АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2017 року N 569-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу та надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/156-16 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого придбання компанією "Evonik Industries AG" (м. Ессен, Німеччина) [через компанію "Evonik International Holding B.V." (м. Амстердам, Нідерланди)] акцій компанії "Medpalett AS" (м. Санднес, Норвегія), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

(1) 03 березня 2016 року компанія "Evonik Industries AG" опосередковано [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбала акції компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, що підтверджується заключним Меморандумом від 03.03.2016

1. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "Evonik Industries AG", яка знаходиться за адресою: вул. Реллінгхаузер 1-11, м. Ессен, Німеччина, 45128.

2. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 15.09.2016 N 03/252-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/156-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 15.09.2016 N 24-25/03-9791 було повідомлено уповноваженого представника компанії "Evonik Industries AG" про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників компаній "Evonik Industries AG" та "Medpalett AS" від 03 серпня 2016 року N 1222 (зареєстрована в Комітеті 04.08.2016 за N 15-01/345-ЕКк) про надання дозволу компанії "Evonik Industries AG" на опосередковане [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбання акцій компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

(6) 03 березня 2016 року компанія "Evonik Industries AG" опосередковано [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбала акції компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, що підтверджується заключним Меморандумом від 03.03.2016.

3.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(7) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління акцій (часток, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(8) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрацій, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2015 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент здійснення порушення).

(9) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(11) До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компаній "Evonik Industries AG" та "Medpalett AS" про надання дозволу компанії "Evonik Industries AG" на опосередковане [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбання акцій компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 04.08.2016 за N 15-01/345-ЕКк, тобто вже після здійснення концентрації.

(12) Враховуючи викладене, у діях компанії "Evonik Industries AG" містяться ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбання акцій компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

3.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(13) Відповідно до наданої Відповідачем інформації:

компанія "Medpalett AS" здійснює діяльність у сфері дослідження і розробки біологічних активних домішок, реалізації харчових добавок, не здійснює господарської діяльності на території України та пов'язана відносинами контролю з компанією "Biolink Group AS" (м. Саннес, Норвегія), з якою відносини контролю після здійснення концентрації були припинені;

(14) компанія "Evonik Industries AG" є холдинговою компанією, яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю (перелік яких надано в матеріалах заяви), що разом утворюють Групу "Evonik", яка здійснює діяльність у сфері спеціалізованих хімічних речовин, що використовуються у різних сферах промисловості та розподілені на три сегменти: харчування та догляд, активні речовини та ефективність використання ресурсів.

Група "Evonik" здійснює діяльність, зокрема, у сфері: олефінів, спиртів та ефірів; неорганічних часток і систем-наповнювачів для гумотехнічної та шинної промисловості; пігментів і барвників, неорганічних компонентів, що використовуються для виготовлення оптичних волокон і полікристалічного кремнію; незамінних амінокислот для харчування тварин; активних інгредієнтів для фармацевтичної промисловості; функціональних полімерів і високоякісних мономерів спеціального призначення, які використовуються в фарбах і покриттях, клеях та герметиках; мономерах спеціального призначення і формувальних сполуках, що використовуються у виробництві промислових пластмас, клеїв і барвників;

на території України Група "Evonik" здійснює господарську діяльність через суб'єктів господарювання - нерезидентів України, які здійснюють діяльність з реалізації інноваційних проміжних сполук, акрилових полімерів, високоякісних полімерів, акрилових мономерів, метіоніну, треоніну, четвертинних ефірних сполук, косметичних інгредієнтів, поліуретанових добавок, активного кисню, добавок до покриттів, мастильних присадок, покриттів та клейких смол, пірогенного кремнезему, осадженого двооксиду кремнію, кремневодню;

крім того, до Групи "Evonik" входить товариство з обмеженою відповідальністю "Евонік Україна" (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з надання, у межах Групи "Evonik", агентських послуг;

компанія "Evonik Industries AG" також пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які утворюють Групу "RAG", що здійснює діяльність, зокрема, у вугільній промисловості та не здійснює господарської діяльності на території України;

(15) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

4. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(16) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.

(17) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік компанії "Evonik Industries AG" становить 361876594000 грн.

(18) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією "Evonik Industries AG" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

компанія "Evonik Industries AG" співпрацювала під час розгляду справи з Антимонопольним комітетом України, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;

компанія "Evonik Industries AG" звернулась до Антимонопольного комітету України із заявою про отримання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи.

(19) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Evonik Industries AG" (м. Ессен, Німеччина) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді опосередкованого [через компанію "Evonik International Holding B.V." (м. Амстердам, Нідерланди)] придбання акцій компанії "Medpalett AS" (м. Санднес, Норвегія), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію "Evonik Industries AG" штраф у розмірі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл компанії "Evonik Industries AG" на опосередковане [через компанію "Evonik International Holding B.V."] придбання акцій компанії "Medpalett AS", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали