonik Degussa GmbH" також пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які утворюють Групу "RAG", що здійснює діяльність, зокрема, у вугільній промисловості та не здійснює господарської діяльності на території України;

компанія "Duisburger Hafen AG" є холдинговою компанією, що здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю (перелік яких надано в матеріалах заяви), що разом утворюють Групу Duisburg, яка здійснює діяльність з надання послуг у межах інфраструктури та супраструктури для Port of Duisburg, зокрема з надання послуг логістики, та не здійснює господарської діяльності на території України;

(17) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

4. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(18) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.

(19) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік компанії "Evonik Degussa GmbH" становить 196798110000 грн.

(20) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією "Evonik Degussa GmbH" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

компанія "Evonik Degussa GmbH" співпрацювала під час розгляду справи з Антимонопольним комітетом України, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;

компанія "Evonik Degussa GmbH" звернулась до Антимонопольного комітету України із заявою про отримання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи.

(21) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Evonik Degussa GmbH" (м. Ессен, Німеччина) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом створення з компанією "Duisburger Hafen AG" (м. Дуйсбург, Німеччина) спільного підприємства "Dev.log GmbH" (м. Нідеркассель, Німеччина) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію "Evonik Degussa GmbH" штраф у розмірі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл компаніям "Evonik Degussa GmbH" та "Duisburger Hafen AG" на створення спільного підприємства "Dev.log GmbH".

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали